Byla e2-823-630/2015
Dėl turtinės žalos atlyginimo, pareikštą atsakovui F. L. M

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Lina Antanaitienė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo, pareikštą atsakovui F. L. M., ir

Nustatė

2Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius (toliau – VSDFV Marijampolės skyrius) ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo F. L. M. 399,91 Eur (trijų šimtų devyniasdešimt devynių eurų 91 cento) žalos atlyginimą ir bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Ieškovas nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 23 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-113-120/2012 (proceso Nr. 52-1-00665/2009) F. L. M. pripažintas kaltu, padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 129 str. 1 d., ir jam paskirta dvylikos metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kurią jis atlieka Marijampolės pataisos namuose. Teismas nustatė, kad F. L. M., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, 2010 m. rugsėjo 22 d., laikotarpiu tarp 13.00 val. - 16.19 val., J. P. priklausančiame name, esančiame ( - ) tyčia nužudė A. P.. 2012 m. lapkričio 20 d. į VSDFV Marijampolės skyrių kreipėsi S. P. su prašymu skirti valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją (toliau – našlaičių pensija) už 2010 m. rugsėjo 22 d. mirusį tėvą A. P.. VSDFV Marijampolės skyriaus 2012 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 53-5819 S. P. nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. buvo paskirta 138,08 Lt per mėnesį našlaičių pensija. S. P. buvo išmokėta 399,91 Eur našlaičių pensija už laikotarpį nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. Kadangi S. P. tėvas A. P. mirė nuo neteisėtų F. L. M. veiksmų, F. L. M. turi atlyginti VSDFV Marijampolės skyriui padarytą žalą, kurią sudaro S. P. nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. išmokėta 399,91 Eur našlaičių pensija.

3Ieškinys tenkintinas visiškai.

4Lietuvos Respublikos CPK 424 str. 1 d. nuostatos numato, kad ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai (atsirandantys iš sutarties, delikto, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kiti), jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, gali būti išsprendžiamas dokumentinio proceso tvarka. Kadangi ieškinio dalykas yra piniginis reikalavimas ir jis pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, esant ieškovo prašymui, ieškinys išnagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 424 str. 1 d.).

5Teismas, priimdamas preliminarų sprendimą, nurodo, kaip bus išspręstas ginčas, jei šalys neatliks tam tikrų veiksmų (Lietuvos Respublikos CPK 262 str. 1 d.).

6Iš byloje esančių dokumentų matyti, jog Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 23 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-113-120/2012 F. L. M. buvo pripažintas kaltu dėl A. P. nužudymo. 2012 m. lapkričio 20 d. į VSDFV Marijampolės skyrių kreipėsi nužudytojo duktė S. P. su prašymu skirti valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją. S. P. VSDFV Marijampolės skyriaus 2012 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 53-5819 nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. buvo paskirta 138,08 Lt per mėnesį našlaičių pensija, kuri buvo mokama nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. Iš viso per minėtą laikotarpį S. P. išmokėta 399,91 Eur našlaičių pensijos išmokos, kurias ieškovas prašo priteisti iš atsakovo.

7Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.263 str. 1 ir 2 d., kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, o ją padaręs privalo visiškai ją atlyginti. Be to, Lietuvos Respublikos CK 6.290 str. 3 d. numatyta, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, Lietuvos Respublikos CK 6.280 str. 1 d. – kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio. Taip pat pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d. numatyta, jog juridiniai arba fiziniai asmenys, kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad dėl atsakovo neteisėtų veiksmų buvo nužudytas A. P., kurio duktė S. P. dėl tėvo mirties įgijo teisę gauti našlaičių pensiją, ieškovas šią pensiją S. P. turėjo mokėti. Taigi atsakovo neteisėti veiksmai įtakojo turtinės žalos fondui atsiradimą. Byloje nėra duomenų, jog atsakovas šią žalą ieškovui būtų atlyginęs.

8Išdėstytų aplinkybių visumos ir motyvų pagrindu ieškinys pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas visiškai.

9Iš atsakovo taip pat priteistinas 6 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 p., 83 str. 1 d. 10 p.).

10Kadangi teismo patirtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma nesiekianti Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatyto dydžio, teismas sprendžia, jog šios išlaidos tarp dalyvių neskirstytinos (Lietuvos Respublikos CPK 92 str., 93 str.).

11Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 str. 1 d., 259, 424-428 str., 80 str. 1 d. 1 ir 7 p., 93 str. 1 d., Lietuvos Respublikos CK 6.263 str. 1 ir 2 d., 6.290 str. 3 d., 6.280 str. 1 d., Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d. teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo F. L. M., kurio asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta deklaruota ( - ), atliekančio bausmę Marijampolės pataisos namuose, 399,91 Eur (trijų šimtų devyniasdešimt devynių eurų 91 cento) žalos atlyginimą ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, juridinio asmens kodas 188677622, buveinė Marijampolėje, A. V. g. 2, a.s. ( - ) AB DNB banke, banko kodas 40100.

14Priteisti iš atsakovo F. L. M., kurio asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta deklaruota ( - ), atliekančio bausmę Marijampolės pataisos namuose, 6 Eur (šešių eurų) bylinėjimosi išlaidas valstybei, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kurios juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitą ( - ) „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

15Pareikalauti, kad atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos įvykdytų sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateiktų prieštaravimus. Atsakovo prieštaravimai turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

16Nurodyti, kad per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimų nepateikus, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai
Ryšiai