Byla e2S-2565-527/2015
Dėl baudos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Grastatas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-19762-894/2015 pagal ieškovės Viešosios įstaigos „CPO LT“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Grastatas“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Vilungė“ dėl baudos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė ieškinyje prašė priteisti solidariai iš atsakovių 2 896,20 Eur baudą, bylinėjimosi išlaidas bei 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

42015-09-02 teisme gautas atsakovės UAB „Grastatas“ pareiškimas, kuriame nurodoma, jog UAB „Grastatas“ visiškai pripažįsta ieškovės reikalavimą dalyje dėl baudos priteisimo iš UAB „Grastatas“ bei patvirtina, kad palaiko ir sutinka su UAB „Vilungė“ atsiliepime išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis, motyvais ir argumentais, todėl UAB „Grastatas“ sutinka, kad bauda būtų priteista tik jai, o dalyje dėl baudos priteisimo iš UAB „Vilungė“ kaip solidarios atsakovės ieškinys atmestinas. 2015-09-29 teisme gautas atsakovės UAB „Grastatas“ mokėjimo nurodymas, kuriuo atsakovė UAB „Grastatas“ ieškovei sumokėjo 2 923,97 Eur (2896,20 Eur bauda ir 27,77 Eur delspinigių).

52015-10-02 teismui pateiktas ieškovės pareiškimas dėl dalies ieškinio reikalavimų atsisakymo.

6Atsakovei UAB „Grastatas“ pripažinus ieškinį ir patenkinus ieškinio reikalavimus dėl baudos ir procesinių palūkanų priteisimo, liko nepatenkintas ieškovės reikalavimas priteisti ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apylinkės teismas 2015-10-09 nutartimi priėmė ieškovės ieškinio atsisakymą ir civilinę bylą Nr. e2-19762-894/2015 nutraukė; priteisė ieškovei iš atsakovės UAB „Grastatas“ 525,68 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų, 16,25 Eur žyminio mokesčio. Teismas nurodė, kad atsakovė UAB „Grastatas“ pripažino ieškinį ir sutiko, jog UAB „Vilungė“ yra netinkama atsakovė. Atsakovė UAB „Grastatas“, nevykdydama prievolių ieškovei, pati sukūrė priežastis bylinėjimosi išlaidoms atsirasti. Ieškovė savo reikalavimus pirmiausiai siekė patenkinti ekonomiškesne ikiteismine tvarka, t. y. siuntė raštus Nr. 1S-524, Nr. 1S-548 dėl baudos sumokėjimo, tačiau atsakovė UAB „Grastatas“ baudos ieškovei nesumokėjo, todėl ieškovė, nepavykus ginčo išspręsti ikiteismine tvarka, savo teises turėjo ginti pareikšdama ieškinį. Taigi procesas buvo tęsiamas ne dėl nuo ieškovės priklausančių aplinkybių. Atsakovės UAB „Grastatas“ pateiktas vietinis lėšų pervedimas Nr. 631 patvirtina, kad atsakovė baudą sumokėjo tik 2015-09-28, t. y. po ieškinio dėl baudos priteisimo iš atsakovių pareiškimo teisme (ieškinys gautas 2015-07-21, įteiktas atsakovei UAB „Grastatas“ 2015-08-03). Aplinkybė, kad atsakovė UAB „Grastatas“ pilnai pripažino ieškinį bei išreiškė poziciją, jog UAB „Vilungė“ yra netinkama atsakovė byloje, o taip pat aplinkybė, kad atsakovė UAB „Grastatas“ pilnai įvykdė ieškinio reikalavimus, leido teismui daryti išvadą, kad atsakove nurodyta UAB „Vilungė“ negali būti pripažinta kalta dėl ieškovei atsiradusių bylinėjimosi išlaidų, todėl iš UAB „Vilungė“ bylinėjimosi išlaidos nepriteistos. Teismas sprendė, kad byloje nesant objektyvių duomenų, kurie sudarytų pagrindą spręsti dėl ieškovės nesąžiningumo byloje (nepagrįstai pareikštų reikalavimų), proceso vilkinimo, piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, ieškovė pagrįstai prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius, kuriuose už ieškinio parengimą maksimali suma – 1 784,75 Eur, padarė išvadą, kad ieškovės išlaidos neviršija rekomendacijose nustatyto dydžio, yra pagrįstos, todėl iš atsakovės UAB „Grastatas“ ieškovei priteisė 525,69 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskirajame skunde atsakovė prašo pakeisti Kauno apylinkės teismo 2015-10-09 nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir sumažinti priteistas bylinėjimosi išlaidas nuo 434,45 Eur + PVM iki 100 Eur + V. A. pripažįsta gavusi iš ieškovės raštus dėl baudos sumokėjimo ir nors į juos atsakovė nepateikė formalaus rašytinio atsakymo, tačiau ji kelis kartus skambino ieškovei pabrėždama, kad baudos neginčija ir su ja sutinka, tačiau laikinai neturi finansinių galimybių jos sumokėti nedelsiant, todėl tą padarys iki 2015 m. rugsėjo–spalio mėn. Pokalbių telefonu metu ieškovė neprieštaravo dėl tokių apmokėjimo terminų, tačiau dar š. m. liepos mėnesį kreipėsi į teismą dėl baudos priteisimo. Atsakovė paties teisminio skolos išieškojimo fakto nelaiko nesąžiningu ieškovės elgesiu, tačiau atkreipia dėmesį, kad CPK numato galimybę prisiteisti pinigų sumas ne tik ginčo teisena, tačiau ir supaprastinta tvarka – prašymu teismui išduoti teismo įsakymą. Ši ieškovės procesinė teisė yra itin svarbi, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Grastatas“ niekada neginčijo savo pareigos sumokėti baudą ieškovei. Iš to darytina išvada, kad ieškovė, žinodama, kad UAB „Grastatas“ sutinka sumokėti baudą, sąžiningai naudodamasi savo procesinėmis teisėmis, atsižvelgdama į ekonomiškumo principą, galėjo kreiptis su prašymu dėl teismo įsakymo išdavimo, kuriam UAB „Grastatas“ nebūtų prieštaravęs. Tą pagrindžia, kad, ieškovei kreipusis į teismą ieškiniu, UAB „Grastatas“ ieškinio reikalavimą pripažino ir įvykdė savanoriškai. Laikyti, kad tokio, ypatingai paprasto ieškinio parengimas, yra vertas 391 Eur (1 350 Lt) yra visiškai neadekvati ir nepagrįsta išvada. UAB „Grastatas“ nuomone, tokio itin paprasto ieškinio parengimas kaina turėtų siekti ne daugiau kaip 100 Eur. Teismas neteisingai nurodo, kad maksimali priteistina suma už ieškinį yra 1 784,75 Eur (434,45 – 24% maksimalaus dydžio), kai Rekomendacijose aiškiai nurodyta, kad maksimali suma yra 3 MMA – 975 Eur (434,45 – 45% maksimalaus dydžio). UAB „Grastatas“ neatmeta galimybės, kad teismas, neteisingai įvertinęs maksimalų priteistiną išlaidų dydį santykyje su ieškovės patirtomis išlaidomis, išlaidas galėjo klaidingai įvertinti kaip adekvačias, kas galėjo įtakoti jo neteisingą sprendimą. Ieškovės pateiktuose dokumentuose nurodyta, kad išlaidų advokatui suma – 434, 45 Eur suma (neskaičiuojant PVM) susidarė už teisinių dokumentų analizę, konsultacijas, ieškinio parengimą, atsiliepimo analizę, pasitarimą su klientu ir taikos sutarties koregavimą. Šiems veiksmams atlikti ieškovės atstovas sugaišo 5 valandas. Įvertinus sąskaitą ir teisinių paslaugų detalizaciją, akivaizdu, kad ieškovės atstovas taiko valandinį įkainį už savo paslaugas – 86,89 Eur už vieną advokato darbo valandą. Sprendžiant iš paslaugų apimties, akivaizdu, kad ieškovei buvo teikiama ne tik ieškinio parengimas, tačiau ir kitos paslaugos (konsultacija, atsiliepimo analizė, pasitarimas su klientu ir kt.), tačiau šių paslaugų apimtis nėra diferencijuota ataskaitoje, nors tas yra itin aktualu sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kadangi Rekomendacijos nustato skirtingus priteistino užmokesčio dydžio koeficientus už skirtingus veiksmus. Kadangi mokėjimai už teisines paslaugas yra įvertinti pagal valandinį įkainį, o ne apibrėžti konkrečių veiksmų kaina, nesant galimybės jų atsieti, yra aktualus Rekomendacijų 8.18 punktas, numatantis priteistiną maksimalų valandinį advokato paslaugų įkainį – 0,15 MMA (iki 48,75 Eur/val.). Atitinkamai, jei atsakovės advokatas sugaišo 5 val. teisinėms paslaugoms, už šias paslaugas priteistina maksimali suma turėtų sudaryti 243,75 Eur (5 x 48.75) + PVM, o ne 434,45 Eur + PVM. Įvertinus ieškovės procesinį sąžiningumą ir racionalumą pasirenkant teisių gynimo būdą, ypatingą ieškinio paprastumą ir nesant galimybės identifikuoti ir įvertinti ieškovės patirtų teisinių paslaugų kainos už kiekvieną paslaugos tipą Rekomendacijų kontekste, t. y. atskirti ieškinio rengimo, konsultacijų, atsiliepimo analizės, teisinga priteistina bylinėjimosi išlaidų suma turėtų būti 100 Eur + PVM.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė prašo atskirąjį skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė ieškovės sutartinius reikalavimus pripažino ir prašomą prievolę įvykdė ieškovei jau patyrus nutartyje priteistas išlaidas, todėl, atsižvelgiant į atsakovės elgesį proceso metu, sprendimas nepriteisti ieškovės realiai patirtų bylinėjimosi išlaidų gintų sutartinius įsipareigojimus vengiančios vykdyti šalies interesus. Ieškovė elgėsi sąžiningai ir savo veiksmais pirmiausia siekė kuo ekonomiškesnio ginčo sprendimo ikiteismine tvarka, tam parengė ir išsiuntė raštą, raginantį atsakovus įvykdyti savo prievolę, tačiau, nesulaukęs jokios atsakovų reakcijos, antrajame rašte atsakovus perspėjo, kad bus priverstas kreiptis į teismą ir be prašomos sumokėti baudos reikalauti bylinėjimosi išlaidų ir procesinių palūkanų priteisimo. Priešingai nei teigiama atskirajame skunde, atsakovai visiškai nereagavo į ieškovės rašytinius prašymus vykdyti savo prievoles, nei žodžiu, nei raštu nesikreipė į ieškovę ir nepranešė apie savo finansines galimybes įvykdyti prievolę bei neprašė atidėti prievolės įvykdymą. Teismas nustatė, kad ieškovės patirtos išlaidos yra keturis kartus mažesnės nei aktualioje Rekomendacijoje nurodytas maksimalus priteistinas dydis, todėl tos išlaidos yra adekvačios tiek bylos sudėtingumui, tiek šalių elgesiui proceso metu, tiek advokato darbo laiko sąnaudom, tiek kitiems Rekomendacijoje nurodytiems kriterijams. Pastebėtina, kad atsakovė savo atskirojo skundo argumentus grindžia remdamasi nebegaliojančia Rekomendacijų redakcija, kurioje numatyti visai kiti teisinių paslaugų įkainių nustatymo kriterijai ir dydžiai.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacijos dalykas – teismo nutarties dalies, kuria ieškovei iš atsakovės priteistos bylinėjimosi išlaidos, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

14Atsakovės atstovas 2015-11-18 prašymu, siekdamas atsikirsti į atsiliepimo teiginius dėl atsakovės nereagavimo į ieškovės raštus, prašo prijungti prie bylos TELE 2 išklotinę ir išrašą iš oficialaus ieškovės tinklalapio, kurie, atsakovės nuomone, patvirtina aplinkybę, kad atsakovė du kartus kontaktavo su ieškovės atstovais jų oficialiame tinklapyje nurodytais telefonais. Vadovaujantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Lietuvoje yra įtvirtintas ribotos apeliacijos modelis, kuris suprantamas kaip teismo padarytų teisės ir fakto klaidų ištaisymas (revisio prioris instantiae). Ribotos apeliacijos pranašumas tas, kad ginčo šalys yra verčiamos atidžiau rūpintis proceso eiga ir jau pirmojoje instancijoje pateikti visus turimus įrodymus. Ribotos apeliacijos procese taip pat siekiama panaikinti galimybę piktnaudžiauti procesu ir skatinti bylos dalyvius veikti siekiant greitai ir išsamiai ištirti bylą, bylinėtis sąžiningai, atskleidžiant bylai reikšmingus duomenis pirmosios instancijos teisme (LAT 2013-11-29 nutartis c. b. Nr. 3K-3-616/2013). Esminis bylos nagrinėjimas vyksta pirmosios instancijos teisme, todėl būtent ten pagal proceso operatyvumo, koncentruotumo bei draudimo piktnaudžiauti procesu principus (CPK 7 str., 42 str. 5 d.) turi būti pateikti visi šalių reikalavimai, atsikirtimai bei įrodymai. CPK 226 straipsnyje, reglamentuojančiame šalių ir trečiųjų asmenų pareigas pasirengimo nagrinėti bylą pirmosios instancijos teisme metu, įsakmiai nurodyta, kad pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu šalys ir tretieji asmenys turi teismui pateikti visus įrodymus bei paaiškinimus, turinčius reikšmės bylai, galutinai suformuluoti savo reikalavimus ir atsikirtimus į pareikštus reikalavimus. Jeigu šalys ar tretieji asmenys bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nevykdo arba netinkamai vykdo nurodytas pareigas, jie gali tikėtis sau nepalankių, CPK nustatytų teisinių padarinių: draudimo apeliacinį skundą grįsti aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme, draudimo apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus, ribojimo teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teisme, draudimo kasaciniame skunde remtis naujais įrodymais bei aplinkybėmis, kurie nebuvo nagrinėti pirmosios ar apeliacinės instancijos teisme (CPK 306 str. 2 d., 312, 314 str., 347 str. 2 d.). Tokiu teisiniu reglamentavimu siekiama panaikinti galimybę piktnaudžiauti procesu, siekiama skatinti bylos dalyvius veikti už greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, bylinėtis sąžiningai, atskleidžiant bylai reikšmingus duomenis pirmosios instancijos teisme, o ne sukuriant netikėtumus po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo (LAT 2012-03-15 nutartis c. b. Nr. 3K-3-95/2012). Nors apeliantė apeliacinės instancijos teismui pateikė naujus įrodymus, tačiau jokių aplinkybių, kodėl šie įrodymai negalėjo būti pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nenurodė. Apeliantė, kurią civilinėje byloje atstovavo profesionalus teisininkas, būdama sąžininga, atidi ir rūpestinga proceso dalyvė, turėjo pareigą ir galimybę naujai pateikiamus įrodymus pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Objektyvių priežasčių, dėl kurių apeliantė anksčiau negalėjo pateikti šių rašytinių įrodymų, nėra nurodyta ir nenustatyta, todėl apeliantė, netinkamai vykdžiusi procesines pareigas, turi prisiimti ir galimas neigiamas tokių pareigų nevykdymo pasekmes, o konkrečiu atveju atsisakymą priimti naujus įrodymus bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas, siekdamas užtikrinti sąžiningą bylinėjimąsi ir proceso operatyvumą, atsisako priimti apeliantės pateiktus naujus įrodymus, tuo labiau, kad tie įrodymai pateikti pasibaigus atskirojo skundo pateikimo terminui, kuriam pasibaigus pildyti atskirąjį skundą yra draudžiama (CPK 323 str.). Pažymėtina ir tai, jog vien aplinkybė, jog atsakovė du kartus telefonu kontaktavo su ieškove telefonu, niekaip negali patvirtinti apeliantės teiginio, jog atsakovė skolą pripažino ir su ieškove buvo sutarta dėl vėlesnio skolos apmokėjimo.

15Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir atskiruoju skundu skundžiamos nutarties argumentus, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje nepažeidė procesinės teisės normų, reglamentuojančių įrodymų tyrimą ir vertinimą, nenukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos šiuo klausimu, nutartį priėmė visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjęs aplinkybes, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, bei tinkamai įvertinęs įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą. Aplinkybė, kad teismas priėmė apeliantei nepalankią nutartį, nesudaro pagrindo teigti, kad teismas byloje įrodymus įvertino netinkamai ir pažeisdamas CPK numatytas įrodymų vertinimo nuostatas. Pirmosios instancijos teismas įvertino tiek apeliantės, tiek ir ieškovės į bylą pateiktus įrodymus, šalių paaiškinimus, išvadas byloje padarė remdamasis vidiniu įsitikinimu, pagrįstu visapusišku ir objektyviu bylos aplinkybių išnagrinėjimu. CPK 177 straipsnyje nurodyta, kad įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Faktiniai duomenys gali būti nustatyti ir šalių paaiškinimais (CPK 177 str. 2 d.).

16Atsakovė atskirąjį skundą grindžia tuo, jog niekada neginčijo savo pareigos sumokėti baudą ieškovei, be to, ieškovė galėjo kreiptis su prašymu dėl teismo įsakymo išdavimo, kuriam atsakovė, ieškinio reikalavimą pripažinusi ir įvykdžiusi savanoriškai, nebūtų prieštaravusi.

17Nagrinėjamu atveju bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimas spręstinas vadovaujantis CPK 94 straipsnio nuostatomis. Minėto straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Be to, visais atvejais bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas, kaip ir bet kuris kitas klausimas, iškilęs civiliniame procese, turi būti sprendžiamas vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 str. 1 d.). Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje taip pat svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, tarp jų ir paduodant ieškinį (LAT 2010-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2010).

18Priežasties teorija numato, kad bylinėjimosi išlaidos atsiranda vykstant teisminiam bylos nagrinėjimui ir būtent dėl jo, todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo naštos paskirstymui yra reikšmingi procesiniai šalių santykiai, jų procesinis elgesys. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta pagal priežasties teoriją turi tekti šaliai, atlikusiai neteisėtus procesinius veiksmus arba tokius procesinius veiksmus, kurie tapo bylinėjimosi išlaidų priežastimi.

19Šioje byloje ieškovės turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti buvo sąlygotos ieškovės inicijuoto teisminio proceso dėl baudos priteisimo iš atsakovės. Atsakovė, savalaikiai nevykdydama prievolių ieškovei, pati sukūrė priežastis bylinėjimosi išlaidoms atsirasti. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovė savo reikalavimus pirmiausiai siekė patenkinti ekonomiškesne ikiteismine tvarka, t. y. 2015-06-02 siuntė raštą Nr. 1S-524 ir 2015-06-12 raštą Nr. 1S-548 dėl baudos sumokėjimo, tačiau atsakovė UAB „Grastatas“ baudos ieškovei nesumokėjo, todėl ieškovė savo teises turėjo ginti pareikšdama ieškinį, ką pripažįsta ir pati atsakovė, atskirajame skunde nurodydama, kad, ieškovei kreipusis į teismą ieškiniu, atsakovė ieškinio reikalavimą pripažino ir įvykdė savanoriškai. Atsakovės UAB „Grastatas“ pateiktas vietinis lėšų pervedimas Nr. 631 patvirtina, kad atsakovė baudą sumokėjo tik 2015-09-28, t. y. po ieškinio dėl baudos priteisimo iš atsakovių pareiškimo teisme (ieškinys gautas 2015-07-21, įteiktas atsakovei UAB „Grastatas“ 2015-08-03). Tai, jog ieškovė į teismą kreipėsi su ieškiniu, o ne su pareiškimu dėl įsakymo išdavimo, apeliacinės instancijos teismo nuomone, negali būti vertinama kaip ieškovės nesąžiningumas, kadangi CPK 431 straipsnio 4 dalis būtent kreditorei (ieškovei) suteikia pasirinkimo laisvę su kokiu procesiniu dokumentu kreiptis į teismą. Byloje nesant objektyvių duomenų, kurie sudarytų pagrindą spręsti dėl ieškovės nesąžiningumo byloje, proceso vilkinimo, piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai iš atsakovės priteistinų bylinėjimosi išlaidų nemažino. Ieškovė pateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus: 2015-07-08 atstovavimo sutartį, ataskaitą už teisines paslaugas, suteiktas 2015 m liepos–rugpjūčio mėnesiais, 2015-09-15 PVM sąskaitą faktūrą už teisines paslaugas Nr. 4843 bei 2015-09-18 mokėjimo nurodymą Nr. 93, iš kurių matyti, kad advokato honoraras už teisinių dokumentų analizę, konsultacijas, ieškinio parengimą, atsiliepimo analizės, pasitarimo su klientu ir taikos sutarties koregavimą sudarė 434,45 Eur + 91,23 Eur (PVM), iš viso 525,68 Eur. Iš mokėjimo nurodymo Nr. 93, patvirtinančio advokato teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimą, matyti, jog ieškovė jai suteiktas paslaugas apmokėjo advokatų kontorai, teikusiai ieškovei teisines paslaugas. Byloje nėra ginčo dėl to, jog ieškovė ieškinio atsisakė dėl to, kad atsakovė UAB „Grastatas“ patenkino ieškinio reikalavimus.

20Apeliacinės instancijos sutinka su atsakovės atsiliepime nurodytu teiginiu, kad atsakovė savo atskirojo skundo argumentus grindžia nebegaliojančia Rekomendacijų redakcija, kurioje numatyti visai kiti teisinių paslaugų įkainių nustatymo kriterijai ir dydžiai. Pažymėtina, kad nuo 2015-03-20 įsigaliojo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl 2004-04-02 įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo. Nuo 2015-03-20 Rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Remiantis statistikos departamento pateikta informacija, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2015 m. antrąjį ketvirtį sudarė 713,9 Eur. Taigi šiuo atveju už ieškinio parengimą maksimali suma – 1 784,75 Eur (713,9 x 2,5), ką teisingai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad ieškovės patirtos išlaidos neviršija Rekomendacijose nustatyto dydžio.

21Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė ieškinio reikalavimo atsisakė dėl to, kad atsakovė po bylos užvedimo teisme patenkino ieškinio reikalavimus, ieškovės turėtos išlaidos yra pagrįstos (CPK 98 str. 1 d.), ieškovės procesinis elgesys buvo tinkamas (CPK 93 str. 4 d.), buvo bandoma išspręsti ginčą greičiausiu ir pigiausiu būdu (nesikreipiant į teismą), o prašoma priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.2 punkte nustatyto maksimalaus dydžio, atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 str.), apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai priteisė iš atsakovės ieškovei visas jos prašytas bylinėjimosi išlaidas, kurios yra žymiai mažesnės už Rekomendacijose nustatytus maksimalius priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) dydžius.

22Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, nėra pagrindo ją naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais, todėl ji nekeistina (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

23Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

24Ieškovė pateikė prašymą priteisti iš atsakovės 163,35 Eur bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, pridėjo turėtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus: 2015-10-29 PVM sąskaitą faktūrą už teisines paslaugas Serija AKS Nr. 4881, 163,35 Eur 2015-10-30 mokėjimo nurodymą Nr. 103. Iš pateiktų duomenų matyti, kad advokato honoraras už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą sudarė 163,35 Eur. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Nurodyta suma neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus 8.16 punkte nustatyto dydžio (redakcija nuo 2015-03-20), todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 163,35 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

25Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26atskirąjį skundą atmesti.

27Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Priteisti ieškovei Viešajai įstaigai „CPO LT“ ( juridinio asmens kodas 302913276) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Grastatas“ (juridinio asmens kodas 303084896) 163,35 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė ieškinyje prašė priteisti solidariai iš atsakovių 2 896,20 Eur... 4. 2015-09-02 teisme gautas atsakovės UAB „Grastatas“ pareiškimas, kuriame... 5. 2015-10-02 teismui pateiktas ieškovės pareiškimas dėl dalies ieškinio... 6. Atsakovei UAB „Grastatas“ pripažinus ieškinį ir patenkinus ieškinio... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apylinkės teismas 2015-10-09 nutartimi priėmė ieškovės ieškinio... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskirajame skunde atsakovė prašo pakeisti Kauno apylinkės teismo 2015-10-09... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė prašo atskirąjį skundą... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Apeliacijos dalykas – teismo nutarties dalies, kuria ieškovei iš atsakovės... 14. Atsakovės atstovas 2015-11-18 prašymu, siekdamas atsikirsti į atsiliepimo... 15. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir atskiruoju... 16. Atsakovė atskirąjį skundą grindžia tuo, jog niekada neginčijo savo... 17. Nagrinėjamu atveju bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimas spręstinas... 18. Priežasties teorija numato, kad bylinėjimosi išlaidos atsiranda vykstant... 19. Šioje byloje ieškovės turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti buvo... 20. Apeliacinės instancijos sutinka su atsakovės atsiliepime nurodytu teiginiu,... 21. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė ieškinio reikalavimo atsisakė dėl to,... 22. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad skundžiama pirmosios... 23. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties... 24. Ieškovė pateikė prašymą priteisti iš atsakovės 163,35 Eur bylinėjimosi... 25. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1... 26. atskirąjį skundą atmesti.... 27. Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.... 28. Priteisti ieškovei Viešajai įstaigai „CPO LT“ ( juridinio asmens kodas...