Byla 2-952-292/2019
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Dalia Kvederavičienė, sekretoriaujant A. Č., dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,D.” vadovui K. Ž.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,D.” ieškinį atsakovui ūkininkui V. I. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė dokumentinio proceso tvarka prašė priteisti iš atsakovo 535 Eur skolą, 99,98 Eur delspinigius, 6,87 Eur metines palūkanas, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2017-07-10 ieškovė su atsakovu sudarė sutartį, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo teikti muitinės tarpininko, muitinės sandėlio, importo ir eksporto terminalo, ekspedijavimo, vežimo, draudimo, sertifikavimo, ekspertizės, prekybos agento ir/ar kitų su muitinės priežiūra ir/ar užsienio prekyba susijusias paslaugas atsakovui, o atsakovas įsipareigojo už šias paslaugas tinkamai ir laiku atsiskaityti pagal kreditoriaus pateiktas PVM sąskaitas faktūras.

6Ilgą laiką atsakovas tvarkingai atlikdavo mokėjimus pagal ieškovo pateiktas PVM sąskaitas -faktūras, tačiau ilgainiui pradėjo vėluoti atsiskaityti, ir liko skolingas pagal šias PVM sąskaitas faktūras: 2018-06-28 PVM sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011392, 2018-07-03 PVM sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011408, 2018-07-03 PVM sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011409, 2018-08-06 PVN sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011536, 2018-08-09 PVM sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011548, 2018-08 09 PVM sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011549, 2018-08-14 PVM sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011561, 2018-08-21 PVM sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011593, 2018-08-23 PVM sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011601, 2018-08-23 PVM sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011603, 2018-08-27 PVM sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011613, 2018-08-28 PVM sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011619. Iš viso atsakovas ieškovei liko skolingas 535 Eur.

7Kadangi atsakovas nevykdė savo prievolės atsiskaityti, 2018-11-02 tarp uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ,,D.” ir G. Ž.-A. (toliau – paslaugų teikėjas) buvo pasirašytas susitarimas, kurio pagrindu ieškovė suteikė teisę, o paslaugų teikėjas įgijo teisę vykdyti skolos išieškojimą iš atsakovo.

82018-11-05 paslaugų teikėjas parengė bei atsakovo adresu – ( - ) išsiuntė pranešimą dėl skolos sumokėjimo, tačiau atsakovas visiškai nerodė iniciatyvos susitarti dėl atsiskaitymo ar mokėjimų atidėjimo.

92018-11-08 paslaugų teikėjas išsiuntė įspėjimą atsakovui, kuriame nurodyta sumokėti susidariusį įsiskolinimą ar pateikti įrodymus, jog skola buvo apmokėta per 5 dienas nuo pranešimo gavimo. Atsakovas neapmokėjo skolos, todėl ieškovė kreipėsi į teismą dėl skolos išieškojimo.

10Tarp ieškovės ir atsakovo sudarytoje sutartyje šalys sulygo, kad atsakovas laiku neatsiskaitęs už atliktas paslaugas be atskiro ieškovės reikalavimo, moka ieškovei 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Pagal teismui pateikiamas PVM sąskaitų-faktūrų kopijas, ieškinio pateikimo dieną delspinigių yra susikaupę 99,98 Eur.

11Skolininkas taip pat privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutartyje ar įstatymo nustatytas palūkanas. Terminą įvykdyti praleidęs skolininkas fizinis asmuo moka 5 procentų dydžio metines palūkanas, kurios skaičiuojamos nuo sekančios dienos, kada buvo praleistas terminas atsiskaityti. Susikaupusios palūkanos sudaro 6,87 Eur.

12Iš atsakovo taip pat turi būti priteistos ieškovei 5 procentų dydžio palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

132019-01-07 teisme pateikti atsakovo prieštaravimai. Nurodė, kad jis sutinka, jog turi įsipareigojimų sumokėti ieškovei ieškinyje nurodytą sumą, tačiau nesutinka, kad reikalinga teisminiu keliu išieškoti skolą, nes visiškai nėra jokios grėsmės, kad atsakovas neatsiskaitys su ieškove. Patvirtino, kad jis nesiekia neatsiskaityti su ieškove, jis deda visas pastangas, kad kaip įmanoma per trumpiausią laiką padengtų įsiskolinimą ieškovei.

14Tačiau jis nesutinka su preliminariu sprendimu patenkintu ieškovės reikalavimu mokėti delspinigius (netesybas) ir kompensuojamąsias palūkanas. Kadangi ieškovės prašomos priteisti palūkanos pagal savo paskirtį ir ieškovės ieškinyje formuluojamus reikalavimus ir argumentus yra nuostolių kompensavimo arba kompensuojamosios, todėl, vadovaujantis teismų praktika, ieškovės reikalavimas priteisti netesybas (delspinigius) ir kompensuojamąsias palūkanas negali būti tenkinamas. Kadangi ieškovės prašomų priteisti delspinigių sumą yra didesnė nei kompensuojamųjų palūkanų suma, tai kompensuojamųjų palūkanų suma įskaitoma į delspinigių sumą.

15Taip pat nurodė, kad nesutinka su ieškinyje reikalaujamu sumokėti delspinigių dydžiu (norma). Pagal tarp ieškovės ir jo sudarytos sutarties 3.13. punktą atsakovas už vėlavimą sumokėti ieškovei įsipareigojo mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius parai nuo įsiskolinimo sumos. Jo nuomone sutartyje numatytas delspinigių dydis (norma) nepagrįstai didelis ir gerokai viršija ieškovės dėl vėlavimo atsiskaityti galimai patirtus nuostolius ir teismo turėtų būti sumažintas.

16Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė, pateikdama ieškinį, nepateikė jokių įrodymų kokio dydžio nuostolius ji patyrė dėl to, kad atsakovas vėluoja sumokėti pagal sutartis, ir tikėtina, kad reikalaujamų sumokėti netesybų suma smarkiai viršija realiai ieškovės patirtus nuostolius, sutartyje numatytų netesybų metinis dydis yra 73 %, kas viršija bankų skaičiuojamas palūkanas, tiek už indėlius, tiek už kreditus, reikalaujamų sumokėti delspinigių dydis yra akivaizdžiai per didelis ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti ieškovei bei pažeidžia teisėtus atsakovo interesus, todėl delspinigiai turi būti sumažinti iki protingos sumos, kuri atsakovo nuomone yra 0,02 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos už vėluojamą atsiskaityti dieną.

172019-01-17 ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus, nurodydama, kad nesutinka su atsakovo prieštaravimais. Atsakovas nė karto nesikreipė į ieškovę dėl skolos sumokėjimo ar dėl atsiskaitymo grafiko sudarymo. Ieškovė gana aktyviai bandė susisiekti su atsakovu, tačiau atsakovas pradėjo vengti kontakto ir nebeatsiliepinėjo į skambučius. Neturėdama kitos išeities, ieškovė kreipėsi į G. Ž.-A. dėl ikiteisminio skolos išieškojimo. G. Ž.-A. ne kartą bandė kreiptis į atsakovą tiek žinomais telefono numeriais, tiek ir el. paštu: ( - ), tiek atsakovo nurodytu adresu - ( - ), tačiau atsakovas nė karto neatsiliepė, tuo labiau neatrašė į laiškus el. paštu. Atsakovas žinojo apie susidariusį įsiskolinimą ir pradėtą ikiteisminį skolos išieškojimą, nes siųsti pranešimai registruotu paštu buvo įteikti, tačiau ir toliau neatliko nė dalinio mokėjimo ir neparodė jokios iniciatyvos siekti susitarimo. Dėl šių priežasčių ieškovė buvo priversta kreiptis į teismą dėl teisminio skolos išieškojimo.

18Prieštaravimuose atsakovas nesutiko su preliminariu sprendimu priteistais delspinigiais ir kompensuojamosiomis palūkanomis, nes delspinigių suma, atsakovo teigimu, yra kompensuojamųjų palūkanų suma, todėl kompensuojamųjų palūkanų suma įskaitoma į delspinigių sumą.

19Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina ieškovui jo patirtų nuostolių, naudojasi ieškovės piniginėmis lėšomis, dėl to ieškovė, negalėdama naudotis jai priklausančiais pinigais, patiria nuostolių, susidarančių dėl infliacijos, prarastos galimybės pinigus investuoti ar panaudoti kitu būdu. Todėl skolininkas privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutartyje ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais. Tokios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama atsiskaityti.

20Taip pat tarp ieškovės ir atsakovo sudarytoje 2017-07-10 sutartyje atsakovas sutartyje nustatyta tvarka įsipareigojo apmokėti ieškovei už suteiktas paslaugas, atlyginti ieškovės patirtas išlaidas. Sutartyje taip pat aptariama, jog atsakovas privalo sumokėti delspinigius bei ieškovės nuostolius dėl atsakovo laiku neįvykdytų prievolių. Sutartyje nurodoma, jog šalys pripažįsta, jog pilnai ir vienareikšmiškai suprato sutarties nuostatas bei reikalavimus, todėl atsakovas pasirašęs minėtą sutartį sutiko, jog visos sutarties sąlygos jam yra suprantamos bei priimtinos, tuo labiau, dėl sutartyje aptartų netesybų ir nuostolių atlyginimo tvarkos nė karto neteikė pretenzijų. Todėl iš atsakovo turi būti priteisti tiek delspinigiai tiek metinės palūkanos.

21Nors atsakovas nesutinka su šalių sudarytoje sutartyje apibrėžta delspinigių norma, atsakovo nuomone, sutartyje numatyti delspinigiai nepagrįstai per dideli, tačiau ieškovės nuomone prašomi priteisti delspinigiai (jų norma) negali būti mažinami. Pagal ankstesnę teismų praktiką, teismai, ieškovui neįrodžius, kad jo patirti nuostoliai prilygsta netesybų sumai, netesybas mažindavo iki realiai ieškovo patirtų nuostolių dydžio, tačiau šiuo metu pagal suformuotą aktualią teismų praktiką, taip pat remiantis sutarčių laisvės principu, sutartyje šalių susitartas delspinigių dydis atitinka ieškovo patirtus nuostolius ir negali būti mažinamas.

22Ieškovės UAB ,,D.“ vadovas K. Ž. teismo posėdyje palaikė ieškinį ir atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus.

23Atsakovas ūkininkas V. I. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai (b. l. 82). Gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (b. l. 77, 79).

24Teismas

konstatuoja:

25Priimamas galutinis sprendimas, preliminarus sprendimas paliekamas nepakeistu.

26I.

27Bylos esmė

28Ginčas yra kilęs dėl netesybų, nes dėl pagrindinio reikalavimo atsakovas sutinka.

29II.

30Nustatytos faktinės aplinkybės

31Ieškovė su atsakovu 2017-07-10 sudarė sutartį Nr. MAR/2017/07/10/10 (toliau – Sutartis) (b. l. 10-11), kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo teikti muitinės tarpininko, muitinės sandėlio, importo ir eksporto terminalo, ekspedijavimo, vežimo, draudimo, sertifikavimo, ekspertizės, prekybos agento ir/ar kitų su muitinės priežiūra ir/ar užsienio prekyba susijusias paslaugas atsakovui, o atsakovas įsipareigojo už šias paslaugas tinkamai ir laiku atsiskaityti pagal ieškovės pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Ieškovė tinkamai vykdė savo įsipareigojimus, o atsakovas ne.

32Ilgą laiką atsakovas atlikdavo mokėjimus pagal ieškovės pateiktas PVM sąskaitas-faktūras, tačiau vėliau pradėjo vėluoti atsiskaityti, ir liko skolingas pagal PVM sąskaitas-faktūras: 2018-06-28 PVM sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011392, 2018-07-03 PVM sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011408, 2018-07-03 PVM sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011409, 2018-08-06 PVN sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011536, 2018-08-09 PVM sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011548, 2018-08 09 PVM sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011549, 2018-08-14 PVM sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011561, 2018-08-21 PVM sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011593, 2018-08-23 PVM sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011601, 2018-08-23 PVM sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011603, 2018-08-27 PVM sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011613, 2018-08-28 PVM sąskaita-faktūra Serija MARI Nr. 0011619 (b. l. 14-37). Skolos suma yra 535 Eur.

33Atsakovui nevykdant prievolės atsiskaityti su ieškove, ieškovė ir G. Ž.-A., vykdanti veiklą pagal individualios veiklos pažymą, 2018-11-02 pasirašė priedą Nr. 9A (b. l. 42) prie 2015-11-18 Skolų išieškojimo paslaugų teikimo sutarties Nr. 20151118/01 (b. l. 38-39), kurio pagrindu ieškovė suteikė teisę, o G. Ž.-A. (toliau – Paslaugos teikėjas) įgijo teisę vykdyti skolos išieškojimą iš atsakovo, remiantis ieškovės pateiktais dokumentais, neperimant reikalavimo teisės iš ieškovės.

34Paslaugų teikėjas išsiuntė atsakovui, adresu -( - ), 2018-11-05 pranešimą dėl skolos sumokėjimo (b. l. 44-45, 48), tačiau atsakovas visiškai nerodė iniciatyvos susitarti dėl atsiskaitymo ar mokėjimų atidėjimo.

35Atsakovui nereaguojant į pranešimą dėl skolos sumokėjimo, Paslaugų teikėjas išsiuntė 2018-11-08 įspėjimą atsakovui (b. l. 50, 52), kuriame nurodyta, sumokėti susidariusį įsiskolinimą ar pateikti įrodymus, jog skola buvo apmokėta per 5 dienas nuo pranešimo gavimo, kitu atveju UAB ,,D.“ kreipsis į teismą dėl skolos išieškojimo teisminiu keliu. Tačiau atsakovas į įspėjimą nesureagavo ir įsiskolinimo ieškovei nepadengė.

36Ieškovė ir atsakovas Sutartyje susitarė, kad atsakovas laiku neatsiskaitęs už atliktas paslaugas be atskiro ieškovės reikalavimo, moka ieškovei 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Ieškinio pateikimo dienai ieškovė paskaičiavo 99,98 Eur delspinigius (b. l. 3-5).

37Taip pat, atsakovui praleidus terminą atsiskaityti su ieškove, ieškovė paskaičiavo 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo sekančios dienos, kada buvo praleistas terminas atsiskaityti, kurios sudaro 6,87 Eur sumą (b. l. 5-7).

38III.

39Dėl netesybų

40Atsakovas pateiktuose prieštaravimuose nurodė, kad nesutinka su preliminariu sprendimu patenkinti ieškinio reikalavimu mokėti delspinigius (netesybas) ir kompensuojamąsias palūkanas, nurodydamas, kad jeigu prievolės įvykdymo terminio praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Mano, kad kompensuojamųjų palūkanų suma turi būti įskaityta į delspinigių sumą, nes prašomų priteisti delspinigių suma yra didesnė nei kompensuojamųjų palūkanų suma.

41Teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad tarp ieškovės ir atsakovo sudarytoje sutartyje (Sutarties 3.7 str.) atsakovas įsipareigojo apmokėti ieškovei už suteiktas paslaugas, atlyginti ieškovės patirtas išlaidas, taip pat sutartyje šalys aptarė, kad atsakovas privalo sumokėti delspinigius bei ieškovo nuostolius dėl atsakovo laiku neįvykdytų prievolių (Sutarties 3.13 str. ir 3.14 str.) bei tai, kad šalys pripažįsta, jog pilnai ir vienareikšmiškai suprato sutarties nuostatas bei reikalavimus (Sutarties 4.2 str.), tokiu būdu atsakovas sutiko, jog visos sutarties sąlygos jam yra suprantamos bei priimtinos. Pažymėtina, kad atsakovas dėl sutartyje aptartų netesybų ir nuostolių atlyginimo tvarkos nė karto neteikė pretenzijų.

42IV.

43Dėl delspinigių normos

44Atsakovas pateiktuose prieštaravimuose taip pat nurodė, kad nesutinka su šalių sudarytoje sutartyje apibrėžta delspinigių norma, kaip nepagrįstai didele, todėl ji turi būti sumažinta iki protingos sumos, kuri yra, jo nuomone, 0,02 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos už vėluojamą atsiskaityti dieną.

45Teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad atsižvelgiant į aktualią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, taip pat vadovaujantis sutarčių laisvės principu, sutartyje šalių susitartas delspinigių dydis atitinka ieškovės patirtus nuostolius ir negali būti mažinamas.

46Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad atsakovo prieštaravimai dėl Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018-12-12 preliminaraus sprendimo nepagrįsti, Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018-12-12 preliminarus sprendimas paliekamas nepakeistas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 str. 6 d. 1 p.).

47V.

48Dėl bylinėjimosi išlaidų

49Iš atsakovo valstybei priteisiamos 6,99 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p.).

50VI.

51Dėl žyminio mokesčio grąžinimo

52Ieškovė, pateikdama teismui ieškinį dokumentinio proceso tvarka, sumokėjo 20 Eur žyminį mokestį (b. l. 9), kai tuo tarpu už ieškinį dokumentinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose mokama – pusė sumos, mokėtinos už ieškinį, bet ne mažiau kaip dešimt eurų, kas šioje byloje sudaro – 10 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 p.).

53Ieškovei grąžinamas sumokėtas žyminis mokestis, t. y. 10 Eur (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 1 d. 1 p.).

54Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, 430 straipsnio 6 dalies 1 punktu,

Nutarė

55Priimti galutinį sprendimą.

56Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018-12-12 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

57Priteisti iš ūkininko V. I. 6,99 Eur už išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, kurios sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660, mokėjimo paskirtį – už išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

58Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei ,,D.”, juridinio asmens kodas ( - ), 10 Eur žyminį mokestį, sumokėtą 2018-11-19 mokėjimo dokumentu Nr. 8916, į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą.

59Nutartį pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

60Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Dalia... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė dokumentinio proceso tvarka prašė priteisti iš atsakovo 535 Eur... 5. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2017-07-10 ieškovė su atsakovu sudarė... 6. Ilgą laiką atsakovas tvarkingai atlikdavo mokėjimus pagal ieškovo pateiktas... 7. Kadangi atsakovas nevykdė savo prievolės atsiskaityti, 2018-11-02 tarp... 8. 2018-11-05 paslaugų teikėjas parengė bei atsakovo adresu – ( - )... 9. 2018-11-08 paslaugų teikėjas išsiuntė įspėjimą atsakovui, kuriame... 10. Tarp ieškovės ir atsakovo sudarytoje sutartyje šalys sulygo, kad atsakovas... 11. Skolininkas taip pat privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą... 12. Iš atsakovo taip pat turi būti priteistos ieškovei 5 procentų dydžio... 13. 2019-01-07 teisme pateikti atsakovo prieštaravimai. Nurodė, kad jis sutinka,... 14. Tačiau jis nesutinka su preliminariu sprendimu patenkintu ieškovės... 15. Taip pat nurodė, kad nesutinka su ieškinyje reikalaujamu sumokėti... 16. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė, pateikdama ieškinį, nepateikė jokių... 17. 2019-01-17 ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus,... 18. Prieštaravimuose atsakovas nesutiko su preliminariu sprendimu priteistais... 19. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina ieškovui jo... 20. Taip pat tarp ieškovės ir atsakovo sudarytoje 2017-07-10 sutartyje atsakovas... 21. Nors atsakovas nesutinka su šalių sudarytoje sutartyje apibrėžta... 22. Ieškovės UAB ,,D.“ vadovas K. Ž. teismo posėdyje palaikė ieškinį ir... 23. Atsakovas ūkininkas V. I. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo... 24. Teismas... 25. Priimamas galutinis sprendimas, preliminarus sprendimas paliekamas nepakeistu.... 26. I.... 27. Bylos esmė... 28. Ginčas yra kilęs dėl netesybų, nes dėl pagrindinio reikalavimo atsakovas... 29. II.... 30. Nustatytos faktinės aplinkybės... 31. Ieškovė su atsakovu 2017-07-10 sudarė sutartį Nr. MAR/2017/07/10/10 (toliau... 32. Ilgą laiką atsakovas atlikdavo mokėjimus pagal ieškovės pateiktas PVM... 33. Atsakovui nevykdant prievolės atsiskaityti su ieškove, ieškovė ir G.... 34. Paslaugų teikėjas išsiuntė atsakovui, adresu -( - ), 2018-11-05 pranešimą... 35. Atsakovui nereaguojant į pranešimą dėl skolos sumokėjimo, Paslaugų... 36. Ieškovė ir atsakovas Sutartyje susitarė, kad atsakovas laiku neatsiskaitęs... 37. Taip pat, atsakovui praleidus terminą atsiskaityti su ieškove, ieškovė... 38. III.... 39. Dėl netesybų... 40. Atsakovas pateiktuose prieštaravimuose nurodė, kad nesutinka su preliminariu... 41. Teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad tarp ieškovės ir atsakovo... 42. IV.... 43. Dėl delspinigių normos... 44. Atsakovas pateiktuose prieštaravimuose taip pat nurodė, kad nesutinka su... 45. Teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad atsižvelgiant į aktualią... 46. Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad atsakovo prieštaravimai dėl... 47. V.... 48. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 49. Iš atsakovo valstybei priteisiamos 6,99 Eur išlaidos, susijusios su... 50. VI.... 51. Dėl žyminio mokesčio grąžinimo... 52. Ieškovė, pateikdama teismui ieškinį dokumentinio proceso tvarka, sumokėjo... 53. Ieškovei grąžinamas sumokėtas žyminis mokestis, t. y. 10 Eur (Lietuvos... 54. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 55. Priimti galutinį sprendimą.... 56. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018-12-12 preliminarų sprendimą... 57. Priteisti iš ūkininko V. I. 6,99 Eur už išlaidas, susijusias su procesinių... 58. Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei ,,D.”, juridinio asmens kodas ( - ),... 59. Nutartį pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos... 60. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...