Byla 2-855/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Stogusta“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 5 d. nutarties, kuria panaikinta teismo 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutartis ir atmestas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-617-372/2008 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Stogusta“ ieškinį atsakovui Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui akcinei bendrovei „Pakruojo arka“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Pakruojo rajono savivaldybės administracijai kreipėsi ieškovas UAB „Stogusta“ ir prašė panaikinti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A-364 sudarytos komisijos sprendimą įrašyti AB „Pakruojo arka“ į preliminarią pasiūlymų eilę bei pripažinti, kad UAB „Stogusta“ laimėjo supaprastintą atvirą konkursą „Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos rekonstrukcijos II etapo darbų pirkimas“, įpareigojant atsakovą konkursą laimėjusiai UAB „Stogusta“ nurodyti laiką, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį.

4Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę - sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos rekonstrukcijos II etapo darbų pirkimas“, pirkimo numeris 66498, pirkimo procedūras.

5Prašyme nurodė, kad ieškiniu ginčijami viešojo konkurso pirkimo dokumentai, todėl, nesustabdžius pirkimo procedūrų, atsakovas gali imtis neteisėtų veiksmų ir sudaryti sutartį su laimėtoju, kuris pradės vykdyti darbus iki priimant teismo sprendimą. Dėl šios priežasties pasibaigtų pirkimas, kas įtrauktų į ginčą ir kitus dalyvius, paliestų jų interesus ir ginčo sprendimą apsunkintų, o teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti negalimas, dėl to būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6Šiaulių apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi ieškovo UAB „Stogusta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir sustabdė perkančios organizacijos supaprastinto atvirojo konkurso Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos rekonstrukcijos II etapo darbų pirkimo procedūras.

7Atskiruoju skundu atsakovas Pakruojo rajono savivaldybės administracija prašė panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutartį. Skunde nurodė, kad konkursas jau yra pasibaigęs, nes atsakovas su trečiuoju asmeniu AB „Pakruojo arka“, kuri laimėjo konkursą, 2008 m. rugpjūčio 12 d. sudarė ginčo objekto statybos rangos sutartį. Vykdydamas teismo nutartį, atsakovas patirtų nuostolius, kurių ieškovas, reikalaujantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, gali nepadengti (nėra nuostolių atlyginimo užtikrinimo, CPK 147 str. 1 d.). Atsakovo patirtų nuostolių užtikrinimo pareikalavimas (ko teismas nepareikalavo) iš ieškovo, taikant tokio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones, būtų interesų pusiausvyros išlaikymas.

8Šiaulių apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartimi nutarė Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutartį panaikinti ir ieškovo UAB „Stogusta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

9Teismas nutartyje nurodė, kad atsakovas su trečiuoju asmeniu AB „Pakruojo arka“ pasirašė Pakruojo rajono „Žemynos“ pagrindinės mokyklos rekonstrukcijos II etapo statybos rangos sutartį, viešasis pirkimas baigėsi (VPĮ 7 str. 2 d. 1 p.). Nėra tikslinga taikyti laikinąją apsaugos priemonę, nes pirkimo sutartis sudaryta. Atmetus ieškovo ieškinį, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Atsakovo patirtų nuostolių užtikrinimo pareikalavimas (ko teismas nepareikalavo) iš ieškovo, taikant tokio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones, būtų interesų pusiausvyros išlaikymas. Teismas, priimdamas sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nuostolių atlyginimo užtikrinimo klausimo neišsprendė ir taip neišlaikė interesų pusiausvyros tarp šalių.

10Ieškovas UAB „Stogusta“ atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartį panaikinti.

11Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismui priimant skundžiamą nutartį, byloje nebuvo dokumentų, pagrindžiančių sutarties su trečiuoju asmeniu sudarymą. Atsakovas nebuvo pateikęs teismui statybos rangos sutarties kopijos, todėl teismo teiginiai yra deklaratyvūs. Byla nebuvo susiūta. Iš skundžiamos nutarties neaišku, kada buvo sudaryta sutartis – 2008 m. rugpjūčio 11 d. ar 12 d.

132. Teismas neteisingai taikė VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą. Atsakovui prisipažinus, jog jis pažeidė teismo 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutartį, kadangi su trečiuoju asmeniu galimai 2008 m. rugpjūčio 12 d. pasirašė statybos rangos sutartį, teismas neturėjo panaikinti nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o turėjo vadovautis CPK 149 str., pritaikydamas atsakomybę dėl laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimo.

143. Teismas nepagrįstai nepritaikė CPK 151 str. 4 d. nuostatų, nes atsakovas atskirąjį skundą dėl nutarties panaikinti laikinąsias apsaugos priemones padavė tik 2008 m. rugpjūčio 18 d., kai 2008 m. rugpjūčio 11 d. teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo privalėjo būti vykdoma dar 6 dienas.

154. Teismas ieškovui UAB „Stogusta“ nepagrįstai užkirto kelią pasinaudoti CPK 149 str. numatyta teise išieškoti iš atsakovo nuostolius, atsiradusius dėl teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių neįvykdymo. Ieškovas į teismą kreipėsi, kai pirkimo sutartis dar nebuvo sudaryta. Įrodymų, patvirtinančių, kad pirkimo sutartis jau sudaryta, teismas ir ieškovas neturi iki šio skundo padavimo dienos. Atsakovas net neišsiuntė pranešimo apie pirkimo sutarties sudarymą.

165. Atsakovas, nurodydamas, kad 2008 m. rugpjūčio 12 d. gavo nutartį, tą pačią dieną ėmėsi veiksmų pasirašyti statybos rangos sutartį. Įrodymų, kad nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo gauta vėliau, negu su trečiuoju asmeniu pasirašyta statybos rangos sutartis, atsakovas teismui nepateikė. Atsakovas nutartį galėjo gauti 2008 m. rugpjūčio 11 d., nes skundą padavė 2008 m. rugpjūčio 18 d.

176. Nepagrįstas atsakovo teiginys, kad jis nežinojo, jog UAB „Stogusta“ kreipsis į teismą. Ieškovas buvo pateikęs 2 pretenzijas, tad buvo akivaizdu, kad kita ginčo nagrinėjimo stadija bus teisminė.

187. Teismo teiginiai dėl interesų pusiausvyros išlaikymo yra nepagrįsti. Banko garantija nėra adekvati nuostolių užtikrinimo priemonė įpareigojimui susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, taip nėra užtikrinama interesų pusiausvyra. Pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, asignavimų valdytojas gali naudoti Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos rekonstrukcijos II etapo darbų pirkimui skirtas lėšas kitoms reikmėms. Iš pirkimo dokumentų matyti, kad finansavimas gali būti perkeltas, o darbai vykdomi neribotą laiką, todėl atsakovo teiginiai dėl galimų nuostolių atsiradimo yra klaidinantys. Byloje nėra jokių duomenų, kas yra pirkimui skirtų asignavimų valdytojas. Atsakovas nepateikė įrodymų apie lėšų skyrimą, gavimą, valdymą ir naudojimą. Teismas vadovavosi tik atsakovo teiginiais apie nuostolių atsiradimą. UAB „Stogusta“ sutinka, kad tam, jog būtų išlaikyta interesų pusiausvyra, įmonei būtų pritaikytos adekvačios laikinosios apsaugos priemonės - pvz., laikinai, kol nebus išspręstas ginčas, nesiųsti dalies įmonės darbuotojų dirbti į kitus objektus.

198. Atsakovas skuba pasirašyti statybos darbų atlikimo sutartį, taip pažeisdamas materialinės ir procesinės teisės normas, siekia kuo greičiau, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, atlikti kuo daugiau darbų. Teismai neturėtų įteisinti atsakovo neteisėtų veiksmų, atliktų po ieškinio teismui padavimo dienos. Panaikinus skundžiamą nutartį, 2008 m. rugpjūčio 12 d. atsakovo su trečiuoju asmeniu pasirašyta statybos rangos darbų sutartis bus sudaryta neteisėtai. Atsakovui teks atsakomybė už jo visų neteisėtai atliktų veiksmų pasekmes.

20Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Pakruojo rajono savivaldybės administracija prašo Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad statybos rangos sutartis buvo pasirašyta 2008 m. rugpjūčio 12 d., iki gaunant teismo nutartį. Atsakovas nepažeidė VPĮ 39 straipsnio 7 dalies 3 punkto. Atsakovas nebuvo informuotas apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, tad tik gavęs nutartį sužinojo apie taikomas priemones. Laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas negalėjo realiai vykdyti, nes pirkimo procedūros jau buvo baigtos. Ieškovas nepagrįstai prašo taikyti ir banko garantiją, dėl ko atsakovas būtų suvaržytas labiau nei ieškovas. 2008 m. sausio 30 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 105 „Dėl Valstybės investicijų 2008-2010 metų programoje numatytų 2008 metams kapitalo investicijų paskirstymo“ paskirstytos Valstybės investicijų 2008-2010 metų programoje numatytų 2008 m. kapitalo investicijos pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus. Atsakovui yra skirta 60 000 Lt mokyklos pastatui rekonstruoti. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai nepanaudotas biudžeto lėšas grąžina į savivaldybės biudžeto sąskaitą ne vėliau kaip iki sausio 5 d. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas patirtų 600 000 Lt nuostolį, nes, lėšų nepanaudojus, jas reikštų grąžinti. Nuostolių atlyginimo užtikrinimas arba banko garantija turėtų būti lygi šiai sumai. Klausimas dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo negali būti sprendžiamas, nes skundžiama nutartimi teismas to nesprendė. Statybos darbai turi būti atlikti iki 2008 m. spalio 1 d. Darbai yra iš dalies atlikti. Pirkimo tikslas yra sudaryti sutartį, leidžiančią įsigyti paslaugas, prekes ir darbus.

21Atskriasis skundas tenkintinas.

22Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad teismas gali uždrausti atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose, imtis tam tikrų veiksmų (6 p.) arba imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas (13 p.). Skundžiamos nutarties priėmimo metu galiojusios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos (toliau – VPĮ) 122 straipsnio 3 dalis nustato, kad teismas taiko viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas turi parinkti tokią laikinąją apsaugos priemonę ar kelias priemones, kurios maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir minimaliai ribotų atsakovo interesus, veiklą, neviršytų pareikštų ieškinio reikalavimų sumos (CPK 145 str. 2 d.). Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Taigi konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos.

23Ieškovas UAB „Stogusta“ atskiruoju skundu pagrįstai nurodo, kad teismas neturėjo pagrindo panaikinti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kad pirkimo sutartis buvo sudaryta po nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones priėmimo.

24Remiantis bylos duomenimis, Šiaulių apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones ir nutarė sustabdyti perkančios organizacijos supaprastinto atvirojo konkurso Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos rekonstrukcijos II etapo darbų pirkimo procedūras (b.l. 12-13). Byloje esanti statybos rangos sutarties kopija (b.l. 38-39) patvirtina, kad 2008 m. rugpjūčio 12 d. tarp atsakovo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos it trečiojo asmens AB „Pakruojo arka“ buvo pasirašyta rangos sutartis. Tačiau ta aplinkybė, kad po nutarties taikyti laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti prikimo procedūras – priėmimo buvo sudaryta pirkimo sutartis, iš esmės reiškianti viešojo pirkimo procedūros baigimą, nėra pagrindas panaikinti teisėtą nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tai, kad, priėmus 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutartį, ieškovas sudarė sutartį, gali būti pagrindas svarstyti klausimą tik dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, bet ne dėl pačios nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinimo.

25Apeliantas atskirajajme skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai nesivadovavo CPK 149 straipsniu ir nepritaikė atsakomybės dėl laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimo bei užkirto kelią pasinaudoti teise išieškoti iš atsakovo nuostolius, atsiradusius dėl teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių neįvykdymo.

26Remiantis CPK 149 straipsniu, jeigu pažeidžiami uždraudimai, nurodyti CPK 145 straipsnio 1 dalies 6, 7, 8 ir 12 punktuose, kaltiesiems asmenims teismo nutartimi gali būti skiriama iki vieno tūkstančio litų bauda. Be to, ieškovas turi teisę išieškoti iš tų asmenų nuostolius, atsiradusius dėl teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių neįvykdymo.

27Aiškinant šią nuostatą, matyti, kad bauda, pažeidus CPK nustatytus draudimus gali būti skiriama tik kaltiems asmenims. Taigi, būtina atsakomybės pagal šį straipsnį sąlyga yra kaltė. Tad teismas, remdamasis CPK 149 straipsniu, galėtų skirti baudą atsakovui tik tuo atveju, jei byloje būtų įrodymų, jog atsakovas iki statybos rangos sutarties sudarymo žinojo apie nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones priėmimą ir vis tiek tą sutartį sudarė. Šioje byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių atsakovo kaltę, pažeidus nutartimi nustatytą draudimą, iš esmės reiškiantį draudimą sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Ieškovas manydamas, kad patyrė nuostolių, atsiradusių dėl teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių neįvykdymo, gali reikšti ieškinį bendra tvarka.

28Remiantis CPK 147 straipsnio pirmąja dalimi, teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Taigi teismas gali pareikalauti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo tik taikydamas laikinąsias apsaugos priemones.

29Kaip nurodė teismas skundžiamojoje nutartyje, teismas 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutartyje priimdamas sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nuostolių atlyginimo užtikrinimo klausimo neišsprendė, ir taip neišlaikė interesų pusiausvyros tarp šalių. Tačiau ta aplinkybė, kad teismas atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo klausimo neišsprendė, taikydamas laikinųjų apsaugos priemonių, nėra pagrindas panaikinti pagrįstą nutartį, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Šalis manydama, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali patirti nuostolių, gali pateikti teismui motyvuotą prašymą dėl tokių nuostolių atlyginimo užtikrinimo.

30Pažymėtina, kad, sudarius pirkimo sutartį, ir tuo pasibaigus pirkimo procedūrai, laikinoji apsaugos priemonė, kurios esmė - pirkimo procedūrų sustabdymas, iš esmės negali būti įgyvendina. Todėl niekuo nepagrįsti pirmosios instancijos teismo teiginiai, kad atsakovas gali patirti nuostolių dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir kad, neužtikrinus tokių nuostolių atlyginimo, neišlaikyta šalių interesų pusiausvyra.

31Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą, neteisingai taikė procesinės teisės normas ir dėl to klausimas buvo išspręstas neteisingai, o tai yra pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti (CPK 329 str. 1 d.).

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

33Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 3 d. nutartį panaikinti.

34Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Pakruojo rajono... 4. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę - sustabdyti... 5. Prašyme nurodė, kad ieškiniu ginčijami viešojo konkurso pirkimo... 6. Šiaulių apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi ieškovo UAB... 7. Atskiruoju skundu atsakovas Pakruojo rajono savivaldybės administracija... 8. Šiaulių apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartimi nutarė Šiaulių... 9. Teismas nutartyje nurodė, kad atsakovas su trečiuoju asmeniu AB „Pakruojo... 10. Ieškovas UAB „Stogusta“ atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos... 11. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 12. 1. Teismui priimant skundžiamą nutartį, byloje nebuvo dokumentų,... 13. 2. Teismas neteisingai taikė VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą. Atsakovui... 14. 3. Teismas nepagrįstai nepritaikė CPK 151 str. 4 d. nuostatų, nes atsakovas... 15. 4. Teismas ieškovui UAB „Stogusta“ nepagrįstai užkirto kelią... 16. 5. Atsakovas, nurodydamas, kad 2008 m. rugpjūčio 12 d. gavo nutartį, tą... 17. 6. Nepagrįstas atsakovo teiginys, kad jis nežinojo, jog UAB „Stogusta“... 18. 7. Teismo teiginiai dėl interesų pusiausvyros išlaikymo yra nepagrįsti.... 19. 8. Atsakovas skuba pasirašyti statybos darbų atlikimo sutartį, taip... 20. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Pakruojo rajono savivaldybės... 21. Atskriasis skundas tenkintinas.... 22. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 23. Ieškovas UAB „Stogusta“ atskiruoju skundu pagrįstai nurodo, kad teismas... 24. Remiantis bylos duomenimis, Šiaulių apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 11... 25. Apeliantas atskirajajme skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai nesivadovavo... 26. Remiantis CPK 149 straipsniu, jeigu pažeidžiami uždraudimai, nurodyti CPK... 27. Aiškinant šią nuostatą, matyti, kad bauda, pažeidus CPK nustatytus... 28. Remiantis CPK 147 straipsnio pirmąja dalimi, teismas, taikydamas laikinąsias... 29. Kaip nurodė teismas skundžiamojoje nutartyje, teismas 2008 m. rugpjūčio 11... 30. Pažymėtina, kad, sudarius pirkimo sutartį, ir tuo pasibaigus pirkimo... 31. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 3 d. nutartį panaikinti.... 34. Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutartį palikti...