Byla 2-2503-772/2013
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei L. M. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „4finance“, valdanti sistemą SMScredit.lt, prašo priteisti iš atsakovės L. M. 1480,00 Lt skolą, kurią sudaro 500,00 Lt paskola ir 880,00 Lt delspinigiai ir 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 72,00 Lt žyminį mokestį.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai, tačiau atsakovė per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovės atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus ieškovo ieškinys pagrįstas, tačiau tenkintinas iš dalies (LR CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2, 3 p.).

5Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2009-06-22 ieškovas su atsakove pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu ieškovas atsakovei paskolino 500,00 Lt. Paskolos sutarties terminas - 30 dienų. SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 8.1. punkte numatyta, kad paskolos gavėjas turi teisę inicijuoti paskolos pratęsimą. Paskolos terminą galima tęsti neribotą kiekį kartų. Kadangi atsakovė pratęsė terminą, tad paskolą ir paskolos suteikimo komisinį mokestį turėjo grąžinti iki 2009-11-12, tačiau negrąžino iki šiol.

6Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.870 str., paskolos sutartimi viena šalis perduoda kitos šalies nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita.

7CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Ieškovės skaičiavimu atsakovės skola ieškovei yra 500,00 Lt ir 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis. Kadangi atsakovė minėtos skolos ieškovei negrąžino, ši suma - 500,00 Lt skola ir 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis priteistina ieškovei iš atsakovės (CK 6.38 str., 6.881 str.).

8Pagal paskolos sutarties 9.2 punkto nuostatas, ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1 % delspinigius nuo 2009-11-13 už įsipareigojimų kylančių iš paskolos sutarties nevykdymą. Ieškovė paskaičiavo, jog atsakovė turėtų sumokėti delspinigius už 180 dienų – 880,00 Lt.

9Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad pagal CK 6.73 str., teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma didesnė negu pagrindinė skola, atsižvelgiant į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, yra nepagrįstai dideli. Paskolos sutartis, kurios pagrindu kyla atsakovės atsakomybė, sudaryta prisijungimo būdu, t. y. pagal ieškovo parengtas standartines sąlygas, ieškovas kaip finansine veikla besiverčiantis juridinis asmuo, turintis patirtį verslo bei derybų srityje, sudarant paskolos sutartį, turėjo aiškų pranašumą prieš atsakovą, sutartimi kreditas buvo suteiktas fiziniam asmeniui, todėl ši sutartis vertintina kaip vartojimo sutartis. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui.

10Šalių nustatyta delspinigių dydžio suma po 1 procentą už kiekvieną pradelstą dieną prilygsta 365 procentų dydžio metinėms palūkanoms, kai tuo tarpu įstatymas minimaliais kreditoriaus nuostoliais pripažįsta penkių procentų dydžio metines palūkanas, tarp šalių nesant atskiro susitarimo dėl palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d., 6.261 str.). Atsižvelgtina į tai, kad kreditas negrąžintas ilgą laiką, tuo tarpu pagrindinė skola yra tik 500,00 Lt. Tokio dydžio delspinigiai atsižvelgiant į formuojamą praktiką dėl netesybų dydžių, lyginant su suteiktos ir negrąžintos paskolos suma yra akivaizdžiai per dideli, neprotingi, prieštaraujantys civiliniame kodekse įtvirtintai netesybų sampratai, o reikalavimas atlyginti tokio dydžio delspinigius – aiškiai nepagrįstas, todėl teismas delspinigių dydį mažina iki 0,2 procento delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. iki 180,00 Lt, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki 180,00 Lt.

11Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., atsakovė privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 d. 1 d., atsakovė privalo ieškovui mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 780,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-03-04 dienos iki teismo sprendimo įvykdymo.

12Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, tačiau minimalus žyminis mokestis yra 72,00 Lt, iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 72,00 Lt žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos CPK 80 str., 93 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285- 287 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės L. M., a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“, į.k. 301881644, 780,00 Lt (septynių šimtų aštuoniasdešimties litų) skolą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 780,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-03-04 dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 72,00 (septyniasdešimt dviejų litų) žyminį mokestį.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo už akių Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. 2 d. ir 3 d. nustatyta tvarka.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai