Byla N1-15-336/2011

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra Kriščiūnienė, sekretoriaujant Violetai Lazauskienei, dalyvaujant prokurorui Gintarui Jakštui, Tomui Šiuliui gynėjui adv. Raimundui Gargasui nukentėjusiai L. R. kaltinamojo atstovui pagal įstatymą ir civ. atsakovui K. K., Kėdainių r. savivaldybės administracijos, vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Daivai Danisevičienei, N. N.,

2Viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3A. E., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, 9 klasių išsilavinimo, nedirbantis, gyvenantis ( - ), mokėsi ( - ), teistas 2 kartus: 2009-12-04 pagal LR BK 178 str. 2d., 22 parų arešto; 2010-11-29 pagal BK 178str.2d; BK 178str.2d; BK 178str.2d. , BK178str.1d. , BK 63str.1d.4d. tvarka, gautinė subendrinta bausmė – l/a 2 metams, bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs,

4kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas numatytas LR BK 178 str. 2 d. ( svetimo turto vagystė įsibrovus į automobilį laikotarpyje nuo 2010-09-17, 21,00 val. iki 2010-09-18, 5,10 val. ), bei BK 187 str. 3 d. ( nedidelės vertės svetimo turto sugadinimas )

Nustatė

5Kaltinamasis A. E. per laikotarpį nuo 2010-09-17; 21,00 val. iki 2010-09-18; 05,10 val., tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, išdaužęs T. M. vardu registruoto automobilio VW Passat, kurio valstybinis Nr. ( - ), priklausančio L. R., stovėjusio gatvėje, prie namo, esančio ( - ), 170 litų vertės dešinės pusės priekinių durelių lango stiklą ir tuo tyčia sunaikinęs nedidelės vertės svetimą turtą, po ko į šį automobilį įsibrovė ir iš jo pagrobė L. R. priklausantį 302,00 Lt vertės turtą: 300 litų vertės automagnetolą „Pioneer“ su 2 litų vertės MP3 disku.

6Kaltinamasis A. E. kaltu padaręs nusikalstamas veikas pripažino visiškai ir parodė, kad jis tiksliai dienos nepamena, galėjo būti 2010-09-17 apie 21,00 val. kartu su T. Č. išėjo pasivaikščioti po ( - ) pamatė stovintį automobilį VW Passat. Priėjęs prie a/m žiebtuvėliu pasišvietęs jo viduje pamatė automagnetolą. Jam kilo mintis ją pavogti. Po to jie grįžo namo, tačiau vėliau, naktį, apie 1val., tikslaus laiko nepamena, vėl abu išėjo į miestą pasivaikščioti. Prieš einant, jis lauke buvo radęs automobilinę keramikinę žvakę, ją prie namų su kirviu suskaldė, ir abu išėjo pasivaikščioti į miestą. Priėjęs prie to paties paminėto automobilio jis išdaužė dešinės pusės durelių stiklą panaudodamas keramikinę žvakės dalį ir iš automobilio pagrobė automagnetolą. Ją parsinešė į namus Šėtos g. 91, kur ją apžiūrėjo, o kitą dieną ją padavė V. M. parduoti, nes reikėjo automagnetolos jo draugui. Ar automagnetoloje buvo diskas nematė, nes automagnetolos nebuvo įjungęs, bet diskas galėjo būti. Nurodė, kad antrą kartą einant į miestą jis jau turėjo tikslą pavogti automagnetolą, apie savo ketinimus T. Č. nesakė. Jokios naudos iš vagystės neturėjo, nes norėjo automagnetolą parduoti, tačiau pagavo policija. Nurodė, kad civ. ieškinį pripažįsta, atlikdamas bausmę dirbs ir žalą atlygins. Nurodė, kad jis savo elgesį vertina blogai, kodėl taip elgiasi negali paaiškinti. Nukentėjusios atsiprašė.

7Be kaltinamojo visiško prisipažino, jo kaltė pilnai įrodyta šiais teisiamojo posėdžio metu sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka ištirtais įrodymais.

8Nukentėjusi L. R., parodė, kad naktį iš 2010-09-17 į 2010-09-18 paliko automobilį VW Passat, valstyb. Nr. ( - ), prie ( - ), prie savivaldybės kampo. Automobilis buvo užrakintas, įjungta signalizacija. Automobilis registruotas jos draugo T. M. vardu, tačiau a/m ji naudoja, yra a/m naudotoja. 2010-09-18 ryte, apie 5 val. atėjusi prie automobilio rado išdaužtą priekinių keleivio, dešinės pusės, durelių lango stiklą bei pasigedo automobilyje buvusios automagnetolos „Pioneer“ -300 Lt vertės su jame buvusia 2 Lt vertės kompaktine plokštele. Automagnetolą ir kompaktinę plokštelę policijoje jai grąžino, pretenzijų neturi. Nurodė, kad ji reiškia civilinį ieškinį dėl automobilio sugadinimo, stiklas kainavo 170 Lt, jo įdėjimas 50 Lt, ir kuro sąnaudos už 20 litrų 70 Lt, nes važinėjo po Kėdainius bei teko važiuoti į Kauną, ieškant stiklo. Viso civilinį ieškinį reiškia 290 Lt, prašo priteisti. Nurodė, kad kaltinamasis jos atsiprašė posėdžio metu.

9Iš apklausos protokolų (b. l. 23-24,25 ) matyti, kad liudytojas V. M. parodė, jog 2010-09-18, ryte, jam būnant namuose, ( - ) atėjo asmuo, pravarde „R.“, pavardė E., gyvenantis tame pačiame name. Nurodė, kad A. E. jam parodė automobilinį grotuvą „Pioneer“, jis paklausęs iš kur gavo, ar jam to grotuvo nereikia, A. E. atsakė, kad jį rado. Tuomet jis pasakė, kad paieškos pirkėjo, tačiau taip jo ir nesurado .

10Iš apklausos protokolų (b. l.71-73 ) matyti, kad liudytojas T. Č. parodė, kad 2010-09-17 tikslaus laiko nepamena jis su A. E., su kuriuo gyvena tame pačiame name ( - ), išėjo pasivaikščioti po Kėdainių m. Būnant kartu nebuvo jokios kalbos apie vagystes, A. E. jam nesiūlė eiti ką nors pavogti, pasivaikščioję jie grįžo namo. A. E. taip pat nuėjo namo, po kelių minučių vėl atėjo pas jį, paprašė plaktuko, jis jam padavė kirvį, matė kaip šis suskaldė rankoje laikytą automobilio užkūrimo žvakę ir ši pabiro į šukes, tuomet matė kaip A. pasiėmė keletą šukių ir įsidėjo į kišenę. Kam jam buvo reikalingos tos šukės jis nežino. Tada A. vėl jam pasiūlė eiti į miestą pasivaikščioti, jis sutiko. Jie ėjo pagal J. Basanavičiaus gatvę po to apsuko ratą ir grįžo pro Janušavos gatvę. Jie nesitarė ką nors vogti ir apie tai jokios kalbos nebuvo. Einant pro šeštadieninį turgų, esantį Janušavos a., Kėdainiuose, tikslaus adreso nežino, ten pastebėjo stovintį automobilį VW Passat, a/m stovėjo priekiu į turgavietės pusę, kiek pamena buvo juodos spalvos. Pamatė, kaip nieko nepasakęs A. pasuko link minėto automobilio, jis ėjo iš paskos, ten abu žvilgtelėjo į a/m vidų, ne dėl to, kad jis galvojo apvogti, tačiau tik iš smalsumo, nes tai darė Aleksejus, kuris pasišvietė su žibintuvėliu. A. nesiūlė jam pagrobti automagnetolos, bei A. dar žiūrint pro a/m langą, jis pats pasuko link laiptų vedančių į Kėdainių m. centrą, nemanė, kad A. bandys pagrobti automagnetolą. Gatvė tuo metu buvo neapšviesta. Jam nueinant link laiptų pasigirdo stiklo dūžis ir suveikė a/m signalizacija, jis tuomet atsisuko ir pamatė iš automobilio dešinės pusės atbėgantį A., kuris rankoje laikė automagnetolą, jos pavadinimo nežino, nes buvo tamsu, neįžiūrėjo. Su kuo A. išdaužė a/m stiklą nežino, tačiau mano tai galėjo padaryti su minėtos automobilinės keraminės žvakės dalimis, kurias kaip minėjo buvo pasiėmęs su savimi. Tuomet jie su A. parėjo į ( - ) namą ir jis nuėjo namo, kol ėjo namo, pagrobtą automagnetolą E. laikė užsikišęs už striukės. Parėjus į ( - ) namą, laiptinėje A. išsitraukė ir jam parodė automagnetolą tada jau ir pamatė, kad tai automagnetola „Pioneer“ pilkos spalvos. Apie tai kam pardavė automagnetolą A. jis nežino.

11Iš byloje esančio įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad 2010-09-18 buvo apžiūrėta įvykio vieta, ( - ), bei automobilis VW Passat, v/n ( - ), rasta išdužęs automobilio priekinių durelių dešinės pusės stiklas, ant žemės ir a/m viduje rasta stiklų šukės, taip pat salone, priekinėje panelėje rasta anga iš kurios kyšo įvairių spalvų laidai. A/m durelių spynelės tvarkingos ( b. 1. 5-8).

12Iš byloje esančio daiktų pateikimo protokolo ( b. 1. 26), matyti, kad liudytojas V. M. pateikė automagnetolą „Pioneer“; kuri apžiūrėta, jos požymiai fiksuoti daiktų apžiūros protokole ( b. 1. 27-29);

13Iš byloje esančio daiktų ir kitų objektų parodymo atpažinti protokolo ( b. 1. 30-31), matyti, kad nukentėjusioji L. R. atpažino iš jos pagrobtą automagnetolą, kuri buvo paimta iš V. M.; pakvitavimu automagnetola „ Pioneer“ iki atskiro nurodymo grąžinta nukentėjusiai (b.l.33);

14Iš byloje esančio parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad kaltinamasis patvirtino savo duotus parodymus (b.l.99-103)

15Teismas išanalizavęs įrodymų visumą daro išvadą, kad kaltinamasis padarė minėtas nusikalstamas veikas, t.y. laikotarpyje nuo 2010-09-17; 21,00 val. iki 2010-09-18; 05,10 val., tikslus laikas nenustatytas, išdaužęs T. M. vardu registruoto automobilio VW Passat, kurio valstybinis Nr. ( - ), priklausančio L. R., stovėjusio gatvėje, prie namo, esančio ( - ), 170 litų vertės dešinės pusės priekinių durelių lango stiklą ir tuo tyčia sunaikino nedidelės vertės svetimą turtą, po ko į šį automobilį įsibrovė ir iš jo pagrobė L. R. priklausantį 302,00 Lt vertės turtą: 300 litų vertės automagnetolą „Pioneer“ ir 2 litų vertės MP3 diską. Kaltinamasis įsibraudamas į saugyklą, t.y. į a/m pagrobė turtą ir sugadino svetimą turtą - 170 Lt vertės, nes nustatyta, kad a/m buvo saugomas ir mechaninėmis ir elektroninėms priemonėmis, t.y. buvo užrakintas ir įjungta signalizacija. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamajam inkriminuota, kad jis įsibrovė į a/m VW Passat kurio numeris nurodytas ACN ( - ), tačiau teisiamojo posėdžio metu nustatyta, kad a/m VW Passat numeris yra ACN ( - ), teismas tikslina minėtą aplinkybę (BPK 305str,) nes patikslinus minėtą aplinkybę įstatymas nepažeidžiamas, faktinės bylos aplinkybės nesikeičia, kaltinamojo teisės nesuvaržomos, nes teismas įvertinęs įrodymus turi teisę patikslinti minėtas aplinkybes ( kasacinė byla Nr. 2K-74, 1998-05-15, teismų praktika Nr.9).

16Teismas daro išvadą, kad kaltinamojo nusikalstama veika kvalifikuota teisingai atitinka LR BK 178 str. 2 d. ir BK 187 str. 3 d, idealioji nusikalstamų veikų sutaptis.

17Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad kaltu padaręs nusikalstamas veikas prisipažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

18Teismas skirdamas bausmę kaltinamajam atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį ir pobūdį. Jis padarė dvi nusikalstamas veikas iš idealiosios sutapties, viena iš jų apysunkė (BK 11str.), kita baudžiamasis nusižengimas (BK 12 str.), jo padarytos nusikalstamos veikos sunkių pasekmių nesukėlė. Atsižvelgia į kaltinamojo asmenybę. Jis praeityje teistas 2 kartus, išvadų iš ankstesnio teistumo nedaro, bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamasis nesistengia keisti nusikalstamą gyvenimo būdą, stoti į dorą ir sąžiningą kelią. Kaltinamasis yra VĮ Kėdainių PSPC Psichikos sveikatos kabineto konsultacinėje grupėje, diagnozė – socializuotas elgesio sutrikimas (b.l.138), iš byloje esančio teismo psichiatrijos ekspertizės akto Nr. 103MS-27, 2009m. 08-27 - 09-18, matyti, kad A. E. konstatuotas socializuotas elgesio sutrikimas, kuris netrukdo suprasti savo veiksmų esmės ir juos valdyti (b.l.139-141); Kaltinamasis nusikalstamų veikų padarymo metu mokėsi Kėdainių Jaunimo mokykloje (b.l.144), iš mokyklos pateiktos charakteristikos, charakterizuojamas neigiamai (b.l.145-146), kaip sistemingai pažeidinėjantis elgesio kultūrą, bendravimo su bendraamžiais ir suaugusiais normas, dažnai vartoja necenzūriškus žodžius, yra įžūlus, save pervertina, klasėje draugų neturi, dažnai konfliktuoja, nuolatinai pažeidinėja mokyklos mokinių vidaus tvarkos taisykles, buvo jam skirta minimalios priežiūros priemonė. Tėvas vaiku nesirūpina, motina rodo iniciatyvą bendraujant su klasės auklėtoja, tačiau sūnaus auklėjimui visiškai neturi įtakos. Pati kaltinamojo motina K. K. nurodė, kad šeimoje yra šeši vaikai, kaltinamasis jos sūnus, kuris jos neklausė, darė teisės pažeidimus. Iš pateiktos Kauno a. VPK Kėdainių PK pažymos matyti, kad A. E. buvo įrašytas į Kėdainių r. PK profilaktinę įskaitą , taip pat registruotas policiją dominančių vaikų sąraše, fiksuota jo 18 pažeidimų (b.l.149-150). Žala nėra atlyginta, tačiau pats kaltinamasis bei jo atstovė pagal įstatymą ir civ. atsakovė K. K. civ. ieškinį pripažįsta pilnai. Teismas daro išvadą, kad kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos nėra atsitiktinės, jo padarytos nusikalstamos veikos yra tik loginė jo gyvenimo būdo ir ankstesnio elgesio pasekmė. Tačiau teismas atsižvelgia į tai, kad jis yra jauno amžiaus, jam tik 16 metų, nepilnametis, kaltu padaręs nusikalstamas veikas prisipažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi. Teismas skirdamas bausmę kaltinamajam vadovaujasi LR BK 54 str., 91 str. nuostatomis, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, į nepilnamečio gyvenimo ir auklėjimo sąlygas, jo socialinę brandą, elgesį po nusikalstamos veikos padarymo. Teismas atsižvelgdamas į nurodytų aplinkybių visumą, siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį, bei teisingumo principą, įvertinant tai, kad bausmės tikslai yra ne tik nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, bet ir jį paveikti, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų. Teismas mano, kad bausmės tikslai kaltinamojo atžvilgiu gali būti pasiekti tik skiriant jam už BK 187 str. 3 d. padarytą veiką - areštą, o už BK 178 str. 2 d. padarytą nusikalstamą veiką griežčiausią sankcijoje numatytą bausmės rūšį - laisvės atėmimą. Teismas mano, jog kaltinamajam atsižvelgus į paminėtas aplinkybes, yra pagrindo už padarytas nusikalstamas veikas skirti arešto ir laisvės atėmimo bausmę mažesnę už įstatyme numatytos bausmės vidurkį. Sutinkamai su LR BK 63str. 1 d. 4 d. 9 d. kaltinamajam paskirta bausmė dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrintina su 2010-11-29 Kėdainių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi. Kadangi kaltinamasis nepilnametis, sutinkamai su LR BVK 90 str. bausmę jam skiriama atlikti nepilnamečių pataisos namuose.

19Civ. ieškinys pareikštas nukentėjusios L. R. 290,00Lt sumai dėl turtinės žalos atlyginimo yra realus, pagrįstas, civ. ieškinį pilnai pripažįsta pats kaltinamasis bei jo atstovė pagal įstatymą ir civ. atsakovė K. K., todėl tenkintinas pilnai, priteistinas.

20 Daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: automagnetola „ Pioneer“ kuri iki atskiro nurodymo grąžinta nukentėjusiai (b.l.33), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintina nukentėjusiai L. R..

21Sutinkamai su LR BPK 103str.105str.1d. 2d. iš kaltinamojo priteistina proceso išlaidos – 8,34 Lt ( pašto išlaidos), valstybės naudai.

22Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297str. 273str. 302-303 str.,

Nutarė

23 A. E. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas numatytas Lietuvos Respublikos BK 178 str.2 d. ir BK 187 str. 3 d. ir nubausti jį :

24- pagal BK 178 str. 2 d. - laisvės atėmimu šešiems (6) mėnesiams.

25- pagal BK 187 str. 3 d. – dvidešimt dvejoms ( 22) paroms arešto.

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d. ir 5 d. 1 p. 2 p. skirtas bausmes subendrinti bausmių apėmimo būdu, griežtesne apimant švelnesnę ir paskirti subendrintą galutinę bausmę – laisvės atėmimą šešiems (6) mėnesiams. Sutinkamai su LR BK 63 str. 1 d. 4 d. 9 d. šiuo nuosprendžiu subendrintą bausmę, bausmių dalinio sudėjimo būdu subendrinti su 2010-11-29 Kėdainių r. apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi, prie griežčiausios bausmės iš dalies pridedant švelnesnės bausmės dalį ir galutinę subendrintą bausmę paskirti – laisvės atėmimą dvejiems (2) metams ir trims (3) mėnesiams.

27Bausmę paskirti atlikti nepilnamečių pataisos namuose.

28Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2011-01-06. Į bausmės laiką įskaityti atliktą bausmę pagal ankstesnį nuosprendį nuo 2010-11-29 iki 2011-01-06 bei laikino sulaikymo laiką ir kardomojo kalinimo laiką nuo 2010-05-18 iki 2010-05-20 ir nuo 2010-09-21 -2010-09-23 bei nuo 2010-10-14 iki 2010-11-29.

29Kardomąją priemonę, suėmimą, palikti iki įsiteisės nuosprendis.

30Civ. ieškinį tenkinti pilnai, priteisti iš kaltinamojo A. E., o jam neturint turto ar uždarbio, kurio pakaktų žalai atlyginti, subsidariai iš atstovės pagal įstatymą ir civ. atsakovės K. K. - 290 litų turtinės žalos atlyginimo, nukentėjusios L. R. naudai.

31 Daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: automagnetola „ Pioneer“ kuri iki atskiro nurodymo grąžinta nukentėjusiai, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintina nukentėjusiai L. R..

32Priteisti iš nuteistojo A. E. proceso išlaidas – 8,34 Lt, valstybei.

33Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o nuteistajam nuo jo nuorašo įteikimo dienos, apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą bylą nagrinėjusiam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra... 2. Viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. A. E., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 4. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas numatytas LR BK 178 str. 2 d. (... 5. Kaltinamasis A. E. per laikotarpį nuo 2010-09-17; 21,00 val. iki 2010-09-18;... 6. Kaltinamasis A. E. kaltu padaręs nusikalstamas veikas pripažino visiškai ir... 7. Be kaltinamojo visiško prisipažino, jo kaltė pilnai įrodyta šiais... 8. Nukentėjusi L. R., parodė, kad naktį iš 2010-09-17 į 2010-09-18 paliko... 9. Iš apklausos protokolų (b. l. 23-24,25 ) matyti, kad liudytojas V. M.... 10. Iš apklausos protokolų (b. l.71-73 ) matyti, kad liudytojas T. Č. parodė,... 11. Iš byloje esančio įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad 2010-09-18... 12. Iš byloje esančio daiktų pateikimo protokolo ( b. 1. 26), matyti, kad... 13. Iš byloje esančio daiktų ir kitų objektų parodymo atpažinti protokolo (... 14. Iš byloje esančio parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad... 15. Teismas išanalizavęs įrodymų visumą daro išvadą, kad kaltinamasis... 16. Teismas daro išvadą, kad kaltinamojo nusikalstama veika kvalifikuota... 17. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad kaltu padaręs... 18. Teismas skirdamas bausmę kaltinamajam atsižvelgia į padarytų nusikalstamų... 19. Civ. ieškinys pareikštas nukentėjusios L. R. 290,00Lt sumai dėl turtinės... 20. Daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 21. Sutinkamai su LR BPK 103str.105str.1d. 2d. iš kaltinamojo priteistina proceso... 22. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK... 23. A. E. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas numatytas Lietuvos... 24. - pagal BK 178 str. 2 d. - laisvės atėmimu šešiems (6) mėnesiams.... 25. - pagal BK 187 str. 3 d. – dvidešimt dvejoms ( 22) paroms arešto.... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d. ir 5 d. 1 p. 2 p. skirtas... 27. Bausmę paskirti atlikti nepilnamečių pataisos namuose.... 28. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2011-01-06. Į bausmės laiką įskaityti... 29. Kardomąją priemonę, suėmimą, palikti iki įsiteisės nuosprendis.... 30. Civ. ieškinį tenkinti pilnai, priteisti iš kaltinamojo A. E., o jam neturint... 31. Daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 32. Priteisti iš nuteistojo A. E. proceso išlaidas – 8,34 Lt, valstybei.... 33. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o nuteistajam nuo jo nuorašo...