Byla 1-64-523/2016
Dėl to įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo sužalota V. G., jai padaryta kairės kojos išorinio ir vidinio kulkšnelių, kairio blauzdikaulio apatinio galo užpakalinio krašto lūžimai, t. y. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl tokio pobūdžio sužalojimų sveikata sutrikdoma ilgiau nei 10 dienų

1Jurbarko rajono apylinkės teismo teisėjas Arūnas Bacevičius, sekretoriaujant Irenai Kostkuvienei, dalyvaujant prokurorei Dangirai Vidutienei, kaltinamajam M. S., kaltinamojo gynėjui advokatui Donatui Ramanauskui, nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei V. G., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M. S., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 281 str. 1 d.,

Nustatė

2M. S. 2015 m. gruodžio 11 d., apie 7 val. 05 min., Jurbarko mieste, Knygnešių gatvėje, vairuodamas I. D. priklausantį automobilį „Mercedes Benz 315“, valstybinis Nr. ( - ) pažeidė Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių 27 punkto reikalavimus, t. y. išvažiuodamas iš kelio į šalia jo esančią teritoriją – degalinės „Ventus“ aikštelę, privalėdamas sustoti ir praleisti pėsčiąją V. G., kurios judėjimo kryptį jis kirto, nesustojo ir pėsčiosios nepraleido, dėl to įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo sužalota V. G., jai padaryta kairės kojos išorinio ir vidinio kulkšnelių, kairio blauzdikaulio apatinio galo užpakalinio krašto lūžimai, t. y. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl tokio pobūdžio sužalojimų sveikata sutrikdoma ilgiau nei 10 dienų.

3Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis M. S. pripažino kaltę dėl eismo įvykio ir nuoširdžiai gailėjosi. Paaiškino, kad iš gatvės suko į degalinę. Sukdamas, nepastebėjo V. G. ir ją kliudė. Buvo tamsu, todėl nepastebėjo. Greitis buvo nedidelis, buvo įjungta pirma pavara. Buvo blaivus. Degalinės darbuotojai iškvietė greitąją pagalbą. Sutinka, kad nukentėjusiajai galėjo atsirasti tokie sužalojimai. Po įvykio atsiprašė nukentėjusiosios, buvo nuėjęs aplankyti į ligoninę. Prašo reikalaujamą žalą priteisti ne solidariai, o tik iš draudimo bendrovės.

4Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusioji V. G. paaiškino, kad įvykio dieną važiavo į darbą. Kirto Knygnešių gatvę vedina dviračiu. Ėjo degalinės aikštelėje, kai atsitrenkė automobilis. Buvo su liemene, ant dviračio buvo atšvaitai. Kaltinamasis atėjo į ligoninę ir jos atsiprašė. Draudimo bendrovė jai atlygino 1000,00 EUR neturtinės žalos, 90,00 EUR turtinės žalos ir 620,42 EUR negautų pajamų. Prašo priteisti dar 1700,00 EUR neturtinės žalos. Patyrė skausmą, operaciją, laukia dar viena operacija. Iki kovo 7 dienos nedirbo. Buvo sutrikdytas darbas, o tai yra pagrindinis uždarbis.

5Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad: 2015-12-11, apie 7.05 val., M. S. vairuojamas automobilis „Mercedes Benz 315“, valstybinis Nr. ( - ) įvažiavime į degalinę „Ventus“, esančią Jurbarko mieste, Knygnešių gatvėje, kliudė dviratį vedančią V. G. (b. l. 1); eismo įvykio vieta buvo apšviesta gatvės žibintais, nereguliuojama, asfaltas buvo apledėjęs, po eismo įvykio automobilio priekis nukreiptas į degalinės teritoriją, ratai pasukti dešiniau, dviratis guli priekiu į Jurbarkų kaimo pusę (b. l. 4-8, 9); automobilis „Mercedes Benz 315“, valstybinis Nr. ( - ) nuosavybės teise priklauso I. D., automobilis buvo apdraustas transporto priemonių valdytojų privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, atitiko techninius reikalavimus (b. l. 11, 13, 14); M. S. turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą (b. l. 12); V. G. ir M. S. eismo įvykio metu buvo blaivūs (b. l. 15, 16, 19); ant dviračio bagažinės ir pedalų yra atšvaitai, ant ratų atšvaitų nėra (b. l. 20-21); V. G. nustatyta kairės kojos išorinio ir vidinio kulkšnelių, kairio blauzdikaulio apatinio galo užpakalinio krašto lūžimai, nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl tokio pobūdžio sužalojimų sveikata sutrikdoma ilgiau nei 10 dienų. Sužalojimai padaryti kietais bukais daiktais, tai galėjo būti atsikišusios automobilio dalys, kietas pagrindas, pvz. kelio danga (b. l. 25); AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje V. G. išmokėjo 1090,00 EUR draudimo išmoką – 1000,00 EUR išmoką už patirtą neturtinę žalą ir 30,00 EUR turtinę žalą už dviratį, 60,00 EUR turtinę žalą už rūbus (b. l. 54, 107-109, 120-121); V. G. pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašo priteisti 1700,00 EUR neturtinės žalos ir 620,42 EUR negautų pajamų (b. l. 104-106); V. G. registruota darbo biržoje, jai yra išduotas verslo liudijimas (b. l. 117, 118, 119).

6Įvertinus byloje esančius duomenis pripažintina, kad M. S. veiksmuose yra nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 281 str. 1 d., požymiai. M. S., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad sukant į degalinės teritoriją, išgirdo duslų garsą ir sustojo, išlipęs iš automobilio pamatė gulinčią moterį, o šalia jos gulintį dviratį, suprato, kad ją kliudė, moters visiškai nepastebėjo (b. l. 34, 39-40). Nukentėjusioji nurodė, kad statmenai kirto Knygnešių gatvę, vesdamasi dviratį, jau esant įvažiavime į degalinę, į degalinės teritoriją suko automobilis ir kliudė jos dviračio galą, ji pargriuvo ir pajuto skausmą kairėje kojoje, buvo su šviesą atspindinčia liemene, ant dviračio buvo degantis žibintas (b. l. 30). Kelių eismo taisyklių 27 punkte numatyta, kad įvažiuodamas į kelią iš esančių šalia jo teritorijų, išvažiuodamas iš kelio, vairuotojas privalo sustoti ir praleisti pėsčiąjį, kurio judėjimo kryptį jis kerta. M. S., išvažiuodamas iš kelio į degalinės teritoriją, nepraleido pėsčiosios V. G. ir kliudė jos vedamą dviratį, t. y. pažeidė kelių eismo saugumo taisykles, dėl ko kilo baudžiamajame įstatyme numatyti padariniai - buvo nesunkiai sutrikdyta V. G. sveikata. Eismo įvykis įvyko žiemą, tamsiu paros metu. Gatvė buvo apšviesta. Nukentėjusioji vilkėjo šviesą atspindinčią liemenę, ant dviračio bagažinės ir pedalų buvo atšvaitai. Atsižvelgiant į metų ir paros laiko nulemtas važiavimo sąlygas, nedidelį automobilio greitį išsukant iš kelio, kaltinamasis turėjo galimybę pamatyti šviesą atspindinčią liemenę vilkinčią pėsčiąją bei dviratį su žibintu ir atšvaitais ir išvengti eismo įvykio. Tarp nukentėjusiosios sužalojimo ir kaltinamojo veikos yra tiesioginis priežastinis ryšys. Nusikalstama veika padaryta neatsargiai. M. S. veiksmuose yra visi Lietuvos Respublikos BK 281 str. 1 d. numatyto nusikaltimo objektyvieji ir subjektyvieji sudėties požymiai.

7M. S. neteistas (b. l. 43), turi galiojančią administracinę nuobaudą, skirtą už greičio viršijimą (b. l. 49). Iš Administracinių teisės pažeidimų registrų išrašo matyti, kad administracine tvarka už pažeidimus, susijusius su kelių transportu, baustas daug kartų.

8Atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (Lietuvos Respublikos BK 59 str. 1 d. 2 p.).

9Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

10Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į tai, kad padarytas neatsargus nesunkus nusikaltimas, į kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančią aplinkybę. Bausmės paskirtį labiausiai atitiks baudos paskyrimas. Už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 281 str. 1 d., M. S. skiriama 15 MGL (564,90 EUR) dydžio bauda. Atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamajam pripažinus kaltę, bausmė mažinama vienu trečdaliu ir galutinė bausmė skiriama 10 MGL (376,60 EUR) dydžio bauda.

11Dėl civilinio ieškinio.

12Nukentėjusioji civiliniu ieškiniu prašo priteisti 1700,00 EUR neturtinės žalos ir 620,42 EUR negautų pajamų. Byloje nustatyta, kad transporto priemonė, kurią vairavo M. S., priklauso I. D. ir buvo apdrausta transporto priemonių valdytojų privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje.

13Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 str. 1 d. numatyta, kad atsakingas draudikas moka išmoką, jeigu transporto priemonės valdytojui dėl padarytos žalos nukentėjusiam trečiajam asmeniui atsiranda civilinė atsakomybė. Pagal to paties Įstatymo 11 str. 1 d. 3 p. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, yra 5000000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 5000 eurų dėl neturtinės žalos) ir 1000000 eurų dėl žalos turtui. Nustatyta, kad draudikas nukentėjusiajai išmokėjo 1090,00 EUR dydžio draudimo išmoką, kurią sudaro 1000,00 EUR išmoka už patirtą neturtinę žalą, 30,00 EUR už įvykio metu apgadintą dviratį ir 60,00 EUR už įvykio metu apgadintus rūbus. Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusioji nurodė, kad draudikas pervedė ir 620,42 EUR negautų pajamų, todėl ši ieškinio dalis nebenagrinėjama.

14Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (Lietuvos Respublikos CK 6.263 str. 2 d.). Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos neturtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus (Lietuvos Respublikos CK 6.250 str.).

15Nukentėjusioji ieškinyje nurodė, kad neturtinė žala pasireiškė skaudžiais išgyvenimais, neigiamomis emocijomis, nepatogumais jos sutuoktiniui, baime automobiliams, emociniu nuovargiu, nervine įtampa.

16Teismas, spręsdamas dėl padarytos neturtinės žalos dydžio, atsižvelgia į nukentėjusiosios patirtų sužalojimų pobūdį bei su tuo susijusius neigiamus išgyvenimus – fizinį skausmą, operaciją, gydymą, apribotą galimybę savarankiškai judėti, būsimą operaciją svetimkūniams pašalinti, patirtą stresą. Taip pat vertinama padarytos turtinės žalos dydis, tai, kad nukentėjusioji negalėjo kurį laiką dirbti.

17Atmestini nukentėjusiosios argumentai dėl to, kad ji jautė nepatogumą ir kaltę, jog teko prašyti sūnaus pagalbos bei dėl to, kad pradėjo nebesutarti su sutuoktiniu. Šeimos nariai turi moralinę pareigą padėti vieni kitiems, o susiklostę tarpusavio santykiai, asmeninis požiūris į kito šeimos nario problemas negali būti priežastis didinti neturtinės žalos dydį ir prašyti ją priteisti iš kaltininko. Nukentėjusioji nurodė, kad kiekvieną kartą vežama į reabilitaciją jaudinasi, patiria didelį stresą, negali ramiai miegoti naktimis, turi nuolat gerti vaistus, nes dėl eismo įvykių pradėjo bijoti automobilių, tačiau nepateikė jokių įrodymų apie vartojamus vaistus, todėl šie motyvai taip pat atmetami. Byloje taip pat nebuvo pateikti medicininiai duomenys apie nukentėjusiosios reabilitacijos procesą, apie traumos gijimo perspektyvas, liekamuosius reiškinius, todėl teiginiai apie ilgalaikio pobūdžio pasekmes nėra pagrįsti. Nukentėjusioji nurodė, kad dėl nuolatinio kojos skausmo nepajėgia tvarkyti su verslu susijusių reikalų ir užsiimti iki tol buvusia komercine-ūkine veikla, dėl ko kasdien yra prislėgta ir niūrios nuotaikos, jaučia emocinį nuovargį. Tačiau iš bylos duomenų matyti, kad V. G. 2016-03-31 išduotas verslo liudijimas Nr. ( - ) tai pačiai veiklai kaip ir 2015 metais. Be to, ji nurodė nuo 2016-03-07 dirbanti. Todėl šis argumentas yra atmestinas.

18Visa padaryta turtinė žala ir negautos pajamos nukentėjusiajai yra atlygintos. Iš kaltinamojo elgesio matyti, kad jis išgyvena dėl įvykio ir nuoširdžiai gailisi. Tiek kaltinamasis, tiek pati nukentėjusioji pripažino, kad jis aplankė ją ligoninėje ir jos atsiprašė. Todėl nėra priežasčių teigti, kad kaltinamojo elgesys prisidėjo prie neturtinės žalos padidėjimo.

19Įvertinus išdėstytas aplinkybes, nukentėjusiosios patirta neturtinė žala vertinama 2000,00 EUR. Pagal susiformavusią teismų praktiką nukentėjusiesiems, eismo įvykio metu patyrusiems nesunkų sveikatos sutrikdymą, priteisiama nuo 580 EUR iki 2900 EUR neturtinės žalos atlyginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-370/2013, 2K-17/2011, 2K-280/2010, 2K-461/2010; 2K-215/2010; 2K-200/2010; 2K-401/2009). Šioje byloje nenustatyta jokių išskirtinių faktinių aplinkybių, leidžiančių nukrypti nuo susiformavusių neturtinės žalos dydžių.

20Kadangi AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje išmokėjo 1000,00 EUR išmoką neturtinei žalai atlyginti, civilinis ieškinys tenkinamas iš dalies ir V. G. naudai priteisiama 1000,00 EUR neturtinei žalai atlyginti. Ši suma priteisiama iš draudiko AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje, nes bendra suma neviršija Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme nustatytų žalos atlyginimo sumų.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str. 2 d., 304 str., 305 str. 1 d., 307 str. 1 d., 6 d., 7 d., teismas

Nutarė

22M. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 281 str. 1 d. ir paskirti 15 MGL (564,90 EUR) dydžio baudą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., bausmę mažinti vienu trečdaliu, t. y. 5 MGL, ir galutinę bausmę paskirti 10 MGL (376,60 EUR) dydžio baudą.

23Nustatyti M. S. dviejų mėnesių terminą nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, per kurį jis privalo į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT247300010112394300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 6801, įmokos pavadinimas „teismo skirtos baudos“ savanoriškai sumokėti paskirtąją baudą. Kvitą pateikti teismo raštinės tarnautojui. Informuoti M. S., kad nustatytu laiku nesumokėta bauda bus išieškota priverstinai.

24Civilinį ieškinį tenkinti iš dalies.

25V. G., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), naudai iš AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje, juridinio asmens kodas 300665654, priteisti 1000,00 EUR (vieną tūkstantį eurų) neturtinės žalos.

26Nuosprendis per dvidešimt dienų paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Jurbarko rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Jurbarko rajono apylinkės teismo teisėjas Arūnas Bacevičius,... 2. M. S. 2015 m. gruodžio 11 d., apie 7 val. 05 min., Jurbarko mieste,... 3. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis M. S. pripažino kaltę dėl eismo... 4. Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusioji V. G. paaiškino, kad įvykio dieną... 5. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad: 2015-12-11, apie 7.05 val., M. S.... 6. Įvertinus byloje esančius duomenis pripažintina, kad M. S. veiksmuose yra... 7. M. S. neteistas (b. l. 43), turi galiojančią administracinę nuobaudą,... 8. Atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad kaltinamasis... 9. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.... 10. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į tai, kad padarytas neatsargus... 11. Dėl civilinio ieškinio.... 12. Nukentėjusioji civiliniu ieškiniu prašo priteisti 1700,00 EUR neturtinės... 13. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 14. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir... 15. Nukentėjusioji ieškinyje nurodė, kad neturtinė žala pasireiškė... 16. Teismas, spręsdamas dėl padarytos neturtinės žalos dydžio, atsižvelgia į... 17. Atmestini nukentėjusiosios argumentai dėl to, kad ji jautė nepatogumą ir... 18. Visa padaryta turtinė žala ir negautos pajamos nukentėjusiajai yra... 19. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, nukentėjusiosios patirta neturtinė žala... 20. Kadangi AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje išmokėjo... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str. 2 d., 304 str., 305... 22. M. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 23. Nustatyti M. S. dviejų mėnesių terminą nuo nuosprendžio įsiteisėjimo... 24. Civilinį ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. V. G., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), naudai iš AAS „BTA Baltic Insurance... 26. Nuosprendis per dvidešimt dienų paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...