Byla 2FB-3239-220/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo klausimą

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėjas Edmundas Žukauskas,

2rašytinio proceso tvarka spręsdamas pareiškėjos I. B. patikslinto pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo klausimą.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja I. B. kreipėsi į teismą su patikslintu pareiškimu, kuriuo prašo iškelti jai bankroto bylą. Pareiškėja pareiškime nurodė, kad nemokumą sukėlusi priežastis yra negalėjimas įvykdyti lizingo paskolos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Pareiškėja nurodė, kad skolinių įsipareigojimų suma sudaro virš 11000 Eur. Nurodė, kad skolinis įsipareigojimas atsirado kreditoriui UAB ,,Intrum Lietuva‘ dėl to, kad dirbant Norvegijoje jai buvo reikalingas automobilis, todėl jį įsigijo lizingo būdu. Grįžus į Lietuvą, nebeužteko pajamų lizingui, truko lėšų pragyvenimui. Todėl automobilį perdavė pardavimui. Jos žiniomis automobilis buvo parduotas. Šiuo metu nebeišgali toliau vykdyti prisiimtų finansinių įsipareigojimų bankui.

5Teismas

konstatuoja:

6Pareiškimas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjai.

72018 m. birželio 21 d. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų nutartimi pareiškėjai buvo nustatytas 14 dienų terminas nuo nutarties įteikimo dienos pašalinti nutartyje nurodytus pareiškimo trūkumus. Nurodyta, kad teismo nustatytu laiku nepašalinus trūkumų, pareiškimas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

82018 m. liepos 5 d. teisme gautas patikslintas pareiškėjos pareiškimas.

9Teismas pažymi, jog pareiškėja, šalindama pareiškimo trūkumus, pašalino ne visus trūkumus. Pareiškėja buvo įpareigota nurodyti kaip, kada ir ar buvo realizuotas pareiškėjos lizingu įsigytas automobilis, ar ne, kokia dalis įsiskolinimo, kurio ji negali padengti buvo padengta. Pareiškėja abstrakčiai nurodo, kad jos turimomis žiniomis automobilis buvo parduotas Norvegijoje aukcione, o numatyta pardavimo kaina sudarė 51000 kronų. Pardavus automobilį pareiškėjai dar liko padengti virš 11000 Eur. Tačiau pareiškėja nepateikė, jokių pardavimo faktą patvirtinančių dokumentų, o tik preliminarią automobilio pardavimo kainą patvirtinančius dokumentus. Pareiškėja pateikė Santander banko esančio Norvegijoje raštus su jų vertimais į lietuvių kalbą dėl informacijos apie automobilio kainos įvertinimą. Atkreiptinas dėmesys, kad raštai siųsti tiek pareiškėjai tiek jos sutuoktiniui M. B.. Pareiškėja patikslintame pareiškime nenurodo jos sutuoktinio suinteresuotumo dėl lizingo sutarties ir kainos įvertinimo. Iš minėto banko rašto matyti, kad teisė prieštarauti dėl nustatytos automobilio kainos prieštaravimo suteikta ne pareiškėjai, o būtent jos sutuoktiniui. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėja nurodo automobilio lizingo sutartį sudariusi asmeniškai, tačiau iš banko siųstų dokumentų pareiškėjai ir jos sutuoktiniui dėl kainos įvertinimo, teismui nėra aišku, kas yra tikrasis skolininkas, tai yra ar ji viena, ar galimai ir jos sutuoktinis.

10Kad išsisaikinti minėtas aplinkybes dėl konkrečių skolininkų šiame sandoryje, pareiškėja buvo įpareigota pateikti lizingo sutartį, kuria buvo įsigytas lizingu automobilis. Tikslindama pareiškimą pareiškėja šio trūkumo nepašalino ir nurodė, jog lizingo sutarties nėra išsaugojusi ir naujasis kreditorius UAB „Intrum Lietuva“ pareikšdama reikalavimą pareiškėjai, lizingo sutarties nepateikė, sutarties kopijų gavimas kainuoja, ko pareiškėja finansiškai negali sau leisti ir prašo lizingo sutartį išreikalauti iš UAB „Intrum Lietuva“. Pareiškėjos nurodyta aplinkybė, jog ji negali pateikti lizingo sutarties kopijos nelaikytina objektyvia, kadangi gauti sutarties kopiją, net jei ir ji kainuoja, tai neturėtų pareiškėjai būti finansiškai nepakeliama našta. Be to, pareiškėja nepateikė duomenų, jog pati būtų kreipusis į UAB „Intrum Lietuva“ dėl lizingo sutarties kopijos gavimo, todėl laikytina, jog pareiškėja be pateisinančių priežasčių nesiėmė priemonių dėl reikšmingo šioje bankroto byloje duomenų pateikimo ir juos nepateikė, o dokumentų pateikimą perleido teismui. Teismas neprivalo išsireikalauti reikalingus duomenis, jeigu pareiškėjas be pateisinančių priežasčių juos nepateikia teismui. Tik asmeniui neturinti realios galimybės ( esant svarbioms priežastims) juos pateikti, teismas gali savo iniciatyva dokumentus išsireikalauti ( CPK 112 straipsnio 2 dalis ).

11Atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėja savo nemokumą grindžia būtent minėtos lizingo sutarties pagrindu, todėl sutartis byloje yra itin svarbūs dokumentas, teismas turi matyti aiškiai įskaitomas jų sąlygas, numatytas sumas bei laikotarpius.

12Teismas pabrėžia, jog byloje dalyvaujantys byloje dalyvaujantys asmenys privalo savo procesinėmis pareigomis naudotis sąžiningai, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgiant į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ir atsikirtimai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 7 straipsnio 2 dalis ir 42 straipsnio 5 dalis).

13CPK 115 straipsnio 3 dalis numato, kad nepašalinus trūkumų per teismo nustatytą terminą pareiškimas grąžinamas jį padavusiam asmeniui. Ši taisyklė taip pat turi būti taikoma ir tais atvejais, kai per nustatytą terminą asmuo pašalina tik dalį nutartyje nurodytų pareiškimo trūkumų. Tokiu atveju pripažintina, kad nutartis neįvykdyta. Todėl tik dalies pareiškimo trūkumų pašalinimas taip pat pripažįstamas netinkamu teisės kreiptis į teismą realizavimu. Šiuo atveju laikytina, jog nustatytu terminu nebuvo pašalinti nutartyje nurodyti pareiškimo trūkumai, todėl pareiškimas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 straipsnio 3 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 115 straipsniu, 290–291 straipsniais,

Nutarė

15Pareiškėjos I. B. pareiškimą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmus.

Proceso dalyviai