Byla E1-1530-784/2013
Dėl nuteistajam R. K., gim. (duomenys neskelbtini), paskirtos laisvės atėmimo bausmės ir pataisos įstaigos rūšies nustatymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gediminas Viederis, sekretoriaujant Vitai Jurgaitienei, dalyvaujant prokurorui Armandui Vainauskui, Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo atstovui Vytui Autukevičiui, nuteistajam R. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistajam R. K., gim. ( - ), paskirtos laisvės atėmimo bausmės ir pataisos įstaigos rūšies nustatymo,

Nustatė

2R. K. nuteistas Stokholmo miesto apylinkės teismo 2011-11-22 nuosprendžiu pagal Švedijos Karalystės Įstatymo dėl bausmių paskyrimo už narkotinių medžiagų disponavimą (1968:64) 1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktą ir 3 straipsnį bei Įstatymo (2000:1225) dėl bausmių paskyrimo už kontrabandą 3 straipsnio 1 pastraipą ir 6 straipsnio 3 pastraipą – 5 metų laisvės atėmimo bausme. Bausmės vykdymo pradžia – 2011-11-27.

3Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo atstovas prašo R. K. nustatyti laisvės atėmimo bausmės laiką pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) straipsnius bei nustatyti pataisos įstaigos rūšį, kadangi R. K. pagal 1983 m. Europos nuteistųjų asmenų perdavimo Konvenciją perduotas iš Švedijos Karalystės atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Nuteistasis nuo 2013-03-27 atlieką bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime.

4Teikimas tenkintinas.

5Vadovaujantis 1983 m. Europos konvencija „Dėl nuteistųjų asmenų perdavimo“, kurią Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1995-05-09 nutarimu Nr. I-885 (tekste toliau – Konvencija), R. K. perduotas iš Švedijos Karalystės atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Pagal šios Konvencijos 9 str. 3 d., nuteistajam būtina nustatyti laisvės atėmimo bausmės laiką pagal LR BK atitinkamus straipsnius bei sutinkamai su LR BPK 362 str., 365 str. nustatyti pataisos įstaigos rūšį.

6Pagal Konvenciją, kurios pagrindu R. K. perduotas į Lietuvą vykdyti bausmę, paskirtą Švedijos Karalystės Stokholmo miesto apylinkės teismo 2011-11-22 nuosprendį, bausmės atlikimą nustato valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymai (Konvencijos 9 str. 3 d.). Todėl, vadovaujantis LR BPK 365 str., R. K. atžvilgiu taikytinos LR BK bei Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – LR BVK) nuostatos, o taip pat Konvencijos, pagal kurią nuteistasis perduotas Lietuvai, reikalavimai.

7Konvencijos 9 straipsnio 1 dalyje yra reglamentuojami valstybės, kurioje atliekama bausmė, kompetentingų valdžios instancijų veiksmai bausmės vykdymo atvejais. Konvencijos 10 ir 11 str. įtvirtinta bausmės atlikimo tęstinumo nuostata teisiškai įpareigoja valstybę, kurioje bus atliekama bausmė, suderinus su vykdančios valstybės įstatymais, nustatyti tokią bausmę ar priemonę, kurios savo esme kiek įmanoma turi atitikti nuteisimo metu paskirtąją bausmę. Konvencijos normos draudžia pabloginti nuteistojo teisinę padėtį, atsitiktinai nesusieti bausmės minimalia sankcija, numatyta valstybės už padarytą ar padarytus nusikaltimus. Neleidžiama nei pasunkinti, nei pailginti bausmės trukmės ir ji negali viršyti valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymuose numatyto maksimumo. Analogiškos teisės normos yra įtvirtintos ir LR BK 8 str. 1 d.

8Remdamasis Stokholmo miesto apylinkės teismo 2011-11-22 nuosprendžiu nustatytomis aplinkybėmis, teismas laiko, kad R. K. padarytos nusikalstamos veikos, už kurias jis nuteistas pagal Švedijos Karalystės Įstatymo dėl bausmių paskyrimo už narkotinių medžiagų disponavimą (1968:64) 1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktą ir 3 straipsnį bei Įstatymo (2000:1225) dėl bausmių paskyrimo už kontrabandą 3 straipsnio 1 pastraipą ir 6 straipsnio 3 pastraipą už labai didelio narkotinių medžiagų kiekio disponavimą yra atitinkamai numatytos LR BK 260 str. 3 d., 199 str. 2 d. Švedijos Karalystės Stokholmo miesto apylinkės teismo 2011-11-22 nuosprendžiu paskirtos subendrintos galutinės bausmės dydis yra 5 metai laisvės atėmimo. Nors ši Stokholmo miesto apylinkės teismo paskirta bausmė yra švelnesnė, nei numato Lietuvos Respublikos įstatymai, tačiau atsižvelgiant į konvencijos nuostatas, ji nekeistina. Stokholmo miesto apylinkės teismo priimdamas R. K. atžvilgiu apkaltinamąjį nuosprendį įvertino jo padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumo laipsnį, jo asmenybę ir išsprendė kitus klausimus susijusius su bausmės skyrimu.

9LR BK 66 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kardomasis kalinimas (suėmimas) turi būti įskaitytas į paskirtą bausmę. R. K. kardomajame kalinime praleido 58 dienas, todėl šis laikotarpis įskaitomas į atliktą bausmės laiką.

10Pagal LR BK 50 str. 3 d., teismas, atsižvelgdamas į kaltininko asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą, parenka laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą – atvirąją koloniją, pataisos namus ar kalėjimą. Teismas, atsižvelgdamas į šiuos kriterijus, nuteistajam R. K. nustato pataisos įstaigos rūšį – pataisos namus.

11Vadovaudamasis LR BPK 362, 365 straipsniais, teismas,-

Nutarė

12R. K., gim. ( - ), Švedijos Karalystės Stokholmo miesto apylinkės teismo 2011-11-22 nuosprendžiu, pagal Švedijos Karalystės Įstatymo dėl bausmių paskyrimo už narkotinių medžiagų disponavimą (1968:64) 1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktą ir 3 straipsnį bei Įstatymo (2000:1225) dėl bausmių paskyrimo už kontrabandą 3 straipsnio 1 pastraipą ir 6 straipsnio 3 pastraipą paskirtą bausmę - laisvės atėmimą 5 metams prilyginti LR BK 260 str. 3 d., 199 str. 2 d. sankcijai ir nuteistajam R. K. palikti 5 metų laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose.

13Bausmės pradžia laikyti 2011-11-27. Į bausmės laiką įskaityti R. K. laikino sulaikymo ir kardomojo kalinimo laiką nuo 2011-09-30 iki 2011-11-27 (58 dienas).

14Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai