Byla e2FB-3771-940/2020
Dėl fizinių asmenų bankroto bylos baigimo

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Alvida Jasaitytė - Pralgauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutuojančių fizinių asmenų D. R. ir V. R. bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Valnetas“ įgalioto asmens prašymą dėl fizinių asmenų bankroto bylos baigimo.

2Teismas

Nustatė

3Panevėžio apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 27 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2015 m. gruodžio 7 d., D. R. ir V. R. buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Valnetas“ (toliau – ir bankroto administratorius).

42016 m. sausio 25 d. nutartimi patvirtinti bankrutuojančių fizinių asmenų D. R. ir V. R. kreditorių finansiniai reikalavimai pagal bankroto administratoriaus pateiktą sąrašą. 2016 m. gegužės 5 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančių fizinių asmenų D. R. ir V. R. mokumo atkūrimo ir šių asmenų kreditorių reikalavimų tenkinimo planas šešiasdešimties mėnesių laikotarpiui.

52017 m. gruodžio 6 d. nutartimi patvirtintas patikslintas bankrutuojančių fizinių asmenų D. R. ir V. R. kreditorės Panevėžio kredito unijos 184 230,79 Eur kreditorinis reikalavimas, o 2017 m. gruodžio 28 d. nutartimi išbrauktas iš bankrutuojančių fizinių asmenų D. R. ir V. R. kreditorių sąrašo kreditorius Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyrius, su 6 288,83 Eur finansinio reikalavimo suma.

62018 m. sausio 8 d. nutartimi patikslinti bankrutuojančių fizinių asmenų D. R. ir V. R. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų bendrai 177 302,92 Eur sumai sąrašas, iš jų: Panevėžio kredito unija – 157 772,17 Eur; VĮ Turto bankas – 5 794,29 Eur; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius – 1 331,32 Eur; UAB „Naftėnas – 873,68 Eur; UAB „Velseka“ – 457,98 Eur; Kroes & Jansma GbR – 9 942,68 Eur; UAB „Žemės ūkio inovacijų centras“ – 1 130,80 Eur.

7Bankroto administratorius kreipėsi į teismą ir prašo baigti fizinių asmenų D. R. ir V. R. bankroto bylą pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 30 straipsnio 1 dalį ir 2 dalį.

8Teismas

konstatuoja:

9Prašymas tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau tekste – FABĮ) 30 straipsnio 1 dalis numato, kad kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Bankroto administratorius šį aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. Jeigu bent vienas iš šioje dalyje nurodytų asmenų atsisako pasirašyti plano įgyvendinimo aktą, surašomas akto nepasirašymo protokolas, kuriame nurodomos nepasirašymo priežastys, ir teikiamas teismui kartu su plano įgyvendinimo aktu. Pagal FABĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas, gavęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytą aktą, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą arba nutraukti fizinio asmens bankroto bylą.

112016 m. gegužės 5 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančių fizinių asmenų D. R. ir V. R. mokumo atkūrimo ir šių asmenų kreditorių reikalavimų tenkinimo planas šešiasdešimties mėnesių laikotarpiui. Nutartis įsiteisėjo 2016 m. gegužės 13 d.

12Mokumo atkūrimo plano vykdymo termino pabaiga turėjo būti 2021 m. gegužės 12 d. Mokumo atkūrimo plane numatyta, kad D. R. ir V. R. kreditorių kreditoriniai reikalavimai bus dengiami iš parduoto nekilnojamojo/kilnojamojo turto proporcingai pagal kiekvieno kreditoriaus patvirtintą kreditorių reikalavimų sumą. Mokėjimai bus atliekami pardavus nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą.

13Iš civilinėje byloje Nr. 2FB-483-589/2016 pateikto 2020 m. vasario 26 d. kreditorių susirinkimo protokolo ir jo priedų nustatyta, kad plano vykdymo eigos ataskaita išklausyta ir priimtas sprendimas bankroto administratoriui kreiptis į teismą su prašymu baigti D. R. ir V. R. bankroto bylą.

14Bankroto administratorius pateikė prašymą ir D. R., V. R. bei kreditorių susirinkimo pirmininko pasirašytą plano įgyvendinimo aktą. Jame nurodoma, jog liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai, kurie nurašomi: Panevėžio kredito unija – 157 772,17 Eur; VĮ Turto bankas – 5 794,29 Eur; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius – 1 331,32 Eur; UAB „Naftėnas – 873,68 Eur; UAB „Velseka“ – 457,98 Eur; Kroes & Jansma GbR – 9 942,68 Eur; UAB „Žemės ūkio inovacijų centras“ – 1 130,80 Eur (FABĮ 29 straipsnio 7 dalis).

15Iš byloje esančio mokumo atkūrimo plano, jo įgyvendinimo akto matyti, kad mokumo atkūrimo plane, persikvalifikavimo, įsidarbinimo ir kitų priemonių mokumui atkurti nenumatyta. Kaip ir buvo numatyta mokumo atkūrimo plane, plano vykdymo laikotarpiu parduotas nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas. Iš viso parduota nekilnojamojo ir kilnojamojo turto už 107 959 Eur. Grąžintos lėšos – 15 837,29 Eur. Bankroto proceso metu bankroto administratoriaus atlyginimą sudarė 6502,99 Eur, administravimo išlaidos − 1618,24 Eur.

16Taigi, matyti, jog iš esmės D. R. ir V. R. mokumo atkūrimo planas vykdytas tinkamai, atlikti visi jame numatyti veiksmai.

17Šiuo atveju mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo terminas buvo nustatytas penkeriems metams (šešiasdešimties mėnesių laikotarpiui). Nors prašymas baigti bankroto bylą pateiktas nesuėjus šešiasdešimties mėnesių terminui, teismas įvertina tai, kad planas buvo tinkamai vykdomas beveik ketverius metus.

18Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad yra pagrindas baigti fizinių asmenų D. R. ir V. R. bankroto bylą. Įvykdžius mokumo atkūrimo plane nustatytus įsipareigojimus, manytina, kad fizinių asmenų bankroto tikslas – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą ir užtikrinti kreditorių reikalavimų patenkinimą – pasiektas (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis).

19Esant tokioms aplinkybėms laikytina, kad bankroto byla baigtina, nurašytini finansiniai reikalavimai bendrai 177 302,92 Eur sumai (FABĮ 30 straipsnio 2 dalis).

20Išaiškintina, kad baigus fizinių asmenų bankroto procesą, visi mokesčiai, taip pat palūkanos ir netesybos skaičiuojami nuo teismo sprendimo baigti fizinių asmenų bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. (FABĮ 30 straipsnio 4 dalis).

21Bankroto administratoriui išaiškintina, kad apie teismo sprendimą baigti fizinių asmenų bankroto bylą bankroto administratorius per 5 darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos privalo pranešti kreditoriams ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (FABĮ 30 straipsnio 5 dalis).

22Bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo baigti fizinių asmenų bankroto bylą įsiteisėjimo dienos privalo perduoti fiziniams asmenims saugotinus dokumentus, susijusius su fizinių asmenų bankroto procesu, ir pervesti depozitinėje sąskaitoje likusias lėšas į fizinių asmenų asmeninę sąskaitą (FABĮ 30 straipsnio 6 dalis).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnio 7 dalimi, 30 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalimi, teismas

Nutarė

24baigti D. R., asmens kodas ( - ) ir V. R., asmens kodas ( - ) bankroto bylą.

25Nurašyti nepatenkintus kreditorių reikalavimus bendrai 177 302,92 Eur sumai:

261.

27Panevėžio kredito unija, juridinio asmens kodas 112040352, – 157 772,17 Eur;

282.

29VĮ Turto bankas, juridinio asmens kodas 112021042, – 5 794,29 Eur.

303.

31Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius, juridinio asmens kodas 191674725, – 1 331,32 Eur;

324.

33UAB „Naftėnas“, juridinio asmens kodas 148238336, – 873,68 Eur;

345.

35UAB „Velseka“, juridinio asmens kodas 164817539, – 457,98 Eur;

366.

37Kroes & Jansma GbR, juridinio asmens kodas DE221604271, – 9 942,68 Eur;

387.

39UAB „Žemės ūkio inovacijų centras“, juridinio asmens kodas 300598390, – 1 130,80 Eur.

40Nutarties kopijas išsiųsti D. R. ir V. R., kreditoriams, bankroto administratoriui.

41Nutarčiai įsiteisėjus, jos kopiją išsiųsti bankroto administratoriui.

42Įpareigoti bankroto administratorių per 5 darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos apie teismo sprendimą baigti fizinių asmenų bankroto bylą pranešti D. R. ir V. R. kreditoriams ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

43Įpareigoti bankroto administratorių per 10 darbo dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti D. R. ir V. R. saugotinus dokumentus, susijusius su fizinių asmenų bankroto procesu, ir pervesti depozitinėje sąskaitoje likusias lėšas (jei tokių yra) į D. R. ir V. R. asmeninę sąskaitą.

44Nutartis per 7 dienas nuo įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Alvida Jasaitytė -... 2. Teismas... 3. Panevėžio apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 27 d. nutartimi, kuri... 4. 2016 m. sausio 25 d. nutartimi patvirtinti bankrutuojančių fizinių asmenų... 5. 2017 m. gruodžio 6 d. nutartimi patvirtintas patikslintas bankrutuojančių... 6. 2018 m. sausio 8 d. nutartimi patikslinti bankrutuojančių fizinių asmenų 7. Bankroto administratorius kreipėsi į teismą ir prašo baigti fizinių... 8. Teismas... 9. Prašymas tenkintinas.... 10. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau tekste –... 11. 2016 m. gegužės 5 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančių fizinių... 12. Mokumo atkūrimo plano vykdymo termino pabaiga turėjo būti 2021 m. gegužės... 13. Iš civilinėje byloje Nr. 2FB-483-589/2016 pateikto 2020 m. vasario 26 d.... 14. Bankroto administratorius pateikė prašymą ir D. R., 15. Iš byloje esančio mokumo atkūrimo plano, jo įgyvendinimo akto matyti, kad... 16. Taigi, matyti, jog iš esmės D. R. ir V. R.... 17. Šiuo atveju mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo terminas buvo nustatytas... 18. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad yra pagrindas baigti... 19. Esant tokioms aplinkybėms laikytina, kad bankroto byla baigtina, nurašytini... 20. Išaiškintina, kad baigus fizinių asmenų bankroto procesą, visi mokesčiai,... 21. Bankroto administratoriui išaiškintina, kad apie teismo sprendimą baigti... 22. Bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teismo... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 24. baigti D. R., asmens kodas ( - )... 25. Nurašyti nepatenkintus kreditorių reikalavimus bendrai 177 302,92 Eur sumai:... 26. 1.... 27. Panevėžio kredito unija, juridinio asmens kodas 112040352, – 157 772,17... 28. 2.... 29. VĮ Turto bankas, juridinio asmens kodas 112021042, – 5 794,29 Eur.... 30. 3.... 31. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius, juridinio... 32. 4.... 33. UAB „Naftėnas“, juridinio asmens kodas 148238336, – 873,68 Eur;... 34. 5.... 35. UAB „Velseka“, juridinio asmens kodas 164817539, – 457,98 Eur;... 36. 6.... 37. Kroes & Jansma GbR, juridinio asmens kodas DE221604271, – 9 942,68 Eur;... 38. 7.... 39. UAB „Žemės ūkio inovacijų centras“, juridinio asmens kodas 300598390,... 40. Nutarties kopijas išsiųsti D. R. ir V.... 41. Nutarčiai įsiteisėjus, jos kopiją išsiųsti bankroto administratoriui.... 42. Įpareigoti bankroto administratorių per 5 darbo dienas nuo nutarties... 43. Įpareigoti bankroto administratorių per 10 darbo dienų nuo šios nutarties... 44. Nutartis per 7 dienas nuo įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu...