Byla A-769-261/2018
Dėl nutarimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Ričardo Piličiausko ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Rainesa“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Rainesa“ skundą atsakovui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl nutarimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Rainesa“ (toliau – ir Bendrovė) 2016 m. liepos 5 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas panaikinti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – ir Departamentas) 2016 m. gegužės 5 d. nutarimą Nr. ATK2-58/16 „Taikyti ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus“ (toliau – ir Nutarimas) ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo (b. l. 1–2).

72.

8Bendrovė nurodė, kad fiziniam asmeniui policijos darbuotojų surašytas protokolas dar nėra apkaltinamasis nutarimas administracinėje byloje ir yra tik prielaida taikyti asmeniui administracinę atsakomybę. Bendrovė paaiškino, kad Departamentas priėmė sprendimą vadovaudamasis tik policininkų pateiktais paaiškinimais ir visiškai nekreipė dėmesio į pardavėjos paaiškinimus. Bendrovė pastebėjo, kad tik teismas ar kita įgaliota institucija gali pripažinti, ar asmuo padarė pažeidimą, ar ne. Tai, pasak Bendrovės, ypač aktualu, kai padarytas fizinio asmens pažeidimas turi esminės reikšmės taikant atitinkamo poveikio priemones juridiniam asmeniui. Bendrovės nuomone, lyginant padarytą pažeidimą su taikyta atsakomybe, atsakomybės dydis yra per didelis, todėl taikyta sankcija, pasak Bendrovės, turėtų būti pakeista.

93.

10Atsakovas Departamentas atsiliepime nurodė, kad su Bendrovės skundu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, o Departamento Nutarimą palikti galioti (b. l. 21–24).

114.

12Departamentas paaiškino, kad buvo nustatyta, jog Bendrovei priklausančiame bare nuo 22 val. iki 8 val. prekiaujama alkoholiniais gėrimais uždarytoje taroje išsinešimui, todėl Bendrovė pažeidė Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – AKĮ) 18 straipsnio 3 dalies 13 punktą, draudžiantį prekybą alkoholiniais gėrimais nuo 22 val. iki 8 val. viešojo maitinimo vietose. Departamento nuomone, Bendrovės argumentai dėl bylos medžiagos yra gynybinio pobūdžio, Bendrovės hipotetiniai spėjimai dėl faktinių aplinkybių nėra pagrįsti objektyviais įrodymais, todėl, Departamento nuomone, negali būti vertinami kaip naikinantys padaryto pažeidimo sudėtį.

135.

14Departamentas atkreipė dėmesį, kad Bendrovės barmenė R. M. sutiko su padarytu pažeidimu, nes Alytaus rajono apylinkės teismui administracinėje byloje Nr. A2.8.-530-543/2016 pripažinus ją pažeidus AKĮ reikalavimus ir skyrus baudą, ji 2016 m. gegužės 22 d. teismo paskirtą baudą sumokėjo. Departamento nuomone, byloje nėra duomenų, kurie leistų abejoti pareigūnų bei alkoholinius gėrimus pirkusių asmenų parodymų teisingumu.

156.

16Departamentas pažymėjo, kad Bendrovė žinojo apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą, tačiau į bylos nagrinėjimą neatvyko. Departamentas pastebėjo, kad Bendrovei skirta minimali bauda, todėl Bendrovės argumentai, kad jai skirta bauda yra per didelė, Departamento nuomone, yra nepagrįsti.

17II.

187.

19Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Bendrovės skundą atmetė kaip nepagrįstą (b. l. 63–67).

208.

21Teismas pažymėjo, kad Nutarime nurodytas faktines aplinkybes dėl įvykdyto pažeidimo, už kurį Bendrovei skirta bauda, patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Teismas, aprašęs byloje surinktus įrodymus, konstatavo, kad jie patvirtina, jog 2016 m. vasario 20 d. nuo 22 val. iki 23 val. Bendrovės baro darbuotoja dviem pirkėjams bare pardavė alkoholinius gėrimus neatidarytoje taroje ir neužtikrino, kad parduoti gėrimai būtų vartojami vietoje. Teismas darė išvadą, kad Bendrovė, neužtikrinusi alkoholinių gėrimų atidarymo ir jų vartojimo tik vietoje, pažeidė AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto reikalavimus. Teismas sprendė, kad Bendrovei skirta minimali bauda yra proporcinga Bendrovės padarytam pažeidimui. Teismas pažymėjo, kad AKĮ nuostatos nesuteikia Departamentui teisės skirti mažesnę, nei AKĮ nustatyta, baudą, taip pat nenumato už padarytą pažeidimą alternatyvių atsakomybės rūšių. Teismas vertino, kad ginčijamas Nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jo naikinti nėra pagrindo.

22III.

239.

24Pareiškėjas UAB „Rainesa“ apeliaciniame skunde prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (b. l. 70–71).

2510.

26Bendrovė sutinka, kad darbuotoja neatsuko kamštelių nuo alkoholinių gėrimų, tačiau nesutinka su policijos darbuotojų teiginiais, jog jiems esant bare pardavėja ir toliau pažeidinėjo įstatymą (pardavė alkoholinius gėrimus, nenuimdama kamštelių ir neinformuodama klientų, jog alkoholinius gėrimus privalo gerti vietoje).

2711.

28Bendrovė nurodė, kad Nutarimas buvo priimtas nelaukiant administracinės teisės pažeidimo baigties. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad prieš baudžiant bet kurį asmenį, pirmiausiai privalo būti įrodyta jo kaltė, o šioje byloje Bendrovės kaltė galėjo būti įrodyta vieninteliu būdu – administracinėje byloje, nes tik teismas priima galutinį sprendimą pripažindamas asmenį kaltu dėl administracinio pažeidimo. Departamentas, Bendrovės nuomone, priėmė skubotą ir įstatymiškai nepagrįstą Nutarimą skirti baudą.

2912.

30Bendrovė pastebi, kad prašė teismo ne išteisinti, o panaikinti Nutarimą ir grąžinti iš naujo nagrinėti bylą, tam, kad Departamentas laikytųsi įstatymų ir priimtų sprendimus tik įstatymų nustatyta tvarka ir tik tais įrodymais, kurie turi įrodomąją, o ne menamą galią. Bendrovė nurodo, kad taikyta sankcija yra per didelė padarytam pažeidimui ir turėtų būti pakeista.

3113.

32Atsakovas Departamentas atsiliepime nurodo, kad su Bendrovės apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti galioti (b. l. 80–81).

3314.

34Departamentas pakartoja argumentus, nurodytus atsiliepime į Bendrovės skundą, teiktame pirmosios instancijos teismui.

35Teisėjų kolegija

konstatuoja:

36IV.

3715.

38Byloje ginčas kilo dėl Nutarimo, kuriuo Bendrovei buvo skirta 144 Eur ekonominė sankcija už Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto pažeidimą, teisėtumo ir pagrįstumo bei Bendrovės reikalavimo grąžinti bylą Departamentui nagrinėti iš naujo pagrįstumo.

3916.

40Pirmosios instancijos teismas Bendrovės skundą atmetė kaip nepagrįstą, konstatavęs, kad Bendrovės darbuotoja pardavė alkoholinius gėrimus neatidarytoje taroje ir neužtikrino, kad parduoti gėrimai būtų vartojami vietoje. Bendrovė su pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka, manydama, kad Nutarimas buvo priimtas skubotai (nesulaukus teismo sprendimo administracinio teisės pažeidimo byloje), todėl turėjo būti teismo panaikintas ir turėjo būti byla grąžinta Departamentui nagrinėti iš naujo.

4117.

42AKĮ (redakcija, galiojusi nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. spalio 8 d.) 18 straipsnio 3 dalies 13 punkte nustatyta, kad Lietuvos Respublikos alkoholiniais gėrimai prekiauti draudžiama nuo 22 val. iki 8 val. viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais. Minėtoje nuostatoje taip pat įtvirtinta, kad šis draudimas netaikomas viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, parduodamiems pilstomiems alkoholiniams gėrimams ar alkoholiniams gėrimams, parduodamiems atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje.

4318.

44Bendrovė apeliaciniame skunde nurodo, kad sutinka, jog darbuotoja neatsuko kamštelių nuo alkoholinių gėrimų. Taigi, Bendrovė iš esmės sutinka, kad alkoholiniai gėrimai draudžiamu laiku buvo parduoti uždarytoje pakuotėje, tačiau Bendrovė atkreipia dėmesį, kad ginčijamo Nutarimo priėmimo metu teismas dar nebuvo pripažinęs, kad Bendrovės darbuotoja kalta dėl minėto pažeidimo, o nesant nustatytos Bendrovės darbuotojo kaltės, Bendrovės nuomone, negali būti nustatyta ir pačios Bendrovės kaltė bei atsakomybė.

4519.

46Dėl Bendrovės apeliacinio skundo argumentų, kad prieš baudžiant bet kurį asmenį, pirmiausiai privalo būti įrodyta jo kaltė ir, kad Bendrovės kaltė galėjo būti įrodyta vieninteliu būdu – teismui priėmus galutinį sprendimą, kuriuo Bendrovės darbuotoja būtų pripažinta kalta dėl administracinės teisės pažeidimo, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikoje buvo išaiškinta, jog AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punkte numatytas pažeidimas pagal savo pobūdį yra formalios sudėties. Tai reiškia, kad padarius tokį pažeidimą, kaltė yra suponuojama (žr., pvz., LVAT 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-562-261/2018).

4720.

48Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad pareiškėjo padaryto AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto pažeidimo faktas laikytinas nustatytu. Tam iš esmės pritaria ir pati Bendrovė, sutikdama su faktine aplinkybe, kad 2016 m. vasario 20 d. Bendrovei priklausančiame bare nuo 22 iki 23 val. pardavėja pardavė alkoholinius gėrimus uždarytose pakuotėse. Bendrovė tik nesutinka su policijos darbuotojų teiginiais, jog jiems esant bare pardavėja ir toliau pažeidinėjo įstatymą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pastebi, kad ši aplinkybė nagrinėjamu atveju nėra teisiškai reikšminga, nes minėtas pažeidimas yra nustatytas nepriklausomai nuo to, kiek alkoholinių gėrimų buvo parduota neatidarytose pakuotėse, nes minėta AKĮ nuostata, kuri šiuo atveju buvo pažeista, kelia bendrą reikalavimą neparduoti alkoholinių gėrimų nurodytu laiku, jeigu nėra tenkinamos sąlygos, lemiančios išimties taikymą (šiuo atveju – jeigu alkoholiniai gėrimai (gali būti ir vienas gėrimas) buvo parduoti neatidarytoje pakuotėje).

4921.

50Dėl Bendrovės apeliacinio skundo argumentų, susijusių su tuo, kad Departamentas negalėjo priimti Nutarimo, nesulaukęs galutinio teismo sprendimo administracinio pažeidimo byloje, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad teisės pažeidimų tyrimo ir ekonominių sankcijų taikymo pagal AKĮ procedūra nors ir yra glaudžiai susijusi, bet negali būti sutapatinama su administracinių teisės pažeidimų (administracinių nusižengimų) teisena. Juridinio asmens atsakomybei atsirasti AKĮ taikymo prasme, atsižvelgiant į šiuo įstatymu siekiamų tikslų ypatingą svarbą visuomenei, taikomi griežtesni, nei fizinio asmens administracinei atsakomybei atsirasti, kriterijai.

5122.

52Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad AKĮ, kaip specialus aktas, reglamentuojantis klausimus, susijusius su ekonominių sankcijų dėl įstatymo nuostatų pažeidimo taikymu, numato savarankišką atsakomybę subjektams, kurie verčiasi alkoholinių gėrimų pardavimu, tarp jų ir juridiniams asmenims, pagal atitinkamą licenciją savo ūkinėje veikloje besiverčiantiems prekyba šiais gėrimais. Ekonominės sankcijos minėtiems subjektams taikomos nepriklausomai nuo to, ar atitinkami asmenys buvo patraukti administracinėn atsakomybėn už administracinius teisės pažeidimus, įtvirtintus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse (žr., pvz., LVAT 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-2928/2011).

5323.

54Taigi, Bendrovės apeliacinio skundo argumentai, kad Departamentas priėmė Nutarimą skubotai, neturėdamas tinkamų įrodymų, teisėjų kolegijos atmetami kaip nepagrįsti. Atitinkamai, pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai netenkino Bendrovės skundo reikalavimo grąžinti bylą Departamentui nagrinėti iš naujo.

5524.

56Kaip minėta, Bendrovė apeliaciniame skunde taip pat teigė, kad ginčijamu Nutarimu pritaikyta sankcija yra per didelė padarytam pažeidimui ir turėtų būti pakeista. Šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad Bendrovei buvo skirta pagal AKĮ mažiausia galima ekonominė sankcija, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad Departamentas skyrė Bendrovei per didelę sankciją. Bendrovės pasirinkta pozicija, nepripažįstant savo atsakomybės už AKĮ pažeidimus, rodo, kad Bendrovė nesupranta savo verslo (prekybos alkoholiniais gėrimais) specifikos bei pažeidimų šioje ypatingo reglamentavimo (licencijuojamos veiklos) srityje daromos žalos.

5725.

58Apibendrindama tai, kas buvo išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad tenkinti Bendrovės apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl Bendrovės apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

59Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 148 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

60Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Rainesa“ apeliacinį skundą atmesti.

61Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

62Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Rainesa“... 7. 2.... 8. Bendrovė nurodė, kad fiziniam asmeniui policijos darbuotojų surašytas... 9. 3.... 10. Atsakovas Departamentas atsiliepime nurodė, kad su Bendrovės skundu nesutinka... 11. 4.... 12. Departamentas paaiškino, kad buvo nustatyta, jog Bendrovei priklausančiame... 13. 5.... 14. Departamentas atkreipė dėmesį, kad Bendrovės barmenė R. M. sutiko su... 15. 6.... 16. Departamentas pažymėjo, kad Bendrovė žinojo apie bylos nagrinėjimo laiką... 17. II.... 18. 7.... 19. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu... 20. 8.... 21. Teismas pažymėjo, kad Nutarime nurodytas faktines aplinkybes dėl įvykdyto... 22. III.... 23. 9.... 24. Pareiškėjas UAB „Rainesa“ apeliaciniame skunde prašo pirmosios... 25. 10.... 26. Bendrovė sutinka, kad darbuotoja neatsuko kamštelių nuo alkoholinių... 27. 11.... 28. Bendrovė nurodė, kad Nutarimas buvo priimtas nelaukiant administracinės... 29. 12.... 30. Bendrovė pastebi, kad prašė teismo ne išteisinti, o panaikinti Nutarimą ir... 31. 13.... 32. Atsakovas Departamentas atsiliepime nurodo, kad su Bendrovės apeliaciniu... 33. 14.... 34. Departamentas pakartoja argumentus, nurodytus atsiliepime į Bendrovės... 35. Teisėjų kolegija... 36. IV.... 37. 15.... 38. Byloje ginčas kilo dėl Nutarimo, kuriuo Bendrovei buvo skirta 144 Eur... 39. 16.... 40. Pirmosios instancijos teismas Bendrovės skundą atmetė kaip nepagrįstą,... 41. 17.... 42. AKĮ (redakcija, galiojusi nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. spalio 8 d.) 18... 43. 18.... 44. Bendrovė apeliaciniame skunde nurodo, kad sutinka, jog darbuotoja neatsuko... 45. 19.... 46. Dėl Bendrovės apeliacinio skundo argumentų, kad prieš baudžiant bet kurį... 47. 20.... 48. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad... 49. 21.... 50. Dėl Bendrovės apeliacinio skundo argumentų, susijusių su tuo, kad... 51. 22.... 52. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad... 53. 23.... 54. Taigi, Bendrovės apeliacinio skundo argumentai, kad Departamentas priėmė... 55. 24.... 56. Kaip minėta, Bendrovė apeliaciniame skunde taip pat teigė, kad ginčijamu... 57. 25.... 58. Apibendrindama tai, kas buvo išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 59. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 60. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Rainesa“ apeliacinį skundą... 61. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimą... 62. Nutartis neskundžiama....