Byla 2-59-639/2008
Dėl negyvenamuju patalpu nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš užimamu patalpu ir n u s t a t e:

1Anykšciu rajono apylinkes teismo teisejas Saulius Zajarskas sekretoriaujant Rutai Miškinytei, dalyvaujant ieškovui A. G., viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo A. G. ieškini atsakovui bankrutuojanciai uždarajai akcinei bendrovei (duomenys nesakelbtini) del negyvenamuju patalpu nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš užimamu patalpu ir n u s t a t e:

2Ieškovas kreipesi i teisma su ieškiniu ir paaiškino, kad jis yra negyvenamuju patalpu esanciu (duomenys nesakelbtini), savininkas. 2003 m. liepos 28 d. sudare su atsakove (duomenys nesakelbtini) paminetu negyvenamuju patalpu nuomos sutarti. pagal šia sutarti atsakovei buvo išnuomotas 1136,03 kv.m. bendro naudingo ploto gamybos cechas ir 266,67 kv.m. bendro naudingo ploto buitines patalpos, ankšciau paminetu adresu. Paaiškino, kad pagal sutarties 3.2 po. atsakovas isipareigojo moketi nuomos mokesti ne veliau kaip iki kito menesio 15 dienos, taciau nuoma mokejo nereguliariai. Už 2006 m. sausio menesi nuomos mokestis apmoketas tik 2006-03-20, o už 2006 m. birželio men., apmoketa 2006-08-31, už 2006 liepos men., apmoketa 2006-10-13. Be to teismo posedyje ieškovas paaiškino, kad atsakovas nuomos mokescio visai nebemoka nuo2007 m. rugpjucio menesio, jau beveik visi metai. Per ši laikotarpi atsakovas naudojosi ir prie pastato esanciomis aikštelemis, už kurias žadejo kompensuoti, taciau nekompensavo. 2008-05-14 d. (duomenys nesakelbtini) paskelbus bankrota, paskirtoji imones administratore I. K. su juo nebuvo susisiekusi, nors jis pats skambino telefonu ir kalbejosi. Paaiškino, kad yra kreipesis i Panevežio apygardos teisma del irašymo i kreditoriu saraša. (duomenys nesakelbtini) veiklos nebevykdo nuo šiu metu sausio 2 d. Taciau technologiniai irengimai vis dar pastatuose. Dirba sargai. Pažymejo, kad atsakovas pastatu neprižiurejo. Visur like medienos bei statybiniu atlieku, aikšteles apleistos, apauge krumais. Teritorija užteršta tepalais. Ilužes pastato stogas, del nepriežiuros, kuris ligi šiol nesutvarkytas. Teige, kad nutraukus nuomos sutarti ir iškeldinus atsakova iš užimamu patalpu, jis pats ketina vykdyti savo veikla. Nuomos sutarties nera iregistraves viešejame registre, taciau žino iš V. Š., kad buvo iregistruota. Del išdestyto praše nutraukti 2003 m. liepos 28 d. sudaryta nuomos sutarti, remiantis šiais nuomos sutartyje nurodytais pagrindais: nuomininkas samoningai ar del neatsargumo blogina pastato ir patalpu bukle; neleistinai teršia aplinka; nuomininkas per du menesius nesumokejo nuomos mokesciu; neatlieka remonto darbu. Taip pat iškeldinti atsakova iš paminetu patalpu, bei priteisti bylinejimosi išlaidas.

3Atsakovas bylos nagrinejimo pradžioje savo procesiniuose dokumentuose (atsiliepime ir triplike) nurode, kad ieškinio nepripažista. Teige, kad ieškovas piktnaudžiauja savo teise. Teige, kad jie tinkamai vykdo savo pareigas, todel nutraukti nuomos sutarti nera pagrindo. Panevežio apygardos teismui 2008 m. gegužes 14 d. n nutartimi iškelus atsakovui bankroto byla ir paskyrus atsakovo bankroto administratore I. K., ji posedi neatvyko. Atsiunte prašyma byla nagrineti nedalyvaujant (duomenys nesakelbtini)“ atstovui. Atsižvelgiant i tai byla išnagrineta nedalyvaujant atsakovo atstovui.

4Ieškinys tenkintinas.

5Nuomos sutartimi viena šalis (nuomotojas) isipareigoja duoti kitai šalai (nuomininkui) daikta laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokesti, o nuomininkas – moketi nuomos mokesti, gražinti daikta pasibaigus nuomos mokesciui. Šaliu paaiškinimais, bylos dokumentais nustatyta, kad ieškovas 200-12-24 d. turto varžytinese isigijo pastata – gamybos cecha ir buitines patalpas esancias (duomenys nesakelbtini). Tokiu budu ieškovas tapo paminetu patalpu savininku. 2003 m. liepos 28 d. ieškovas minetas patalpas nuo 2003 m. rugpjucio 1 d. neterminuotai išnuomavo atsakovui (b.l. 5-6). Tos pacios dienos statiniu perdavimo aktu minetos patalpos perduotos atsakovui (b.l. 6). Pagal minetos sutarties 1.2. nuomininkas isipareigojo moketi nuomotojui nuomos mokesti. Be to pagal sutarties 5.1.4. punktas nustate, kad sutartis nutraukiama prieš termina kai nuomininkas per du menesius nemoka nuomos ir kitu mokesciu arba tapo nemokus. Ieškovas nurode, kad atsakovas jam jau nuo 2007 m. rugpjucio menesio, t.y. beveik metai nemoka nuomos mokescio. atsakovas šio ieškovo teiginio nepaneige. Be to kaip mineta atsakovui Panevežio apygardos teismas 2008 m. gegužes 14 d. nutartimi iškele bankroto byla. Taigi apygardos teismas konstatavo, jog atsakovas tapo nemokus. Pagal šaliu sudaryta nuomos sutarties 5.1.4 punkta nemokejimas nuomos mokescio, taip pat atsakovo nemokumas yra pagrindas nuomos sutarti, nutraukti. Del išdestyto 2003 m. liepos 28 d. šaliu sudaryta nuomos sutartis nutrauktina (CK 6.497 str. 1 d. 3 p. ir 5 p. ). Sutarties nutraukimo momentas nustatomas atsižvelgiant i jos nutraukimo buda. Sutartis, nutraukiama teismo tvarka, laikoma nutraukta isiteisejus teismo sprendimui ja nutraukti.

6Taip pat ieškovas ieškiniu praše iškeldinti atsakova iš jo nuosavybes teisemis valdomu pastatu. Teismui nutraukus sutarti, atsakovas nebeturi pagrindo naudotis šiais pastatais. Pagal CK 4.98 str. savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teises pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu. Iš atsakovo pateiktu procesiniu dokumentu matyti, kad jis atsisako išsikelti, todel ieškovas pagristai pareiške ieškini del iškeldinimo, kuris yra taip pat tenkintinas.

7Iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turetos bylinejimosi išlaidos, 100 litu sumoketas žyminis mokestis, ir 1000 litu teisines pagalbos išlaidu, viso 1100 Lt. (CPK 88, 93,98 str. ).

8Taip pat iš atsakovo priteistinos teismo turetos 39,35 litu bylinejimosi (pašto) išlaidu pašto išlaidos (CPK 88, 93,96 str. ).

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 11, 185, 270 str.,

Nutarė

10Ieškovo A. G. ieškini tenkinti ir nutraukti 2003 m. liepos 28 d. negyvenamuju patalpu nuomos sutarti tarp A. G. ir (duomenys nesakelbtini)

11Iškeldinti atsakova (duomenys nesakelbtini)“ iš pastatu Nr. (duomenys nesakelbtini)

12Priteisti iš atsakovo (duomenys nesakelbtini) ieškovo A. G. naudai 1100 litu bylinejimosi išlaidu.

13Priteisti iš atsakovo (duomenys nesakelbtini) valstybes biudžetui teismo turetu 39,35 litu bylinejimosi (pašto) išlaidu.

14Sprendimas per 30 dienu apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Panevežio apygardos teismui per Anykšciu rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai