Byla 2-1657-239/2013
Dėl permokėtų išmokų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė,

2sekretoriaujant Ingai Bakšaitei,

3dalyvaujant ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovei A. G.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui R. S. dėl permokėtų išmokų priteisimo, ir

Nustatė

5ieškovas pateikė ieškinį dokumentinio proceso tvarka, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 4019,18 Lt permokėtą globos (rūpybos) išmoką.

6Nurodė, kad 2010-09-21 atsakovas R. S. pateikė nustatytos formos prašymą gauti globos (rūpybos) išmoką. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas pateikė pažymą apie mokymąsi VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro dieniniame skyriuje apdailininko specialybės (nuo 2008-09-01 (antrą kartą pagal 2009-03-16 pažymą Nr. 9V-465), numatoma mokymosi baigimo data 2012-06-30), Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2010-10-28 potvarkiu Nr. 6545 atsakovui buvo skirta globos (rūpybos) išmoka (4 BSI dydžio - besimokančiam asmeniui, pasibaigus vaiko globai) nuo 2010-08-31 iki 2010-10-01, mokant nuo 2010-08-31 iki 2010-09-01 – 16,77 Lt, o nuo 2010-09-01 iki 2010-10-01 – 520,00 Lt, 2010-11-05 potvarkiu nuo 2010-10-01 iki 2011-11-01 – 329,17 Lt, 2010-12-01 potvarkiu Nr. 7909 nuo 2010-11-01 iki 2011-09-01 mokant po 456,39 Lt. 2011-10-11 pažyma apie mokymąsi VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras informavo, kad atsakovas nuo 2010-12-07 direktoriaus įsakymu Nr. 2V-143M išbrauktas iš mokinių sąrašų, nuo 2011-03-22 mokėsi antrą kartą, nors pagal 2009-03-16 pažymą antrą kartą mokėsi jau nuo 2008-09-01. Nuo 2011-06-09 išbrauktas iš mokinių sąrašo, nuo 2011-09-01 vėl mokėsi dieniniame skyriuje. 2011-10-10 direktoriaus įsakymu Nr. 2V-94M išbrauktas iš mokinių sąrašų, todėl pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 8 straipsnio 2 dalį atsakovas nuo 2010-12-07 prarado teisę gauti globos (rūpybos) išmoką. Kadangi atsakovas apie tai neinformavo ieškovo, jis neteisėtai gavo išmoką už laikotarpį nuo 2010-12-01 iki 2011-09-01, iš viso 4019,18 Lt. Ieškovas ne kartą žodžiu ragino atsakovą, nes atsakovas kreipdavosi paramos, grąžinti neteisėtai gautą globos (rūpybos) išmoką, tačiau atsakovas šių raginimų nepaisė.

7Trakų rajono apylinkės teismas 2013-06-10 preliminariu sprendimu ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovo R. S. 4019,18 Lt permokėtų išmokų Elektrėnų savivaldybės administracijai ir 61,00 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

8Atsakovas R. S. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam pranešta ir procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, atsiliepimo jis nepateikė.

9Ieškovo atstovė teismo posėdyje prašė palikti nepakeistą teismo preliminarų sprendimą, nes atsakovas negrąžino Elektrėnų savivaldybės administracijai 4019,18 Lt permokėtą globos (rūpybos) išmoką.

10Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – 2010-09-21 prašymo išmokai gauti, 2009-03-16 ir 2010-09-20 VĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro pažymų apie mokymąsi, Elektrėnų savivaldybės administracijos sveikatos ir socialinės paramos skyriaus 2010-10-04 potvarkio Nr. 6545, 2010-11-05 potvarkio Nr.7270, 2010-12-01 potvarkio Nr.7909 - matyti, kad atsakovas pateikė prašymą globos (rūpybos) išmokai gauti ir pažymą apie mokymąsi VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre, dieniniame skyriuje staliaus specialybės, todėl atsakovui buvo skirta globos (rūpybos) išmoka. Iš 2009-03-16 VĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro pažymos Nr. 9V-465 apie mokymąsi matyti, kad atsakovas nuo 2005-09-01 mokėsi VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre I pakopos staliaus specialybės. Nuo 2008-09-01 mokėsi antrą kartą, apdailininko specialybės. 2009-01-15 įsakymu Nr. 2V-84M išleistas akademinių atostogų nuo 2009-01-15 iki 2010-01-15. Iš 2010-09-20 VĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro pažymos Nr. 9V-203 apie mokymąsi matyti, kad atsakovui akademinės atostogos buvo pratęstos nuo 2010-01-16 iki 2010-08-31. Mokslus tęsė dieniniame skyriuje nuo 2010-09-01. Iš 2011-10-11 VĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro pažymos Nr. 9V-315 apie mokymąsi matyti, kad 2010-12-07 direktoriaus įsakymu Nr. 2V-143M buvo išbrauktas iš mokinių sąrašų. Nuo 2011-03-22 mokėsi antrą kartą. 2011-06-09 direktoriaus įsakymu buvo išbrauktas iš mokinių sąrašų. Nuo 2011-09-01 mokėsi dieniniame skyriuje, apdailininko (statybininko) specialybės. 2011-10-10 direktoriaus įsakymu išbrauktas iš mokinių sąrašų.

12Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip iki asmeniui sukanka 24 metai, skiriama ir kartą per mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka. Ši išmoka neskiriama ir nemokama asmenims, daugiau kaip du kartus įstojusiems į tos pačios mokyklų grupės mokyklą (kaip suskirstyta pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą). Savivaldybių administracijos turi teisę neskirti išmokos, sustabdyti arba nutraukti jos mokėjimą, jeigu išmokos gavėjas nevykdo Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 19 str. nustatytų pareigų (Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 18 str. 3 p.). Pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 14 str. 3 d. dėl išmokos gavėjo kaltės permokėta išmokos suma iš gavėjo išieškoma savivaldybės administracijos sprendimu. Jei išmokos mokėjimas gavėjui nutraukiamas, o visa permokėta išmokos suma neišieškota, likęs įsiskolinimas išieškomas teismo tvarka.

13Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, konstatuotina, kad atsakovas nuo 2010-12-07 prarado teisę gauti globos (rūpybos) išmoką.

14Iš byloje esančio globos (rūpybos) išmokos permokos apskaičiavimo, matyti, kad atsakovui iš viso neiškaityta permoka sudaro 4019,18 Lt (b.l. 12). Atsakovas neįvykdė prievolės grąžinti permokėtas išmokas.

15Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad ieškinys laikytinas pagrįstu ir pagrindo keisti Trakų rajono apylinkės teismo 2013-06-10 preliminarų sprendimą nėra.

16Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministrės 2011-11-07 įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, 5,76 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentu įteikimu, valstybei nepriteisiamos.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 str., 270 str., 430 str., 6 d. 1 p., teismas

Nutarė

18Trakų rajono apylinkės teismo 2013-06-10 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai