Byla 2-81-82/2009
Dėl nuostolių atlyginimo, ieškinio suma 23393 Lt

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Eduardas Meidus, sekretoriaujant Daivai Savickienei, dalyvaujant ieškovams J. B. , D. B. , jų atstovei advokatei Janinai Umbrasienei, atsakovo UAB „Makveža“ atstovui advokatui Rimantui Prėskieniui, trečiojo asmens AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ atstovui V. R. , valstybės institucijos, Valstybės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos atstovui Petrui Bučiūnui, nedalyvaujant valstybės institucijos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovui, teismo posėdyje, išnagrinėjęs ieškovų J. B. ir D. B. ieškinį atsakovui UAB „Makveža“, trečiajam asmeniui AB „Specializuota komplektavimo valdyba“, valstybės institucijos, teikiančios išvadą, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, dėl nuostolių atlyginimo, ieškinio suma 23393 Lt,

Nustatė

2Šalys prašė teismą patvirtinti taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti, grąžinti dalį žyminio mokesčio. Teismui pateikta taikos sutartis, sudaryta šalių interesais ir neprieštarauja įstatymui, todėl ji patvirtintina, o civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str. 1 d. 5 p.).

3Vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK 87 str. 2 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str., 295 str. teismas

Nutarė

4Šalių prašymą patenkinti.

5Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovų J. B. , a.k. ( - ), D. B. , a.k. ( - ), ir atsakovo UAB „Makveža“, į. k. 161621777 tokio turinio: J. B. , a/k ( - ), gyvenanti ( - ), ir D. B. , a/k ( - ), gyvenantis ( - ), (toliau vadinami „Ieškovais“), iš vienos pusės, ir UAB “Makveža”, įmonės kodas 161621777, kurios buveinė registruota Ateities g. 15, Vilnius, (toliau tekste “Atsakovas”), atstovaujama advokato Rimanto Prėskienio, iš kitos pusės, atsižvelgiant į tai, kad:

6Ieškovai Utenos rajono apylinkės teismui pateikė 23393,00 Lt ieškinį dėl nuostolių atlyginimo už parduotas netinkamos kokybės prekes ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo;

7Ieškovai sutinka atsisakyti nuo dalies aukščiau nurodytų reikalavimų, o Atsakovas sutinka sumokėti dalį Ieškovo reikalaujamos sumos, bei vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.73 str., 6.983 - 6.985 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str., ir siekdami pilnai ir galutinai išspręsti kilusį ginčą dėl skolos ir su tuo susijusių sumų mokėjimo ir dėl to Ieškovų pateiktą ieškinį Utenos rajono apylinkės teismui civilinėje byloje Nr. ( - ), susitaria ir sudaro šią taikos sutartį (toliau tekste „Sutartis“), bei atsižvelgiant į šalių derybų keliu pasiektą susitarimą, ginčo šalys susitarė ginčą išspręsti šiomis taikos sutarties sąlygomis: 1.

8Atsakovas besąlygiškai ir neginčytinai įsipareigoja sumokėti Ieškovams 5000,00 Lt (penki tūkstančiai litų) kompensaciją Ieškovų patirtiems nuostoliams padengti ir 1500,00 Lt (tūkstantis penki šimtai litų) Ieškovų patirtų bylinėjimosi išlaidų apmokėjimui. Taip pat atsakovas įsipareigoja neatlygintinai pateikti Ieškovams pakankamą kiekį dažų, skirtų 178 vnt. beasbestinio šiferio lakštų perdažymui, suteikiant Ieškovams galimybę iš atsakovo turimo asortimento pasirinkti dažų spalvą. 2.

9Ieškovai besąlygiškai ir neginčytinai pripažįsta, kad jie atsisako reikalavimo likusioje dalyje, t.y. 16893,00 litų (šešiolika tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt trys litai). 3.

10Pasirašydami šią Sutartį, Atsakovai patvirtina, kad atsisako reikalavimo priteisti jų patirtas bylinėjimosi išlaidas. 4.

11Ieškovai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., prašo teismo grąžinti 75 procentus žyminio mokesčio, t.y. 527,00 litus, o Atsakovas – tokį prašymą tenkinti. Ieškovai patvirtina, kad atsisako reikalavimo išieškoti likusią 25 procentų sumokėto žyminio mokesčio dalį, t.y. 175,00 litus, iš Atsakovo. 5.

12Ieškovas besąlygiškai ir neginčytinai pripažįsta, kad jis atsisako reikalavimo dėl kitų bylinėjimosi išlaidų, įskaitant išlaidas antstoliams, Ieškovo turėtas taikant laikinąsias apsaugos priemones, padengimo. 6.

13Atsakovas įsipareigoja Sutartyje numatytas mokėtinas Ieškovui sumas sumokėti, po teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši Sutartis, priėmimo dienos, o statybines žaliavas (dažai) perduoti Ieškovams per keturiolika dienų nuo Ieškovų valios išraiškos dėl pasirinktos dažų spalvos išreiškimo dienos. 7.

14Šalys patvirtina, jog joms yra žinoma, kad sudarius taikos sutartį, nagrinėjama byla nutraukiama ir iš naujo kreiptis į teismą tuo pačiu pagrindu bei dalyku tarp tų pačių šalių nebegalima, taip pat yra žinoma, kad teismo nutartis, kuria patvirtinama taikos sutartis, jos šalims turi teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas, žinoma ir tai, kad šalys turi teisę per septynias kalendorines dienas nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta ši Sutartis, paskelbimo, paduoti atskirąjį skundą, bei šalims yra žinomos ir suprantamos kitos civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 str. 2 d. 8.

15Ši Sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši Sutartis, įsiteisėjimo dienos. 9.

16Ši Sutartis sudaryta ir aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 10.

17Sutartis sudaryta trimis originaliais egzemplioriais, po vieną Sutarties šalims ir vienas egzempliorius Utenos rajono apylinkės teismui.

18Civilinę bylą Nr. ( - ) nutraukti.

19Pavesti Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Utenos skyriui grąžinti ieškovei J. B. , asmens kodas ( - ), 527 litus žyminio mokesčio (75 proc.).

20Nutarčiai įsiteisėjus jos nuorašą vykdymui dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo išsiųsti Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Utenos skyriui.

21Nutartis per 7 dienas gali būti atskiruoju skundu skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Eduardas Meidus, sekretoriaujant... 2. Šalys prašė teismą patvirtinti taikos sutartį ir civilinę bylą... 3. Vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK 87 str. 2 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294... 4. Šalių prašymą patenkinti.... 5. Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovų J. B. , a.k. ( - ), D. B.... 6. Ieškovai Utenos rajono apylinkės teismui pateikė 23393,00 Lt ieškinį dėl... 7. Ieškovai sutinka atsisakyti nuo dalies aukščiau nurodytų reikalavimų, o... 8. Atsakovas besąlygiškai ir neginčytinai įsipareigoja sumokėti Ieškovams... 9. Ieškovai besąlygiškai ir neginčytinai pripažįsta, kad jie atsisako... 10. Pasirašydami šią Sutartį, Atsakovai patvirtina, kad atsisako reikalavimo... 11. Ieškovai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87... 12. Ieškovas besąlygiškai ir neginčytinai pripažįsta, kad jis atsisako... 13. Atsakovas įsipareigoja Sutartyje numatytas mokėtinas Ieškovui sumas... 14. Šalys patvirtina, jog joms yra žinoma, kad sudarius taikos sutartį,... 15. Ši Sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši Sutartis,... 16. Ši Sutartis sudaryta ir aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės... 17. Sutartis sudaryta trimis originaliais egzemplioriais, po vieną Sutarties... 18. Civilinę bylą Nr. ( - ) nutraukti.... 19. Pavesti Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Utenos skyriui... 20. Nutarčiai įsiteisėjus jos nuorašą vykdymui dalyje dėl žyminio mokesčio... 21. Nutartis per 7 dienas gali būti atskiruoju skundu skundžiama Panevėžio...