Byla 2FB-818-206/2014
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo išnagrinėjo bankrutuojančio asmens A. N. bankroto administratoriaus M. M. prašymą dėl Kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano patvirtinimo

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėja Raimonda Kulberkienė rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės A. N. pareiškimą (ieškinį) dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo išnagrinėjo bankrutuojančio asmens A. N. bankroto administratoriaus M. M. prašymą dėl Kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano patvirtinimo ir

Nustatė

22014-04-07 Kretingos rajono apylinkės teismas nutartimi iškėlė A. N. bankroto bylą (1 t., b.l. 149-152). Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2014-06-17. Šia nutartimi buvo nustatytas keturių mėnesių terminas, skaičiuojant nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, fizinio asmens kreditorių reikalavimo tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

32014-08-06 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartimi patvirtinti pareiškėjos kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai (1 t., b.l. 176). 2014-10-14 Kretingos rajono apylinkės teisme gautas bankrutuojančio fizinio asmens A. N. bankroto administratoriaus M. M. prašymas patvirtinti A. N. mokumo atkūrimo planą. 2014-10-29 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartimi patvirtintas kreditoriaus AB SEB bankas patikslintas kreditorinis reikalavimas (2 t., b.l. 18-20). Ta pačia teismo nutartimi bankrutuojantis asmuo įpareigotas pašalinti Kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano trūkumus ir pateikti teismui tvirtinti patikslintą Kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą.

42014-11-18 bankroto administratorius pateikė teismui patikslintą bankrutuojančios A. N. Kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą. Kartu su Fizinio asmens mokumo atkūrimo planu bankroto administratorius pateikė teismui 2014-11-07 išvadą dėl bankrutuojančios A. N. parengto mokumo atkūrimo plano projekto įgyvendinimo galimybių, kuriame nurodė, jog planas atitinka Lietuvos Respublikos FABĮ nustatytus reikalavimus, įstatyme nurodytų pagrindų bankroto bylai nutraukti nenustatyta, plane numatytos priemonės gali būti įgyvendintos, todėl planas gali būti tvirtinamas. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė turi šešis kreditorius. 2014-08-06 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartimi patvirtinti pareiškėjos kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai (1 t., b.l. 176), o 2014-10-29 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartimi patvirtintas kreditoriaus AB SEB bankas patikslintas kreditorinis reikalavimas (2 t., b.l. 18-20), t.y. AB SEB bankas – 179482,47 Lt skola, SĮ „Kretingos komunalininkas“ – 401,46 Lt skola, UAB „Kretingos šilumos tinklai“ – 603,85 Lt skola, DNSB „Kretingos ryšininkai“ - 2101,99 Lt, UAB „Kretingos vandenys“ - 230,06 Lt, AB „Lietuvos dujos“ - 180,18 Lt. Iš viso 180113,99 Lt įsiskolinimas. Nustatyta, kad ieškovė A. N. asmeninės nuosavybės teise registruotino turto neturi. Šiuo metu ieškovė dirba UAB ( - ), gauna 250,00 Lt dydžio pastovias mėnesines pajamas, nepilnamečių vaikų išlaikymui pajamas gauna iš vaikų tėvų.

5Nustatyta, kad 2014-11-17 įvyko bankrutuojančios A. N. kreditorių susirinkimas, kurio metu kreditorių susirinkimas patvirtino Kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą, nes už balsavo kreditoriai AB SEB bankas, UAB „Kretingos vandenys“ ir SĮ „Kretingos komunalininkas“, turintys 98,42 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų. Iš pateikto 2014-11-17 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nustatyta, kad kreditoriai savo nuomonę dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo pateikė raštu, AB SEB bankas pasiūlymus išdėstė priede prie balsavimo raštu biuletenio.

6Lietuvos Respublikos FABĮ 7 str. numatyti reikalavimai, taikomi mokumo atkūrimo planui. Susipažinus su pateiktu tvirtinti mokumo atkūrimo planu bei kreditorių susirinkimo protokolu ir balsavimo biuleteniu nenustatyta, kad būtų pažeistos plano pateikimo tvirtinimui procedūros ar kreditorių susirinkimo šaukimo procedūros. Nenustatyta, kad pateiktas tvirtinimui planas neatitiktų Lietuvos Respublikos FABĮ 7 str. numatytų reikalavimų. Prašymo nagrinėjimo metu teismas nenustatė, kad mokumo atkūrimo plane bankrutuojanti A. N. būtų pateikusi neteisingą informaciją apie turtą ir pajamas, įsipareigojimus ir nemokumo priežastis. Nėra duomenų, kad ji būtų sudariusi kreditoriaus teises pažeidžiančius sandorius ar tapo nemokia dėl žalingų įpročių. Nenustatyta, kad po bankroto bylos iškėlimo bankrutuojantis asmuo būtų nuslėpęs bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą, kurių vertė viršija vieną bazinės socialinės išmokos dydį. Plane pažymėta, kad ieškovė ieškosis papildomo darbo, ji yra vidutinio amžiaus ir darbinga, kas vertintina kaip realaus mokumo atkūrimo sąlyga.

7Teismo vertinimu, bankrutuojančios A. N. mokumo atkūrimo planas parengtas tinkamai ir detaliai, todėl tvirtintinas, nes jo turinys atitinka visus Lietuvos Respublikos FABĮ 7 str. įtvirtintus reikalavimus ir gali būti realiai įgyvendintas, ko pasėkoje bus pasiektas pagrindinis bankroto proceso tikslas – atkurtas fizinio asmens mokumas (Lietuvos Respublikos CPK 178 str., 185 str., Lietuvos Respublikos FABĮ 8 str. 8 d.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 – 291 str., Lietuvos Respublikos FABĮ 8 str. 6 d. teismas

Nutarė

9Patvirtinti teismui pateiktą A. N., a.k( - ) mokumo atkūrimo planą:

101. Informacija apie fizinį asmenį.

11Vardas, pavardė: A. N.. Gimimo data: ( - ). Gyvenamosios vietos adresas: ( - ). Darbovietė: ( - ). Darbovietės adresas: ( - ). Pareigos: ( - ). Atsiskaitomoji sąskaita: Nr. ( - ). Bankas: AB Swedbank. Bankroto administratorius: M. M..

122. Fizinio asmens bankroto priežastys.

13Su AB SEB bankas 2008-08-14 sudarė kredito sutartį Nr. ( - ) Susitarimas pakeisti minėtos sutarties sąlygas buvo sudarytas 2010-09-03. Dirbo individualioje įmonėje ( - ), kuri po krizės bankrutavo, po motinystės atostogų darbo nebeliko, pablogėjus finansinei padėčiai, nebegalėjo bankui mokėti įmokas už paskolą, ieškojo darbo per darbo biržą, tačiau nesėkmingai. Viena augina du nepilnamečius vaikus ir viena pilnametę dukrą, kuri studijavo dieniniame skyriuje, ir dėl dažnai sergančio vaiko niekas nenorėjo priimti į darbą. Šeimos pragyvenimo šaltinis – išlaikymas nepilnamečiams vaikams bei pašalpos. Nelikus pajamų, nebegalėjo mokėti už darželį, vaiką augino namuose, darbo birža darbo pasiūlyti neturėjo, kiek gali, padeda tėvai, intensyviai ieškojo darbo. Nebegalėjo mokėti kredito, todėl 2014-03-14 įvykusiose varžytinėse Nr. 35464 antstolis pardavė jos butą Kretingoje, Melioratorių g. 75-1 už 107120,00 Lt. Šios sumos neužteko skoliniams įsipareigojimams pateikti, likusi skola sudaro 151210,58 Lt.

143. Plano įgyvendinimo trukmė.

15Bankrutuojančio fizinio asmens A. N. numatoma bankroto plano įgyvendinimo trukmė – 5 (penki) metai (arba 60 mėn.). Plano įgyvendinimo trukmė parinkta, atsižvelgiant į galimą fizinio asmens mokumo atkūrimo laikotarpį.

164. Bankroto laikotarpiu numatomos gauti lėšos.

17Darbo užmokestis ir su darbo santykiais susijusios pajamos: A. N. pagal darbo sutartį dirba UAB “ ( - )” ir gauna 250,00 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) darbo užmokestį. Kitų su darbo santykiais susijusių pajamų ji negauna.

18Pajamos vaikams išlaikyti: augina ir išlaiko du nepilnamečius vaikus: S. N., gim. 2000-07-29 ir L. P., gim. 2008-02-15. J. N. jau yra pilnametė ir gyvena savarankiškai. S. N. išlaikymui iš D. N. darbo užmokesčio išskaitoma kas mėnesį po 300,00 – 400,00 Lt. L. P. išlaikymui iš R. P. darbo užmokesčio išskaitoma kas mėnesį po 600,00 Lt.

19Kitos pajamos: A. N. kitų pajamų negauna. Materialiai padeda tėvai.

205. Numatomas parduoti turtas.

21A. N. nekilnojamojo turto ir kilnojamojo turto, į kurį teisės aktų nustatyta tvarka gali būti nukreiptas išieškojimas, piniginių lėšų, kurių vertė būtų didesnė nei 1 MGL, banke ir ne banke, vertybinių popierių ir kito galimo parduoti turto neturi, todėl joks turtas nenumaitomas parduoti.

226. Numatomos gauti skolininkų lėšos.

23A. N. skolininkų neturi, todėl jokios lėšos nenumatomos gauti.

247. Priemonės, skirtos fizinio asmens mokumui atkurti.

25A.Narmontienės turima specialybė (buhalterė) darbo rinkoje nėra labai paklausi, darbo pagal šią specialybę Klaipėdos apskrityje gauti sunku. Šiuo metu dirba UAB “( - )”. Priimta bandomajam laikotarpiui, tačiau yra didelė tikimybė, kad pasibaigus šiam laikotarpiui, bus priimta pilnam etatui, bei už didesnį darbo užmokestį.

268. Būtiniems poreikiams tenkinti kiekvieną mėnesį numatomos reikalingos lėšos.

27A. N. reikalingos šios lėšos būtinosioms išlaidoms padengti:

Lėšų paskirtis:Viso lėšų (Lt) vienam mėnesiuiLėšų paskirstymas pagal poreikį
Suma (Lt):Konkretus būtinasis poreikis (Lt):
Fizinio asmens poreikiams tenkinti:800500Maistas
150Higienos priemonės
150Drabužiams
Dviem nepilnamečiams vaikams išlaikyti Moka alimentus tėvai 

289. Bankroto administravimo išlaidos.

29A. N. pasirinktas ir teismo paskirtas fizinis asmens bankroto administratorius M. M. fizinio asmens bankroto administravimo darbus vykdys, gaudamas 100,00 Lt /mėn. atlygį. Į šį atlygį įeina visi bankroto administratoriaus atliekami darbai A. N. bankroto byloje, t.y. susipažinimas su bankroto byla, plano vykdymo eigos ataskaitų parengimas, gautų lėšų ir jų naudojimo apskaitos tvarkymas, kreditorių susirinkimų organizavimas bei susirinkimų protokolų surašymas ir kiti bankroto byloje reikalingi atlikti darbai.

3010. Sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas nepasibaigęs, sąrašas.

31A. N. galiojančių sutarčių su fiziniais, juridiniais asmenimis, turinčiais įtakos jos finansinei padėčiai, nebuvo sudariusi.

3211. Sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas pasibaigęs, sąrašas.

33A. N. sutarčių su fiziniais, juridiniais asmenimis, kurių vykdymo terminas būtų pasibaigęs, turinčiais įtakos jos finansinei padėčiai, nebuvo sudariusi.

3412. Kreditorių sąrašas.

35A. N. turi šiuos kreditorius:

  • SĮ “Kretingos komunalininkas” - 401,46 Lt kreditorinis reikalavimas,
  • UAB “Kretingos šilumos tinklai” - 603,85 Lt kreditorinis reikalavimas,
  • AB SEB bankas - 179482,47 Lt kreditorinis reikalavimas,
  • DNSB „Kretingos ryšininkai“ - 2101,99 Lt kreditorinis reikalavimas,
  • UAB „Kretingos vandenys“ - 230,06 Lt kreditorinis reikalavimas,
  • AB „Lietuvos dujos“ -180,18 Lt kreditorinis reikalavimas.

3613. Kreditorių pagalba.

37Vykdymo terminų atidėjimas – nenumatomas. Dalies reikalavimų ar visų reikalavimų atsisakymas – nenumatomas. Piniginės prievolės pakeitimas kita prievole – nenumatomas.

3814. Kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas.

39Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė vienoda. Kreditorių proporcijos (Lentelė).

  KreditoriusReikalavimo suma, Lt  
Dal.Eil. Nr. %
11SĮ “Kretingos komunalininkas”401,46401,460,22
12UAB “Kretingos šilumos tinklai”603,85603,850,33
13AB SEB bankas179482,47179482,4798,08
14UAB „Kretingos vandenys“230,06230,060,13
15DNSB „Kretingos ryšininkai“2101,992101,991,15
16AB „Lietuvos dujos“180,18180,180,10
     
kreditoriai    
6 Viso
183000,01Suma183000,01  
100,00%  100,00
Mokėjimo terminaiAB SEB bankasSĮ “Kretingos komunalininkas”UAB “Kretingos šilumos tinklai”DNSB „Kretingos ryšininkai“UAB „Kretingos vandenys“AB „Lietuvos dujos“
1 pusmetis588,40 Lt1,32 Lt1,98 Lt6,90 Lt0,78 Lt0,60 Lt
2 pusmetis588,40 Lt1,32 Lt1,98 Lt6,90 Lt0,78 Lt0,60 Lt
3 pusmetis588,40 Lt1,32 Lt1,98 Lt6,90 Lt0,78 Lt0,60 Lt
4 pusmetis588,40 Lt1,32 Lt1,98 Lt6,90 Lt0,78 Lt0,60 Lt
5 pusmetis588,40 Lt1,32 Lt1,98 Lt6,90 Lt0,78 Lt0,60 Lt
6 pusmetis588,40 Lt1,32 Lt1,98 Lt6,90 Lt0,78 Lt0,60 Lt
7 pusmetis588,40 Lt1,32 Lt1,98 Lt6,90 Lt0,78 Lt0,60 Lt
8 pusmetis588,40 Lt1,32 Lt1,98 Lt6,90 Lt0,78 Lt0,60 Lt
9 pusmetis588,40 Lt1,32 Lt1,98 Lt6,90 Lt0,78 Lt0,60 Lt
10 pusmetis588,40 Lt1,32 Lt1,98 Lt6,90 Lt0,78 Lt0,60 Lt
Viso:5884,80 Lt13,20 Lt19,80 Lt69 Lt7,80 Lt6 Lt

40Pastaba: mokėtinos sumos kreditoriams apskaičiuotos pagal skolos proporcija.

41Nutartis galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Kretingos rajono apylinkės teismo teisėja Raimonda Kulberkienė rašytinio... 2. 2014-04-07 Kretingos rajono apylinkės teismas nutartimi iškėlė A. N.... 3. 2014-08-06 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartimi patvirtinti... 4. 2014-11-18 bankroto administratorius pateikė teismui patikslintą... 5. Nustatyta, kad 2014-11-17 įvyko bankrutuojančios A. N. kreditorių... 6. Lietuvos Respublikos FABĮ 7 str. numatyti reikalavimai, taikomi mokumo... 7. Teismo vertinimu, bankrutuojančios A. N. mokumo atkūrimo planas parengtas... 8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 – 291 str., Lietuvos Respublikos... 9. Patvirtinti teismui pateiktą A. N., a.k( - ) mokumo atkūrimo planą:... 10. 1. Informacija apie fizinį asmenį.... 11. Vardas, pavardė: A. N.. Gimimo data: ( - ). Gyvenamosios vietos adresas: ( -... 12. 2. Fizinio asmens bankroto priežastys.... 13. Su AB SEB bankas 2008-08-14 sudarė kredito sutartį Nr. ( - ) Susitarimas... 14. 3. Plano įgyvendinimo trukmė.... 15. Bankrutuojančio fizinio asmens A. N. numatoma bankroto plano įgyvendinimo... 16. 4. Bankroto laikotarpiu numatomos gauti lėšos.... 17. Darbo užmokestis ir su darbo santykiais susijusios pajamos: A. N. pagal darbo... 18. Pajamos vaikams išlaikyti: augina ir išlaiko du nepilnamečius vaikus: S. N.,... 19. Kitos pajamos: A. N. kitų pajamų negauna. Materialiai padeda tėvai.... 20. 5. Numatomas parduoti turtas.... 21. A. N. nekilnojamojo turto ir kilnojamojo turto, į kurį teisės aktų... 22. 6. Numatomos gauti skolininkų lėšos.... 23. A. N. skolininkų neturi, todėl jokios lėšos nenumatomos gauti.... 24. 7. Priemonės, skirtos fizinio asmens mokumui atkurti.... 25. A.Narmontienės turima specialybė (buhalterė) darbo rinkoje nėra labai... 26. 8. Būtiniems poreikiams tenkinti kiekvieną mėnesį numatomos reikalingos... 27. A. N. reikalingos šios lėšos būtinosioms išlaidoms... 28. 9. Bankroto administravimo išlaidos.... 29. A. N. pasirinktas ir teismo paskirtas fizinis asmens bankroto administratorius... 30. 10. Sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas nepasibaigęs, sąrašas.... 31. A. N. galiojančių sutarčių su fiziniais, juridiniais asmenimis, turinčiais... 32. 11. Sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas pasibaigęs, sąrašas.... 33. A. N. sutarčių su fiziniais, juridiniais asmenimis, kurių vykdymo terminas... 34. 12. Kreditorių sąrašas.... 35. A. N. turi šiuos kreditorius: