Byla 2YT-2840-1030/2020
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Greta Žutautė, uždaroji akcinė bendrovė „EDS INVEST“

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika Lapukaitė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo D. V. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Greta Žutautė, uždaroji akcinė bendrovė „EDS INVEST“.

3Teismas

Nustatė

4Teisme gautas pareiškėjo D. V. skundas, kuriuo pareiškėjas prašo panaikinti antstolės patvarkymą, kuriuo paskelbtos D. V. priklausančio nekilnojamojo turto – žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) varžytynės, uždrausti pasirašyti pardavimo iš varžytynių aktą bei perduoti šį turtą tretiesiems asmenims (varžytynių nugalėtojui), kol antstolis nustatys realią parduotino iš varžytynių turto rinkos vertę ir varžytynių kainą; varžytynes pripažinti neįvykusiomis (negaliojančiomis), iš naujo nustatyti D. V. priklausančio nekilnojamojo turto – žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vidutinę rinkos vertę ir varžytynių kainą ir iš naujo skelbti minėto turto pardavimo varžytynes.

5Nurodo, kad, pareiškėjui naršant internete (https://www.evarzytynes.lt), 2020 m. vasario 4 d. tapo žinoma, jog skolininkui priklausantis žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ) (toliau – Turtas), buvo parduotas iš varžytinių, kurios pasibaigė 2020 m. sausio 16 d. Pagal antstolės skelbtas antrąsias Turto varžytines, Turtas buvo įkainotas tik 23,13 Eur už 1 arą. Pareiškėjo teigimu, antstolė neužtikrino, kad Turtas būtų parduotas už geriausią kainą, tiek antrose Turto varžytinėse, tiek pirmose (kurios buvo paskelbtos neįvykusiomis), be to, antstolė neobjektyviai įvertino turtą.

6Antstolė 2020 m. vasario 11 d. patvarkymu Nr. S-20-188-3067 pareiškėjo skundo netenkino ir perdavė pareiškėjo skundą nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalis). Patvarkyme nurodė, kad su pareiškėjo skundu nesutinka.

7Suinteresuotas asmuo (išieškotoja) uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „EDS INVEST“ atsiliepime į skundą su skundu nesutinka.

8Atsiliepime nurodoma, kad formalus skolininko nesutikimas su jo turto įvertinimu nėra pakankamas teisėtas pagrindas pakartotinės turto vertės ekspertizės atlikimui. Pažymėtina, jog turto ekspertizė yra atliekama pagal bendrąsias Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) taisykles, atsižvelgiant į šio kodekso VI dalyje numatytas išimtis (CPK 682 straipsnio 6 dalis). Skolininkas dėl turto vertintojo UAB „Aireda“ atliktos žemės sklypo vertės ekspertizės jokių pretenzijų neteikė. Skolininkas galėjo ir (ar) turėjo teisę ginčyti ekspertizę apie ją sužinojęs, t. y. tiek antstoliui patvirtinus žemės sklypo vertę pagal ekspertizę, tiek paskelbus pirmąsias žemės sklypo varžytynes, tačiau skolininkas nusprendė varžytines ginčyti tik tuo metu, kai jos įvyko ir atsirado šio žemės sklypo pirkėjas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, jog pats Skolininkas nepasinaudojo įstatyme (CPK 682 straipsnio 2 dalis) įtvirtinta teise teikti prieštaravimus dėl atliktos žemės sklypo vertės ekspertizės. Tokie skolininko veiksmai ir (ar) jo neveikimas patvirtina jo nesąžiningumą, t. y. pateiktu skundu siekiant nepagrįstai vilkinti išieškojimo veiksmus jo atžvilgiu.

9Skolininkas skunde nepateikia jokių argumentų, kurie leistų abejoti atliktos žemės sklypo vertės ekspertizės teisingumu ir (ar) teisėtumu, pačiu turto vertintoju, jo kvalifikacija ir pan. Skolininkas tik pateikia parduodamų žemės sklypų skelbimus, kurie nėra analogiški ir (ar) negali būti laikomi analogiškais jo žemės sklypui, kadangi skelbimuose (kai kurie skelbimai negaliojantys ar neaktualūs) parduodami žemės sklypai yra kitos paskirties (namų valdos – skirti gyvenamųjų namų statybai arba suformuoti dideli masyvai žemės ūkio veiklai, kas lemia ženkliai didesnę tokių žemės sklypų vertę). Kaip nurodo antstolis priimtame patvarkyme, žemės sklypo našumo balas yra tik 34, taikomi net septyni naudojimo apribojimai, patenka į Natura 2000 teritoriją, todėl šis sklypas iš esmės nėra tinkamas žemės ūkio veiklai. Taigi su Skolininko skundu pateikti skelbimai apie parduodamus žemės sklypus neleidžia ir (ar) negali leisti abejoti Skolininko turtui atliktos turto vertės nustatymo ekspertizės teisingumu, kadangi tokie teisinės galios neturintys informaciniai duomenys nelaikytini pagrįstais įrodymais ginčijant eksperto kvalifikaciją turinčio asmens surašytą ekspertizės išvadą.

10Suinteresuotas asmuo taip pat nurodo, kad, patenkinus skundą, procesas Vykdomojoje byloje gali ženkliai užsitęsti, o tai lemtų besitęsiantį sąžiningo išieškotojo teisių ir teisėtų interesų pažeidimą. Be to, skolininkui priklausančio žemės sklypo pirmosios varžytinės neįvyko, nes varžytinėse nedalyvavo nė vienas varžytinių dalyvis, tai patvirtina faktą, jog žemės sklypas pagal turto vertės ekspertizę nebuvo įvertintas per pigiai. Niekam neišreiškus siekio įsigyti žemės sklypo už 9 600 Eur (80 proc. nuo Žemės sklypo vertės ekspertize nustatytos vertės), akivaizdu, jog žemės sklypo vertė nėra didesnė. Atsiliepime taip pat pažymima, kad pats skolininkas turėjo teisę susirasti ir pasiūlyti savo pirkėją.

11Teismas konstatuoja:

12Nustatyta, kad antstolė Greta Žutautė atlieka vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0188/16/00584 pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 26 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-26957-845/2014 dėl 26 000,09 Eur skolos ir palūkanų išieškojimo iš skolininko D. V. išieškotojai UAB „EDS Invest“ (perėmusiai reikalavimo teises iš Nacionalinės kredito unijos).

13Vykdant priverstinį išieškojimą, 2016 m. sausio 19 d. patikslintu turto arešto aktu Nr. Bf-2476 buvo areštuotas skolininkui priklausantį turtas: be kita ko, žemės sklypas, kurio plotas 3.1124 ha, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (v. b. l. 20-21).

142019 m. vasario 27 d. patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo turto vertei nustatyti Nr. S-19-188-4746 buvo paskirta žemės sklypo esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ) ekspertizė turto vertei nustatyti. 2019 m. balandžio 3 d. nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitoje Nr. MŽ19/04-068 konstatuota, kad žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), vertė yra 12 000 Eur (v. b. l. 61). 2019 m. balandžio 29 d. antstolė priimtu patvarkymu dėl turto vertės nustatymo Nr. S-19-188-9424 nustatė, kad minėto žemės sklypo vertė yra 12 000 Eur (v. b. l. 62). 2019 m. balandžio 29 d. patvarkymas dėl turto vertės nustatymo, CPK 681 straipsnio nustatyta tvarka susipažinimui buvo išsiųstas skolininko gyvenamosios vietos adresu ( - ).

152019 m. spalio 31 d. patvarkymu dėl varžytynių paskelbimo Nr. S-19-188-23361 paskelbtos pirmosios skolininkui priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), varžytynės. Pradinė kaina buvo nustatyta 9 600 Eur (v. b. l. 68). 2019 m. gruodžio 6 d. patvarkymu dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis Nr. S-19-188-25836, minėto turto varžytynės paskelbtos neįvykusiomis, kadangi varžytynėse nedalyvavo ne vienas dalyvis (v. b. l. 72).

162019 m. gruodžio 17 d. patvarkymu dėl varžytinių paskelbimo Nr. S-19-188-26769 antstolė paskelbė antrąsias skolininkui priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) varžytynės. Pradinė kaina buvo nustatyta 7 200 Eur (v. b. l. 76). 2019 m. gruodžio 17 d. patvarkymas dėl varžytynių paskelbimo Nr. S-19-188-26769 išsiųstas skolininkui ir įteiktas tinkamai 2019 m. gruodžio 19 d. (v. b. l. 77-78). Varžytines laimėjo minėtą kainą pasiūlęs pirkėjas (v. b. l. 79).

17Skolininko nuomone, buvo pažeisti jo interesai įkainojant jam priklausantį turtą ženkliai mažesne nei vidutine rinkos kaina.

18Teismas nesutinka su pareiškėjo skundo argumentais, kad antstolė neobjektyviai įkainojo areštuotą turtą, taip pat teismas nenustatė, kad būtų buvusios pažeistos kurios nors teisės normos, reglamentuojančios varžytinių organizavimą ir iš varžytinių parduodamo turto vertės nustatymą.

19CPK 681 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad, kylant abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 punkte reglamentuojama, kad turto vertei nustatyti kaip ekspertas kviečiamas turto vertintojas, atitinkantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimus. Kadangi dėl areštuoto turto vertės antstolei kilo abejonių, buvo paskirta turto vertės nustatymo ekspertizė, kurią pavesta atlikti UAB „Aireda“. UAB „Aireda“ nekilnojamo turto vertinimo ataskaitoje Nr. MŽ19/04-068 įvertino skolininko nekilnojamąjį turtą, žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir turto vertę nustatė 12 000 Eur (v. b. l. 61). Būtent tokia turto vertė ir buvo nustatyta antstolės patvarkymu. Dėl antstolės nustatytos turto vertės pretenzijų nereiškė nei skolininkas, nei išieškotojas. Jeigu kompetentingas asmuo pagal nustatytą metodiką atliko individualų nekilnojamojo turto vertinimą, laikoma, kad tokia turto vertinimo ataskaita turi oficialaus rašytinio įrodymo galią (CPK 197 straipsnio 2 dalis), todėl tokia turto vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010). Nagrinėjamu atveju UAB „Aireda“ nekilnojamo turto vertinimo ataskaita Nr. MŽ19/04-068 nėra nuginčyta įstatymų nustatyta tvarka, todėl antstolė neturėjo pagrindo minėta ataskaita nesivadovauti. Pareiškėjo skundo kontekste taip pat pažymėtina, kad su skundu pateikti skelbimai nesudaro pagrindo abejoti kompetentingo subjekto atliktu individualizuotu ginčo turto vertinimu.

20Pažymėtina ir tai, kad skolininkas taip pat nesinaudojo įstatyme nustatytomis teisėmis prašyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę (CPK 628 straipsnis), siūlyti savo pirkėją (CPK 704 straipsnis).

21CPK 718 straipsnyje numatyta, kad pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų šio Kodekso 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos. Jeigu varžytynės paskelbtos neįvykusiomis dėl to, kad jose nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis (šio Kodekso 717 straipsnio 1 punktas), turtas perduodamas išieškotojui už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą (CPK 719 straipsnio 1 dalis). Jeigu išieškotojas atsisako paimti šio Kodekso 719 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka jam perduodamą turtą arba per antstolio nustatytą terminą nepraneša apie savo sutikimą paimti perduodamą turtą ar per nustatytą terminą neįmoka pradinės parduodamo turto kainos ir jo daliai tenkančių lėšų skirtumo, ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo varžytynių paskelbimo neįvykusiomis antstolis skelbia antrąsias varžytynes. Antrosios varžytynės vyksta tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir pirmosios varžytynės su ta išimtimi, kad antrosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro šešiasdešimt procentų šio Kodekso 681 straipsnyje nustatyta tvarka nustatytos turto kainos (CPK 722 straipsnio 1 dalis). Pabrėžtina, kad antstolės patvarkymais nustatyta ginčo turto pardavimo iš varžytinių pradinė kaina atitinka CPK 718 straipsnio ir 722 straipsnio 1 dalies nuostatas, t. y. sudaro 80 ir 60 proc. nuo turto vertės.

22Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad antstolė Greta Žutautė teisėtai ir pagrįstai nustatė areštuoto turto kainą, todėl nėra pagrindo naikinti antstolės patvarkymą, kuriuo paskelbtos D. V. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) varžytynės, taip pat nėra pagrindo tenkinti kitus skundo reikalavimus, susijusius su draudimais perduoti turtą pirkėjui ir antstolio įpareigojimu organizuoti naujas varžytines.

23Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas atmeta pareiškėjo skundą, kaip nepagrįstą.

24Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 510-513 straipsniais, teismas

Nutarė

25Pareiškėjo D. V. skundą dėl antstolės veiksmų atmesti.

26Nutarties kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

27Nuo šios nutarties įsiteisėjimo, panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. vasario 17 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

28Įsiteisėjus šiai nutarčiai, vykdomąją bylą Nr. 0188/16/00584 grąžinti antstolei.

29Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo D.... 3. Teismas... 4. Teisme gautas pareiškėjo D. V. skundas, kuriuo pareiškėjas prašo... 5. Nurodo, kad, pareiškėjui naršant internete (https://www.evarzytynes.lt),... 6. Antstolė 2020 m. vasario 11 d. patvarkymu Nr. S-20-188-3067 pareiškėjo... 7. Suinteresuotas asmuo (išieškotoja) uždaroji akcinė bendrovė (toliau –... 8. Atsiliepime nurodoma, kad formalus skolininko nesutikimas su jo turto... 9. Skolininkas skunde nepateikia jokių argumentų, kurie leistų abejoti atliktos... 10. Suinteresuotas asmuo taip pat nurodo, kad, patenkinus skundą, procesas... 11. Teismas konstatuoja:... 12. Nustatyta, kad antstolė Greta Žutautė atlieka vykdymo veiksmus vykdomojoje... 13. Vykdant priverstinį išieškojimą, 2016 m. sausio 19 d. patikslintu turto... 14. 2019 m. vasario 27 d. patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo turto vertei... 15. 2019 m. spalio 31 d. patvarkymu dėl varžytynių paskelbimo Nr. S-19-188-23361... 16. 2019 m. gruodžio 17 d. patvarkymu dėl varžytinių paskelbimo Nr.... 17. Skolininko nuomone, buvo pažeisti jo interesai įkainojant jam priklausantį... 18. Teismas nesutinka su pareiškėjo skundo argumentais, kad antstolė... 19. CPK 681 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad, kylant abejonių dėl turto... 20. Pažymėtina ir tai, kad skolininkas taip pat nesinaudojo įstatyme... 21. CPK 718 straipsnyje numatyta, kad pirmosiose varžytynėse parduodamo turto... 22. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad antstolė... 23. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas atmeta pareiškėjo skundą,... 24. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 25. Pareiškėjo D. V. skundą dėl antstolės veiksmų atmesti.... 26. Nutarties kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 27. Nuo šios nutarties įsiteisėjimo, panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo... 28. Įsiteisėjus šiai nutarčiai, vykdomąją bylą Nr. 0188/16/00584 grąžinti... 29. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama...