Byla 2-781-559/2012
Dėl atsisakymo duoti sutikimą pripažinimo neteisėtu

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Ramanauskienė, sekretoriaujant Astai Zujevienei, dalyvaujant ieškovo atstovams D. Š., advokatei Aidai Martinaitienei, atsakovui M. D., jo atstovui advokatui Raimondui Lygnugariui, trečiojo asmens K. D. atstovui advokato padėjėjui Tomui Damuliui, trečiųjų asmenų atstovams J. B., K. C.

2parengiamajame posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo sodininkų bendrijos „( - )“ ieškinį atsakovui M. D., tretiesiems asmenims K. D., Jonavos rajono savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl atsisakymo duoti sutikimą pripažinimo neteisėtu ir

Nustatė

3Ieškovas ir atsakovas parengiamojo posėdžio metu pateikė sudarytą taikos sutartį, kuria išsprendė ginčą geruoju, taip pat išsprendė bylinėjimosi išlaidų ir pašto išlaidų klausimą. Šalys prašo patvirtinti taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Ieškovas prašo grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio.

4Šalių prašymas patvirtinti taikos sutartį ir nutraukti civilinę bylą tenkintinas, nes šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi (CPK 140 str. 3 d., CPK 293 str. 5 p.).

5Šalims yra žinomos taikos sutarties nevykdymo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės.

6Ieškovas prašo teismo grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio.

7Prašymas tenkintinas. Ieškovas už paduotą ieškinį sumokėjo valstybei 139 Lt žyminio mokesčio (b.l. 4). Jeigu šalys sudaro taikos sutartį, grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 str. 2 d.). Ieškovui grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos – 104,25 Lt.

8Sumokėto žyminio mokesčio dalį pavedama grąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos (CPK 87 str. 3 d.).

9Atsižvelgiant į šalių susitarimą iš ieškovo priteistina valstybės naudai 34,68 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 92 str., taikos sutarties 8 p.).

10Teismas, vadovaudamasis CPK 87 str. 2 d., 140 str. 3 d., 231 str., 293 str. 5 p. ir 294 str.,

Nutarė

111.Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą 2012 m. lapkričio 5 d. tarp ieškovo sodininkų bendrijos „( - )“, įmonės kodas ( - ), buveinė ( - ), adresas korespondencijai ( - ), atstovaujamos advokatės Aidos Martinaitienės, Advokatų V. Aleknos ir A. Martinaitienės kontora, ( - ) ir atsakovo M. D. a.k. ( - ) gyv. ( - ) civilinėje byloje dėl atsisakymo duoti sutikimą pripažinimo neteisėtu pagal kurią:

12Mes, ieškovas: sodininkų bendrija „( - )“, įmonės kodas ( - ), buveinė ( - ), adresas korespondencijai ( - ), atstovaujama advokatės Aidos Martinaitienės, Advokatų V. Aleknos ir A. Martinaitienės kontora, ( - ) ir atsakovas M. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ) vadovaudamiesi LR Civilinio proceso kodekso 42 str., 140 str. 3 d., LR Civilinio kodekso 6.983 str.,

13šia taikos sutartimi Jonavos apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-781-559/2012 pagal Ieškovo reikalavimą Atsakovui ir tretiesiems asmenims K. D., a.k. ( - ) LR Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento, kodas 190742290, Jonavos rajono savivaldybės administracijai, kodas 188769070, dėl leidimo vykdyti projekte numatytus darbus be atsakovo sutikimo,

14atsižvelgdami, kad šioje nagrinėjamoje civilinėje byloje tarp ieškovo ir atsakovo kilo ginčas dėl galimybės Sodininkų bendrijai „( - )“ įrengti paviršinių vandenų nuotekų tinklą pagal 2011 m. UAB “ ( - )” parengtą techninį projektą, vykdant žemės kasimo gręžimo darbus atsakovui nuosavybės teise priklausančiuose sklypuose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ),

15atsižvelgdami į tai, kad šalys siekia gera valia išspręsti kilusį teisminį ginčą, visus ginčo klausimus bei nustatyti savo teises ir pareigas, susijusias ginčo projekto įgyvendinimu, taip pat siekia užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje,

16susitarėme:

171.Šia sutartimi taikiai išspręsti tarp Ieškovo bei Atsakovo kilusį ginčą žemiau nurodytomis sąlygomis.

182.Šalys pripažįsta, kad Sodininkų bendrijos „( - )“ teritorijoje yra susidariusi ekstremali situacija dėl dalies sodininkų žemės sklypų apsėmimo vandeniu, kad šią problemą yra būtina spręsti, vykdant VĮ Valstybės žemės fondo 2011-05-04 rašte nurodytą rekomendaciją įrengti atrankinį drenažą su paviršinio vandens nuleistuvais.

193.Ieškovas, iš savo pusės, daro nuolaidą ir atsisako projekte numatytų žemės kasimo gręžimo darbų atsakovui priklausančiame žemės sklype ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), vykdant projekte numatytus kasimo gręžimo darbus atkarpoje nuo projekte pažymėto taško „15” iki atsakovui priklausančio tvenkinio ir tuo pačiu atsisako toje dalyje savo ieškinio reikalavimo leisti vykdyti projekte numatytus kasimo gręžimo darbus atkarpoje nuo projekte pažymėto taško „15” iki atsakovui priklausančio tvenkinio.

204.Atsakovas, iš savo pusės, daro nuolaidą ir duoda sutikimą ieškovui sodininkų bendrijai “ ( - )” vykdyti kasimo gręžimo darbus jam nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose ( - ), kadastriniai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), pagal 2011 m. UAB “ ( - )” parengtą techninį projektą, sujungiant Atsakovui priklausantį tvenkinį ir kūdrą ( - ) su ( - ).

215.Atsižvelgiant į tai, šalys įsipareigoja kartu ir kiekviena atskirai nedelsdamos imtis visų reikiamų ir būtinų priemonių tikslu kiek galima greičiau spręsti sodininkų bendrijos teritorijos apsėmimo problemą, dėl to ateityje bendradarbiauti.

226.Ieškovas sutinka ir įsipareigoja savo darbu ir lėšomis panaikinti tarp kūdros ( - ) ir atsakovui priklausančio tvenkinio esančią pralaidą, projekte pažymėtą punktyru. Pralaidos panaikinimas turi būti įvykdytas per 30 dienų nuo projekte numatytų iš tvenkinio ir kūdros ( - ) paviršinio vandens linijos iki ( - ) įrengimo, bet ne vėliau kaip per 1 metus nuo sutarties pasirašymo dienos.

237.Šalys viena kitai neturi jokių papildomų reikalavimų ar įsipareigojimų dėl jų patirtų bylinėjimosi išlaidų šioje civilinėje byloje atlyginimo.

248.Ieškovas sumoka civilinėje byloje teismo patirtas pašto išlaidas.

259.Šia sutartimi nustatytos prievolės šaliai laiku neįvykdžius, bet kuri kita šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl priverstinio taikos sutarties įvykdymo.

2610.Sutartis sudaryta 3 egzemplioriais, kurių po vieną saugo kiekviena šios sutarties šalis, o vienas egzempliorius yra pateikiamas tvirtinti Jonavos rajono apylinkės teismui.

2711.Šalys sudarė šią sutartį, atitinkančią jų laisvą valią, aukščiau nurodytą dieną, ir tai patvirtino savo/atstovų parašais.

28Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos ir išaiškintos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo tvarka bei pasekmės, numatytos LR Civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 4 p. (teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą ieškinio ar patvirtinti šalių taikos sutartį) ir 294 str. 2 d. (bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama), taip pat LR Civilinio kodekso 6.985 straipsnyje (teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią).“

292.Civilinę bylą Nr. 2-781-559/2012 pagal ieškovo sodininkų bendrijos „( - )“ ieškinį atsakovui M. D., tretiesiems asmenims K. D., Jonavos rajono savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl atsisakymo duoti sutikimą pripažinimo neteisėtu nutraukti.

303.Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos grąžinti ieškovui sodininkų bendrijai „( - )“ įmonės kodas ( - ), buveinė ( - ), adresas korespondencijai ( - ), 104,25 Lt (vieną šimtą keturis litus dvidešimt penkis centus) sumokėto žyminio mokesčio (pagal 2012-02-22 mokėjimo nurodymą Nr.165).

314.Priteisti valstybei iš ieškovo sodininkų bendrijos „( - )“ įmonės kodas ( - ), buveinė ( - ), adresas korespondencijai ( - ), 34,68 Lt (trisdešimt keturis litus 68 centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (VMI prie LR finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaita Nr. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660).

32Išaiškinti šalims, kad nevykdant taikos sutarties sąlygų, jos bus įvykdytos priverstinai įstatymo nustatyta tvarka pateikus šią nutartį antstoliui.

33Išaiškinti šalims, kad pakartotinai kreiptis į teismą tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu nutraukus civilinę bylą neleidžiama.

34Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą atskiruoju skundu.

Proceso dalyviai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Ramanauskienė,... 2. parengiamajame posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Ieškovas ir atsakovas parengiamojo posėdžio metu pateikė sudarytą taikos... 4. Šalių prašymas patvirtinti taikos sutartį ir nutraukti civilinę bylą... 5. Šalims yra žinomos taikos sutarties nevykdymo ir bylos nutraukimo teisinės... 6. Ieškovas prašo teismo grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio.... 7. Prašymas tenkintinas. Ieškovas už paduotą ieškinį sumokėjo valstybei 139... 8. Sumokėto žyminio mokesčio dalį pavedama grąžinti Valstybinei mokesčių... 9. Atsižvelgiant į šalių susitarimą iš ieškovo priteistina valstybės... 10. Teismas, vadovaudamasis CPK 87 str. 2 d., 140 str. 3 d., 231 str., 293 str. 5... 11. 1.Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą 2012 m. lapkričio 5 d. tarp ieškovo... 12. Mes, ieškovas: sodininkų bendrija „( - )“, įmonės kodas ( - ), buveinė... 13. šia taikos sutartimi Jonavos apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje... 14. atsižvelgdami, kad šioje nagrinėjamoje civilinėje byloje tarp ieškovo ir... 15. atsižvelgdami į tai, kad šalys siekia gera valia išspręsti kilusį... 16. susitarėme:... 17. 1.Šia sutartimi taikiai išspręsti tarp Ieškovo bei Atsakovo kilusį ginčą... 18. 2.Šalys pripažįsta, kad Sodininkų bendrijos „( - )“ teritorijoje yra... 19. 3.Ieškovas, iš savo pusės, daro nuolaidą ir atsisako projekte numatytų... 20. 4.Atsakovas, iš savo pusės, daro nuolaidą ir duoda sutikimą ieškovui... 21. 5.Atsižvelgiant į tai, šalys įsipareigoja kartu ir kiekviena atskirai... 22. 6.Ieškovas sutinka ir įsipareigoja savo darbu ir lėšomis panaikinti tarp... 23. 7.Šalys viena kitai neturi jokių papildomų reikalavimų ar įsipareigojimų... 24. 8.Ieškovas sumoka civilinėje byloje teismo patirtas pašto išlaidas.... 25. 9.Šia sutartimi nustatytos prievolės šaliai laiku neįvykdžius, bet kuri... 26. 10.Sutartis sudaryta 3 egzemplioriais, kurių po vieną saugo kiekviena šios... 27. 11.Šalys sudarė šią sutartį, atitinkančią jų laisvą valią, aukščiau... 28. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos ir išaiškintos taikos sutarties... 29. 2.Civilinę bylą Nr. 2-781-559/2012 pagal ieškovo sodininkų bendrijos „( -... 30. 3.Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos... 31. 4.Priteisti valstybei iš ieškovo sodininkų bendrijos „( - )“ įmonės... 32. Išaiškinti šalims, kad nevykdant taikos sutarties sąlygų, jos bus... 33. Išaiškinti šalims, kad pakartotinai kreiptis į teismą tarp tų pačių... 34. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per...