Byla 2A-300/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Violetai Drėmienei, Jūratei Lajauskienei, dalyvaujant ieškovuo adv. Alvydui Gineičiui, direktoriui Romui Vitkauskui, atsakovų atstovams Giedrei Butkutei, Alvydui Milkevičiui, adv. Deividui Soloveičikui, Arkadijui Maizeliui, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Baltic clipper“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-1155-28/2007 pagal ieškovo UAB „Baltic clipper“ ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai ir UAB „Vestekspress“ dėl viešojo pirkimo atvirojo konkurso būdu komisijos nutarimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Baltic clipper“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti atsakovo viešojo pirkimo komisijos nutarimus, kuriais nutarta atmesti UAB „Baltic clipper“ pasiūlymą, sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę, patvirtinti preliminarią pasiūlymų eilę ir laimėtoju pripažinti UAB „Vestekspress“, įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos Seimo kanceliariją tęsti šio viešojo pirkimo procedūrą įstatymo nustatyta tvarka, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 7 dalimi. Ieškovas nurodė, kad atsakovas paskelbė atvirąjį konkursą „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Seimo kanceliarijos darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo paslaugų pirkimas“, kurio pagrindu atsakovas ketina pirkti aviabilietus. Ieškovas pateikė savo pasiūlymą, tačiau atsakovas 2006 m. spalio 19 d. nutarė pasiūlymą atmesti, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų reikalavimų, motyvuojant kad pasiūlymo finansinėje dalyje ieškovas pateikė kainas aviabilietams, kurie numatė persėdimus, skrendant tik pirmyn (į paskirties vietą), arba tik atgal (į išvykimo vietą), o atsakovo teigimu, turėjo teikti kainas tokių aviabilietų, kurie numato persėdimą, skrendant į abi puses: ir pirmyn, ir atgal. Jokia konkurso sąlyga nedraudė pasiūlyme nurodyti aviabilietus, kurių maršrutuose yra tik vienas persėdimas, t.y. persėdimas tik skrendant į paskirties vietą, arba skrendant tik atgal į išvykimo vietą, priešingai, patvirtintų sąlygų 2 priedo sąlygose (pasiūlymo B dalis Finansinis pasiūlymas) yra pateikta lentelė, kurioje tiekėjas turi pateikti siūlomų aviabilietų kainas. Aviabilietų skirstymo pagal persėdimo buvimą/nebuvimą požiūriu, lentelė suskirstyta tik į dvi dalis, kur pirmoje dalyje – kainos be persėdimų, o antroje – su persėdimu. Šio priedo 3 punkte nurodyta, kad skrydžio maršrutai turi būti parinkti be nakvynių tarpiniuose oro uostuose ar miestuose ir ne daugiau kaip su vienu persėdimu. Tokia formuluotė gali reikšti, kad skrydyje pirmyn, arba skrydyje atgal gali būti tik vienas persėdimas, arba gali nebūti ir nei vieno persėdimo. Todėl ieškovas ir pateikė pasiūlymą su vienu persėdimu nurodytam maršrutui. Ieškovo pateiktą pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo atsakovas taip pat atmetė, bei patvirtinęs preliminarią pasiūlymų eilę laimėtoju pripažino UAB „Vestekspress“.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos paskelto atvirojo konkurso „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Seimo kanceliarijos darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo paslaugų pirkimas“ priedo 3 punkte numatyta sąlyga, jog antroje lentelės dalyje nurodyti skrydžio maršrutai turi būti parinkti be nakvynių tarpiniuose oro uostuose ar miestuose ir ne daugiau kaip su vienu persėdimu. Todėl atmestini ieškovo argumentai, kad tokia sąlyga, kai nurodytas maršrutas „ne daugiau kaip su vienu persėdimu“, suponuoja supratimą, jog šiuo atveju nėra draudžiamas tik vienas persėdimas į bet kurią vieną pusę ir galimas tiesioginis skrydis į kitą pusę. Ieškovas skrydį aiškino kaip skrydį pirmyn ir skrydį atgal, o maršrutą - kaip visos kelionės nuo išskridimo iki sugrįžimo planą, t.y. maršrutą sudaro du skrydžiai: pirmyn ir atgal. Teismas laikė, kad toks sąvokų aiškinimas yra teisingas, jis atspindėtas ir Konkurso sąlygų 2 priedo lentelėje. Teismo nuomone, analizuojant atskirai nuo kitų konkurso priedo sąlygų tik 2 priedo 3 punktą, galima būtų sutikti, kad esant maršruto reikalavimui „ne daugiau kaip su vienu persėdimu“, yra galimi pasiūlymai, kai skrendant į vieną pusę numatomas persėdimas, o grįžtant atgal jis jau negalimas, nes maršrute turi būti ne daugiau kaip vienas persėdimas. Tačiau 3 punkto sąlyga aiškina lentelės antrojoje dalyje nurodytų skrydžių su persėdimais siūlytinų aviabilietų kainų pateikimą, o joje yra skrydžiai, kurie negalimi be persėdimo ir į vieną pusę, ir atgal, nes tiesioginių skrydžių tiesiog nėra. Tuomet neišvengiamai tenka siūlyti skrydį su persėdimu tiek į priekį, tiek atgal, ką tokiais atvejais ieškovas ir padarė savo pateiktame pasiūlyme. Taigi, nors ieškovas maršrutą suprato kaip visos kelionės planą, tačiau nesilaikė reikalavimo dėl ne daugiau kaip vieno persėdimo bei pateikė ir skrydžius su dviem persėdimais. Teismas taip pat nurodė, kad akivaizdaus prieštaravimo tarp ieškovo sąlygų aiškinimo ir faktiškai jo pateikto pasiūlymo dar sustiprina paties ieškovo motyvai, kad „pirmojoje lentelės dalyje pateikus tiesioginius skrydžius, antrojoje dalyje turi būti pateikiama visa likusi aviabilietų grupė pagal persodinimo buvimą/ nebuvimą, t.y. maršrutai, kuriuose yra bent vienas persėdimas“. Skirtumas tarp iš esmės priešingų reikalavimų „ne daugiau kaip vienas“ ir „bent vienas“ nereikalauja papildomo aiškinimo. Teismas nurodė, kad ieškovo ieškinyje ir atitinkamai teismo posėdžio metu išdėstyti argumentai yra prieštaringi. Ieškovas, kaip viena didžiausių kelionių agentūrų, profesionalus tokių paslaugų tiekėjas, ne pirmą kartą dalyvaujantis ir turintis patirtį panašaus pobūdžio viešajame konkurse, privalėjo įvertinti savo paties pasiūlymo neatitikimą savaip aiškinamoms konkurso sąlygoms pasiūlymo pateikimo konkursui metu, net jei laikė tas sąlygas visiškai aiškiomis, be to, atitinkamai galėjo pasinaudoti Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 2 dalies ir konkurso sąlygų 6 skyriuje numatytomis teisėmis prašyti perkančiosios organizacijos paaiškinti dėl konkurso sąlygų kilusius neaiškumus ar neatitikimus. Įvertinant, kad konkurso sąlygų 2 priede (pasiūlymo B dalis Finansinis pasiūlymas) siūlomoms aviabilietų kainoms buvo numatyti parinktų maršrutų (apimančių išvykimą ir sugrįžimą) du variantai, tai tiesioginiai skrydžiai ir skrydžiai su persėdimais, kad priedo 3 punkto reikalavimą galima taikyti nuosekliai tik tuo atveju, kai persėdimas nurodytas tiek skrydyje pirmyn, tiek skrydyje atgal, bei į tai, kad kiti konkurso dalyviai šį reikalavimą suprato taip, kaip jį suprato perkančioji organizacija, nėra pagrindo išvadai, jog perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 7 dalies nuostatą, atitinkamai nepagrįstai ar neteisėtai priimdama skundžiamus sprendimus. Todėl minėta norma grindžiamas ieškovo reikalavimas dėl LR Seimo kanceliarijos Viešojo pirkimo komisijos nutarimų panaikinimo atmestinas. Teismas nurodė, kad reikalavimas įpareigoti atsakovą LR Seimo kanceliariją tęsti ginčijamo viešojo pirkimo procedūrą įstatymo nustatyta tvarka atmestinas dėl to, kad nepatenkinti reikalavimai dėl Viešojo pirkimo komisijos nutarimų panaikinimo, bei negali būti tenkinamas dėl to, kad yra pasirašyta sutartis su konkurso laimėtoju, kuri nebuvo ginčijama, o viešasis pirkimas pasibaigia, kai yra sudaroma pirkimo sutartis (VPĮ 7 str.2d.).

5Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimą. Apeliantas nurodo, kad:

61. Konkurso sąlygų 2 priede yra pateikta lentelė, kurioje tiekėjas turi pateikti siūlomų aviabilietų kainas. Aviabilietų skirstymo pagal persėdimo buvimą/nebuvimą požiūriu, ši lentelė yra suskirstyta tik į dvi dalis. Pirmojoje lentelės dalyje reikalaujama pateikti aviabilietų be persėdimo kainas, o kitoje – su persėdimu kainas. Jokia Konkurso sąlyga nedraudžia pasiūlyme nurodyti aviabilietus, kurių maršrutuose yra tik vienas persėdimas, t.y. persėdimas tik skrendant į paskirties vietą arba skrendant tik atgal į išvykimo vietą. Be to, persėdimu negali būti laikomas keleivio išlipimas maršruto paskirties vietoje, kadangi tai yra ne persėdimas, siekiant tęsti kelionę tiktu lėktuvu, o tai yra kelionės tikslas – atvykimas, buvimas kelionės paskirties vietoje.

72. Teismas padarė neteisingą išvadą sutapatinęs sąvokas „maršrutas“ ir „skrydžio maršrutas“. Šalių įsitikinimu sąvoka „skrydžio maršrutas“ reiškia atskirai skridimą pirmyn į paskirties vietą ir atskirai skridimą atgal į išvykimo vietą. Nuostatoje, kurioje kalbama apie persėdimų buvimą, negali būti vartojama sąvoka „skrydis“, nes ji reiškia vieną skrydį be nusileidimo, ir todėl Konkurso nuostatose vartojama sąvoka „skrydžio maršrutas“.

83. Konkurso sąlygų 2 priedo nuostatose vienas iš sakinių prasideda „Maršrutams su persėdimu...“. Tai rodo, kad pagal Konkurso sąlygas yra įmanoma situacija, kai maršrute gali būti tik vienas persėdimas, o sąvoka „maršrutas“ reiškia kelionę, kelionės planą, t.y. vykimą pirmyn ir atgal. Taigi nuostata aiškiai rodo, kad leidžiama siūlyme teikti aviabilietus, kurių maršrutuose yra tik vienas persėdimas, todėl tokie bilietai gali būti siūlomi. Todėl ieškovo pasiūlymas atitiko Konkurso sąlygas.

94. Nepagrįstas atsakovų argumentas, jog Viešųjų pirkimų tarnyba, atsisakydama duoti sutikimą nutraukti pirkimo procedūras, tuo išreiškė savo poziciją dėl ieškovo pretenzijos pagrįstumo. Šiuo atveju Tarnyba tik lakoniškai atsakė, jog asmenys, kuriems buvo neaiškios Konkurso sąlygos, galėjo teikti paklausimus, o ir pati perkančioji organizacija galėjo paaiškinti ar pakeisti Konkurso sąlygas.

10Atsakovas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Vestekspress“ atmesti apeliacinį skundą, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

12Apeliacinis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329 str.).

14Kaip jau minėta, ieškovas nurodo, kad Konkurso sąlygų 2 priede yra pateikta lentelė, kurioje tiekėjas turi pateikti siūlomų aviabilietų kainas. Aviabilietų skirstymo pagal persėdimo buvimą/nebuvimą požiūriu, ši lentelė yra suskirstyta tik į dvi dalis. Pirmojoje lentelės dalyje reikalaujama pateikti aviabilietų be persėdimo kainas, o kitoje – su persėdimu kainas. Jokia Konkurso sąlyga nedraudžia pasiūlyme nurodyti aviabilietus, kurių maršrutuose yra tik vienas persėdimas, t.y. persėdimas tik skrendant į paskirties vietą arba skrendant tik atgal į išvykimo vietą.

15Iš bylos medžiagos matyti, kad Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija paskelbė atvirąjį konkursą „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Seimo kanceliarijos darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo paslaugų pirkimas“ Konkurso sąlygų 2 priedo sąlygose konkurso dalyviams buvo pateikta lentelė siūlomoms aviabilietų kainoms 2006 – 2009 metams pagal nurodytus maršrutus tiesioginiams skrydžiams ir skrydžiams su persėdimu. Priedo 3 punkte numatyta sąlyga, jog antroje lentelės dalyje nurodyti skrydžio maršrutai turi būti pasirinkti be nakvynių tarpiniuose oro uostuose ar miestuose ir ne daugiau kaip su vienu persėdimu.

16Kolegijos nuomone, sprendžiant klausimą ar šioje lentelėje buvo galima pateikti pasiūlymus, kurių maršrutuose yra tik vienas persėdimas, t.y. persėdimas tik skrendant į paskirties vietą arba skrendant tik atgal į išvykimo vietą, būtina atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos organizuoto atvirojo konkurso tikslus, t.y. kokiu tikslu buvo išskirti skydžiai su persėdimu ir be jo. Iš Konkurso sąlygų ir kitos bylos medžiagos matyti, kad siūlomų skrydžių išskyrimo į tiesioginius skrydžius ir skrydžius su persėdimu tikslas buvo užtikrinti galimybę nuvykti į paskirties vietą reikiamu laiku tuo atveju, jei nebūtų tiesioginio skrydžio į paskirties vietą. Todėl kolegija sutinka su atsakovo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos argumentu, jog lentelės dalyje „Tiesioginiai skrydžiai“ turėjo būti pateikiamos kainos aviabilietų pagal nurodytus paskirties miestus skrendant be persėdimo į vieną pusę ir grįžtant be persėdimo atgal, o lentelės dalyje „Skrydžiai su persėdimais“ turėjo būti nurodomi skrydžiai su persėdimu vykstant į paskirties miestą ir su persėdimu grįžtant iš jo. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, ieškovo kainos pateikimas, kai lentelėje nurodomi skrydžiai tik su vienu persėdimu į vieną pusę arba atgal, o kitas skrydis yra tiesioginis, neatitiko Konkurso sąlygų reikalavimų, todėl atsakovas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija pagrįstai šį pasiūlymą atmetė.

17Iš bylos medžiagos matyti, kad tarp šalių nėra ginčo dėl sąvokų „skrydis“, „maršrutas“ ir „skrydžio maršrutas“ turinio. Šalys sutinka, kad sąvoka „skrydžio maršrutas“ reiškia skrydį į paskirties tašką, t.y. į vieną pusę, nesvarbu su persėdimu ar ne.

18Tačiau kolegija negali sutikti, su apelianto argumentu, jog Konkurso sąlygų 2 priedo 3 punkte nurodoma frazė „ne daugiau kaip su vienu persėdimu“ reiškia, kad gali būti pateikti pasiūlymai su vienu persėdimu arba visai be persėdimo, tai yra vienas arba nulis. Kolegijos nuomone, negalima vertinti Konkurso sąlygų nuostatų atskirai nuo kitų konkurso reikalavimų ir jo tikslų. Kaip jau minėta, siūlomų skrydžių išskyrimo į tiesioginius skrydžius ir skrydžius su persėdimu tikslas buvo užtikrinti galimybę nuvykti į paskirties vietą reikiamu laiku tuo atveju, jei nebūtų tiesioginio skrydžio į paskirties vietą. Todėl lentelėje „Skrydžiai su persėdimu“ galėjo būti pateikti tik skrydžiai su persėdimu vykstant į paskirties miestą ir su persėdimu grįžtant iš jo, nes skrydžiai be persėdimo yra tiesioginiai skrydžiai. O Konkurso sąlygų nuostata „ne daugiau kaip su vienu persėdimu“ turėtų būti suprantama, kad šioje lentelės dalyje negalima pateikti pasiūlymų skrydžiams su dviem ir daugiau persėdimų skrendant į vieną pusę.

19Apeliantas nurodo, kad pagal bendruosius sutarčių aiškinimo principus ir pagal CK 6.193 straipsnio 4 dalį sutartis aiškinama sutartį parengusios šalies nenaudai, tačiau tiek procesiniuose dokumentuose, tiek posėdžio metu nurodė, kad visos Konkurso sąlygos jam buvo aiškios. Be to, jeigu kurios nors Konkurso sąlygos buvo neaiškios ieškovas, remdamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 2 dalimi ir Konkurso sąlygų 6 skyriuje numatytomis teisėmis, galėjo prašyti perkančiosios organizacijos paaiškinti dėl konkurso sąlygų kilusius neaiškumus.

20Remdamasi aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo jį naikinti.

21Iš apelianto CPK 93 straipsnio pagrindu priteistinos bylinėjimosi išlaidos.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Priteisti iš ieškovo UAB „Baltic clipper“ į valstybės biudžetą 10,05 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Baltic clipper“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 4. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007... 6. 1. Konkurso sąlygų 2 priede yra pateikta lentelė, kurioje tiekėjas turi... 7. 2. Teismas padarė neteisingą išvadą sutapatinęs sąvokas „maršrutas“... 8. 3. Konkurso sąlygų 2 priedo nuostatose vienas iš sakinių prasideda... 9. 4. Nepagrįstas atsakovų argumentas, jog Viešųjų pirkimų tarnyba,... 10. Atsakovas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija atsiliepimu į apeliacinį... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Vestekspress“ atmesti... 12. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Kaip jau minėta, ieškovas nurodo, kad Konkurso sąlygų 2 priede yra pateikta... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija... 16. Kolegijos nuomone, sprendžiant klausimą ar šioje lentelėje buvo galima... 17. Iš bylos medžiagos matyti, kad tarp šalių nėra ginčo dėl sąvokų... 18. Tačiau kolegija negali sutikti, su apelianto argumentu, jog Konkurso sąlygų... 19. Apeliantas nurodo, kad pagal bendruosius sutarčių aiškinimo principus ir... 20. Remdamasi aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro... 21. Iš apelianto CPK 93 straipsnio pagrindu priteistinos bylinėjimosi išlaidos.... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 23. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimą palikti... 24. Priteisti iš ieškovo UAB „Baltic clipper“ į valstybės biudžetą 10,05...