Byla B2-970-450/2008
Dėl bankroto bylos iškelimo, išsprende taikos sutarties patvirtinimo klausima

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Asta Radzeviciene, sekretoriaujant Aleksui Navickui, dalyvaujant ieškovo UAB „Vilniaus energija“ atstovei Justinai Skominaitei, atsakovo UAB „Speisuva“ atstovams Gediminui Imbrasui, adv. Mindaugui Baleviciui, treciojo asmens Spaudos rumu aukštutinio pastato savininku bendrijos „Spaudos rumai“ atstovui adv. Raimondui Lapei,

2žodinio proceso tvarka nagrinejant civiline byla pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškini atsakovui UAB „Speisuva“, tretieji asmenys: Spaudos rumu aukštutinio pastato savininku bendrija „Spaudos rumai“, AB „Rytu skirstomieji tinklai“ del bankroto bylos iškelimo, išsprende taikos sutarties patvirtinimo klausima, ir

3n u s t a t e:

4Šalys pateike teismui šaliu sudaryta bei pasirašyta taikos sutarti, praše ja patvirtinti ir civiline byla nutraukti.

5Šaliu sudaryta taikos sutartis neprieštarauja istatymui, nepažeidžia nei vienos iš šaliu interesu, sudaryta geranoriškai, todel tvirtinama. [LR CPK 140 str. 3 d., 294 str. ]. Šalys nurode, kad joms yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisines pasekmes.

6Ieškovas nuo žyminio mokescio atleistas [CPK 83 str. 9p.]. Taikos sutartyje šalys nurode, jog nei viena šalis neprivalo atlyginti kitai Šaliai bylinejimosi išlaidu, išlaidas susijusias su procesiniu dokumentu iteikimu apmoka šalys lygiomis dalimis.

7Šalys prašo panaikinti taikytas laikinasias apsaugos priemones [CPK 150 str.].

8Vadovaujantis išdestytu ir LR CPK 87 str. 2 d., 140 str. 3 d., 150 str., 293 str. 1 d. 5 p., 94 str. teismas

Nutarė

9I. Patvirtinti tarp ieškovo UAB „Vilniaus energija“, im. k. 111760831, buveines adresas Jocioniu gt. 13, Vilniuje bei atsakovo UAB „Speisuva“, im.k. 125841282, buveines vieta Laisves pr. 60, Vilniuje sudaryta taikos sutarti tokiomis salygomis:

102. Ieškovas sutinka, o Atsakovas isipareigoja, per vienerius metus apmoketi likusia Ieškovo reikalavimu dali 223 681,98 Lt civilineje byloje Nr. B2-970-41/08, šiais terminais:

11Pagal 2005-11-04 Vykdomaji iraša Nr. VB7-16098 likusia suma 207 543,01 Lt sumoketi:

1213 000 Lt iki 2008-07-15;

1310 000 Lt iki 2008-07-31;

1415 000 Lt iki 2008-08-31;

1518 000 Lt iki 2008-09-30;

1618 000 Lt iki 2008-10-31;

1722 000 Lt iki 2008-11-30;

1822 000 Lt iki 2008-12-31;

1922 000 Lt iki 2009-01-31;

2022 000 Lt iki 2009-02-28;

2117 000 Lt iki 2009-03-31;

2217 000 Lt iki 2009-04-30;

2311 543,01 Lt iki 2009-05-31;

24Pagal 2006-11-15 Vykdomaji rašta Nr. 2-2168-34/06 likusia suma 16 138,97 Lt sumoketi iki 2009-06-30.

252.2. Atsakovas isipareigoja moketi Ieškovui 7 (septyniu) procentu metines palukanas nuo neapmoketos sumos, kiekviena menesi pervesdamas palukanas kartu su ta menesi mokama skolos suma.

262.3. Šalys susitaria, kad kiekviena iš ju prisiima savo turetas bylinejimosi išlaidas, o taip pat kitas išlaidas, susijusias su civilines bylos Nr. B2-970-41/08 nagrinejimu Teisme.

273. Ieškovas isipareigoja, per 3 (tris) darbo dienas nuo nutarties, kuria bus patvirtinta ši Sutartis isiteisejimo dienos, išsiusti antstoliui rašytini prašyma sustabdyti vykdomasias bylas (CPK 627 str.).

284. Jeigu Atsakovas nesumokes nors vienos imokos Ieškovui šioje Sutartyje numatytais terminais, Ieškovas, be atskiro perspejimo, turi teise kreiptis i antstolius del vykdymo proceso atnaujinimo.

295. Sutarties Šalys isipareigoja per 3 (tris) darbo dienas informuoti viena kita apie visu aplinkybiu, reikšmingu šios Sutarties vykdymui (pvz., šaliu adresu, atsiskaitomuju saskaitu ir kt.), pasikeitima.

30II. Civiline byla Nr. 2-970-41/08 nutraukti.

31Priteisti iš ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ir atsakovo UAB „Speisuva“ lygiomis dalimis 80,10 Lt [aštuoniasdešimt litu 10 centu] bylinejimosi išlaidu valstybei.

32Panaikinti 2007-05-21 Vilniaus apygardos teismo nutartimi pritaikytas laikinas apsaugos priemones- arešta atsakovo UAB „Speisuva“ viso nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialaus turto.

33Nutarti jai isiteisejus išsiusti vykdymui Turto areštu aktu registrui.

34Nutartis per 7 dienas gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teiseja Asta Radzeviciene, sekretoriaujant Aleksui... 2. žodinio proceso tvarka nagrinejant civiline byla pagal ieškovo UAB... 3. n u s t a t e:... 4. Šalys pateike teismui šaliu sudaryta bei pasirašyta taikos sutarti, praše... 5. Šaliu sudaryta taikos sutartis neprieštarauja istatymui, nepažeidžia nei... 6. Ieškovas nuo žyminio mokescio atleistas [CPK 83 str. 9p.]. Taikos sutartyje... 7. Šalys prašo panaikinti taikytas laikinasias apsaugos priemones [CPK 150... 8. Vadovaujantis išdestytu ir LR CPK 87 str. 2 d., 140 str. 3 d., 150 str., 293... 9. I. Patvirtinti tarp ieškovo UAB „Vilniaus energija“, im. k. 111760831,... 10. 2. Ieškovas sutinka, o Atsakovas isipareigoja, per vienerius metus apmoketi... 11. Pagal 2005-11-04 Vykdomaji iraša Nr. VB7-16098 likusia suma 207 543,01 Lt... 12. 13 000 Lt iki 2008-07-15;... 13. 10 000 Lt iki 2008-07-31;... 14. 15 000 Lt iki 2008-08-31;... 15. 18 000 Lt iki 2008-09-30;... 16. 18 000 Lt iki 2008-10-31;... 17. 22 000 Lt iki 2008-11-30;... 18. 22 000 Lt iki 2008-12-31;... 19. 22 000 Lt iki 2009-01-31;... 20. 22 000 Lt iki 2009-02-28;... 21. 17 000 Lt iki 2009-03-31;... 22. 17 000 Lt iki 2009-04-30;... 23. 11 543,01 Lt iki 2009-05-31;... 24. Pagal 2006-11-15 Vykdomaji rašta Nr. 2-2168-34/06 likusia suma 16 138,97 Lt... 25. 2.2. Atsakovas isipareigoja moketi Ieškovui 7 (septyniu) procentu metines... 26. 2.3. Šalys susitaria, kad kiekviena iš ju prisiima savo turetas bylinejimosi... 27. 3. Ieškovas isipareigoja, per 3 (tris) darbo dienas nuo nutarties, kuria bus... 28. 4. Jeigu Atsakovas nesumokes nors vienos imokos Ieškovui šioje Sutartyje... 29. 5. Sutarties Šalys isipareigoja per 3 (tris) darbo dienas informuoti viena... 30. II. Civiline byla Nr. 2-970-41/08 nutraukti.... 31. Priteisti iš ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ir atsakovo UAB... 32. Panaikinti 2007-05-21 Vilniaus apygardos teismo nutartimi pritaikytas laikinas... 33. Nutarti jai isiteisejus išsiusti vykdymui Turto areštu aktu registrui.... 34. Nutartis per 7 dienas gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...