Byla e2S-805-479/2017

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo S. V. atskirąjį skundą dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2017 m. vasario 15 d. nutarties, kuria pareiškėjui iškelta fizinio asmens bankroto byla, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo S. V. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė DNB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Chemoterapijos centras“, uždaroji akcinė bendrovė „Medikona“, J. P., L. V., M. B., antstolė V. L., antstolis D. K., antstolė I. G., antstolis V. D.,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjas S. V. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Pareiškėjas nurodė, kad jis yra nemokus ir nėra LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 5 str. 8 d. nustatytų pagrindų, dėl kurių bankroto byla pareiškėjui negalėtų būti keliama. Pareiškėjas teismo prašė iškelti jam fizinio asmens bankroto bylą, bankroto administratore paskirti UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras”, nustatyti bankroto administratorei 249 Eur sumą bankroto procedūroms atlikti ir 560 Eur sumą būtiniesiems pareiškėjo poreikiams patenkinti iki nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, taip pat nustatyti 4 mėnesių terminą mokumo atkūrimo plano projektui pateikti.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Plungės rajono apylinkės teismas 2017-02-15 nutartimi pareiškėjui iškėlė fizinio asmens bankroto bylą, jo bankroto administratore paskyrė UAB „Bankroto valdymas“, patvirtino 250 Eur lėšų sumą, kurią bankroto administratorė turi teisę naudoti pareiškėjo bankroto procedūroms nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, taip pat 560 Eur lėšų sumą per mėnesį pareiškėjo būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bei nustatė 4 mėnesių terminą fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projektui pateikti. Teismas nustatė, kad pareiškėjas bankroto administratore pasiūlė skirti UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, o kreditoriai UAB „Chemoterapijos centras“ ir UAB „Medikona“ bankroto administratore siūlė skirti UAB „Bankroto valdymas“. Teismas taip pat nustatė, kad abu siūlomi bankroto administratoriai yra juridiniai asmenys, atitinkantys visus įstatyme numatytus kvalifikacinius reikalavimus. Spręsdamas dėl bankroto administratorės paskyrimo teismas atsižvelgė į tai, kad pareiškėją atstovaujantis advokatas pagal viešai skelbiamus duomenis yra nurodomas kaip UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ administratorius, todėl ši aplinkybė gali kelti kreditoriams abejonių dėl administratorės nešališkumo. Siekdamas išvengti abejonių dėl nešališkumo, užtikrinti pareiškėjo ir kreditorių interesų pusiausvyrą bei atsižvelgdamas į kreditorių nuomonę bei didesnę administravimo patirtį, teismas bankroto administratore nutarė paskirti UAB „Bankroto valdymas“.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai
 1. Atskiruoju skundu pareiškėjas S. V. prašo pakeisti Plungės rajono apylinkės teismo 2017-02-15 nutarties dalį dėl administratorės paskyrimo ir pareiškėjo bankroto administratore paskirti UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai sprendė, jog pareiškėjo siūloma bankroto administratorė UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ gali būti šališka dėl jos ryšių su pareiškėjo atstovu. Apeliantas paaiškino, kad jį atstovaujantis advokatas pagal pavedimo sutartį yra užbaigęs tik vieno juridinio asmens bankroto bylą, todėl abejoti pareiškėjo pasiūlytos administratorės nešališkumu nėra pagrindo.
  2. Teismas nepagrįstai pripažino, kad UAB „Bankroto valdymas“ turi didesnę bankrotų administravimo patirtį.
  3. Teismas neįvertino, jog Klaipėdos regione veikiančios bankroto administratorės paskyrimas padėtų užtikrinti operatyvesnį ir ekonomiškesnį bankroto procesą.
 1. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys UAB „Chemoterapijos centras“ ir UAB „Medikona“ prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti, Plungės rajono apylinkės teismo 2017-02-15 nutartį palikti nepakeistą. Suinteresuoti asmenys nurodė, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės dėl pasibaigusių pareiškėjo atstovo ryšių su UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ nepašalina kreditorių abejonių dėl šios administratorės nešališkumo. Atsiliepime taip pat nurodoma, kad abiejų bankroto administratorių darbo patirtis yra panaši, todėl esminę aplinkybę šioje byloje turi jų nešališkumas. Suinteresuotų asmenų nuomone, pareiškėjo bankroto procesą administruoti paskyrus UAB „Bankroto valdymas“ ekonomiškumo ir operatyvumo principai nebus pažeisti.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

4Atskirasis skundas atmestinas.

5

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329, 338 str.).
 1. Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog pareiškėjo siūloma bankroto administratorė UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ gali būti šališka dėl jos ryšių su pareiškėjo atstovu. Apeliantas paaiškino, kad jį atstovaujantis advokatas pagal pavedimo sutartį yra užbaigęs tik vieno juridinio asmens bankroto bylą, todėl abejoti pareiškėjo pasiūlytos administratorės nešališkumu nėra pagrindo. Su šia skundo nuostata negalima sutikti. FABĮ 11 str. 1 d. nustato, kad bankroto administratorių skiria teismas. Bankroto administratoriaus kandidatūrą teismui turi teisę pasiūlyti tiek fizinis asmuo, kuris inicijuoja savo bankroto procesą, tiek kreditorius (FABĮ 11 str. 2 d.). Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad bankroto procese būtent nuo administratoriaus veiksmų didžia dalimi priklauso tinkama fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, o kartu ir visų jo kreditorių teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Dėl to skirdamas bankroto administratorių teismas privalo patikrinti, ar siūlomas fizinio asmens bankroto administratorius atitinka specialiuosius reikalavimus (FABĮ 2 str. 3 d.), ar nėra įstatyme nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas fizinio asmens bankroto administratoriumi (FABĮ 11 str. 3 d.), ar nėra suinteresuotumo bankroto proceso baigtimi (FABĮ 11 str. 5 d.) ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, įvertinti svarbias šiam klausimui aplinkybes, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-03-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-139-421/2015).
 1. Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas bankroto administratore pasiūlė skirti UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, o kreditoriai UAB „Chemoterapijos centras“ ir UAB „Medikona“ bankroto administratore siūlė skirti UAB „Bankroto valdymas“. Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl to, kad tiek pareiškėjo, tiek kreditorių pasiūlytos bankroto administratorės atitinka FABĮ 2 str. 3 d. nustatytus specialiuosius reikalavimus. Be to, byloje nenustatyta FABĮ 11 str. 3 d. numatytų aplinkybių, dėl kurių UAB „Bankroto valdymas“ ir UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ negalėtų būti skiriamos pareiškėjo bankroto administratorėmis. Iš skundžiamos teismo nutarties matyti, jog esminė aplinkybė, lėmusi bankroto administratorės parinkimą, šiuo atveju buvo siekis išvengti abejonių UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ nešališkumu, nes pareiškėją atstovaujantis advokatas yra susijęs su šia įmone. Nors apeliantas nurodo, kad šiuo metu jo atstovas nėra niekaip susijęs su UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, tačiau neneigė, jog anksčiau advokatas V. K. pavedimo sutarties su UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ pagrindu vykdė bankroto procedūras. Be to, iš byloje pateiktos viešai skelbiamos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacijos matyti, kad V. K. nurodomas kaip UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ darbuotojas. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog ši aplinkybė kreditoriams gali kelti abejonių dėl pareiškėjo pasiūlytos administratorės nešališkumo. Pažymėtina, kad administratoriaus objektyvumas ir jo nešališkumas yra viena iš esminių tinkamo bankroto proceso garantijų, todėl apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino šią aplinkybę ir siekdamas išvengti bet kokių galimų abejonių administratorės nešališkumu, pagrįstai pareiškėjo bankroto administratore paskyrė UAB „Bankroto valdymas“.
 1. Apeliantas taip pat nurodo, kad teismas nepagrįstai pripažino, jog UAB „Bankroto valdymas“ turi didesnę bankrotų administravimo patirtį. Be to, apelianto teigimu, Klaipėdos regione veikiančios bankroto administratorės paskyrimas padėtų užtikrinti operatyvesnį ir ekonomiškesnį bankroto procesą. Su šiomis skundo nuostatomis taip pat negalima sutikti. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad tiek UAB „Bankroto valdymas“, tiek UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ patirtis vykdant bankroto administravimą yra panaši. Šios aplinkybės iš esmės neginčija nei apeliantas, nei kreditoriai. Iš skundžiamos teismo nutarties matyti, jog administratorių veiklos patirtis nebuvo esminė aplinkybė, lėmusi administratoriaus parinkimą, nes abi administratorės atitinka įstatyme numatytus reikalavimus vykdyti fizinio asmens bankroto procedūras. Vertinant pateiktas bankroto administratorių kandidatūras ekonomiškumo ir proceso operatyvumo požiūriu atsižvelgtina į tai, kad į UAB „Bankroto valdymas“ pateiktą administravimo išlaidų sąmatą jau yra įtrauktos transporto išlaidos, todėl laikytina, jog didesnių išlaidų dėl bankroto administratorės veiklos vietos nebus patirta. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančio asmens administratorių, peržiūrint ją apeliacine tvarka, turėtų būti keičiama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka FABĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtas administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-03-20 nutartis civilinėje byloje

  6Nr. 3K-3-139-421/2015). Tokių aplinkybių apeliacinės instancijos teismas šioje byloje nenustatė. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teismų praktikoje suformuotus kriterijus, reikšmingus sprendžiant klausimą dėl bankroto administratoriaus parinkimo. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas daro išvadą, jog pareiškėjo bankroto procedūrai administruoti paskirdamas UAB „Bankroto valdymas“ pirmosios instancijos teismas FABĮ nuostatų bei šiuo klausimu formuojamos teismų praktikos nepažeidė.

 1. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, nustatė visas reikšmingas aplinkybes ir priėmė pagrįstą bei teisėtą nutartį, todėl naikinti arba keisti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335-339 str., teismas

Nutarė

8Plungės rajono apylinkės teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai