Byla 2-790-266/2011

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, Sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei , Erikai Misiūnaitei, Dalyvaujant pareiškėjo Anykščių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Astai Palaimienei , Suinteresuotam asmeniui S. N., jos atstovei advokatei Vidai Leonovienei , Nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims A. A., Aulelių vaikų globos namų atstovei , Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą dėl nuolatinio globėjo pakeitimo ir,-

Nustatė

2Pareiškėjo atstovė paaiškino, jog reikia pakeisti K. V. nuolatinį globėją. 2010m. rugsėjo 22 d., teismas sprendimu K. V. tėvams – motinai J. K. ir A. V. buvo laikinai apribota tėvų valdžia. K. V. buvo nustatyta nuolatinė globa . Jos globėju tapo Šv. Martyno šeimyna ir mergaitė joje gyveno iki 2010m. gruodžio 7d. K. V. gyvenant šeimynoje, ją lankė , domėjosi jos tėvų giminaičiai A ir A. A. šeima. 2010m. gruodžio 7 d., teismo nutartimi K. V. nuolatiniu globėju tapo A. A. ir mergaitė apsigyveno jos šeimoje ( - ) mieste. Gyvenant pas giminaičius, K. V. sunkiai sekėsi adaptuotis mokykloje, buvo įvairių problemų šeimoje. 2011m. liepos 11d. buvo gautas nuolatinės globėjos A. A. motyvuotas prašymas atleisti ją iš K. V. nuolatinės globėjos pareigų. Nepilnametė grįžo į ( - ), apsigyveno pas senelius N. Pareiškėjo atstovė nurodė, jog buvo būtina spręsti dėl mergaitės nuolatinio globėjo, todėl skyrius priėmė sprendimą apgyvendinti mergaitę Aulelių vaikų globos namuose, namus skirti mergaitės nuolatiniu globėju , nes mergaitė yra ten gyvenusi. Tuo metu skyrius nebuvo gavęs prašymo mergaitės nuolatine globėja paskirti jos senelę S. N.. Bylos nagrinėjimo metu, teisme buvo gautas S. N. prašymas skirti ją K. V. nuolatine globėja. Vaiko teisių apsaugos skyrius atsiliepime pateikė savo nuomonę dėl S. N. noro tapti K. V. nuolatine globėja ir teisme atstovė ją palaikė. Paaiškino, jog skyrius abejoja ar S. N. sugebės tinkamai ugdyti anūkę, ja rūpintis. Vaiko teisių apsaugos skyriui S. N. šeima yra žinoma seniai , buvo nustatyta girtavimo faktų . Pareiškėjo atstovė, įvertinus teismui pateiktus rašytinius dokumentus apie S. N. asmenybę, jos gyvenimo sąlygas, sąlygas, sudarytas anūkei gyventi ir mokytis, galutinį sprendimą dėl K. V. nuolatinio globėjo pakeitimo , paliko spręsti teismui.

3Suinteresuoto asmens Aulelių vaikų globos namų atstovė į paskutinį teismo posėdį neatvyko. Pirmame teismo posėdyje paaiškino, jog šioje byloje būtina išsiaiškinti aplinkybes ar mergaitė gali augti pas jai artimus žmones- močiutę ir senelį, nes nei vieni globos namai neatstos artimųjų meilės, švelnumo.

4Suinteresuotas asmuo A. A. į teismo posėdį neatvyko. Teismui atsiuntė pareiškimą, kad teismas bylą nagrinėtų jai nedalyvaujant.

5Suinteresuotas asmuo S. N., jos atstovė su pareiškėjo pareiškimu nesutiko. Prašė K. V. nuolatine globėja paskirti S. N.. Paaiškino , jog mergaitė pas juos gyveno visą vasarą. Mergaitei sudarytos geros sąlygos gyventi, mokytis. Ji lanko ( - ) vidurinę mokyklą. K. V. pati nori gyventi pas juos, nes tokiu būdu gali bendrauti su savo motina, kuri ja taip pat rūpinasi. Byloje nėra surinkta jokių duomenų, dėl kurių S. N. negalėtų globoti savo anūkės.

6Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

7Bylos medžiaga, pareiškėjo atstovės, suinteresuotų asmenų paaiškinimais, liudytojos K. V., A. B. parodymais nustatyta, jog nepilnametė K. V. tėvams J. K. ir A. V. 2010m. rugsėjo 22d., teismo sprendimu buvo laikinai apribota tėvų valdžia. Jos nuolatiniu globėju buvo paskirti Šv. Martyno šeimyna, o vėliau A. A.. A. A. 2011m. liepos 11d. Vaiko teisių apsaugos skyriui pateikė prašymą, jog ji toliau atsisako globoti K. V., nes dėl objektyvių priežasčių toliau nebegali mergaitės globoti. Nepilnametė K. V. nuo vasaros pradžios svečiavosi pas senelę S. N. ir liko pas ją gyventi. S. N. labai rūpinasi K. V., sudarė jai normalias sąlygas gyventi, mokytis. Mergaitė lanko ( - ) vidurinę mokyklą, jai sekasi gerai. Teisme pradėjus bylą dėl nuolatinio globėjo pakeitimo, S. N. pareiškė norą tapti nepilnametės K. V. nuolatine globėja. Pati K. V. nori gyventi su tik su seneliais ir sutinka, jog senelė taptų jos globėja. Esant tokioms aplinkybėms , būtina pakeisti nepilnametės K. V. nuolatinį globėją.

8LR CK 3.246 straipsnio 2 dalis numato, jog globėjas (rūpintojas ) teismo nutartimi gali būti pakeistas, jeigu dėl svarbių priežasčių jis nebegali atlikti globėjo pareigų. Kaip nustatyta A. A. atsisakė toliau globoti nepilnametę K. V. ir dėl to jie nebegali toliau eiti nuolatinio globėjo pareigų. Nepilnametę K. V. nori globoti jos senelė S. N.. Nepilnametė K. V. sutinka , jog ją globotų senelė ir nori gyventi jos šeimoje. S. N. dirba, turi gyvenamąjį būstą, charakterizuojama gerai, labai rūpinasi anūke , yra sveika, todėl tinkama būti paskirta nepilnametės nuolatine globėja. Teismas nenustatė aplinkybių, kurioms esant S. N. negalėtų būti anūkes nuolatine globėja. Esant tokioms aplinkybėms, A. A. atleistina nuo nuolatinės globėjos pareigų , o S. N. skirtina K. V. nuolatine globėja ir paprastąja turto administratore.

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290 str. 494 str.,-

Nutarė

10Pareiškimą patenkinti iš dalies .

11Pakeisti K. V. nuolatinį globėją .

12Atleisti A. A. iš K. V. nuolatinės globėjos pareigų.

13K. V. nuolatine globėja ir paprastąja turto administratore paskirti S. N. , a.k. ( - ) , gyv. ( - ). K. V. gyvenamąją vietą nustatyti su nuolatine globėja S. N..

14Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2011m. rugpjūčio 23d., teismo nutartimi dėl leidimo K. V. laikinai gyventi pas senelę S. N..

15Nutartį vykdyti skubiai.

16Nutartis per 7 d. gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai