Byla 2-916/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo notaro M. V. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 31 d. nutarties, kuria atmestas prašymas pratęsti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti, civilinėje byloje Nr. B2-2534-153/2012 pagal ieškovo notaro M. V. ieškinį atsakovui UAB „Milnesta“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas notaras M. V. pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Milnesta“ dėl bankroto bylos iškėlimo. Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 3 d. nutartimi buvo atsisakyta iškelti bankroto bylą UAB „Milnesta“. 2012 m. gruodžio 27 d. ieškovas notaras M. V. pateikė teismui prašymą pratęsti terminą atskirajam skundui dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 3 d. nutarties paduoti. Nurodė, kad buvo išvykęs iš Lietuvos, todėl teismo nutartį gavo tik 2012 m. gruodžio 17 d.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2012 m. gruodžio 31 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo notaro M. V. atskirąjį skundą ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad nutartis atsisakyti iškelti UAB „Milnesta“ bankroto bylą įsiteisėjo 2012 m. gruodžio 13 d., todėl nėra teisinio pagrindo pratęsti ieškovui procesinį terminą, nes atskirasis skundas paduotas pasibaigus įstatyme nustatytam terminui. Teismas taip pat pažymėjo, kad pagal pateiktus įrodymus nemato pagrindo atnaujinti ieškovui praleistą terminą (CPK 78 str. 1 d.), kadangi iš pridėto 2012 m. lapkričio 16 d. Teisingumo ministro įsakymo Nr. 11P-66 „Dėl notarų pavadavimo“ matyti, kad ieškovą jo atostogų laikotarpiu pavadavo notarė R. V.. Be to, ginčijamos nutarties priėmimo dieną ieškovo atostogos nebuvo prasidėjusios ir ieškovas nepateikė įrodymų, kad buvo išvykęs iš Lietuvos.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Ieškovas notaras M. V. atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 31 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, kad sprendžiant, ar asmuo prarado teisę apskųsti teismo sprendimą dėl įstatyme nustatytos apskundimo procedūros nesilaikymo, būtina įvertinti pažeidimą lėmusias aplinkybes. Jei apskundimo terminas praleistas nedaug ir dėl atsitiktinio pobūdžio aplinkybės, todėl iš esmės sąžiningai elgęsis proceso dalyvis neturėtų prarasti teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartį. Kauno apygardos teismo nutartis buvo gauta 2012 m. gruodžio 17 d. atostogų metu nuo 2012 m. gruodžio 7 d. iki 2012 m. gruodžio 15 d. notaro M. V. biuras nedirbo, pats notaras iš Lietuvos išvyko 2012 m. gruodžio 7 d.

9IV. Apeliacinio teismo argumentai

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

12Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar yra pagrįsta ir teisėta teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą dėl nutarties atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Milnesta“.

13Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles tiek, kiek jos neprieštarauja Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatoms. Teismo nutartis iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti, priimta rašytinio proceso tvarka, įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos (ĮBĮ 10 str. 13 d.). Kaip nustatyta aukščiau, Kauno apygardos teismas 2012 m. gruodžio 3 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Milnesta“, nutartis įsiteisėjo 2012 m. gruodžio 13 d. Atskirasis skundas dėl minėtos teismo nutarties teisme gautas 2012 m. gruodžio 27 d.

14Byloje nėra ginčo, kad 10 dienų terminas 2012 m. gruodžio 3 d. nutarties apskundimui yra praleistas. Praleidus įstatymo nustatytą dešimties dienų terminą, teisė paduoti atskirąjį skundą išnyksta, tačiau, remiantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi, asmeniui, praleidusiam šį terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, jis gali būti atnaujinamas. Pagal CPK 307 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatas, apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Apeliantas, teikdamas atskirąjį skundą dėl 2012 m. gruodžio 3 d. nutarties, prašė pratęsti terminą atskirajam skundui paduoti. Tačiau, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju terminas atskirajam skundui paduoti negalėjo būti pratęstas, nes buvo pasibaigęs įstatyme nustatytas terminas (CPK 77 str. 1 d.). Atskirajame skunde dėl 2012 m. gruodžio 3 d. nutarties nebuvo pareikštas prašymas atnaujinti praleistą terminą, tačiau pirmosios instancijos teismas savo iniciatyva įvertino galimybę atnaujinti praleistą terminą ir sprendė, kad nagrinėjamu atveju termino praleidimo priežastys nepripažintinos svarbiomis. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokia teismo išvada.

15Nors terminas pateikti atskirąjį skundą praleistas nedaug, tačiau negalima teigti, kad tai atsitiko dėl atsitiktinio pobūdžio aplinkybės. Teismo posėdžio formą reglamentuojančio CPK 153 straipsnio 2 dalis nustato, kad rašytinio proceso atveju į teismo posėdį dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja. Nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojus naujiems CPK pakeitimams, apie rašytinio proceso laiką ir vietą dalyvaujantys byloje asmenys nebeinformuojami pranešimais, o nei šiuo metu galiojančios ĮBĮ, nei CPK normos nenumato imperatyvaus reikalavimo teismui pranešti byloje dalyvaujantiems asmenims apie paskirtą rašytinį teismo posėdį dėl bankroto bylos iškėlimo. Kadangi ieškovas pats inicijavo bankroto bylos iškėlimą UAB „Milnesta“, todėl turėjo žinoti, jog klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo ar atsisakymo ją kelti turi būti išspręstas per vieną mėnesį nuo pareiškimo iškelti bankroto bylą gavimo teisme dienos su galimybe, esant svarbioms priežastims, pratęsti šį terminą dar vienam mėnesiui (ĮBĮ 9 str. 6 d.). Įstatymas nustato, kad šalys privalo domėtis nagrinėjamos bylos eiga (CPK 42 str. 5 d.), taigi, be pateisinamų priežasčių nevykdžiusios šios pareigos šalys turi prisiimti galimai nepalankių procesinių pasekmių riziką.

16Apeliantas teigia, kad teismo nutartis notaro kontoroje buvo gauta tik 2012 m. gruodžio 17 d., o 2012 m. gruodžio 7 d. apeliantas išvyko iš Lietuvos. Iš pridėto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo dėl notarų pavadavimo taip pat matyti, kad notaro M. V. atostogos prasidėjo 2012 m. gruodžio 7 d. ir jo atostogų metu jį pavadavo R. V.. Taigi apeliantas 2013 m. gruodžio 3 d. nutarties priėmimo metu buvo Lietuvoje ir turėjo galimybę domėtis bylos eiga. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas yra gavęs 2012 m. lapkričio 6 d. teismo nutartį, kuria pratęstas pasirengimo nagrinėti bankroto bylą terminas iki 2012 m. gruodžio 6 d. Todėl, turėdamas tokią informaciją, ieškovas žinojo, kad iki jo atostogų pradžios gali būti priimta nutartis iškelti ar atsisakyti iškelti įmonei bankroto bylą, ir po 10 dienų ši nutartis įsiteisės. Pažymėtina, kad svarbiomis atskirojo skundo dėl nutarties iškelti ar atsisakyti iškelti bankroto bylą padavimo termino praleidimo priežastimis gali būti tik tos aplinkybės, kurios apeliantui atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę į apeliaciją per įstatyme nustatytą terminą. Išdėstytos aplinkybės leidžia teigti, kad apeliantas praleido įstatyme nustatytą terminą ne dėl atsitiktinių ne nuo jo priklausančių aplinkybių. Todėl negalima daryti išvados, kad termino atskirajam skundui paduoti praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis.

17Teisėja, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai