Byla e2-6542-965/2015
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erika Tamošaitienė, sekretoriaujant Rasai Laurinėnienei, dalyvaujant ieškovės atstovui A. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „UNIS Steel Baltija“ ieškinį atsakovei UAB „Baltic Steel“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovė UAB „UNIS Steel Baltija“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės UAB „Baltic Steel“ 43 425,29 Eur skolos, 359,63 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad skola susidarė dėl to, jog atsakovė tik iš dalies, t.y. tik 800 Eur, sumokėjo ieškovei už parduotas prekes pagal išrašytas 7 sąkaitas faktūras Nr. KLB20612, KLB20902, KLB21733, KLB21745, KLB21269, KLB21338, KLB21969. Likusi 43 425,29 Eur suma nėra apmokėta iki šiol. Sąskaitų faktūrų apmokėjimo terminai yra pasibaigę, todėl vadovaujantis tarp šalių sudarytos 2014 m. spalio 20 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. KBST14-237 6.1.2 punktu, atsakovė turi pareigą sumokėti ieškovei ir susidariusius delspinigius.

3Atsakovė UAB „Baltic Steel“ atsiliepime į ieškinį susidariusio skolos fakto neneigia, nurodo, jog deda visas įmanomas pastangas pašalinti susidariusį įskolinimą per kuo trumpesnius terminus.

4Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti jame nurodytais pagrindais ir motyvais. Nurodė, jog atsakovė nuo ieškinio pateikimo teismui dienos nebuvo susisiekusi su ieškove, nesiūlė ginčo spręsti taikiai, nesumokėjo jokios skolos dalies.

5Teisme gautas atsakovės prašymas nagrinėti bylą jos atstovui nedalyvaujant, nurodo, jog apie posėdžio datą bei laiką jai yra žinoma.

6Ieškinys tenkintinas.

7Remiantis byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad ieškovė UAB „UNIS Steel Baltija“ su atsakove UAB „Baltic Steel“ 2014 m. spalio 20 d. sudarė pirkimo - pardavimo sutartį Nr. KBST14-237 (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovė įsipareigojo priimti šalių sutartu laiku pristatytas prekes bei už jas sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Iš Klientų įsipareigojimų nevykdymo pagal dokumentus išrašo matyti, jog atsakovei už perduotas prekes buvo pateiktos 7 sąskaitos faktūros - 2014-10-31 Nr. KLB20612 (apmokėjimo terminas 2014-12-30), 2015-02-11 Nr. KLB20902 (apmokėjimo terminas 2015-02-11), 2015-03-19 Nr. KLB21733 (apmokėjimo terminas 2015-02-17), 2014-12-22 Nr. KLB21745 (apmokėjimo terminas 2015-02-20), 2015-02-26 Nr. KLB21269 (apmokėjimo terminas 2015-02-26), 2015-03-02 Nr. KLB21338 (apmokėjimo terminas 2015-03-02), 2015-04-13 Nr. KLB21969 (apmokėjimo terminas 2015-04-13), tačiau atsakovė įvykdė tik dalį prievolės 2015-04-08 vietinio mokėjimo nurodymu pervesdama ieškovei 800,00 Eur. Kad būtų sumokėta likusi suma – 43 425,29 Eur pagal atsakovei pateiktas sąskaitas faktūras, duomenų byloje nėra, atsakovė atsiliepimu į ieškinį skolos fakto neneigė.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.189 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Pagal CK 6.256 straipsnio 1 dalį kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Remiantis CK 6.317 straipsnio 1 dalimi, 6.344 straipsnio 1 dalimi, pardavėjas privalo pagal pirkimo – pardavimo sutartį perduoti daiktus pirkėjui, t. y., jam valdyti nuosavybės teise (patikėjimo) teise, ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus bei jų kokybę, savo ruožtu pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje. Byloje nustačius, kad atsakovė tinkamai ir laiku nevykdė savo pareigos sumokėti jai perduotų prekių kainos pagal pateiktas sąskaitas faktūras per nustatytus terminus, teismas konstatuoja, kad ieškinys yra pgrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistina 43 425,29 Eur skolos.

9Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal CK 6.72 straipsnį, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Iš Sutarties 6.1.2. punkto nustatyta, kad atsakovė (pirkėja) tinkamai ir laiku neatsiskaičius už prekes įsipareigojo ieškovei (pardavėjai) mokėti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną iki sueis 14 dienų laikotarpis, o jei pirkėjas uždelsia atsiskaitymą daugiau kaip 14 dienų, jis turi mokėti 0,3 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Remiantis 2015-04-09 delspinigių paskaičiavimo aktu Nr. UNI/BAL-2, už pradelstas atsiskaitymo dienas pagal visas neapmokėtas sąskaitas faktūras delspinigiai sudaro 359,63 Eur. Įvertinus išdėstytą, teismas konstatuoja, jog ieškovės reikalavimas priteisti delspinigius yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas, priteisiant ieškovei iš atsakovės 359,63 Eur delspinigių.

10CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalį terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, jei abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad teismas pripažino, jog yra pagrindas ieškinį tenkinti, kad ieškinys yra įrodytas (CPK 185 straipsniai), vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, ieškovei priteistina iš atsakovės 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (43 784,92 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-02-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės jos patirtas bylinėjimosi išlaidas – 873 Eur žyminio mokesčio ir 251,28 Eur išlaidų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, iš viso 1124,28 Eur. Prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos byloje pateiktas rašytiniais įrodymais – vietinių mokėjimų nurodymais, antstolio Aleksandro Selezniovo išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkinamas, remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos visos jos patirtos 1124,28 Eur bylinėjimosi išlaidos.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 259 str., 260 str., 268 str., 269 str., 270 str., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovės UAB „Baltic steel“, į.k. 300075244, 43425,29 Eur (keturiasdešimt tris tūkstančius keturis šimtus dvidešimt penkis eurus 29 ct) skolos, 359,63 Eur (tris šimtus penkiasdešimt devynis eurus 63 ct) delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą 43784,92 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015-02-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1124,28 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą dvidešimt keturis eurus 28 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „UNIS Steel Baltija“, į.k. 300118521.

15Atsakovės UAB „Baltic steel“ turtui 2015-02-24 ir 2015-04-27 nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai