Byla e2A-1305-262/2017
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „Vikanda“, kuriai atstovauja bankroto administratorius UAB „Bankroto administravimo paslaugos“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Henricho Jaglinskio ir Aldonos Tilindienės kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Verslo ekspresas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Kasatonas“ ieškinį atsakovui UAB „Verslo ekspresas“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „Vikanda“, kuriai atstovauja bankroto administratorius UAB „Bankroto administravimo paslaugos“

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Ieškovas ieškiniu prašė: priteisti iš atsakovo 1169,80 Eur skolą ir šešių procentų procesines palūkanas. Nurodė, kad atsakovas neatsiskaitė už 2015 m. rugpjūčio-spalio mėn. suteiktas statybinių atliekų išvežimo paslaugas pagal statybinių atliekų išvežimo aktus bei išrašytas sąskaitas faktūras ir liko skolingas 1669,80 Eur.

42. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad jis neužsakinėjo ginčo statybinių atliekų išvežimo aktuose nurodytų atliekų išvežimo paslaugų, išskyrus 2015 m. spalio 6 d. statybinių atliekų išvežimo aktą, pagal kurį išrašyta 2015 m. spalio 19 d. sąskaita faktūra. Atsakovas pažymėjo, kad ginčo aktus pasirašė ne atsakovo darbuotojai ar jo įgalioti asmenys, todėl šie statybinių atliekų išvežimo aktai nepatvirtina aplinkybių, kad atsakovas užsakė, o ieškovas iš atsakovo objekto išvežė atliekas ir (arba) kad atsakovas su šiuo kiekiu sutiko ir šių paslaugų atlikimą priėmė iš ieškovo.

53. Trečiasis asmuo prašė sprendimą byloje priimti teismo nuožiūra.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

74. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 14 d. sprendimu ieškinys buvo patenkintas visiškai: ieškovui iš atsakovo priteista 1169,80 Eur skolos, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 512,20 bylinėjimosi išlaidų.

85. Teismas nurodė, kad visos ieškovo suteiktos paslaugos nurodytoje statybvietėje buvo užsakomos būtent atsakovo, o ne kito asmens. Atsakovas nevisiškai atsiskaitė su ieškovu už šio suteiktas atliekų išvežimo paslaugas. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina pagal nurodytas sąskaitas faktūras likusi neapmokėta 1169,80 Eur skola.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

106. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 14 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

117. Nurodė, kad teismas, vertindamas byloje esančius įrodymus, nesilaikė CPK ir kasacinio teismo praktikoje suformuotų įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklių, visapusiškai ir objektyviai neanalizavo visų byloje esančių įrodymų, o Ieškovo UAB „Kasatonas“ argumentams suteikė didesnę įrodomąją reikšmę nei Atsakovo UAB „Verslo ekspresas“. Taip pat, Atsakovo nuomone, pirmos instancijos teismas vadovavosi tikėtinumo taisyklėmis ir prielaidomis, nors neturėjo teisės to daryti.

128. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nesutinka su apeliaciniame skunde dėstomais argumentais, kurie paremti subjektyvaus turinio prielaidomis bei samprotavimais, be įrodomąją reikšmę turinčių faktinių duomenų pateikimo.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas atmetamas.

159. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

1610. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis c.b. 3K-3-52/2011 ir kt.).

1711. Nors atsakovas UAB “Verslo ekspresas” šioje byloje ginčija savo pareigą atsiskaityti su Ieškovu už jam suteiktas statybinių atliekų išvežimo paslaugas, tačiau pažymėtina, kad atsakovas nei savo procesiniuose dokumentuose, nei bylos nagrinėjimo iš esmės metu, neginčijo fakto, kad atliekos iš statybvietės Kareivių g. 2, Vilnius buvo išvežtos, t.y. kad ieškovas atliekų išvežimo paslaugą atsakovui faktiškai suteikė. Tačiau atsakovas, siekdamas nemokėti už suteiktas atliekų išvežimo paslaugas, savo atsisakymą atsiskaityti argumentuoja praktiškai vieninteliu argumentu, kad ant atliekų išvežimo aktų ne atsakovo parašai, kas, pasak atsakovo, turėtų įrodyti, kad ne jis užsakė šias paslaugas.

1812. Nors atsakovas teigia, jog niekas iš jo darbuotojų atliekų išvežimo aktų nepasirašė, atsakovas nepateikė jokių įrodymų, koks jo darbuotojas buvo įgaliotas pasirašyti tokius aktus bendraujant su ieškovu ir, kad ieškovas apie tokius asmenis buvo informuotas. Nes ginčo tarp šalių dėl to, kad atsakovo statybinės atliekos ieškovo buvo išvežamos ir ankščiau ir už jas buvo atsiskaitoma, šioje byloje nėra. Todėl atsakovo neįvardinto asmens parašo ant vieno ar kito dokumento nebuvimas, pats savaime nepaneigia fakto, kad ieškovas suteikė atsakovui atliekų išvežimo paslaugas.

1913. Ieškovo atstovai ir liudytojas ieškovo UAB “Kasatonas” vairuotojas A. J. teismui paaiškino, kokiu būdu iš atsakovo buvo priimami užsakymai atliekų išvežimui, t.y., kad atsakovas pagal atsiradusį poreikį išvežti susikaupusias atliekas informuodavo apie tai ieškovo vadovą telefonu. Nesant šalių sudarytos rašytinės sutarties ir rašytinio atliekų išvežimo grafiko, teismas pagrįstai rėmėsi ieškovo ir liudytojo pateiktais paaiškinimais, kurių atsakovas nepaneigė. Taigi, pirmos instancijos teismas tinkamai įvertinęs tiek rašytinius įrodymus, tiek šalių atstovų pasisakymus bylos nagrinėjimo iš esmės metu, pagrįstai sprendė, kad tarp bylos šalių nekilo ginčo dėl faktinės aplinkybės, kad užsakymus dėl statybinių atliekų išvežimo iš statybvietės Vilniuje, Kareivių g. 2, atsakovas ieškovui pateikdavo telefonu.

2014. Pirmos instancijos teismas taip pat pagrįstai konstatavo, kad atsakovas nepaneigė fakto, jog statybvietėje, kurioje dirbo atsakovas, atliekų išvežimo paslaugas teikė tik ieškovo įmonė bei nenuginčijo ieškovo argumento, kad nurodytoje statybvietėje ieškovui užsakymus dėl atliekų išvežimo teikė vien tik atsakovas.

2115. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas nepateikė teismui duomenų ir juos pagrindžiančių įrodymų, jog kito asmens parašo ant atliekų išvežimo akto buvimas arba apskritai akto dėl atliekų išvežimo nebuvimas atsakovui priėmus visas ieškovo jam pateiktas PVM sąskaitas – faktūras Nr. 2015 m. rugsėjo 14 d. TON Nr. 1548 – 677,60 EUR sumai, 2015 m. spalio 5 d. TON Nr. 1614 – 677,60 EUR sumai ir 2015 m. spalio 19 d. TON Nr. 1630 – 314,60 EUR sumai kaip nors trukdytų atsakovui buhalteriškai jas apskaityti ir atsiskaityti su ieškovu apmokant minėtas PVM sąskaitas – faktūras, ar sudarytų pagrindą atsakovui nemokėti už tinkamai suteiktas paslaugas.

2216. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad tarp šalių buvo susitarimas, pagal kurį atsakovas sutiko atsiskaityti tik su sąlyga, kad ieškovas pateiks atliekų išvežimo aktą su atsakovo darbuotojo parašu. Taigi, atsakovas nepaneigė ieškovo teisės gauti atlygį už suteiktas paslaugas, nes vien tik kito asmens, parašo atliekų išvežimo akte buvimas nepatvirtina netinkamo paslaugų suteikimo ar apskritai jų nesuteikimo. Todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ginčo aktus pasirašiusių asmenų įgaliojimų veikti atsakovo vardu buvimas ar nebuvimas, nėra esminė šios bylos aplinkybė nagrinėjamo ginčo kontekste, nes kaip minėta, atsakovas nepaneigė, kad konkrečioje statybvietėje atliekų išvežimo paslaugas teikė vien tik ieškovas ir jas užsakinėjo vien tik atsakovas.

2317. Ieškovas teismui pateikė pakankamai įrodymų - el. laiškų, patvirtinančių, kad atsakovas nereiškė pretenzijų dėl ginčo aktų, nenurodė, kad jie būtų klaidingi, neprivalomi ar nesukeliantys teisinių padarinių, nors atsakovui ieškovas el. paštu persiuntė nurodytus aktus ir sąskaitas faktūras.

2418. Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmos instancijos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, teisingai pritaikė materialinės ir procesinės teisės normas bei pagrįstai sprendė, kad ieškovas UAB “Kasatonas” suteikė atsakovui UAB “Verslo ekspresas” užsakytas statybinių atliekų išvežimo paslaugas bei nustatęs, jog atsakovas yra skolingas ieškovui 1169,80 Eur, pagrįstai priteisė šią sumą. Todėl nėra pagrindo tenkinti atsakovo apeliacinį skundą ir naikinti skundžiamą teismo sprendimą.

2519. Atmetus apeliacinį skundą, iš atsakovo ieškovui priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme – 300 Eur (CPK 93, 98 str.).

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93, 98, 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti ieškovui UAB „Kasatonas“ (į. k. 300666724), iš atsakovo UAB „Verslo ekspresas“ (į. k. 12557032) 300 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Ieškovas ieškiniu prašė: priteisti iš atsakovo 1169,80 Eur skolą ir... 4. 2. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad jis... 5. 3. Trečiasis asmuo prašė sprendimą byloje priimti teismo nuožiūra.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. 4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 14 d. sprendimu... 8. 5. Teismas nurodė, kad visos ieškovo suteiktos paslaugos nurodytoje... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. 6. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016... 11. 7. Nurodė, kad teismas, vertindamas byloje esančius įrodymus, nesilaikė CPK... 12. 8. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Apeliacinis skundas atmetamas.... 15. 9. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 16. 10. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti... 17. 11. Nors atsakovas UAB “Verslo ekspresas” šioje byloje ginčija savo... 18. 12. Nors atsakovas teigia, jog niekas iš jo darbuotojų atliekų išvežimo... 19. 13. Ieškovo atstovai ir liudytojas ieškovo UAB “Kasatonas” vairuotojas A.... 20. 14. Pirmos instancijos teismas taip pat pagrįstai konstatavo, kad atsakovas... 21. 15. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas nepateikė teismui duomenų ir juos... 22. 16. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad tarp šalių buvo susitarimas, pagal... 23. 17. Ieškovas teismui pateikė pakankamai įrodymų - el. laiškų,... 24. 18. Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmos instancijos... 25. 19. Atmetus apeliacinį skundą, iš atsakovo ieškovui priteisiamos... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93, 98, 326 str. 1... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 14 d. sprendimą palikti... 28. Priteisti ieškovui UAB „Kasatonas“ (į. k. 300666724), iš atsakovo UAB...