Byla 2S-162-368/2013
Dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Saurida“ atskirąjį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal atsakovės UAB „Satirus“ pareiškimą dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Atsakovė UAB „Satirus“ kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą, prašydama išspręsti sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą ir atsakovei priteisti iš UAB „Saurida“ 20713,93 Lt.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Mažeikių rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 7 d. nutartimi pareiškimą tenkino. Atgręžė įvykdytą Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimą ir priteisė iš ieškovės UAB „Saurida“ atsakovei UAB „Satirus“ 20713,93 Lt, kuriuos atsakovė sumokėjo ieškovei, vykdydama Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2016-169/2009. Priteisė iš ieškovės atsakovei 955,90 Lt bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atlikus Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 28 d. nutartimi šalims priteistų sumų tarpusavio įskaitymus, galutinė ieškovei priteista suma sudaro 15627,68 Lt, o ne sumokėta 36341,61 Lt, todėl susidariusi 20713,93 Lt permoka grąžintina atsakovei iš ieškovės. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovė pateikė teismui rašytinius įrodymus, jog už pareiškimo surašymą atstovei sumokėjo 600,00 Lt, taip pat patyrė 190,00 Lt kelionės išlaidų (iš viso 955,90 Lt su PVM), sprendė, jog šios išlaidos atitinka rekomenduojamus priteisti maksimalius dydžius, ir jas priteisė atsakovei iš ieškovės.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Skųsdamas Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutartį, apeliantė (ieškovė) UAB „Saurida“ prašo panaikinti teismo nutarties dalį, kuria atsakovei iš ieškovės priteistos bylinėjimosi išlaidos ir šią pareiškimo dalį atmesti, o jeigu klausimas nebus teismo išspręstas iš esmės – perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirajame skunde teigiama, kad teismas pažeidė procesines teisės normas, kadangi ieškovė neteko galimybės pasisakyti dėl bylinėjimosi išlaidų pagrįstumo. Tvirtinama, kad prašymas dėl bylinėjimo išlaidų priteisimo nebuvo pareikštas atsakovės pareiškime, ir šis prašymas pakeitė / papildė pareiškimo dalyką. Atkreipia dėmesį, kad nėra gavusi iš atsakovės jokių raštiškų prašymų dėl permokos grąžinimo. Apeliantės manymu, bylinėjimosi išlaidų dydis prieštarauja protingumo principui.

8Atsiliepdama į ieškovės UAB „Saurida“ atskirąjį skundą, atsakovė UAB „Satirus“ prašo skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime pažymima, kad ieškovė galėjo tikėtis, jog atsakovė pateiks prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir šis prašymas galėjo būti pateiktas iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Nurodoma, kad atsakovė dėjo pastangas, jog klausimas dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo būtų išspręstas taikiai. Atsakovės vertinimu, bylinėjimosi išlaidos buvo būtinos ir pagrįstos.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

10teisiniai argumentai ir išvados

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

12Apeliantės (ieškovės) UAB „Saurida“ atskirasis skundas netenkintinas.

13Nagrinėjamu atveju analizuojamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atsakovei iš ieškovės priteistos bylinėjimosi išlaidos, yra pagrįsta ir teisėta.

14Pagal CPK 88 straipsnio 1 dalies nuostatas prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (6 punktas) ir kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos (9 punktas).

15Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovė patyrė 955,90 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudarė pareiškimo dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo rengimo, atsakovės atstovavimo teisme ir kelionės išlaidos (19 b. l.).

16Teismas pažymi, kad išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimas reglamentuojamas CPK 98 straipsnyje. Pagal 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Tokį reglamentavimą galima paaiškinti įstatymų leidėjo siekiu užtikrinti proceso operatyvumą ir koncentruotumą ir pašalinti galimybę piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis.

17Apeliantė neginčija aplinkybių, kad šalimi, kurios naudai priimta Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutartis, CPK 98 straipsnio 1 dalies kontekste laikytina atsakovė. Byloje kilo ginčas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo teisėtumo, atsižvelgiant į įstatyme nustatytą terminą prašymui jas priteisti ir šį prašymą pagrindžiantiems įrodymams pateikti.

18Pažymėtina, kad teismo posėdis pradedamas, posėdžio pirmininkui paskelbus, kuri byla nagrinėjama (CPK 238 straipsnis). Pradėjus teismo posėdį pirmiausia atliekami procesiniai veiksmai, skirti pasirengti nagrinėti bylai iš esmės (CPK 239–248 straipsniai). Bylos nagrinėjimas iš esmės – tai antroji teismo posėdžio dalis, kuri prasideda po pasirengimo bylos nagrinėjimui ir tęsiasi iki baigiamųjų kalbų. Jos metu byloje dalyvaujantys asmenys turi teisę pateikti prašymus ir juos pagrindžiančius įrodymus (CPK 249, 251 straipsniai). Teismui išsprendus pateiktus prašymus, posėdžio pirmininkas paskelbia bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigą ir teismas pradeda klausytis baigiamųjų kalbų (CPK 253 straipsnio 1 dalis). Taigi pagal CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatas, nepateikus prašymo priteisti išlaidas už advokato pagalbą ir išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų iki baigiamųjų kalbų, šios išlaidos negali būti priteisiamos.

19Bylos medžiaga patvirtina, kad prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir jį pagrindžiantys dokumentai atsakovės atstovės buvo pateikti 2012 m. gruodžio 7 d. teismo posėdžio metu iki baigiamųjų kalbų, t. y. iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos (18–27 b. l.).

20Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad negalima daryti išvados, jog teismas, priteisdamas atsakovei bylinėjimosi išlaidas, pažeidė procesines teisės normas.

21Teismas nesutinka su apeliantės skundo teiginiais, kad buvo pažeista jos teisė būti išklausytai, kadangi šią teisę apeliantė realizavo pateikdama atskirąjį skundą Šiaulių apygardos teismui.

22Teismas, įvertindamas tai, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas yra išvestinis reikalavimas, ir jis priklauso nuo galutinio procesinio sprendimo, kuriuo išsprendžiami pagrindiniai pareiškėjo reikalavimai, atmeta apeliantės skundo teiginius dėl atsakovės pareiškimo dalyko pakeitimo / papildymo.

23Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, tarp jų ir paduodant ieškinį (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2010).

24Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė kreipėsi į ieškovę dėl permokos grąžinimo (21–23 b. l.), permokos faktą pripažino ir pati ieškovė (13 b. l.), tačiau ieškovė nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių, jog egzistavo kliūtys permoką grąžinti atsakovei.

25Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje įvertino, kad bylinėjimosi išlaidų dydis neviršijo rekomenduojamų priteisti dydžių. Šias teismo išvadas patvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nuostatos.

26Kiti skundo teiginiai šios bylos kontekste neturi teisinės reikšmės.

27Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Nr. 16034/90).

28Skundą atmetus, vadovaujantis CPK 93, 98 straipsniais, tenkintinas atsakovės prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nuostatų iš ieškovės priteistina atsakovei 484,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Šios išlaidos neviršija Rekomendacijų 8.15 punkte numatytas rekomenduojamas priteisti maksimalias sumas už atskirojo skundo parengimą.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

30Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Priteisti iš ieškovės UAB „Saurida“ (į. k. 266916280) atsakovei UAB „Satirus“ (į. k. 300592793) 484,00 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. I. Ginčo esmė... 3. Atsakovė UAB „Satirus“ kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą,... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 7 d. nutartimi... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Skųsdamas Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutartį,... 8. Atsiliepdama į ieškovės UAB „Saurida“ atskirąjį skundą, atsakovė UAB... 9. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 10. teisiniai argumentai ir išvados... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Apeliantės (ieškovės) UAB „Saurida“ atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Nagrinėjamu atveju analizuojamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 14. Pagal CPK 88 straipsnio 1 dalies nuostatas prie išlaidų, susijusių su bylos... 15. Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovė patyrė 955,90 Lt bylinėjimosi... 16. Teismas pažymi, kad išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimas... 17. Apeliantė neginčija aplinkybių, kad šalimi, kurios naudai priimta... 18. Pažymėtina, kad teismo posėdis pradedamas, posėdžio pirmininkui paskelbus,... 19. Bylos medžiaga patvirtina, kad prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų... 20. Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad negalima daryti išvados,... 21. Teismas nesutinka su apeliantės skundo teiginiais, kad buvo pažeista jos... 22. Teismas, įvertindamas tai, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas... 23. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 24. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė kreipėsi į ieškovę dėl permokos... 25. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje įvertino, kad... 26. Kiti skundo teiginiai šios bylos kontekste neturi teisinės reikšmės.... 27. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją teismo pareiga pagrįsti... 28. Skundą atmetus, vadovaujantis CPK 93, 98 straipsniais, tenkintinas atsakovės... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 30. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutartį palikti... 31. Priteisti iš ieškovės UAB „Saurida“ (į. k. 266916280) atsakovei UAB...