Byla I-8190-602/2007
Dėl administracinių ginčų komisijos sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Veslava Ruskan, nagrinėdama administracinę bylą pagal atsakovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos prašymą dėl administracinių ginčų komisijos sprendimo panaikinimo,

2vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 68 str.,

Nutarė

3

  1. Įtraukti į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu Neries regioninio parko direkciją. Siųsti skundo nuorašą trečiajam suinteresuotam asmeniui, pasiūlyti per 14 dienų raštu pateikti teismui atsiliepimą. Išreikalauti iš trečiojo suinteresuoto asmens per 14 dienų visus su ginču susijusius turimus dokumentus.
  2. Įpareigoti atsakovą Vilniaus rajono savivaldybės administraciją per 14 dienų pateikti teismui dokumentus, kurie buvo pateikti atsakovui kartu su prašymu išduoti projektavimo sąlygų sąvadą sodybos techniniam projektui rengti bei kitus su ginču susijusius turimus dokumentus.
  3. Pasiūlyti pareiškėjui Miško savininkų kooperatyvui „Aukštaitijos Šilas“ pateikti teismui per 14 dienų įrodymus, patvirtinančius atsiliepime nurodytas aplinkybes apie buvusios sodybos sklype, es. Pylimų kaime, Vilniaus rajone, buvimo faktą.
  4. Išreikalauti iš VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto, esančio Pylimų kaime, Vilniaus rajone (kadastrinis adresas ( - ) , Sudervės k. v.), registro centrinio duomenų banko išrašą (su istorija) bei šio turto inventorinės bylos nuorašą.

Proceso dalyviai