Byla A-261-2975-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas), Stasio Gagio (pranešėjas) ir Romano Klišausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų suinteresuotų asmenų R. B., A. K., K. K., B. M., L. N., N. N., P. S., V. V., atstovės advokatės Kristinos Česnauskienės prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo nagrinėjant administracinę bylą Nr. A261-2975/2012 pagal pareiškėjo Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo prašymą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims B. K., K. K., R. B., B. M., S. V. N., L. N., R. N., N. N., A. K., T. S., I. S., P. S., V. K., A. K., U. K., V. V., J. V., B. F., J. Š., L. F., A. V., A. V., V. K., J. J., I. J., T. M., E. M., I. M., I. D., G. M., V. M., A. M., J. L., A. I. V., uždarajai akcinei bendrovei „Romainių vaistinė“, E. V. individualiai įmonei dėl administracinių aktų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, siekdamas apginti viešąjį interesą, patikslintu prašymu (I t., b. l. 175-182) prašė Kauno apygardos administracinio teismo: 1) panaikinti Kauno miesto valdybos 1994 m. sausio 18 d. potvarkį Nr. 86-v „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo Z. M. ir J. J.“; Kauno miesto valdybos 1994 m. rugpjūčio 23 d. potvarkį Nr. 1141-v „Dėl miesto Valdybos 1994 m. sausio 18 d. potvarkio Nr. 86-v dalinio pakeitimo“; Kauno miesto valdybos 1999 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. 625 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo pilietei Z. M.“; 2) panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. A-4777 „Dėl piliečių Z. M. (įpėdinių) ir J. J. (įpėdinių) nuosavybės teisių atkūrimo“ ir 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. A-4776 „Dėl pilietės Z. M. (įpėdinių) nuosavybės teisių atkūrimo“.

5Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 28 d. sprendimu pareiškėjo prašymą tenkino.

6Tretieji suinteresuoti asmenys J. J., G. M., V. M. ir A. M. (toliau – ir apeliantai) pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo prašymą atmesti arba perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Taip pat prašė atlyginti šių asmenų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gruodžio 13 d. nutartimi trečiųjų suinteresuotų asmenų J. J., G. M., V. M. ir A. M. apeliacinį skundą atmetė. Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. sprendimą paliko nepakeistą. Priteisė iš J. J., G. M., V. M. ir A. M. atstovavimo išlaidas V. V., K. K., R. B., A. K., B. M., P. S., L. N. ir N. N. naudai po 127,50 Lt kiekvienam.

8Trečiųjų suinteresuotų asmenų R. B., A. K., K. K., B. M., L. N., N. N., P. S., V. V., atstovė advokatė Kristina Česnauskienė 2012 m. gruodžio 27 d. prašymu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama priteisti jos atstovaujamiesiems bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (t. III, b. l. 100). Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 28 d. nutartimi perdavė nagrinėti pagal kompetenciją šį prašymą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

9Prašyme dėl išlaidų atlyginimo nurodoma, kad tretieji suinteresuoti asmenys R. B., A. K., K. K., B. M., L. N., N. N., P. S., V. V. patyrė po 200 Lt išlaidų dėl atstovavimo apeliacinėje instancijoje ir prie prašymo pateikiamos kvitų kopijos (t. III, b. l. 100-107).

10Tretieji suinteresuoti asmenys J. J., G. M., V. M., A. M. atsiliepime į prašymą prašo jo netenkinti ir nurodo, kad atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimo tretiesiems suinteresuotiems asmenims R. B., A. K., K. K., B. M., L. N., N. N., P. S. ir V. V. klausimas jau buvo išspręstas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartimi, kuria minėtų trečiųjų asmenų naudai iš J. J., G. M., V. M. ir A. M. priteista po 127,50 Lt atstovavimo išlaidų kiekvienam. J. J., G. M., V. M., A. M. šias išlaidas jau yra atlyginę savo iniciatyva.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12II.

13Prašymas netenkintinas.

14Proceso šalių išlaidų atlyginimo klausimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 ir 2, 4 ir dalių nuostatas proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. Pagal to paties straipsnio 6 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę inter alia reikalauti atlyginti ir patirtas atstovavimo išlaidas.

15Bylos duomenys patvirtina, kad galutinis res judicata galią turintis teismo sprendimas dėl nagrinėjamoje byloje kilusio administracinio ginčo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis (t. III, b. l. 67-83)) priimtas pareiškėjo naudai, taigi ir trečiųjų suinteresuotų asmenų V. V., K. K., R. B., A. K., B. M., P. S., L. N. ir N. N. naudai, todėl jie turi teisę į savo išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimą. Tačiau minėtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartyje, atmesdamas trečiųjų suinteresuotų asmenų J. J., G. M., V. M. ir A. M. apeliacinį skundą, teismas išsprendė ir trečiųjų suinteresuotų asmenų V. V., K. K., R. B., A. K., B. M., P. S., L. N. ir N. N. apeliacinės instancijos teisme nagrinėjant bylą patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimą. Teismas pripažino, jog tretieji suinteresuoti asmenis turi teisę į atstovavimo išlaidų atlyginimą ir jas privalo atlyginti apeliantai J. J., G. M., V. M. ir A. M., nes jų apeliacinis skundas šia nutartimi atmestas. Teismas rėmėsi byloje pateiktomis atstovavimo sutartimis ir pinigų priėmimo kvitais, kurie patvirtino, kad už atstovavimą apeliacinės instancijos teismo posėdyje V. V., K. K., R. B., A. K., B. M., P. S., sumokėjo po 200 Lt kiekvienas. L. N. ir N. N. sumokėjo 400 Lt. Atsižvelgęs į Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.18 punktą, apeliacinės instancijos teismas V. V., K. K., R. B., A. K., B. M., P. S., L. N., N. N. naudai iš trečiųjų suinteresuotų asmenų J. J., G. M., V. M. ir A. M. priteisė po 127,5 Lt kiekvienam atstovavimo išlaidų atlyginimo.

16Prie 2012 m. gruodžio 27 d. prašymo atlyginti trečiųjų suinteresuotų asmenų R. B., A. K., K. K., B. M., L. N., N. N., P. S., V. V. patirtas atstovavimo išlaidas apeliacinės instancijos teisme pateiktos pinigų priėmimo kvitų kopijos (t. III, b. l. 101-107) yra byloje jau esančių kvitų (t. III, b. l. 58-64), kuriais rėmėsi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gruodžio 13 d. nutartyje, kopijos. Taigi, trečiųjų suinteresuotų asmenų R. B., A. K., K. K., B. M., L. N., N. N., P. S., V. V. atstovė advokatė Kristina Česnauskienė nepateikė naujų aplinkybių ir duomenų, pagrindžiančių atstovavimo išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A261-2975/2012, atlyginimo būtinumą.

17Be to, prie trečiųjų suinteresuotų asmenų J. J., G. M., V. M. ir A. M. atsiliepimo į prašymą dėl išlaidų atlyginimo pridėtame sąraše nurodyta, jog tretieji suinteresuoti asmenys J. J., G. M., V. M., A. M. šias išlaidas R. B., A. K., K. K., B. M., L. N., N. N., P. S. ir V. V. jau yra atlyginę, o minėti asmenys savo parašais patvirtino, jog išlaidų atlyginimą gavo 2013 m. sausio 11 d.

18Atsižvelgiant į tai, konstatuojama, kad trečiųjų suinteresuotų asmenų R. B., A. K., K. K., B. M., L. N., N. N., P. S., V. V. atstovės advokatės Kristinos Česnauskienės prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

20trečiųjų suinteresuotų asmenų R. B., A. K., K. K., B. M., L. N., N. N., P. S., V. V. atstovės advokatės Kristinos Česnauskienės prašymo dėl teismo išlaidų atlyginimo netenkinti.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai