Byla 2-15112-945/2015
Dėl neturtinės žalos atlyginimo, išvadą teikianti institucija Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Marius Bartninkas, sekretoriaujant Agnei Sinkevičiūtei, dalyvaujant atsakovės atstovei S. Ž., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. P. ieškinį atsakovei UAB „Sanitex“ dėl neturtinės žalos atlyginimo, išvadą teikianti institucija Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 300 Eur kompensaciją neturtinei žalai atlyginti, 2 Eur pašto ir kanceliarijos išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodo 2015 m. gegužės 6 d. Šiaulių tardymo izoliatoriaus parduotuvėje nusipirkęs atsakovės platinamą cigarečių vyniojimo popierių „Domingo“, kurio pakuotėje nebuvo jokios naudojimosi instrukcijos, produkto sudėties, ženklo, kad prekė yra uždrausta nepilnamečiams, bandydamas susisukti cigaretę užtruko ilgą laiką, patyrė susierzinimą, o dėl ant vyniojimo popieriaus esančios lipnios juostelės, neesant informacijos apie jos sudėtį, ieškovą ištiko panika dėl galimos alergijos. Dėl galimos grėsmės sveikatai porą dienų jautė nerimą ir stresą. Ieškovas nurodo, jog dėl patirtų išgyvenimų patyrė 300 Eur neturtinę žalą, kurią prašo priteisti iš atsakovės.

3Atsiliepimu į ieškinį atsakovė UAB „Sanitex“ su ieškovo ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, nurodė, jog prekė yra tinkama naudoti pagal tikslinę jos paskirtį, yra įprastas savo kategorijos produktas, neturi jokių konstrukcinių, receptinių ar kitokių trūkumų, pavojingų ar alergizuojančių medžiagų, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių prekė galėtų būti laikoma netinkamos kokybės. Nei tabako gaminiai, nei tabako gaminiams ruošti skirti produktai neturi būti ženklinami ženklu, nurodančiu, kad prekė neparduodama asmenims, jaunesniems nei 18 metų, toks informacinis užrašas nurodomas tik prekybos tabako gaminiais vietose, tačiau ne ant tabako gaminių ar jiems ruošti skirtų prekių. Atsakovė akcentavo, jog ant prekės pakuotės yra pateikta ši informacija: prekės pavadinimas, gamintojo pavadinimas ir prekės ženklas, prekės paskirtis, taip pat, priešingai nei teigia ieškovas, yra nurodyta, kad vyniojimo popierius turi lipnios medžiagos, kitų duomenų, įskaitant prekės naudojimo būdą ar sudėtį, pateikti ant prekės pakuotės nėra privaloma. Lipnioji medžiaga, esanti ant cigarečių vyniojimo popieriaus, yra natūralus gumiarabikas (Akacijų sakai). Europos Sąjungos teisės aktai leidžia naudoti gumiarabiką kaip maisto priedą, ir ši medžiaga nėra traktuojama kaip alergizuojanti medžiaga. Prekė neturi žalingų, alergizuojančių ar kitų medžiagų, kurios galėtų būti laikomos nesaugiomis ar kurių tinkamam ir saugiam naudojimui turi būti nurodytas naudojimo būdas. Prekės naudojimo būdas yra tradiciškai žinomas, elementarus ir nereikalaujantis jokių specialių žinių ar pasiruošimo, todėl, atsižvelgiant į taisyklėse nurodytus reikalavimus bei į vartotojams taikomus protingo, apdairaus ir rūpestingo asmens elgesio standartus, jokia papildoma informacija saugiam ir tinkamam prekės naudojimui neturi būti nurodyta ant prekės pakuotės. Ieškovas neįrodė civilinei atsakomybei kilti būtinų sąlygų, nes atsakovė neatliko jokių neteisėtų veiksmų, priešingai, tinkamai vykdė visas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas pareigas. Ieškovo aprašomą būseną galėjo sukelti paties ieškovo priklausomybė nuo tabako gaminių arba tos aplinkybės, kad ieškovas šiuo metu yra sulaikytas ir laikomas Šiaulių tardymo izoliatoriuje. Ieškovas taip pat neįrodė, kad patyrė neturtinę žalą. Ieškovo argumentas, kad ieškovas patyrė baimę dėl galimos klijų sukeltos alerginės reakcijos, taip pat nėra pagrįstas. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad būtų alergiškas klijams ar klijų sudėtinėms medžiagoms, ar kad būtų anksčiau patyręs alerginių reakcijų dėl panašių produktų. Be to, reikia atsižvelgti ir į tai, kad ieškovas ir negalėjo patirti jokios alerginės reakcijos dėl to, kad prekės gamyboje nenaudojami klijai ar jų sudėtinės medžiagos, ir faktiškai nepatyrė jokios alerginės reakcijos, kas patvirtina, kad galimas ieškovo nerimas buvo nepagrįstas ir negalėjo sukelti ieškovui žalos.

4Ieškovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką buvo informuotas tinkamai (b.l. 80), buvo gautas prašymas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant (b.l. 27).

5Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir CPK 231 straipsnio 5 dalį, CPK 246 straipsnį, teismas iš parengiamojo teismo posėdžio perėjo į bylos nagrinėjimą iš esmės ir išnagrinėjo civilinę bylą nedalyvaujant ieškovui ir išvadą teikiančios institucijos atstovui. Apie CPK numatytą galimybę pereiti iš parengiamojo teismo posėdžio į bylos nagrinėjimą iš esmės šalys buvo įspėtos 2015 m. liepos 9 d. nutartyje. Posėdyje dalyvavusi atsakovės atstovė neišreiškė pageidavimo pateikti papildomus klausimus išvadą teikiančios institucijos atstovui.

6Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytas aplinkybes, prašė atmesti ieškovo ieškinį.

7Ieškinys atmestinas.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. gegužės 6 d. Šiaulių tardymo izoliatoriaus parduotuvėje ieškovas įsigijo atsakovės platinamą cigarečių vyniojimo popierių „Domingo“ (b.l. 49). Atsakovė pateikė cigarečių vyniojimo popieriaus gamintojo „Republic Technologies France SAS“, 3750 avenue Julien Panchot- BP 424-66004 Perpignan Cedex, France, išrašytus atitiktį bei saugą patvirtinančius dokumentus – 2015 m. birželio 17 d. kokybės pažymėjimą ir laboratorinių tyrimų (analizės) pažymėjimą, kuriame nurodomos šio popieriaus sudedamosios dalys: grynos celiuliozės skaidulos (medis), natūralus gumiarabikas, naudojamas kaip klijai, pelenai nuo 0 iki 10 proc. (b.l. 16-19). Pažymėjime nurodoma, jog produkto sudėtyje nėra sintetinių klijų (b.l. 17).

9Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos 2015 m. rugsėjo 9 d. išvadoje Nr. 7R-927 nurodė, jog ieškovo D. P. parduotuvėje UAB „Amerija“ pirkta cigarečių vyniojimo popieriaus „Domingo“ pakuotė (50 vnt.) atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus ženklinimo reikalavimus, parduotuvės UAB „Amerija“ patalpose, Trakų g. 10, Šiauliai, yra pateikta informacija apie kenksmingą tabako gaminių vartojimo poveikį sveikatai ir apie draudimą parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato reikalavimo nurodyti cigarečių vyniojimo popieriaus sudėtį, prekės sudėtyje nėra sveikatai pavojingų medžiagų.

10Deliktinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais teisiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais (CK 6.245 str. 4 d.). Deliktinei atsakomybei taikytinos bendrosios civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, žala (reali), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos bei kaltė (CK 6.246–6.249 str.). CPK 12, 178 straipsniai numato, kad kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis ji remiasi, kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu.

11Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodė atsakovės neteisėtų veiksmų, t. y. kad pažeistas teisinis reguliavimas ir kartu vartotojų teisės dėl informacijos pateikimo cigarečių vyniojimo popieriaus pakuotėje (anot ieškovo, nenurodyta cigarečių vyniojimo popieriaus naudojimosi instrukcija, produkto sudėtis, privalomas įspėjamasis ženklas, kad prekė yra uždrausta nepilnamečiams, ant vyniojimo popieriaus esančios lipnios juostelės sudėtis).

12Tabako įstatymo 16 straipsnio nuostatos bet kokį rūkomąjį (cigarečių) popierių (supjaustytą ar nepjaustytą, suklijuotą į tūteles, su pritvirtintais filtrais ar be jų) priskiria prie prekių, skirtų tabako gaminiams rūkyti (ar pasiruošti rūkyti). Atkreiptinas dėmesys, kad įstatyme taip pat vartojamos sąvokos „tabako gaminiai“ (2 str. 19 d.) ir „su tabako gaminiais susiję gaminiai“ (2 str. 16 d.), tačiau rūkomasis (cigarečių) popierius nėra priskiriamas nei vienai šių sąvokų, atitinkamai jam nėra taikomi ir Tabako įstatyme nustatyti tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių sudėties, kokybės ir ženklinimo reikalavimai. Tabako įstatymo 16 straipsnis nustato vienintelį apribojimą rūkomajam (cigarečių) popieriui - draudimą jį parduoti asmenims iki 18 metų bei atsakomybę už šio draudimo pažeidimą.

13Kadangi rūkomasis (cigarečių) popierius nepriskirtas prie tabako gaminių, jo ženklinimo nereglamentuoja specialieji teisės aktai, popieriui taikomi bendri ne maisto prekių ženklinimo reikalavimai, nustatyti Prekių ženklinimo ir kainų nustatymo taisyklėse, patvirtintose Ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 „Dėl Prekių ženklinimo ir kainų nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

14Siekiant nustatyti galimus ieškinyje nurodyto cigarečių vyniojimo popieriaus „Domingo“ ženklinimo, sudėties ar pateikiamos informacijos trūkumus, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos Šiaulių skyriaus vyriausioji valstybinė inspektorė M. T. 2015 m. rugsėjo 4 d. atliko patikrinimą Šiaulių tardymo izoliatoriaus patalpose veiklą vykdančioje parduotuvėje UAB „Amerija“ ir surašė patikrinimo aktą Nr. 1MT-138. Patikrinimo metu nustatyta, jog Prekių ženklinimo ir kainų nustatymo taisyklėse, patvirtintose Ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 „Dėl Prekių ženklinimo ir kainų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ numatytų ženklinimo reikalavimų atsakovė nepažeidė, ant prekės pateikta visa privaloma informacija prekės pavadinimas, gamintojo pavadinimas ar prekės ženklas (šiuo atveju prekės ženklas), prekės paskirtis (taisyklių 22.1, 22.2 ir 22.6 punktai). Ant pakuotės esantys užrašai anglų kalba „Domingo Rolling Paper“, „Gummed“ ir „50 leaves“ yra leistini (taisyklių 17 p.). Taisyklių 22.7 punktas reikalauja nurodyti prekės naudojimo ypatumus tik tada, jeigu ši informacija reikalinga saugiam ir tinkamam prekės naudojimui. Inspektorė patikrinimo akte nurodo, jog nagrinėjamu atveju esant įprastiniam cigarečių vyniojimo popieriaus naudojimui pagal paskirtį prekės naudojimas yra pakankamai aiškus, elementarus, nereikalaujantis jokių specialių žinių ar pasiruošimo, todėl jokia papildoma informacija dėl prekės naudojimo nėra ir neturi būti privalomai pateikiama. Vertinant ieškovo argumentą, jog ant pakuotės nebuvo privalomojo įspėjamojo ženklo, jog gaminys negali būti parduodamas nepilnamečiams, akcentuotina, jog Tabako įstatymo 17 straipsnio 4 dalis nustato, kad tabako gaminių prekybos vietose privalo būti pateikta informacija apie kenksmingą tabako gaminių vartojimo poveikį sveikatai ir apie draudimą parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad minėta informacija yra pateikta prekybos vietoje - UAB „Amerija“ parduotuvėje. Teisės aktuose nėra reikalavimo pateikti šią informaciją ant vienetinių tabako gaminių ar ant prekių skirtų pasiruošti rūkyti pakuočių.

15Ieškovas savo patirtą žalą kildina iš aplinkybės, jog ant cigarečių vyniojimo popieriaus pakuotės nebuvo nurodyta produkto sudėtis, kad ant vyniojimo popieriaus yra neaiškios kilmės lipni juostelė, kuri gali sukelti alergiją, dėl minėtų aplinkybių nežinojimo ieškovas patyrė stresą. Nei Tabako įstatymas, nei taisyklės nenustato reikalavimo nurodyti vartotojui prekių, skirtų pasiruošti rūkyti, sudėtį. Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra nuostatų, reglamentuojančių šio konkretaus produkto saugą. Produktų saugos įstatymo 9 straipsnis nustato bendrą platintojo pareigą užtikrinti gaminių saugą, t.y. teikti į rinką tik saugius gaminius. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad ant prekės pakuotės krašto yra užrašas anglų kalba „Gummed“, t.y. nurodoma, kad cigarečių vyniojimo popieriaus sudėtyje yra lipnios medžiagos. Kaip jau minėta anksčiau, vadovaujantis Lietuvos teisės aktais, angliškas užrašas ant pakuotės yra leistinas. Atsakovė teismui pateikė cigarečių vyniojimo popieriaus gamintojo „Republic Technologies France SAS“, 3750 avenue Julien Panchot- BP 424-66004 Perpignan Cedex, France, išrašytus atitiktį bei saugą patvirtinančius dokumentus - 2015-06-17 kokybės pažymėjimą ir laboratorinių tyrimų (analizės) pažymėjimą, kuriais patvirtinama, jog cigarečių vyniojimo popieriaus „Domingo“ gamyboje nenaudojamos pavojingos medžiagos bei sintetiniai klijai ir nurodomos šio popieriaus sudedamosios dalys: grynos celiuliozės skaidulos (medis), natūralus gumiarabikas, naudojamas kaip klijai, pelenai nuo 0 iki 10 proc. Taip pat patvirtinama, kad sudėtyje nėra perdirbtų skaidulų ir sintetinių klijų. Gumiarabikas yra natūralus polisacharidas, išskiriamas iš Acacia Senegal medžio, kuris naudojamas ne tik kaip natūrali lipni medžiaga ant cigarečių vyniojimo popieriaus, bet taip pat ir kaip tirštiklis, stabilizatorius, emulsiklis maisto pramonėje. Vadovaujantis Europos Komisijos priimtu reglamentu (ES) Nr. 1129/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas sudarant Sąjungos maisto priedų sąrašą, Gumiarabikas (E414) yra maisto produktuose leistinas naudoti maisto priedas. Taip pat ši medžiaga nėra nurodyta ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 II priede pateiktame sąraše, kuriame nurodomos alergijas arba netoleravimą sukeliančios medžiagos arba produktai. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad maisto priedas, kuris nėra įtrauktas į medžiagų arba produktų, galinčių sukelti alergijas arba netoleravimą, sąrašą, gali būti saugiai naudojamas ir ne maisto pramonėje nesukeliant vartotojui jokių nepageidaujamų pasekmių.

16Ieškovas D. P. pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „Sanitex“ 300 Eur neturtinę žalą. Nurodė, kad patyrė emocinį stresą, nerimą, baimės jausmą.

17CK 6.250 straipsnio 1 dalis numato, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumas, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Ieškovas, reikalaujantis priteisti neturtinę žalą, byloje turi įrodyti CK 6.250 straipsnio 1 dalyje išvardintus neturtinės žalos pasireiškimo požymius, kuriuos teismas įvertina pinigais.

18Šiuo atveju į bylą nėra pateikta jokių įrodymų apie tai, kad ieškovas patyrė neturtinę žalą. Tik ieškovo teiginiai, kad jis patyrė emocinį stresą, nerimą, baimės jausmą nėra patvirtinti bylos aplinkybių visuma, o vien tokių aplinkybių išvardijimas neįrodo, kad ieškovas patyrė CK 6.250 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus neturtinės žalos išraiškos požymius, kuriuos teismas privalėtų įvertinti pinigais. Kaip yra pažymėjęs kasacinis teismas, neturtinė žala nėra bet koks, net menkiausio laipsnio asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Jis turi sukelti ne vienkartinius ar trumpalaikius išgyvenimus ar emocijas arba sudaryti kliūtis, kurios nėra sudėtingos ar nesunkiai įveikiamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2006). Todėl paminėti ieškovo argumentai nepripažįstami įrodančiais neturtinės žalos dydį (CPK 185 str.).

19Dar kartą pažymėtina, kad Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos 2015 m. rugsėjo 9 d. išvadoje Nr. 7R-927 nurodė, jog ieškovo D. P. parduotuvėje UAB „Amerija“ pirkta cigarečių vyniojimo popieriaus „Domingo“ pakuotė (50 vnt.) atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus ženklinimo reikalavimus, parduotuvės UAB „Amerija“ patalpose, Trakų g. 10, Šiauliai, yra pateikta informacija apie kenksmingą tabako gaminių vartojimo poveikį sveikatai ir apie draudimą parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato reikalavimo nurodyti cigarečių vyniojimo popieriaus sudėtį, prekės sudėtyje nėra sveikatai pavojingų medžiagų.

20Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad ieškovas neįrodė įstatyme įtvirtintų deliktinės atsakomybės sąlygų: neteisėtų veiksmų (CK 6.246 str.), kartu atsakovės kaltės (CK 6.248 str.), taip pat neturtinės žalos (CK 6.250 str.). Taigi taip negalima teigti, jog egzistuoja priežastinis ryšys (CK 6.247 str.), todėl nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo taikyti aptartą deliktinės atsakomybės institutą.

21Išdėstytų argumentų pagrindu ieškovo D. P. reikalavimai priteisti iš atsakovės UAB „Sanitex“ 300 Eur neturtinę žalą, laikytini neįrodytais, todėl atmestini (CPK 185 str.).

22Ieškinį atmetus 2 Eur pašto ir kanceliarijos išlaidos ieškovui iš atsakovės nepriteisiamos.

23Vadovaudamasis CPK 259, 263-271 str., teismas

Nutarė

24Ieškinį atmesti.

25Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Marius Bartninkas, sekretoriaujant Agnei... 2. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 300 Eur kompensaciją... 3. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė UAB „Sanitex“ su ieškovo ieškiniu... 4. Ieškovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir... 5. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir CPK 231 straipsnio 5 dalį, CPK 246... 6. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytas... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. gegužės 6 d. Šiaulių tardymo... 9. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos 2015 m.... 10. Deliktinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri... 11. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodė atsakovės... 12. Tabako įstatymo 16 straipsnio nuostatos bet kokį rūkomąjį (cigarečių)... 13. Kadangi rūkomasis (cigarečių) popierius nepriskirtas prie tabako gaminių,... 14. Siekiant nustatyti galimus ieškinyje nurodyto cigarečių vyniojimo popieriaus... 15. Ieškovas savo patirtą žalą kildina iš aplinkybės, jog ant cigarečių... 16. Ieškovas D. P. pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB... 17. CK 6.250 straipsnio 1 dalis numato, kad neturtinė žala yra asmens fizinis... 18. Šiuo atveju į bylą nėra pateikta jokių įrodymų apie tai, kad ieškovas... 19. Dar kartą pažymėtina, kad Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie... 20. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad ieškovas... 21. Išdėstytų argumentų pagrindu ieškovo D. P. reikalavimai priteisti iš... 22. Ieškinį atmetus 2 Eur pašto ir kanceliarijos išlaidos ieškovui iš... 23. Vadovaudamasis CPK 259, 263-271 str., teismas... 24. Ieškinį atmesti.... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...