Byla 2S-651-430/2019
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuotas asmuo antstolis Donatas Kisielius

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Braždienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų Z. V. ir įmonės Ellora 4522899 Ltd (toliau – įmonė Ellora) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų Z. V. ir įmonės Ellora prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuotas asmuo antstolis Donatas Kisielius.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjai Z. V. ir įmonė Ellora kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolio Donato Kisieliaus vykdomas vykdomąsias bylas Nr. 0174/17/02624, 0174/16/03054, 0174/16/03055, 0174/17/01297, 0174/17/01298, 0174/17/01351, 0174/17/01513, 0174/17/02509, 0174/17/03073, 0174/17/03074, 0174/17/03075, 0174/17/03076, 0174/17/03077, 0174/18/00254, 0174/18/00255, 0174/18/00256, 0174/18/00501, 0174/18/01808. Prašymą grindė tuo, kad pareiškėjai pateikė skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų, dėl to teismo sprendimo minėtoje byloje užtikrinimui, būtina sustabdyti šias vykdomąsias bylas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 19 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

61.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-10304-861/2019 pareiškėjų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

82.

9Teismas, vertindamas pareiškėjų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą, padarė išvadas, kad pareiškėjai nenurodė teismui jokių įrodymais pagrįstų reikšmingų aplinkybių, kurias vertinant, būtų galima padaryti išvadą, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius vykdomųjų bylų vykdymo, būtų nepagrįstai pažeisti pareiškėjų interesai. Pareiškėjai neįrodė bent galimos būsimo teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės atsiradimo.

103.

11Pažymėjo, kad vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti vykdymo veiksmus.

124.

13Akcentavo, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, jog pareiškėjas Z. V. jau ne kartą skundė antstolio Donato Kisieliaus veiksmus, reiškė jam nušalinimą ir prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau šie pareiškimai buvo atmetami.

14III. Atskirojo skundo argumentai

155.

16Pareiškėjai Z. V. ir įmonė Ellora pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-10304-861/2019, prašydami panaikinti nutartį ir priimti naują sprendimą – taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

176.

18Apeliantai nurodo, kad skundžiama nutartis naikintina absoliučiais negaliojimo pagrindais, nes yra be motyvų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

197.

20Apeliantų įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas buvo šališkas, nes neatsižvelgė į pareiškėjų pagrįstus argumentus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o antstolis Donatas Kisielius tik suklaidino teismą, nes nebuvo jokio teisinio pagrindo pareiškėjų penkis skundus dėl antstolio neveikimo palikti nenagrinėtais. Apeliantų įsitikinimu, antstolis tokiais veiksmais atvirai tyčiojasi iš pareiškėjų ir nepagrįstai pasisavino teismo funkcijas.

218.

22Teigia, kad pirmosios instancijos teismas negalėjo remtis motyvais, kad vienas iš pareiškėjų anksčiau buvo prašęs teismų stabdyti antstolio D. Kisieliaus vykdomas vykdomąsias bylas ir yra reiškęs nušalinimą šiam antstoliui, nes teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad teismas jau ne kartą bent dalį antstolio D. Kisieliaus vykdomųjų bylų pareiškėjo Z. V. atžvilgiu buvo sustabdęs. Šiuo atveju pareiškėjų pareikšti prašymai ir nušalinimai neturi nieko bendro su kitais ginčais, kurie pareikšti kitais pagrindais ir grindžiami visiškai kitomis faktinėmis aplinkybėmis. Be to, antrasis pareiškėjas įmonė Ellora skundą dėl antstolio D. Kisieliaus veiksmų teikia pirmą kartą, dėl to pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties teiginiai, jog prašymas nepagrįstas, nes pareiškėjai jau yra anksčiau skundę šio antstolio veiksmus, yra abstraktūs, nepagrįsti ir neteisingi.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Atskirasis skundas atmestinas.

259.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuodamas skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

2710.

28Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 336 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecija tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes, kad būtų galima įvertinti šio teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar byla buvo išspręsta teisingai, yra pakankami. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 336 straipsnio 1 dalis).

2911.

30Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-10304-861/2019, kuria atmestas pareiškėjų prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

3112.

32Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatyta teismo galimybė sustabdyti išieškojimą vykdymo procese, tačiau ši teismo teisė nėra absoliuti. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad, nagrinėjant skundus dėl antstolio veiksmų, kiek kitaip, negu pagal bendrąsias nuostatas, sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas (Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2SA-178-464/2010 ir kt.). Taikant laikinąją apsaugos priemonę – sprendimo vykdymo sustabdymą, neapibrėžtam laikui nukeliamas teismo procesinio sprendimo realus vykdymas, todėl ypač svarbu suderinti abiejų suinteresuotų vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyrą bei nepažeisti pamatinių civilinio proceso tikslų bei principų (CPK 2 straipsnis) (Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-213-357/2016).

3313.

34Pareiškėjų įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas nutartį priėmė be motyvų, todėl skundžiama nutartis turi būti naikintina absoliučiais negaliojimo pagrindais. Nesutikdamas su šiais argumentais apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismo pareiga motyvuoti sprendimą (nutartį) nustatyta CPK 270 straipsnio 4 dalyje, tačiau ši teismo pareiga neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną pareiškimo argumentą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo nepakankamas motyvavimas nėra absoliutus jo negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-603/2008; ir kt.). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nurodė motyvus, kuriais remdamasis priėmė nutartį, ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą iš esmės išsprendė teisingai. Teisėtas ir pagrįstas teismo procesinis sprendimas negali būti panaikinamas vien formaliais pagrindais (CPK 328 straipsnis).

3514.

36Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjai prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikė kartu su skundu dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų ir jo nušalinimo, kurie nagrinėjami kitose bylose. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 28 d. neskundžiama nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2VP-11082-931/2019, pareiškėjų pareiškimą dėl antstolio Donato Kisieliaus nušalinimo atmetė. Vilniaus miesto apylinkės teismas nagrinėja civilinę bylą Nr. e2YT-12313-592/2019 pagal pareiškėjų skundą dėl antstolio veiksmų. Skundas dėl antstolio veiksmų ir nušalinimas buvo grindžiami aplinkybėmis, kad antstolis D. Kisielius nepagrįstai 2019 m. sausio 15 d. patvarkymu dalį pareiškėjų skundų dėl antstolio D. Kisieliaus neveikimo paliko nenagrinėtais. Pareiškėjų manymu, tokiais veiksmais antstolis D. Kisielius atvirai tyčiojasi iš jų ir civilinio proceso, dėl to negali toliau vykdyti vykdomųjų bylų. Dėl to prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Daugiau argumentų (motyvų) dėl ko turėtų būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės, pareiškėjai pateiktame procesiniame dokumente nenurodė.

3715.

38Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo vertinimui, kad vien tinkamas prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nemotyvavimas sudaro pagrindą išvadai, jog nenurodyta išimtinių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pareiškėjų nurodyti argumentai dėl neva atvirų antstolio D. Kisieliaus pareikštų patyčių pareiškėjo Z. V. atžvilgiu, jau atmesti kaip nepagrįsti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2VP-11082-931/2019 (atmetus pareiškėjų pareiškimą dėl antstolio nušalinimo).

3916.

40Be to, pažymėtina, kad teismas, spręsdamas dėl pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, visų pirma turi nustatyti, ar yra tikimybė, kad bus priimtas ieškovui (pareiškėjui) palankus teismo sprendimas. Tam būtina preliminariai (prima facie) įvertinti ieškiniu (pareiškimu) pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar pareikšti reikalavimai galėtų būti pripažinti tikėtinai pagrįstais. Preliminarus ieškovo (pareiškėjo) pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą.

4117.

42Preliminariai vertinant pareiškėjų skundų argumentus ir reikalavimus, iš jų matyti, jog 2019 m. sausio 9 d. – 11 d. pateikti pareiškėjo skundai, kurie antstolio 2019 m. sausio 15 d. patvarkymu palikti nenagrinėti, susiję su vykdomomis varžytinėmis, kurios paskelbtos antstolio D. Kisieliaus 2018 m. spalio 1 d. patvarkymu. Pareiškėjai prašo įpareigoti antstolį spręsti pareiškėjo Z. V. pateiktus prašymus antstoliui dėl šių varžytinių nutraukimo (minėto patvarkymo panaikinimo) ar kitokios informacijos pateikimo, susijusiomis su šiomis varžytinėmis. Tuo tarpu Lietuvos informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-41517-1089/2018 nagrinėjo pareiškėjo Z. V. skundą dėl šio antstolio 2018 m. spalio 1 d. patvarkymo teisėtumo ir pareiškėjo skundą atmetė. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 14 d. nutartimi Nr. e2S-322-580/2019 pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista. Taigi, šios aplinkybės preliminariai rodo, kad antstolio 2018 m. spalio 1 d. patvarkymo teisėtumo klausimas išspręstas, o susiję su šiuo patvarkymu reikalavimai gali būti pripažinti tapačiais anksčiau paduotiems pareiškėjo reikalavimams. Preliminariai vertinant (prima facie) skundo pagrįstumą, darytina išvada, jog pareiškėjai tikėtinai nepagrindė pirmosios būtinos laikinųjų apsaugos priemonių sąlygos – tikėtino skundo pagrįstumo.

4318.

44Dėl nurodytų aplinkybių laikoma, kad nenustačius vienos iš būtinųjų sąlygų (t. y. preliminariai nepagrindus skundo pagrįstumo), taip pat pareiškėjams nepagrindus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nebuvo pagrindo laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti.

4519.

46Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo sprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad įstatymo nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009).

4720.

48Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, nėra pagrindo naikinti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas), o atskirasis skundas atmetamas.

49Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

50Atskirąjį skundą atmesti.

51Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2YT-10304-861/2019 palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjai Z. V. ir įmonė Ellora kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 19 d. nutartimi civilinėje... 8. 2.... 9. Teismas, vertindamas pareiškėjų prašymo dėl laikinųjų apsaugos... 10. 3.... 11. Pažymėjo, kad vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas... 12. 4.... 13. Akcentavo, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, jog... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. 5.... 16. Pareiškėjai Z. V. ir įmonė Ellora pateikė atskirąjį skundą dėl... 17. 6.... 18. Apeliantai nurodo, kad skundžiama nutartis naikintina absoliučiais... 19. 7.... 20. Apeliantų įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas buvo šališkas, nes... 21. 8.... 22. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas negalėjo remtis motyvais, kad vienas... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. Atskirasis skundas atmestinas.... 25. 9.... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 27. 10.... 28. Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio... 29. 11.... 30. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario... 31. 12.... 32. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria... 33. 13.... 34. Pareiškėjų įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas nutartį priėmė be... 35. 14.... 36. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjai prašymą taikyti laikinąsias... 37. 15.... 38. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo... 39. 16.... 40. Be to, pažymėtina, kad teismas, spręsdamas dėl pagrindo taikyti... 41. 17.... 42. Preliminariai vertinant pareiškėjų skundų argumentus ir reikalavimus, iš... 43. 18.... 44. Dėl nurodytų aplinkybių laikoma, kad nenustačius vienos iš būtinųjų... 45. 19.... 46. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo... 47. 20.... 48. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, nėra pagrindo naikinti skundžiamos... 49. Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos... 50. Atskirąjį skundą atmesti.... 51. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartį civilinėje...