Byla eB2-2383-259/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei mažajai bendrijai „Ginventa“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei mažajai bendrijai „Ginventa“,

Nustatė

3Ieškovas pateikė teismui pareiškimą, kuriame prašoma iškelti bankroto bylą atsakovei MB „Ginventa“. Nurodė, kad atsakovės įmonės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pareiškimo pateikimo dienai sudarė 2 356,27 Eur. Siekdamas išieškoti įmokų įsiskolinimą, ieškovas atsakovės įmonei taikė priverstinio poveikio priemones, tačiau įsiskolinimas nebuvo padengtas.

42017 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2017 m. rugpjūčio 25 d. 10.00 val., apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 str. 3 d.). Prieštaravimų negauta.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

6LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

7Teismas 2017 m. birželio 29 d. nutartimi įpareigojo atsakovės administracijos vadovę per 5 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos pateikti teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą, finansinę ir ūkinę būklę. Procesinius dokumentus du kartus išsiuntus Juridinių asmenų registre nurodytu atsakovės buveinės adresu – ( - ), taip pat šiame registre nurodytu atsakovės administracijos vadovės G. V. gyvenamosios vietos adresu – ( - ), jie įteikti nebuvo, pašto įstaiga grąžino teismui korespondenciją su atžyma „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“. Gyventojų registro departamente duomenų apie atsakovės administracijos vadovės deklaruotą gyvenamosios vietos adresą nėra. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti dokumentų apie atsakovės įmonės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo MB „Ginventa“ spręstinas vadovaujantis ieškovo byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

8Juridinių asmenų registro duomenimis MB „Ginventa“ įregistruota nuo 2014 m. rugpjūčio 21 d. Iš VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad nuosavybės teise įregistruoto nekilnojamojo turto atsakovė neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės įmonės vardu įregistruotų transporto priemonių taip pat nėra. Pagal Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą informaciją, atsakovė valstybės biudžetui nėra skolinga, bendrovė nepateikė Metinių pelno mokesčių deklaracijų už 2015-2016 metus. VSDFV informacinės sistemos duomenimis, MB „Ginventa“ skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017 m. rugpjūčio 16 d. sudarė 2 691,05 Eur, valstybiniu socialiniu draudimu apdraustų asmenų įmonėje nėra. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad šiuo metu nėra iškeltų civilinių bylų, kuriose atsakovei būtų pareikšti turtiniai reikalavimai.

9Įvertinęs nurodytas aplinkybes, taip pat tai, kad atsakovė nepateikė Juridinių asmenų registrui nei vienų finansinės atskaitomybės dokumentų, kas vertintina sąmoningu įmonės blogos turtinės padėties ir nemokumo slėpimu, teismas sprendžia, jog atsakovė nebevykdo realios ūkinės-komercinės veiklos, todėl nėra pagrindo manyti, jog atsakovės finansinė padėtis šiuo metu pagerėjo ir pusės jos turimo turto vertė yra didesnė nei pradelstų įsipareigojimų suma. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį nagrinėjant bankroto bylas, į tai, kad atsakovė neteikia kitokių duomenų apie savo įmonės kreditorius bei turimą turtą, vengia vykdyti įsipareigojimus ieškovui, bei vadovaudamasis CPK 2 straipsniu, 7 straipsnio antrąja dalimi, CK 1.5 straipsnio 4 dalimi, teismas sprendžia, kad nustatytas MB „Ginventa“ skolų ir turto vertės santykis atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti kreditorės ieškinį ir iškelti MB „Ginventa“ bankroto bylą (ĮBĮ 6 str. 1 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

10Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius J. Š., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

11Iškėlus MB „Ginventa“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

12Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

13Iškelti MB „Ginventa“ (juridinio asmens kodas 303375122, registracijos adresas ( - )) bankroto bylą.

14Paskirti MB „Ginventa“ administratoriumi J. Š. (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA086, darbovietės adresas ( - )).

15Areštuoti MB „Ginventa“ (juridinio asmens kodas 303375122) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

17Nustatyti, kad MB „Ginventa“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų registrui, VĮ Registrų centras, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

19Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės... 3. Ieškovas pateikė teismui pareiškimą, kuriame prašoma iškelti bankroto... 4. 2017 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 6. LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma,... 7. Teismas 2017 m. birželio 29 d. nutartimi įpareigojo atsakovės... 8. Juridinių asmenų registro duomenimis MB „Ginventa“ įregistruota nuo 2014... 9. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, taip pat tai, kad atsakovė nepateikė... 10. Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto... 11. Iškėlus MB „Ginventa“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 12. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 13. Iškelti MB „Ginventa“ (juridinio asmens kodas 303375122, registracijos... 14. Paskirti MB „Ginventa“ administratoriumi J. Š. (įmonių bankroto... 15. Areštuoti MB „Ginventa“ (juridinio asmens kodas 303375122) nekilnojamąjį... 16. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 17. Nustatyti, kad MB „Ginventa“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų... 19. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...