Byla 2-2389-328/2015
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Žukauskienė, sekretoriaujant Violetai Žalienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei V. K., trečiojo asmens Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei A. V. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės DNSB „Taikos 103“ ieškinį atsakovams S. Č., E. J., H. J. (įstatyminis atstovas V. N.). V. N., trečiajam asmeniui Klaipėdos miesto vaiko teisių apsaugos skyriui dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė patikslintu ieškiniu prašo iš atsakovo S. Č. priteisti 1434,38 Eur skolą, iš atsakovo H. J. – 717,19 Eur skolą, iš atsakovės E. J. -708,60 Eur skolą, iš atsakovo V. N. – 8,58 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas (b.l. 113). Nurodė, jog atsakovai už laikotarpį nuo 2007-03-01 iki 2014-04-30 bendrijai yra skolingi 9905,21 Lt (2868,75 Eur). Ieškovė DNSB ,,TAIKOS 103“ vienija daugiabučio namo, esančio ( - ) patalpų savininkus. Atsakovai yra bendrijos nariais, jiems bendrosios dalinės nuosavybes teise priklauso butas, adresu ( - ). Už laikotarpį nuo 2007-03-01 iki 2014-04-30 atsakovai gavo komunalinių, administravimo ir kt. paslaugų, už kurias turėjo sumokėti ieškovei, tačiau įsiskolinimo nepadengė (b.l. 3-6). Iš 2015-02-23 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog butas, esantis ( - ), Klaipėdoje iki 2014-04-09 nuosavybės teise priklausė sekančiomis dalimis: ½ (viena antroji) dalis atsakovui S. Č., ¼ (viena ketvirtoji) dalis atsakovui H. J., ¼ (viena ketvirtoji) dalis E. J.. Nuo 2014-04-09 minėtas butas nuosavybės teise priklauso ½ (viena antroji) dalis atsakovui S. Č., ¼ (viena ketvirtoji) dalis atsakovui H. J., ¼ (viena ketvirtoji) dalis V. N. (b.l. 113). Atsižvelgiant į tai, iš atsakovų įsiskolinimas priteistinas proporcingai pagal kiekvienam bendraturčiui priklausančią buto dalį.

32015-05-05 Klaipėdos miesto apylinkės teismas nutartimi patvirtino tarp ieškovo ir atsakovų H. J., atstovaujamo įstatyminio atstovo V. N., atsakovo V. N. sudarytą taikos sutartį, civilinę bylą dalyje dėl 717,19 Eur skolos priteisimo iš atsakovo H. J., ir 8,58 Eur skolos priteisimo iš atsakovo V. N. nutraukė (b.l. 131-132).

4Atsakovai S. Č. ir E. J. atsiliepimo į ieškinį ir patikslintą ieškinį nepateikė.

5Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu patvirtino ieškinyje ir patikslintame ieškinyje išdėstytas aplinkybes, palaikė patikslintą ieškinį, prašė iš atsakovų S. Č. ir E. J. priteisti įsiskolinimą, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovams S. Č. ir E. J. apie posėdį pranešta tinkamai, tačiau šalys į bylos nagrinėjimą neatvyko. Prašymų teismui nepateikė.

7Ieškinys tenkintinas.

8Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovė DNSB ,,Taikos 103“ vienija daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ) patalpų savininkus (b.l. 13-14). Atsakovams S. Č., E. J., H. J. iki 2014-04-09 bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausė butas, adresu ( - ) (b.l. 7; 114). Ieškovė teikė atsakovams komunalines, administravimo ir kitas paslaugas, tačiau atsakovai laikotarpiu nuo 2007-03-01 iki 2014-04-30 už suteiktas paslaugas su ieškove neatsiskaitė, todėl ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovų S. Č., E. J., nepilnamečio H. J. įstatyminio atstovo V. N. solidariai 9905,21 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. (b. l. 3-6). 2014-08-20 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu už akių ieškovės ieškinys patenkintas (b. l. 45-46). 2014-10-22 teisme gautas atsakovo H. J. įstatyminio atstovo V. N. pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (b. l. 50-54), ieškovė pateikė atsiliepimą (b. l. 71-74). 2015-01-19 Klaipėdos apylinkės teismas nutartimi panaikino 2014-08-20 sprendimą už akių (b. l. 105-107). 2015-02-24 patikslintu ieškiniu ieškovė atsižvelgiant į atsakovams priklausančias idealiąsias dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje priteisti iš atsakovo S. Č. priteisti 1434,38 Eur skolą, iš atsakovo H. J. – 717,19 Eur skolą, iš atsakovės E. J. -708,60 Eur skolą, iš atsakovo V. N. – 8,58 Eur skolą, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 113). 2015-05-05 nutartimi civilinė byla dalyje dėl reikalavimų atsakovams H. J. ir V. N. nutraukta, patvirtinus taikos sutartį (b. l. 131-132). Kadangi likusioje dalyje įsiskolinimas padengtas nebuvo, ieškovė prašo iš atsakovų S. Č. ir E. J. priteisti įsiskolinimą proporcingai pagal jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančią dalį.

9Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (Civilinio proceso kodekso 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal Civilinio proceso kodekso 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014).

10Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad butas, esantis ( - ) bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso atsakovams S. Č. – ½ (viena antroji dalis) buto, H. J. ir E. J. po ¼ (vieną ketvirtąją buvo) (b.l. 114). Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog nuo 2014-04-09 pasikeitė ¼ dalies buvo savininkas, atsakovei E. J. nuosavybės teise priklausiusi ¼ (viena ketvirtoji) dalis buvo perleista atsakovui V. N. (b.l. 114). Civilinio kodekso nuostatos numato, jog kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms (Civilinio kodekso 4.76 straipsnio 1 dalis). Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga; butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalis, 3 dalis, 4 dalis). Atsakovai, kaip nekilnojamojo turto – buto savininkai privalo išlaikyti turtą, mokėti mokesčius ir kitus mokėjimus, proporcingai savo turimai daliai dengti bendrojo naudojimo objektų administravimo išlaidas. Atsakovai šią pareigą vykdė netinkamai dėl ko susidarė ieškovo nurodomas įsiskolinimas.

11Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių (Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalis.). Ieškovė daugiabučio namo savininkų bendrija ,,Taikos 103“ yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, įgyvendinantis daugiabučio namo, esančio ( - ) patalpų savininkų bendrąsias teise, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu (b. l. 15). DNSB ,,Taikos 103“ įstatų 27.1, 27.5, 27.6, 27.10 punktai numato, jog bendrijos narys privalo laikytis bendrijos įstatų, vykdyti bendrijos valdymo organų ir revizoriaus sprendimus, nustatyta tvarka atsiskaityti už teikiamas paslaugas, mokėti bendrijos nustatytas įmokas, apmokėti bendrijos nustatytas išlaidas, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu, ar tvarkymu pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomus statinių naudojimo priežiūros reikalavimus, atsakyti pagal savo prievoles (b. l. 16). Iš byloje pateiktų pažymų apie mokesčių apskaičiavimą matyti, jog atsakovų įsiskolinimas už butui, esančiam ( - ), suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2007-03-01 iki 2014-04-09 yra 2834,42 Eur (9786,68 Lt) (b.l. 118-121), o laikotarpiu nuo 2014-04-09 iki 2014-04-30 sudaro 118,53 Eur (b.l. 122). Kadangi Atsakovams butas, esantis ( - ) priklauso nuosavybės teise, todėl jiems kaip turto savininkams tenka prievolė mokėti mokesčius ir kitus mokėjimus, susijusius su turtu, dengti namo, kuriame yra butas (turtas), bendrojo naudojimo objektų administravimo išlaidas. Įvertinus byloje surinktus duomenis ir nustatytas aplinkybes, konstatuotina, jog atsakovė E. J. jai nuosavybės teise priklausančią dalį 2014-04-09 perleido V. N., E. J. privalo dengti įsiskolinimą susidariusį iki turto perleidimo momento (2014-04-09), o atsakovui S. Č. už visą įsiskolinimo laikotarpį. Papildomai pažymėtina, jog atsižvelgiant į tai, kad civilinė byla dalyje dėl skolos priteisimo iš atsakovų H. J. ir V. N. yra nutraukta, ginčo dėl jiems priklausančios dengti skolos dalies nėra, teismas atskirai dėl šių atsakovų nepasisako.

12Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp šalių susidarė prievoliniai teisiniai santykiai (Civilinio kodekso 6.1-6.4 straipsnis). Ieškovė teikia atsakovams paslaugas, atsakovai jomis naudojasi, tačiau savo prievolės neįvykdė, už teikiamas paslaugas ieškovei neatsiskaitė. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra,- vadovaujantis protingumo kriterijais (Civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (Civilinio kodekso 6.59 straipsnio). Atsakovai, praleidę prievolės įvykdymo terminą, laikomi pažeidusiais prievolę (Civilinio kodekso 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Bendraturčiai turi vienodas teises į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms (Civilinio kodekso 4.76 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovės reikalavimas dėl skolos priteisimo, kaip pagrįstas, tenkintinas, iš atsakovo S. Č. ieškovei priteistinas 1434,38 Eur įsiskolinimas, iš atsakovės E. J. ieškovei priteistina 708,60 Eur skola proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (Civilinio kodekso 4.76 straipsnio 1 dalis).

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovei iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2014-07-11, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

14Ieškovė pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis 1 dalis). Ieškinį patenkinus, iš atsakovų priteistinos ieškovei jos turėtos bylinėjimosi išlaidos (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis). Ieškovė byloje pateikė duomenis, jog ji sumokėjo 130,33 Eur (450,00 Lt) išlaidų už procesinių dokumentų parengimą (b. l. 27) ir 72,60 Eur atstovavimo išlaidų (b. l. 128). Atsakovai H. J., atstovaujamas jo įstatyminio atstovo, ir atsakovas V. N., remiantis taikos sutarties 4 punktu įsipareigojo atlyginti ieškovei 80,65 Eur bylinėjimosi išlaidų (b. l. 132), todėl iš kiekvieno atsakovo priteistina ieškovei po 61,14 Eur bylinėjimosi išlaidų (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnis 1 dalis 6 punktas, 9 punktas, 93 straipsnis). Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovų į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalis). Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleista, todėl 64,00 Eur žyminis mokestis priteistinas iš atsakovų į valstybės biudžetą (Civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 14 punktas, Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatymo 23 straipsnio 3 dalis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš atsakovo S. Č., asmens kodas ( - ) 1434,38 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2014-07-11, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 61,14 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo DNSB ,,Taikos 103“ naudai.

18Priteisti iš atsakovės E. J., asmens kodas ( - ) 708,60 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2014-07-11, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 61,14 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo DNSB ,,Taikos 103“ naudai.

19Priteisti iš atsakovų S. Č., asmens kodas ( - ) E. J., asmens kodas ( - ) po 32,00 Eur žyminį mokestį į valstybės biudžetą.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Žukauskienė,... 2. ieškovė patikslintu ieškiniu prašo iš atsakovo S. Č. priteisti 1434,38... 3. 2015-05-05 Klaipėdos miesto apylinkės teismas nutartimi patvirtino tarp... 4. Atsakovai S. Č. ir E. J. atsiliepimo į ieškinį ir patikslintą ieškinį... 5. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu patvirtino ieškinyje ir... 6. Atsakovams S. Č. ir E. J. apie posėdį pranešta tinkamai, tačiau šalys į... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovė DNSB ,,Taikos 103“... 9. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso... 10. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad butas, esantis ( - ) bendrosios... 11. Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus... 12. Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 14. Ieškovė pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas. Šaliai, kurios... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270... 16. ieškinį tenkinti.... 17. Priteisti iš atsakovo S. Č., asmens kodas ( - ) 1434,38 Eur skolą, 5... 18. Priteisti iš atsakovės E. J., asmens kodas ( - ) 708,60 Eur skolą, 5... 19. Priteisti iš atsakovų S. Č., asmens kodas ( - ) E. J., asmens kodas ( - ) po... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...