Byla 2-361/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 10 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl papildomų atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, civilinėje byloje Nr. 2-2306-262/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Olifėja“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Žalgirio loto“, trečiajam asmeniui Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui dėl prekių ženklo savininko teisių pažeidimo bei nesąžiningos konkurencijos.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Olifėja“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Žalgirio loto“, trečiajam asmeniui LR valstybinis patentų biurui, prašydamas uždrausti atsakovui UAB „Žalgirio loto“ naudoti prekių ženklą AUKSO PUODAS ir/arba žymenį PUODAS AUKSO savo komercinėje veikloje Lietuvoje 16, 20, 25, 28, 35, 36, 41 klasės prekėms ir paslaugoms žymėti, įskaitant: tokiais žymenimis žymėti paslaugas ir/ar prekes ar jų pakuotę; siūlyti tokiais žymenimis pažymėtas paslaugas ir/ar prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu jas sandėliuoti, nuomoti, skolinti ar kitaip jomis disponuoti; naudoti tokius žymenis komercinės veiklos dokumentuose arba reklamoje; įpareigoti atsakovą UAB „Žalgirio loto“ atšaukti paraišką Nr. 2008 0881 prekių ženklui PUODAS AUKSO registruoti; atsakovo UAB „Žalgirio loto“ lėšomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sunaikinti visus loterijos bilietus bei reklaminę medžiagą, kurie atsakovo neteisėtai yra pažymėti žymeniu AUKSO PUODAS ir/ar žymeniu PUODAS AUKSO, esančius pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė nepranešus atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą laikinai iki teismo sprendimo įsiteisėjimo nutraukti loterijos bilietų, pažymėtų žymeniu PUODAS AUKSO, prekybą ir reklamą; areštuoti atsakovo nuosavybės teise turimus loterijos bilietus, pažymėtus žymeniu PUODAS AUKSO; išimti iš apyvartos laikinai, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo loterijos bilietus, pažymėtus žymeniu PUODAS AUKSO.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. vasario 19 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „Olifėja“ reikalavimams užtikrinti taikyti laikinąsias apsaugos priemones: įpareigoti atsakovą UAB „Žalgirio loto“ laikinai, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo nutraukti loterijos bilietų, pažymėtų žymeniu PUODAS AUKSO, prekybą ir reklamą; areštuoti atsakovo UAB „Žalgirio loto“ nuosavybės teise turimus loterijos bilietus, pažymėtus žymeniu PUODAS AUKSO; išimti iš apyvartos laikinai, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo loterijos bilietus, pažymėtus žymeniu PUODAS AUKSO; įpareigoti ieškovą UAB „Olifėja“ iki 2009 m. kovo 30 d. įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą 200 000 Lt arba pateikti banko garantiją atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ir pateikti teismui įmokėjimą patvirtinančius dokumentus; išaiškinti ieškovui UAB „Olifėja“, kad iki 2009 m. kovo 30 d. nepervedus 200 000 Lt į teismo specialiąją sąskaitą arba nepateikus banko garantijos, laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos.

5Atsakovas UAB „Žalgirio loto“ pateikė teismui prašymą įpareigoti ieškovą UAB „Olifėja“ įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą papildomus 62 988,09 Lt arba pateikti šiai sumai banko garantiją atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui ir pateikti teismui tai patvirtinančius dokumentus. Atsakovas nurodė, kad gavo vieno iš didžiausio loterijos bilietų platintojų UAB „Lietuvos spauda“ raštą, kuriame atsakovas informuojamas, jog nepriklausomai nuo nagrinėjamos bylos baigties, šis platintojas loterijos bilietų PUODAS AUKSO daugiau neplatins, nes jų išėmimas iš apyvartos šią loteriją sukompromitavo ir ji prarado pirkėjų pasitikėjimą. Dėl to, atsakovo teigimu, egzistuoja reali grėsmė, kad ir ieškinio atmetimo atveju atsakovas negalės tęsti loterijos bilietų PUODAS AUKSO platinimo, o tai sąlygotų nuostolių atsiradimą. Atsakovas nurodė, kad teismui pateiktoje 2009 m. gegužės 19 d. buhalterinėje pažymoje pateikiamas preliminarus nuostolių, galinčių atsirasti dėl byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, dydis bei paskaičiavimas. Atsakovas pažymėjo, kad atsakovas, vykdydamas teismo nutartį, iš platinimo vietų į sandėlį surinko 183 077 vnt. loterijos bilietų, pažymėtų žymeniu PUODAS AUKSO, kurių bendra nominali vertė yra 549 231 Lt. Atsakovas nurodė, kad pagal Loterijų įstatymo 9 straipsnį, loterijos „Puodas Aukso“ taisyklių 10.4 punktą išimtų iš apyvartos loterijos bilietų prizinį fondą sudaro 52,5 procento, t. y. 288 346,28 Lt, todėl atsakovas į savo nuostolių skaičiavimą sumos, skirtos loterijos PUODAS AUKSO priziniam fondui, neįtraukia: 549 231,00 Lt – 288 346,28 Lt = 260 884,72 Lt. Atsakovo teigimu, ši 260884,72 Lt suma laikytina dėl loterijos platinimo nutraukimo galimais patirti atsakovo nuostoliais, į kuriuos patenka tiek loterijos organizavimo kaštai, tiek negautos pajamos. Atsakovas nurodė, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo jis jau patyrė tiesioginių išlaidų loterijos bilietų surinkimui ir išvežimui iš platinimo vietų – 2 103,37 Lt, todėl preliminariais skaičiavimais dėl byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas UAB „Žalgirio loto“ patirtų ne mažiau kaip 262 988,09 Lt nuostolių. Atsakovas pažymėjo, kad, atsižvelgiant į tai, jog 200 000 Lt nuostolių dydį ieškovas jau yra užtikrinęs, todėl yra būtinybė ir visos įstatyme numatytos sąlygos papildomam 62 988,09 Lt nuostolių atlyginimo užtikrinimui.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 10 d. nutartimi nutarė atsakovo UAB „Žalgirio loto“ prašymą dėl papildomų atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmesti.

7Teismas nurodė, kad, nagrinėjant klausimą dėl atsakovo galimų papildomų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, ypatingai svarbi aplinkybė yra ta, kad atsakovas privalo pagrįsti prašyme nurodomas aplinkybes įrodymais. Teismo teigimu, atsakovo pateikti įrodymai, t.y. UAB „Lietuvos spauda“ raštas ir 2009 m. gegužės 19 d. buhalterinė pažyma, nepatvirtina, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra susijusios su atsakovo nurodyto dydžio nuostolių atsiradimu bei būtinumu papildomai užtikrinti atsakovo galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimą. Teismo nuomone, atsakovo nurodytas preliminarus galimai atsirasiančių nuostolių dydis negali būti laikomas pagrįstu ir įrodytu, o ieškovo į teismo specialiąją sąskaitą įmokėta 200 000 Lt suma yra pakankama galimai atsirasiančių nuostolių užtikrinimui, todėl šalių pusiausvyros ir lygiateisiškumo principas yra išlaikytas.

8Teismas pažymėjo, kad iš ieškovo pateiktų finansinių dokumentų taip pat matyti, kad ieškovas UAB „Olifėja“ turi pakankamai turto, todėl, esant būtinumui, ieškovas yra finansiškai pajėgus atlyginti su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu susijusius atsakovo nuostolius. Dėl to teismas konstatavo, kad nėra pagrindo teigti, jog egzistuoja reali grėsmė, kad dėl byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas gali patirti didesnių nei 200 000 Lt nuostolių. Teismas pažymėjo, kad atsakovas taip pat neįrodė aplinkybės, jog atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas ir ieškovas nebus finansiškai pajėgus nuostolių atlyginti.

9Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, konstatavo, kad atsakovo prašymas atmestinas, kaip nepagrįstas, pažymint, jog laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovui faktas pats savaime nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog atsakovas automatiškai patirs nuostolius ateityje. Teismas pažymėjo, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas nėra gynimosi nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priemonė, ir nors laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutas ir atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas yra susiję, tačiau kiekvieno jų taikymui būtina nustatyti įstatyme įtvirtintas sąlygas.

10Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Žalgirio loto“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 10 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

111. Skundžiama teismo nutartis priimta neteisėtos sudėties teismo ir tai yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas.

122. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas neįrodė, jog nuostoliai ateityje atsiras bei neįrodė nuostolių dydžio. Pagal formuojamą teismų praktiką, pakanka įrodyti, jog nuostoliai gali atsirasti. Be to, teismas neįvertino, kad teismui buvo pateiktas UAB „Lietuvos spauda“ raštas, kuriame nurodyta, jog šis platintojas daugiau nebepriims PUODAS AUKSO bilietų, kadangi dėl bilietų išėmimo iš apyvartos jų daugiau bus neįmanoma platinti.

133. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad 200 000 Lt nuostolių atlyginimo užtikrinimo pakanka atsakovo nuostoliams, galimiems dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui. Tikėtini nuostoliai pagal pateiktą skaičiavimą viršija 200 000 Lt, todėl yra pagrindas viršijančiai sumai taikyti papildomą nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

144. Teismas nepagrįstai nurodė, jog ieškovo turtinė padėtis yra pakankamai gera ir tuo pagrindu atsisakė taikyti papildomą nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Tokia teismo išvada prieštarauja to paties teismo išvadai, kai buvo taikytas 200 000 Lt atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas. Be to, ieškovo turtinė padėtis gali pablogėti ir tai patvirtina UAB „Olifėja“ pardavimų sumažėjimas.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Olifėja“ prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovas nurodo, kad su atskirojo skundo argumentais nesutinka, atskirasis skundas yra nepagrįstas. Ieškovo nuomone, į teismo specialiąją sąskaitą įmokėta 200 000 Lt suma yra pilnai pakankama atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui, todėl nėra pagrindo reikalauti papildomo atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Ieškovo teigimu, priešingu atveju būtų pažeisti ieškovo teisėti interesai, būtų nepagrįstai ribojama teisė į teisminę gynybą.

16Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 10 d. nutartis paliktina nepakeista.

17Pagal CPK 147 straipsnio pirmosios dalies nuostatą teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutai yra tarpusavyje susiję. Įprastai laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra susijęs su atsakovo tam tikrų turtinių teisių ar interesų apribojimu, todėl įstatymų leidėjas, nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, garantuoja ieškovo ir atsakovo teisėtų interesų pusiausvyrą, šalių lygiateisiškumą, taikomų laikinųjų apsaugos priemonių ir galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo proporcingumą siekiamiems tikslams. CPK 147 straipsnyje nurodytos teismo taikomos priemonės paskirtis plačiąja prasme – užtikrinti atsakovo galimybę ir pirmumo teisę reikalauti atlyginti dėl ieškovo iniciatyva taikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas gali būti įpareigojamas užtikrinti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą, kai teismas, preliminariai įvertinęs bylos aplinkybes, pripažįsta nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsiradimo galimybę. Užtikrinant galimų atsakovo nuostolių atlyginimą pakanka pateikti įrodymus, kad nuostoliai gali atsirasti ateityje, tačiau nebūtina pagrįsti nuostolių konkretaus dydžio. Tai reiškia, kad teismas, skirdamas CPK 147 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytas priemones, nebūtinai turi turėti įrodymus, jog tam tikro dydžio nuostoliai ateityje tikrai atsiras. Teismui pakanka įsitikinti vien tuo, kad susidariusioje situacijoje nuostoliai gali atsirasti. Nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydį teismas turi nustatyti atsižvelgdamas į galimų nuostolių dydžio prognozę, įvertindamas laikinųjų apsaugos priemonių rūšį, jų taikymo mastą, poveikį atsakovui, jo įprastinės veiklos pobūdį ir mastą, laikinųjų apsaugos priemonių pasekmes ribojant šią veiklą ir kitas reikšmingas aplinkybes.

18Bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 19 d. nutartimi ieškovo UAB „Olifėja“ reikalavimams užtikrinti atsakovas UAB „Žalgirio loto“ buvo įpareigotas laikinai, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo nutraukti loterijos bilietų, pažymėtų žymeniu PUODAS AUKSO, prekybą ir reklamą; buvo areštuoti atsakovo UAB „Žalgirio loto“ nuosavybės teise turimi loterijos bilietai, pažymėti žymeniu PUODAS AUKSO; buvo išimti iš apyvartos laikinai, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo loterijos bilietai, pažymėti žymeniu PUODAS AUKSO; o ieškovas UAB „Olifėja“ buvo įpareigotas iki 2009 m. kovo 30 d. įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą 200 000 Lt arba pateikti banko garantiją atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Atsakovas UAB „Žalgirio loto“ pateikė teismui prašymą įpareigoti ieškovą UAB „Olifėja“ įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą papildomus 62 988,09 Lt arba pateikti šiai sumai banko garantiją atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui, kadangi dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių UAB „Lietuvos spauda“ loterijos bilietų PUODAS AUKSO daugiau neplatins ir dėl to egzistuoja reali grėsmė, kad atsakovas negalės tęsti loterijos bilietų PUODAS AUKSO platinimo.

19Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, jog skundžiama teismo nutartis priimta neteisėtos sudėties teismo ir tai yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas. Teisėjų kolegija pažymi, kad minėta nutartimi nebuvo išnagrinėta byla, o buvo atliktas atskiras procesinis veiksmas – išspręstas klausimas dėl papildomų atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Be to, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 24 d. nutarties turinys patvirtina, kad klausimas dėl papildomų atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo išspręstas kito teisėjo, negu paskirtas nagrinėti bylą, siekiant minėtą klausimą išspręsti operatyviau, kol bylą nagrinėjanti teisėja sirgo. Teisėjų kolegijos nuomone, minėti kito teisėjų veiksmai sąlygojo CPK 7 straipsnyje įtvirtinto proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principo laikymąsi ir dėl nurodytų aplinkybių nėra pagrindo pripažinti, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas.

20Teisėjų kolegija taip pat nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad teismas, atsisakydamas taikyti papildomą atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, neįvertino UAB „Lietuvos spauda“ rašto, kuriame nurodyta, jog šis platintojas daugiau nebepriims PUODAS AUKSO bilietų, kadangi dėl bilietų išėmimo iš apyvartos jų daugiau bus neįmanoma platinti. Teisėjų kolegija pažymi, kad nežiūrint to, kad nuostolių atsiradimo tikimybę atsakovas UAB „Žalgirio loto“ sieja su loterijos organizavimo kaštais bei negautomis pajamomis, tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, aplinkybės, jog taikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovas UAB „Žalgirio loto“ buvo įpareigotas laikinai, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo nutraukti loterijos bilietų, pažymėtų žymeniu PUODAS AUKSO, prekybą ir reklamą, buvo areštuoti atsakovo UAB „Žalgirio loto“ nuosavybės teise turimi loterijos bilietai, pažymėti žymeniu PUODAS AUKSO, buvo išimti iš apyvartos laikinai, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, loterijos bilietai, pažymėti žymeniu PUODAS AUKSO, nereiškia, jog atsakovas netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų pardavęs visus iš apyvartos išimtus loterijų bilietus ir būtų gavęs atsakovo nurodomą pinigų sumą. Atsakovas galimus papildomus nuostolius grįsdamas ir negautomis pajamomis nenurodė visų išlaidų dėl tokių pajamų gavimo. Teisėjų kolegijos nuomone, byloje taikyto 200 000 Lt atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, pilnai pakanka užtikrinti galimus atsakovo nuostolius ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog nėra pagrindo taikyti papildomo 62 988,09 Lt atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai, jog tikėtini nuostoliai viršija 200 000 Lt ir yra pagrindas viršijančiai sumai taikyti papildomą nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, yra nepagrįsti ir todėl atmestini. Teisėjų kolegija pažymi, kad tuo atveju, jeigu ieškovas iš tiesų patirs jo nurodomus nuostolius, jis turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų jam padarytus nuostolius bendra tvarka.

21Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 10 d. nutartis paliktina nepakeista.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Olifėja“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. vasario 19 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB... 5. Atsakovas UAB „Žalgirio loto“ pateikė teismui prašymą įpareigoti... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 10 d. nutartimi nutarė atsakovo... 7. Teismas nurodė, kad, nagrinėjant klausimą dėl atsakovo galimų papildomų... 8. Teismas pažymėjo, kad iš ieškovo pateiktų finansinių dokumentų taip pat... 9. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, konstatavo, kad atsakovo... 10. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Žalgirio loto“ prašo apeliacinės... 11. 1. Skundžiama teismo nutartis priimta neteisėtos sudėties teismo ir tai yra... 12. 2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas neįrodė, jog nuostoliai... 13. 3. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad 200 000 Lt nuostolių atlyginimo... 14. 4. Teismas nepagrįstai nurodė, jog ieškovo turtinė padėtis yra pakankamai... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Olifėja“ prašo... 16. Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 10... 17. Pagal CPK 147 straipsnio pirmosios dalies nuostatą teismas, taikydamas... 18. Bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 19 d.... 19. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, jog... 20. Teisėjų kolegija taip pat nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo... 21. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą....