Byla 2A-1156-661/2015
Dėl skolos priteisimo, teismas, išnagrinėjęs bylą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Barkauskas apeliacinio rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo M. E. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo P. E., veikiančiam per įstatyminę atstovę – globėją A. O., ieškinį atsakovui M. E. (ankstesnė pavardė – S.) dėl skolos priteisimo, teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

2I Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 5 000 Lt nesumokėtų pagal pirkimo-pradavimo sandorį ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog atsakovas, veikdamas kaip įgaliotinis pagal ieškovo išduotą įgaliojimą, pardavė ieškovui priklausantį žemės sklypą už 5 000 Lt, tačiau gautų pinigų neperdavė įgaliotojui, todėl turi grąžinti įgaliotojui pinigus gautus už parduotą turtą.

4Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog ieškovas iš atsakovo 1999 m. kovo 31 d. pasiskolino 21 000 Lt, kurių laiku negrąžino. Šalys buvo sutarę, jog atsakovas pagal įgaliojimą galės parduoti ieškovo turtą ir susigrąžinti paskolą, jei ieškovas laiku jos negrąžins. Ieškovui laiku negrąžinus paskolos, atsakovas pardavė ieškovui priklausantį žemės sklypą pagal įgaliojimą ir atliko įskaitymą. Įstatymai nenustato rašytinės ataskaitos formos, todėl atsakovas ataskaitą ieškovui davė žodine forma. Apie tai, jog atliko įskaitymą atsakovas informavo ieškovą žodžiu ir ieškovas tam neprieštaravo. Kad įskaitymas buvo atliktas patvirtina ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 28 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1884-592/2012 dėl skolos priteisimo, kurioje teismas priteisė M. E. 16 000 Lt pagal 1999 m. kovo 31 d. paskolos sutartį, kuria buvo paskolinta 21 000 Lt ir nepriteisė 5 000 Lt, kurie laikytini įskaitymu.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 3 d. sprendimu ieškinį patenkino ir nusprendė priteisti ieškovui P. E., veikiančiam per įstatyminę atstovę – globėją A. O., iš atsakovo M. E. (ankstesnė pavardė –S.) 5 000 Lt skolos ir 150 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas konstatavo, jog atsakovas neperdavė ieškovui 5 000 Lt, gautų už parduotą žemę.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Apeliantas (atsakovas) pateikė apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo. Prašo panaikinti sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliantas nurodo šiuos argumentus:

91. Ginčo, kad apeliantas pardavė ieškovui priklausantį žemės sklypą ir iš pardavėjo gavo pinigus byloje nėra. Byloje nėra ginčo, jog šalys turėjo priešpriešines vienarūšes galiojančias prievoles. Byloje kilo ginčas dėl įskaitymo atlikimo, tiksliau - informavimo apie įskaitymą. Pirmosios instancijos teismas laikė, kad byloje nėra duomenų, jog apeliantas informavo ieškovą apie įskaitymo atlikimą, dėl ko ieškovo reikalavimą tenkino. Apeliantas mano, kad tokia pirmosios instancijos teismo išvada yra nepagrįsta ir prieštarauja tiek byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms, tiek galiojančiam Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2012-12-28 sprendimui, priimtam civ. byloje Nr. 2-1884-592/2012.

102. Apeliantas neprivalėjo rašytine forma pranešti ieškovui apie 5000 Lt, gautų pardavus jam priklausiusį žemės sklypą, įskaitymą į 21000 Lt ieškovo skolą atsakovui.

113. Apie ketinimą įvykdyti įskaitymą apeliantas ne kartą pranešė ieškovui žodžiu.

124. Skundžiamo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-03 sprendimo priėmimo pasėkoje susidarė situacija, kuomet yra du vienas kitam prieštaraujantys teismų procesiniai sprendimai: Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2012-12-28 sprendimas, kuriuo iš P. E. M. E. naudai yra priteista 16000 Lt skola, likusi po atlikto 5000 Lt įskaitymo, ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-03 sprendimas, kuriame konstatuojama, jog nėra duomenų, kad M. E. tinkamai informavo P. E. apie 5000 Lt, gautų pardavus pastarajam nuosavybės teise priklausiusį žemės sklypą, įskaitymą, dėl ko ši suma yra priteista ieškovo naudai.

13Ieškovas pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą, kuriame nurodė, jog nesutinka su juo ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Ieškovas nurodė:

141.

15tam, kad prievolė baigtųsi užtenka vienos šalies valios, apie kurią turi būti informuota kita šalis ( CK 6.131 str. 2 d.).

162.

17ieškovas nuo 2001 03 20 d. sunkiai susirgo - patyrė galvos smegenų išeminį insultą. Jis blogai orientuojasi laike ir erdvėje, jam pasireiškia ryškus atminties sutrikimas. Jam nustatyta medicininė diagnozė pagal TLK-10 169.3, F02.8.

183.

19Pagal P. E. sveikatos būklę yra akivaizdu, kad jam reikalinga nuolatinė kito asmens slauga bei priežiūra. Teismo sprendimu P. E. yra pripažintas neveiksiu.

204.

21Ieškovas, prieš sudarant pirkimo-pardavimo sandorį, 2001 06 06 d. bei po jo nebuvo informuotas nei apie sandorio sudarymo aplinkybes, nei apie sandorio kainą (neįtikėtinai mažą), nei apie tariamai atliekamą įskaitymą.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra nustatyta. Todėl analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai. Byloje yra kilęs ginčas dėl skolos prieisimo ir įskaitymo.

24Kaip žinoma, CPK 185 straipsnis įtvirtina laisvo įrodymų vertinimo principą, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus vertina teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu. Įrodinėjimo tikslas byloje – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.). Be to, pagal vieną iš svarbiausių civiliniame procese galiojančių rungimosi principą, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis jos remiasi (CPK 178, 12 str.), tuo tarpu teismas, vertindamas pateiktus įrodymus, remiasi civiliniame procese taikoma įrodymų pakankamumo taisykle, pagal kurią, vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, išvadai apie fakto buvimą ar nebuvimą, pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu, kad jo nebuvo. Dėl šios įrodymų vertinimo taisyklės taikymo konkrečiose bylose ne kartą yra pasisakęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-172/2008, 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001, 2002 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002, 2002 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-862/2002, 2003 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2003 ir kt.).

25Pirmosios instancijos teisme nustatyta, kad 2001 m. birželio 6 d. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi apeliantas, veikdamas pagal ieškovo įgaliojimą (I T., b. l. 72), pardavė ieškovui priklausantį žemės sklypą už 5 000 Lt (I T., b. l. 9-11). Ieškovas iš apelianto 1999 m. kovo 31 d. pasiskolino 21 000 Lt (I T., b. l. 70). Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 28 d. sprendimu priteisė iš P. E. apeliantui M. E. 15 000 Lt skolos, negrąžintos pagal 1999 kovo 31 d. paskolos raštelį. Šiame sprendime Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas nustatė, jog M. E. „pasiliko sau 5 000 Lt paskolai padengti“, kuriuos gavo už parduotą ieškovo žemę. Ginčo, kad atsakovas pardavė ieškovui priklausantį žemės sklypą ir iš pardavėjo gavo pinigus byloje nėra. Byloje nėra ginčo, jog šalys turėjo priešpriešines vienarūšes galiojančias prievoles. Byloje kyla ginčas dėl įskaitymo atlikimo, tiksliau - informavimo apie įskaitymą. Ieškovo teigimu įskaitymo nebuvo, nes atsakovas neinformavo ieškovo apie įskaitymą, atsakovo teigimu – jis, kaip įgaliotinis, pateikė ataskaitą ir kartu atliko įskaitymą žodžiu informuodamas apie tai ieškovą.

26Pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą ir kad būtų laikomasi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų įskaitymo sąlygų (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Vėjo tiltas“ v. UAB „Mitnija“, bylos Nr. 3K-3-347/2013). Taigi pagal teismų praktiką būtina, kad apie įskaitymą būtų pranešta. Šioje byloje pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog apeliantas neįrodė, jog jis tinkamai informavo ieškovą apie įskaitymo atlikimą (CPK 178), nei žodžiu, nei raštu. Įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 28 d. sprendimu teismas konstatavo, jog M. E. „pasiliko sau 5 000 Lt paskolai padengti“, kuriuos gavo už parduotą ieškovo žemę. Taigi įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra nustatyta, jog atsakovas neperdavė ieškovui 5 000 Lt, gautų už parduotą žemę. Byloje nėra ginčo, kad apeliantas pinigus, gautus už ieškovo parduotą žemę pasiliko sau. Konstatuotos aplinkybės šioje byloje neprieštarauja Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2012-12-28 sprendimui, pagal kurį ieškovas yra skolingas apeliantui, tačiau šioje byloje pagal atstovavimo teisinius santykius apeliantas yra skolingas ieškovui. Taip pat pažymėtina, jog apeliantas šioje byloje turėjo teisę teikti priešieškinį dėl įskaitymo, tačiau jis šia teise nepasinaudojo.

27Apeliacinės instancijos teismas nurodo, jog pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai priteisė iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Pažymėtina, jog civilinėje byloje Nr. 2-1884-592/2012 bylinėjimosi išlaidos buvo priteistos iš P. E., o ne iš apelianto, todėl pakartotinai jokios bylinėjimosi išlaidos nėra priteistos.

28Teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias ginčo santykį, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas(CPK 320 str.).

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

30Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. I Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 5 000 Lt... 4. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog ieškovas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 3 d. sprendimu ieškinį... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Apeliantas (atsakovas) pateikė apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos... 9. 1. Ginčo, kad apeliantas pardavė ieškovui priklausantį žemės sklypą ir... 10. 2. Apeliantas neprivalėjo rašytine forma pranešti ieškovui apie 5000 Lt,... 11. 3. Apie ketinimą įvykdyti įskaitymą apeliantas ne kartą pranešė... 12. 4. Skundžiamo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-03 sprendimo priėmimo... 13. Ieškovas pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą, kuriame... 14. 1.... 15. tam, kad prievolė baigtųsi užtenka vienos šalies valios, apie kurią turi... 16. 2.... 17. ieškovas nuo 2001 03 20 d. sunkiai susirgo - patyrė galvos smegenų išeminį... 18. 3.... 19. Pagal P. E. sveikatos būklę yra akivaizdu, kad jam reikalinga nuolatinė kito... 20. 4.... 21. Ieškovas, prieš sudarant pirkimo-pardavimo sandorį, 2001 06 06 d. bei po jo... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 24. Kaip žinoma, CPK 185 straipsnis įtvirtina laisvo įrodymų vertinimo... 25. Pirmosios instancijos teisme nustatyta, kad 2001 m. birželio 6 d. Žemės... 26. Pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį prievolė baigiasi, kai įskaitomas... 27. Apeliacinės instancijos teismas nurodo, jog pirmosios instancijos teismas taip... 28. Teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 30. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 3 d. sprendimą palikti...