Byla I-2712-484/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su UAB „Alsunga“ skundu,

Nustatė

2UAB „Alsunga“ padavė skundą, kuriame prašo panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Vyriausybės 2009-08-27 sprendimą Nr. S-238(7-196/2009), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2009-05-29 sprendimą Nr. 69-136 ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009-04-09 sprendimą Nr. (21.26)-256-157; išspręsti UAB „Alsunga“ atleidimo nuo PVM delspinigių ir baudos, pelno mokesčio delspinigių ir baudos klausimą iš esmės ir atleisti UAB „Alsunga“ nuo Mokestinių ginčų komisijos sprendimu patvirtintų PVM delspinigių, pelno mokesčio delspinigių, PVM baudos ir pelno mokesčio baudos mokėjimo.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 1 dalį, pareiškėjas, nesutinkantis su išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu, gali kreiptis į administracinį teismą per 20 dienų nuo sprendimo gavimo dienos.

5Kaip nurodoma AB Lietuvos pašto Vilniaus filialo 2009-10-07 pranešime Nr. (16.12-16)3-6857, skundžiamas Mokestinių ginčų komisijos prie Vyriausybės 2009-08-27 sprendimas Nr. S-238(7-196/2009) UAB „Alsunga“ direktoriui M. L. įteiktas 2009-09-01. Tai patvirtina ir M. L. parašas atiduotų siuntų sąraše. Mokestinių ginčų komisijos sprendime išaiškinta jo apskundimo tvarka. Paskutinė diena paduoti skundą dėl šio sprendimo – 2009-09-21. Skundą pareiškėja paštui įteikė 2009-09-22, t. y. praleidusi įstatymo nustatytą apskundimo terminą. Pareiškėja neprašo praleisto termino atnaujinti.

6Remiantis išdėstytu, skundą atsisakytina priimti, praleidus skundo padavimo terminą.

7Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu,

Nutarė

8atsisakyti priimti UAB „Alsunga“ skundą, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą.

9Nutarčiai įsiteisėjus, skundą ir 2009-09-22 sumokėtą 100 litų žyminį mokestį grąžinti pareiškėjai UAB „Alsunga“.

10Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai