Byla 2YT-16509-748/2016
Dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstolei Audronei Adomaitienei, K. I. C. ir išvadą teikiančiai institucijai Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui

1Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo K. M. skundą dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstolei Audronei Adomaitienei, K. I. C. ir išvadą teikiančiai institucijai Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas pateikė teismui skundą dėl antstolio veiksmų, kuriame nurodė, kad bendravimas su vaiku neįvyko 2016-05-20 (penktadienį) nuo 15 val. iki 18 val., taip pat neįvyko 2016-05-21 (šeštadienį) nuo 10 val. iki 12 val., ir nuo 15 val. iki 18 val., nors Karina I. C. buvo vaiko gyvenamosios vietos adresu Juodkrantės g. 11, Kaunas. Nurodė, kad susitikimas su vaiku įvyko 2016-05-22 (sekmadienį) nuo 10 val. iki 12 val. ir nuo 15 val. iki 18 val., o vėliau susitikimas įvyko 2016-05-23 (pirmadienį) nuo 18 val. iki 20 val., tačiau tai nėra pagrindas antstolei konstatuoti, jog teismo nutartimi numatytas bendravimas buvo tinkamai įvykdytas, nes bendravimas su vaiku neįvyko penktadienį ir šeštadienį vaiko gyvenamojoje vietoje. Nurodė, kad skolininkė leido kreditoriui susitikti su vaiku 2016-05-23 (pirmadienį) nuo 18 val. iki 20 val., tačiau tai nepanaikina skolininkės atsakomybės vykdyti Kauno apylinkės teismo 2014-12-05 nutartimi pritaikytų ir šiuo metu galiojančių laikinųjų apsaugos priemonių, kurių skolininkė nevykdė penktadienį ir šeštadienį, nes bendravimas su vaiku jo gyvenamojoje vietoje neįvyko. Taip pat antstolė nepagrįstai atidėjo klausimo dėl bendravimo kas antrą dieną nelyginėmis mėnesio dienomis nuo 19 val. iki 20 val. komunikacinėmis priemonėmis, naudojant programą „Skype", įvykdymo tinkamumo išsprendimą iki teismas priims sprendimą dėl baudos skyrimo už bendravimo tvarkos nevykdymą pagal anksčiau surašytus aktus. Nurodė, kad yra pagrindas surašyti sprendimo nevykdymo aktą, kurį antstolė nepagrįstai atsisakė surašyti ir kreiptis į teismą dėl naujos baudos skyrimo, nes teismo nutartis dėl bendravimo tvarkos iki šiol nėra vykdoma dėl skolininkės kaltės, nes pagal minėtą teismo nutartį pareiškėjas K. M. neprivalo parūpinti ryšio priemonių ir paties interneto ryšio. Skundu prašė panaikinti antstolės 2016-05-27 patvarkymą ir jo patikslinimą bei surašyti sprendimo nevykdymo aktą dėl skolininkes nevykdomo tiesioginio bendravimo su vaiku 2016-05-20 (penktadienį) nuo 15 val. iki 18 val. ir 2016-05-21 (šeštadienį) nuo 10 val. iki 12 val. ir nuo 15 val. iki 18 val., taip pat dėl skolininkės nevykdomo šalių vaiko ir jo tėvo bendravimo kas antrą dieną nelyginėmis mėnesio dienomis nuo 19 val. iki 20 val. komunikacinėmis priemonėmis, naudojant programą „Skype", ir vėl kreiptis į teismą dėl baudos K. I. C. skyrimo (b. l. 4-5).

5Suinteresuotas asmuo antstolė Audronė Adomaitienė atsiliepimo į skundą byloje nepateikė, tačiau kartu su skundu ir vykdomąja byla pateikė teismui patvarkymą dėl atsisakymo tenkinti pareiškėjo skundą. Patvarkyme nurodė, kad su pareiškėjo skundu nesutinka, mano, kad jis yra nepagrįstas ir todėl atmestinas. Patvarkyme nurodė, kad antstolės kontoroje yra vykdomas Kauno apylinkės teismo vykdomasis dokumentas dėl laikinųjų apsaugos priemonių - laikinojo bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo, kurioje pareiškėjas (išieškotojas) K. M., atsakovas (skolininkas) K. I. C.. Nurodė, kad bendravimas su mažamečiu buvo numatytas 2016-05-21/22 (šeštadienį ir sekmadienį), 2016-05-20 (penktadienis) nebuvo įtrauktas į minėtą bendravimo savaitgalį. 2016-05-24 antstolės padėjėja surašė Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą, kuriuo nustatytos aplinkybės, įvykusios 2016-05-21 d. nurodė, kad 2016-05-22 aktu „Dėl įvykusio bendravimo“ nustatė, kad K. M. 2016-05-22 bendravo su mažamečiu sūnumi L. L. C.. Pasibaigus nutartyje nurodytoms bendravimo valandoms, t.y. 18 val. K. I. C. informavo, jog gegužės 23 d. apie 11 val. vyks su sūnumi pas akių gydytoją bei pasiūlė išieškotojui K. M. vykti kartu, pastarasis atsakė, jog turįs kitų planų ir negalės, tačiau pratęsti gegužės 23 d. bendravimą su sūnumi sutiko. Be to, nurodė, kad 2016-05-23 K. M. buvo susitikęs su sūnumi nuo 18 val. 15 min. iki 21 val. 30 min. Antstolė nurodė, kad patvarkymu konstatavo pareiškėjo gegužės 21-22 d. savaitgalio bendravimo su mažamečiu sūnumi eigą bei nutarė išieškotojo atstovo prašymo dėl bendravimo „Skype" programa klausimą atidėti iki Kauno apylinkės teismas išnagrinės civilinę bylą Nr. 2VP-8817-375/2016, nes šioje civilinėje byloje sprendžiamas skolininkės K. I. C. atsakomybės klausimas dėl nutarties nevykdymo. Nurodė, kad patikslintu patvarkymu buvo nustatyta, kad nurodytas penktadienis nebuvo įtrauktas į minėtą bendravimo savaitgalį. Pareiškėjo bendravimas su vaiku vyko pirmadienį (gegužės 23 d.), todėl darytina išvada, jog numatytas gegužės 21-22 d. savaitgalio bendravimas įvyko ir pagrindo kreiptis į teismą, šiuo atveju nėra. Kaip jau minėta, gegužės mėnesio teismo nutarties nevykdymo klausimas jau yra nagrinėjamas teisme. Antstolė nurodė, kad jos vykdomojoje byloje vykdomi veiksmai yra pagrįsti ir teisėti (b. l. 6-8).

6Suinteresuotam asmeniui skundo kopijos ir teismo procesiniai dokumentai įteikti tinkamai CPK 123 str. numatyta tvarka (b. l. 23). Suinteresuotas asmuo per teismo nurodytą terminą atsiliepimo į skundą nepateikė.

7Išvadą procese duodančiai institucijai skundo kopijos ir teismo procesiniai dokumentai įteikti tinkamai CPK 123 str. numatyta tvarka (b. l. 25). Išvadą procese duodanti institucija per teismo nurodytą terminą išvados nepateikė.

8Skundas atmestinas.

9Byloje nustatyta, kad antstolės Audronės Adomaitienės kontoroje yra vykdomas Kauno apylinkės teismo vykdomasis dokumentas Nr. 2-1114-375/2014 dėl laikinojo bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo, kurioje pareiškėjas (išieškotojas) yra K. M., atsakovė (skolininkė) K. I. C.. Kauno apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-1114-375/2014 nutartimi nusprendė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir nustatyti, kad: atsakovas K. M. bendrauja su mažamečiu sūnumi L. L. C. vieną mėnesio savaitgalį: penktadienį nuo 15 iki 18 val., šeštadienį ir sekmadienį iš ryto nuo 10 iki 12 val. ir nuo 15 iki 18 val. vaiko gyvenamojoje vietoje bei kitose vietose dalyvaujant ieškovei K. I. C.; įpareigoti šalis, kad negalint bendrauti 2014-04-29 Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2S-1046-254/2014 nutartimi nustatytu laiku „Skype“ programa (kas antrą dieną nelyginėmis mėnesio dienomis nuo 19 val. iki 20 val), jos privalo informuoti viena kitą apie tai ne vėliau kaip prieš 2 valandas iki bendravimo pradžios (vykd. b. l. 5-/8). K. I. C. atstovas 2016-04-29 informavo antstolę, kad numatytas K. M. susitikimas su mažamečiu sūnumi 2016-05-7/8 negali įvykti dėl to, kad K. I. C. su sūnumi tuo metu dalyvaus šeimos šventėje, todėl ji pasiūlė pareiškėjui numatyti susitikimą datą savaitgaliui 2016-05-21/22 dienomis (vykd. b. l. 154-155). Pareiškėjo atstovai informavo antstolę, kad pranešimą gavo, pareiškėjas bendravime su vaiku dalyvaus (vykd. b. l. 161). 2016-05-21 antstolės Audronės Adomaitienės padėjėja G. K. surašė Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. 0036/16/00580, kuriame nurodė, kad 2016-05-21 10 val. 00 min. atvykus K. I. C. gyvenamosios vietos adresu ( - ), durų niekas neatidarė ir į namo vidų neįsileido. Atvykus minėtu adresu ( - ), 15 val. 00 min., bei dalyvaujant Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus Vyriausiajai specialistei S. Č., išieškotojui K. M., duris atidarė K. I. C. ir paaiškino, jog ji nežinojo, jog bendravimas vyks, galvojo, jog K. M. neatvyks į Lietuvą. Taip pat paaiškino, jog šiuo metu sūnus yra išvykęs su seneliais į Druskininkus, todėl bendravimas šiandien negali įvykti, sutiko "kompensuoti" šios dienos bendravimą perkeliant į pirmadienį (gegužės 23 d.), taip pat patvirtino, jog ryt (gegužės 22 d.) numatytas bendravimas įvyks (vykd. b. l. 168). 2016-05-22 aktu „Dėl įvykusio bendravimo“, nustatyta, kad K. M. 2016-05-22 bendravo su mažamečiu sūnumi L. L. C. nuo 10.00 val. iki 12 val. 00 min. bei nuo 15.00 val. iki 18.00 val. gyvenamojo namo ( - ), vidiniame kieme, dalyvaujant Karinai I. C., Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiajai specialistei G. D.. Pasibaigus nutartyje nurodytoms bendravimo valandoms, t.y. 18 val., K. I. C. informavo, jog gegužės 23 d. apie 11 val. vyks su sūnumi pas akių gydytoją bei pasiūlė išieškotojui K. M. vykti kartu, pastarasis atsakė, jog turįs kitų planų, tačiau pratęsti gegužės 23 d. bendravimą su sūnumi sutiko (vykd. b. l. 169). Pareiškėjo atstovai 2016-05-24 kreipėsi į antstolę elektroniniu laišku, kuriame nurodė, kad pareiškėjo bendravimas su mažamečiu sūnumi neįvyko penktadienį, tačiau buvo kompensuotas 2016-05-23, tačiau neįvyko susitikimas 2016-05-21 nuo 10 val. iki 12 val., todėl prašo konstatuoti, kad šioje dalyje teismo nutartis nevykdoma, be to nevykdoma ir nutartis dėl bendravimo programa „Skype“ dėl atsakovės kaltės (vykd. b. l. 171). K. I. C. atstovas informavo, kad pareiškėjui buvo siūlomas susitikimo laikas 2016-05-23 ryte nuo 10 val. iki 13.30 val., tačiau jis pats šio laiko atsisakė (vykd.b. l. 172). Antstolė 2016-05-27 priėmė patvarkymą dėl 2016-05-21/22 savaitgalio bendravimo, kuriame nurodė aplinkybes, analogiškas 2016-05-21 ir 2016-05-22 priimtuose aktuose bei nurodė, kad ginčas tarp bylos šalių dėl antstolio reikalavimų nevykdymo dėl bendravimo programa „Skype“ jau yra nagrinėjamas teisme, todėl dar kartą kreiptis į teismą dėl to paties netikslinga. 2016-05-30 priėmė patikslintą patvarkymą dėl 2016-05-21/22 savaitgalio bendravimo, kuriame nurodė, kad atsižvelgdama į tai, kad nutartyje numatyto penktadienio į bendravimo tvarką nebuvo įtraukta ir bendravimas su mažamečiu įvyko ir 2016-05-23 (pirmadienį), antstolė priėjo išvados, kad numatytas 2016-05-21/22 savaitgalio bendravimas įvyko (vykd. b. l. 173-175).

10Vykdymo procesas yra reglamentuojamas imperatyviųjų viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai, taigi ne tik antstolis, bet ir išieškotojas, ir skolininkas privalo griežtai laikytis nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos (LAT, 2009, civ.b. Nr. 3K-3-472/2009). Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 str. numatyta, kad antstoliai, atlikdami savo funkcijas, privalo vadovautis antstolių veiklos teisėtumo, kooperacijos ir demokratiškumo, taip pat civilinio proceso principais. Antstolis vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Atlikdami savo funkcijas, antstoliai yra nepriklausomi ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, kitais teisės aktais, Antstolių profesinės etikos kodeksu.

11Byloje kilo klausimas dėl to, ar antstolės 2016-05-27 priimti patvarkymas ir jo patikslinimas yra pagrįsti bei dėl įpareigojimo surašyti sprendimo nevykdymo aktą dėl skolininkes nevykdomo tiesioginio bendravimo su vaiku 2016-05-20 (penktadienį) nuo 15 val. iki 18 val. ir 2016-05-21 (šeštadienį) nuo 10 val. iki 12 val. ir nuo 15 val. iki 18 val., taip pat dėl skolininkės nevykdomo šalių vaiko ir jo tėvo bendravimo kas antrą dieną nelyginėmis mėnesio dienomis nuo 19 val. iki 20 val. komunikacinėmis priemonėmis, naudojant programą „Skype", kreipimosi į teismą dėl baudos K.I. C. skyrimo.

12Dėl 2016 m. gegužės 21-22 d. savaitgalio bendravimo priimtų patvarkymo ir patikslinto patvarkymo

13Pareiškėjas skunde nurodė, kad bendravimas su vaiku neįvyko 2016-05-20 (penktadienį) nuo 15 val. iki 18 val., taip pat neįvyko 2016-05-21 (šeštadienį) nuo 10 val. iki 12 val., ir nuo 15 val. iki 18 val., nors K. I. C. buvo vaiko gyvenamosios, vietos adresu ( - )todėl antstolė privalėjo surašyti sprendimo nevykdymo aktą.

14Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas buvo informuotas ir sutiko atvykti į susitikimą su mažamečiu sūnumi 2016 m. gegužės 21 d. (šeštadienį) ir 2016 m. gegužės 22 d. (sekmadienį) (vykd. b. l. 154-155, 161). Susitikimas 2016-05-20 (penktadienį) nebuvo numatytas, todėl pareiškėjo reikalavimas dėl to, kad būtų konstatuotas neįvykęs susitikimas 2016 m. gegužės 20 d. (penktadienį) nuo 15 val. iki 18 val. yra atmestinas.

15Antstolės padėjėja G. K. 2016-05-21 priėmė Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. 0036/16/00580 (vykd. b. l. 168). Antstolė, priimdama 2016-05-27 patvarkymą ir 2016-05-30 patikslintą patvarkymą, visiškai tiksliai išdėstė faktus ir aplinkybes, susijusius su pareiškėjo bendravimu su mažamečiu sūnumi minėtą savaitgalį t.y. nurodytame patvarkyme ir patikslintame patvarkyme nurodytos identiškos aplinkybės, kurios buvo nurodytos 2016-05-21 Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akte Nr. 0036/16/00580 bei 2016-05-22 akte dėl 2016-05-22 įvykusio susitikimo.

16Teismas sprendžia, kad antstolė dėl 2016-05-21 neįvykusio susitikimo Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. 0036/16/00580 jau yra surašiusi, todėl pareiškėjo reikalavimai pakartotinai surašyti sprendimo nevykdymo aktą ir panaikinti antstolės 2016-05-27 ir 2016-05-30 priimtus patvarkymą ir patikslintą patvarkymą yra atmestini.

17Dėl bendravimo su mažamečiu vaiku, naudojantis komunikacijos priemonėmis (programa „Skype“)

18Pareiškėjas skunde taip pat prašo surašyti sprendimo nevykdymo aktą dėl skolininkės nevykdomo šalių vaiko ir jo tėvo bendravimo, kas antrą dieną nelyginėmis mėnesio dienomis nuo 19 val. iki 20 val. komunikacinėmis priemonėmis, naudojant programą „Skype", ir vėl kreiptis į teismą dėl baudos K. I. C. skyrimo (b. l. 4-5).

19Antstolė patvarkyme dėl skundo nurodė, kad, išieškotojo atstovo prašymas dėl bendravimo „Skype" programa klausimas yra atidėti iki Kauno apylinkės teismas išnagrinės civilinę bylą Nr. 2VP-8817-375/2016, nes joje yra sprendžiamas K. I. C. atsakomybės klausimas dėl nutarties nevykdymo.

20Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, civilinė byla Nr. 2VP-8817-375/2016 Kauno apylinkės teisme buvo išnagrinėta 2016-07-01, tačiau nutartis yra apskųsta aukštesnės instancijos teismui. Nurodytoje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl I. K. C. atsakomybės dėl Kauno apylinkės teismo nutarties Nr.2-1114-375/2014 nevykdymo, tame tarpe ir dėl bendravimo „Skype“ programa.

21Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, kuri yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis ir taikoma kartu su nacionaliniais įstatymais, 3 straipsnio 1 dalis numato, kad imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų valstybinės ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, teismai, administracijos ar įstatymų leidimo organai, svarbiausia – vaiko interesai. Teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką atsižvelgdamas į vaiko interesus ir sudarydamas galimybę skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką (CK 3.175 str. 2 d.). Akivaizdu, kad tėvai nesuranda kompromiso ir konfliktuoja, tačiau papildomas kreipimasis dėl atsakovės nubaudimo, kuomet dar nėra išnagrinėtas antstolės pareiškimas dėl atsakovės atsakomybės ir baudos skyrimo, pažeistų atsakovės teisėtus interesus ir įneštų papildomą įtampą santykiuose tarp mažamečio vaiko tėvų.

22Teismas sprendžia, kad antstolės Audronės Adomaitienės veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0036/16/00580 yra pagrįsti ir teisėti. Akivaizdu, kad antstolė, siekdama vykdyti teismo nutartį dėl laikinojo bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo, veikia aktyviai, skatina bylos šalių bendradarbiavimą ir veikia kaip tarpininkė, todėl jokių objektyvių duomenų ir įrodymų, dėl kurių turėtų būti patenkinti pareiškėjo reikalavimai, byloje nėra pateikta, pareiškėjo nurodyti motyvai yra nepagrįsti, todėl atmestini.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 510, 513 straipsniais,

Nutarė

24pareiškėjo K. M. skundą atmesti.

25Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo K.... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas pateikė teismui skundą dėl antstolio veiksmų, kuriame... 5. Suinteresuotas asmuo antstolė Audronė Adomaitienė atsiliepimo į skundą... 6. Suinteresuotam asmeniui skundo kopijos ir teismo procesiniai dokumentai... 7. Išvadą procese duodančiai institucijai skundo kopijos ir teismo procesiniai... 8. Skundas atmestinas.... 9. Byloje nustatyta, kad antstolės Audronės Adomaitienės kontoroje yra vykdomas... 10. Vykdymo procesas yra reglamentuojamas imperatyviųjų viešosios teisės... 11. Byloje kilo klausimas dėl to, ar antstolės 2016-05-27 priimti patvarkymas ir... 12. Dėl 2016 m. gegužės 21-22 d. savaitgalio bendravimo priimtų patvarkymo ir... 13. Pareiškėjas skunde nurodė, kad bendravimas su vaiku neįvyko 2016-05-20... 14. Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas buvo informuotas ir... 15. Antstolės padėjėja G. K. 2016-05-21 priėmė Sprendimų, įpareigojančių... 16. Teismas sprendžia, kad antstolė dėl 2016-05-21 neįvykusio susitikimo... 17. Dėl bendravimo su mažamečiu vaiku, naudojantis komunikacijos priemonėmis... 18. Pareiškėjas skunde taip pat prašo surašyti sprendimo nevykdymo aktą dėl... 19. Antstolė patvarkyme dėl skundo nurodė, kad, išieškotojo atstovo prašymas... 20. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, civilinė byla Nr.... 21. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, kuri yra sudedamoji Lietuvos... 22. Teismas sprendžia, kad antstolės Audronės Adomaitienės veiksmai vykdomojoje... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290,... 24. pareiškėjo K. M. skundą atmesti.... 25. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...