Byla 2-388/2010
Dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas kreditoriaus UAB „Rodena“ kreditorinis reikalavimas civilinėje byloje Nr. B2-1224-324/2009 UAB „Mano biuras“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Piškinaitės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus UAB „Rodena“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas kreditoriaus UAB „Rodena“ kreditorinis reikalavimas civilinėje byloje Nr. B2-1224-324/2009 UAB „Mano biuras“ bankroto byloje.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3UAB „Mano biuras“ bankroto byloje kreditorius A. V. prašė patvirtinti 20000 Lt finansinį reikalavimą ir jį grindė 2008 m. birželio 25 d. preliminarios buto ir žemės sklypo pirkimo pardavimo sutarties Nr. 2008-06-25 10.3 punktu, pagal kurį sutarties nutraukimo 10.1.6 punkte atveju pardavėjas yra įsipareigojęs grąžinti pirkėjui iš jo pagal sutartį gautas lėšas ir sumokėti 20000 Lt baudą.

4Kreditorius UAB „Pleištas“ prašė patvirtinti 550,80 Lt finansinį reikalavimą, kurį sudaro 12 procentų metinių palūkanų nuo nesumokėtos 9307,03 Lt sumos už atliktus darbus pagal 2008 m. spalio 21 d. PVM sąskaitą – faktūrą PLE Nr. 00246.

5Kreditoriaus UAB „Rodena“ prašė patvirtinti 30000 Lt finansinį reikalavimą ir nurodė, kad 2008 m. sausio 23 d. su UAB „Mano biuras“ pasirašė preliminarią sutartį Nr. 2008-01-23 dėl teisės prisijungti prie tinklų sutarties sudarymo. Vykdydamas sutarties 8 punktą, UAB „Mano biuras“ sumokėjo 10000 Lt avansą. Pagal sutarties 13 p. UAB „Mano biurui“ vengiant ar dėl nuo UAB „Rodena“ nepriklausančių aplinkybių atsisakius su UAB „Rodena“ sudaryti sutartį preliminarioje sutartyje nurodytomis sąlygomis, UAB „Mano biuras“ įsipareigojo sumokėti UAB „Rodena“ 40000 Lt baudą. UAB „Rodena“ 2009 m. sausio 12 d. priminė UAB „Mano biuras“, kad terminas sudaryti pagrindinę sutartį baigiasi 2009 m. sausio 20 d. UAB „Rodena“ negavusi atsakymo, 2009 m. vasario 4 d. išsiuntė jam pranešimą apie 2009 m. sausio 20 d. sutarties nutraukimą. UAB „Rodena“ į sutartinės baudos sumą įskaitant UAB „Mano biuras“ sumokėtą avansą, prašė patvirtinti 30000 Lt baudos dydžio finansinį reikalavimą.

6UAB „Mano biuras“ administratoriaus atstovas sutiko, kad būtų patvirtintas UAB „Rodena“ finansinis reikalavimas dėl 40000 Lt baudos. Jis nurodė, kad pagal preliminarios sutarties 8 punktą UAB „Mano biuras“ sumokėtas 10000 Lt avansas turėjo būti įskaitytas į sutarties 7 punkte nurodytą mokėjimą už teisę prisijungti prie tinklų ir jais naudotis. Kadangi avansas neatlieka prievolės užtikrinamosios funkcijos, užskaitos, iškėlus skolininko įmonei bankroto bylą, negali būti daromos.

7Kauno apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartimi patenkino kreditoriaus A. V. finansinį reikalavimą, o UAB „Rodena“ ir UAB „Pleištas“ kreditorinius reikalavimus patenkino iš dalies. Pirmosios instancijos teismas patvirtindamas UAB „Rodena“ 40000 Lt kreditorinį reikalavimą nurodė, kad pagal 2008 m. sausio 23 d. UAB „Rodena“ ir UAB „Mano biuras“ sudarytą preliminarią sutartį Nr. 2008-01-23 dėl teisės prisijungti prie vandentiekio ir kanalizacijos tinklų šalys susitarė joje aptartomis sąlygomis iki 2009 m. sausio 20 d. sudaryti pagrindinę prisijungimo sutartį. Už teisę prisijungti prie tinklų ir jais naudotis UAB „Mano biuras“ sutarties 7 punktu įsipareigojo sumokėti UAB „Rodena“ 156000 Lt. Vykdydamas sutarties 8 punktą, UAB „Mano biuras“ sumokėjo 10000 Lt avansą, kuris turėjo būti įskaitytas į 7 punkte nurodytą mokėjimą. Sutartis buvo nutraukta dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo UAB „Rodena“, todėl pagal sutarties 13 punktą UAB „Mano biuras“ privalo sumokėti UAB „Rodena“ 40000 Lt baudą. Iš sutartyje aiškiai įvardintos mokamosios avanso paskirties matyti, jog prievolės įvykdymo užtikrinimo funkcijos jis neatlieka. Iškėlus bankroto bylą, draudžiama vykdyti finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, todėl UAB „Rodena“ prašymas į baudos sumą įskaityti gautą avansą negali būti tenkinamas. Todėl teismas patvirtino aptartosios kilmės 40000 Lt UAB „Rodena“ finansinį reikalavimą.

8Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Rodena“ prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutarties dalį, kuria teismas patvirtino UAB „Rodena“ 40000 Lt finansinį reikalavimą UAB „Mano biuras“ bankroto byloje, į sutartinės baudos sumokėjimą neįskaitant UAB „Mano biuras“ sumokėto kreditoriui UAB „Rodena“ 10000 Lt avanso bei patvirtinti UAB „Rodena“ 30000 Lt baudos dydžio finansinį reikalavimą, laikant, jog į sutartinės baudos sumą UAB „Rodena“ yra įskaitytas UAB „Mano biuras“ sumokėtas 10000 Lt avansas. Atskirąjį skundą apeliantas nurodo, kad teismas nepagrįstai nurodė, kad sutartyje aiškiai įvardintos mokamosios avanso paskirties matyti, jog prievolės įvykdymo užtikrinimo funkcijos jis neatlieka. CK 6.130 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdinamas pagal pareikalavimo momentą. CK 6.131 straipsnis numato, kad įskaitymui pakanka vienos šalies pareiškimo, o įskaitoma pranešant apie tai kitai prievolės šaliai. Apie sutarties nutraukimą ir avanso įskaitymą UAB „Mano biuras“ buvo pranešta 2009 m. vasario 4 d. Nutartis iškelti UAB „Mano biuras“ bankroto bylą įsiteisėjo 2009 m. kovo 25 d. Todėl teismas nepagrįstai atsisakė patvirtinti UAB „Rodena“ 30000 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Mano biuras“ prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti ir nurodo, kad:

101. Piniginius įskaitymus galima atlikti tik tuomet, kai yra vienarūšiai reikalavimai, tačiau šiuo atveju santykių tarp apelianto ir UAB „Mano biuras“ negalima laikyti vienarūšiais, nes pagal sutartį iš vienos pusės buvo sutarta leisti prisijungti prie tinklų, o iš kitos pusės įsipareigota už tai sumokėti pinigines lėšas.

112. Avansas neatlieka užtikrinamosios funkcijos, todėl šalis sumokėjus avansą visais sutartinių įsipareigojimų nevykdymo atvejais turi teisę reikalauti jį grąžinti.

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

14Kaip jau minėta, apeliantas prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria patvirtintas jo kreditorinio reikalavimo dydis ir nurodo, kad teismas nepagrįstai nurodė, jog apeliantas avanso įskaitymą atliko tuo metu, kai buvo draudžiama vykdyti finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo.

15Iš bylos medžiagos, kad 2008 m. sausio 23 d. UAB „Rodena“ ir UAB „Mano biuras“ sudarė preliminarią sutartį Nr. 2008-01-23 dėl teisės prisijungti prie vandentiekio ir kanalizacijos. Šioje sutartyje šalys susitarė joje aptartomis sąlygomis iki 2009 m. sausio 20 d. sudaryti pagrindinę prisijungimo sutartį. Už teisę prisijungti prie tinklų ir jais naudotis UAB „Mano biuras“ sutarties 7 punktu įsipareigojo sumokėti UAB „Rodena“ 156000 Lt. Vykdydamas sutarties 8 punktą, UAB „Mano biuras“ sumokėjo 10000 Lt avansą, kuris turėjo būti įskaitytas į 7 punkte nurodytą mokėjimą. Pagal sutarties 13 p. UAB „Mano biurui“ vengiant ar dėl nuo UAB „Rodena“ nepriklausančių aplinkybių atsisakius su UAB „Rodena“ sudaryti sutartį preliminarioje sutartyje nurodytomis sąlygomis, UAB „Mano biuras“ įsipareigojo sumokėti UAB „Rodena“ 40000 Lt baudą. UAB „Rodena“ 2009 m. sausio 12 d. rašte nurodė UAB „Mano biuras“, kad terminas sudaryti pagrindinę sutartį baigiasi 2009 m. sausio 20 d. tarp šalių sudaryta sutartis buvo nutraukta ne dėl kreditoriaus UAB „Rodena“ kaltės, todėl UAB „Rodena“ įgijo teisę gauti sutartyje numatytą 40000 Lt baudą. Su baudos dydžiu sutinka ir atsakovas. 2009 m. sausio 20 d. apeliantas surašė tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą, kuriame 10000 Lt avansą įskaitė į baudos sumą ir apie avanso įskaitymą UAB „Mano biuras“ pranešė 2009 m. vasario 4 d. Šios aplinkybės neginčija ir atsakovas. Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 25 d. nutartimi UAB „Mano biuras“ iškėlė bankroto bylą (b.l. 3). Iš šių bylos aplinkybių matyti, kad avanso įskaitymas atliktas iki bankroto bylos iškėlimo, todėl apeliantas pagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju neturėjo taikyti ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatų, pagal kurias po bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines operacijas.

16Nustačius, jog avanso įskaitymas buvo atliktas iki bankroto bylos iškėlimo, spręstinas klausimas ar UAB „Rodena“ galėjo atlikti įskaitymą.

17Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes jam pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai. Taigi tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas prievolių pasibaigimo įskaitymu teisinio reglamentavimo taikymo (aiškinimo) praktiką, yra nurodęs, kad įskaitymas yra vienas iš įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje prievolės pabaiga įskaitymu apibrėžta kaip įskaitymas vienarūšio reikalavimo, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. Kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos. Pirma, prievolės šalis turi sieti abipusės teisės ir pareigos, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – savo skolininko skolininkas. Tokie šalių tarpusavio santykiai gali susiklostyti nebūtinai tuo pačiu sutartiniu-prievoliniu pagrindu. Įskaitymo teisei neturi reikšmės prievolės atsiradimo pagrindas, t. y. vienos šalies prievolė gali atsirasti iš sutarties, o kitos – iš delikto. Antra, šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatyme vartojama sąvoka „vienarūšiai reikalavimai“ taikytina ne prievolės rūšiai, o prievolės objektui, todėl, esant šalių priešpriešiniams piniginiams reikalavimams, nepriklausomai nuo galimo skirtingo jų atsiradimo pagrindo, įskaitymui kliūčių nėra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Specialiosios paskirties akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ v. Lietuvos Respublikos Finansų ministerija, bylos Nr. 3K-3-699/2002; 2006 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,, Bonitana“ v. AB ,, Vilkma“, bylos Nr. 3K-3-199/2006).Trečia, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. nukreipti viena kitai, o ne trečiajam asmeniui, ir visiškai ar iš dalies padengti vienas kitą. Ketvirta, abu reikalavimai turi būti galiojantys ir vykdytini.

18Nagrinėjamu atveju šalis siejo abipusės teisės ir pareigos, t. y. abi kartu buvo ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – savo skolininko skolininkas. Reikalavimai buvo priešpriešiniai ir galiojantys, todėl, kolegijos nuomone, apelianto atliktas įskaitymas vertinamas kaip teisėtas.

19Teisėjų kolegija mano, jog atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą nepagrįstai nurodo, kad santykių tarp apelianto ir UAB „Mano biuras“ negalima laikyti vienarūšiais, nes pagal sutartį iš vienos pusės buvo sutarta leisti prisijungti prie tinklų, o iš kitos pusės įsipareigota už tai sumokėti pinigines lėšas. Kaip jau minėta, sąvoka “vienarūšiai reikalavimai” yra taikytina ne prievolės rūšiai, o prievolės objektui. Todėl nėra jokių kliūčių įskaityti minėtų piniginių reikalavimų.

20Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, jog apelianto atskirasis skundas yra pagrįstas, todėl tenkintinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria patvirtintas apelianto kreditorinis reikalavimas, keistina.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 4 punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartį dalį, kuria patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės „Rodena“ kreditorinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Mano biuras“ bankroto byloje pakeisti ir išdėstyti taip:

23Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Rodena“ 30000 Lt kreditorinį reikalavimą bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Mano biuras“.

24Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. UAB „Mano biuras“ bankroto byloje kreditorius A. V. prašė patvirtinti... 4. Kreditorius UAB „Pleištas“ prašė patvirtinti 550,80 Lt finansinį... 5. Kreditoriaus UAB „Rodena“ prašė patvirtinti 30000 Lt finansinį... 6. UAB „Mano biuras“ administratoriaus atstovas sutiko, kad būtų... 7. Kauno apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartimi patenkino kreditoriaus... 8. Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Rodena“ prašo pakeisti Kauno apygardos... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Mano biuras“ prašo... 10. 1. Piniginius įskaitymus galima atlikti tik tuomet, kai yra vienarūšiai... 11. 2. Avansas neatlieka užtikrinamosios funkcijos, todėl šalis sumokėjus... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Kaip jau minėta, apeliantas prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo... 15. Iš bylos medžiagos, kad 2008 m. sausio 23 d. UAB „Rodena“ ir UAB „Mano... 16. Nustačius, jog avanso įskaitymas buvo atliktas iki bankroto bylos iškėlimo,... 17. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes jam pakanka vienos prievolės šalies... 18. Nagrinėjamu atveju šalis siejo abipusės teisės ir pareigos, t. y. abi kartu... 19. Teisėjų kolegija mano, jog atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą... 20. Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartį dalį, kuria patvirtintas... 23. Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Rodena“ 30000 Lt kreditorinį... 24. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....