Byla 2-1849-374/2011
Dėl statinių pripažinimo bešeimininkiu turtu

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, sekretoriaujant G. D., dalyvaujant pareiškėjo Marijampolės savivaldybės administracijos atstovei A. G., suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus atstovei R. P., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Marijampolės savivaldybės administracijos pareiškimą suinteresuotiems asmenims Marijam polės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, VĮ registrų centro Marijampolės filialui, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos žemėtvarkos skyriui dėl statinių pripažinimo bešeimininkiu turtu, ir

Nustatė

2Pareiškėjas Marijampolės savivaldybės administracija teismo prašo: pripažinti bešeimininkiu turtu statinius: pastatas - karvidė (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Menštrakio k., pastatas - karvidė (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Menštrakio k., pastatas – veršidė (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Meštrakio k., šakniavaisių sandėlis (likučiai) esantis Igliaukos seniūnijoje, Meštrakio k., silosinė (likučiai), esanti Igliaukos seniūnijoje, Meštrakio k, silosinė (likučiai), esanti Igliaukos seniūnijoje, Meštrakio k., mėšlidė (likučiai), esanti Igliaukos seniūnijoje, Meštrakio k., kuro sandėlis (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Šventragio k., trąšų sandėlis (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Šventragio k., pastatas – veršidė (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Šventragio k., pastatas – veršidė (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Šventragio k., pastatas – kiaulidė (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Šventragio k., pastatas – pašarų cechas (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Šventragio k., kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi, ir perduoti juos savivaldybės nuosavybėn.

3Suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos žemėtvarkos skyrius su pareiškimu sutinka.

4Suinteresuotieji asmenys Marijampolės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir VĮ Registrų centro Marijampolės filialas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, gauti atsiliepimai į pareiškimą ir prašymai bylą nagrinėti atstovams nedalyvaujant.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Nustatyta, kad Marijampolės savivaldybės administracija, vadovaudamasi Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių (toliau – Taisyklėmis) bei Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų), skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DI-449, 2009 m. rugsėjo 10 d. surašė Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos aktą Nr. ŪL-1580-(12.15.), kuriame apskaitė statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi). Apskaitos akte apskaityti šie statiniai: pastatas - karvidė (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Menštrakio k., pastatas - karvidė (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Menštrakio k., pastatas – veršidė (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Meštrakio k., šakniavaisių sandėlis (likučiai) esantis Igliaukos seniūnijoje, Meštrakio k., silosinė (likučiai), esanti Igliaukos seniūnijoje, Meštrakio k, silosinė (likučiai), esanti Igliaukos seniūnijoje, Meštrakio k., mėšlidė (likučiai), esanti Igliaukos seniūnijoje, Meštrakio k, kuro sandėlis (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Šventragio k., trąšų sandėlis (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Šventragio k., pastatas – veršidė (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Šventragio k., pastatas – veršidė (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Šventragio k., pastatas – kiaulidė (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Šventragio k., pastatas – pašarų cechas (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Šventragio k. (b.l. 4-5).

7Sutinkamai su LR CK 4.57 str. 1 d., bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas. Nagrinėjamuoju atveju, pareiškėjas, vadovaudamasis Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų), skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DI-449 bei Taisyklėmis, įvykdė visas šiuose teisės aktuose nustatytas statinių pripažinimo bešeimininkiais procedūras (b.l. 6-14). Pareiškėjas nurodė, kad šiuos statinius (likučius) ketinama nugriauti, nes jie netinkamai atstatymui, todėl remiantis Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių 3.2 p., bešeimininkis turtas turi būti tik apskaitytas. Ši sąlyga įvykdyta, todėl pripažinus bešeimininkiu turtu, jis turi būti perduotas savivaldybės nuosavybėn (CK 4.58 str.).

8Dėl aukščiau nustatytų ir rašytiniais įrodymais patvirtintų aplinkybių laikytina, kad pareiškimas pagrįstas ir įrodytas (CK 4.58 str.).

9Iš pareiškėjo priteistinos teismo pašto išlaidos valstybei (CPK 93, 96 str.).

10Vadovaudamasis LR CPK 42, 178, 270, 534-536 str.,

Nutarė

11Pareiškimą patenkinti.

12Pripažinti bešeimininkiu turtu statinius: pastatas - karvidė (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Menštrakio k., pastatas - karvidė (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Menštrakio k., pastatas – veršidė (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Meštrakio k., šakniavaisių sandėlis (likučiai) esantis Igliaukos seniūnijoje, Meštrakio k., silosinė (likučiai), esanti Igliaukos seniūnijoje, Meštrakio k, silosinė (likučiai), esanti Igliaukos seniūnijoje, Meštrakio k., mėšlidė (likučiai), esanti Igliaukos seniūnijoje, Meštrakio k., kuro sandėlis (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Šventragio k., trąšų sandėlis (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Šventragio k., pastatas – veršidė (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Šventragio k., pastatas – veršidė (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Šventragio k., pastatas – kiaulidė (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Šventragio k., pastatas – pašarų cechas (likučiai), esantis Igliaukos seniūnijoje, Šventragio k., kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi, ir perduoti juos savivaldybės nuosavybėn.

13Priteisti iš pareiškėjo Marijampolės savivaldybės administracijos, į/k ( - ), J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 12 Lt teismo pašto išlaidų valstybei.

14Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai