Byla II-1041-414/2010
Dėl nutarimo pakeitimo ir rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs prašymą dėl termino skundui paduoti atnaujinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Rimantas Giedraitis, susipažinęs su V.-R. P. skundu institucijai priėmusiai nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Kauno apskrities Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai dėl nutarimo pakeitimo ir rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs prašymą dėl termino skundui paduoti atnaujinimo,

Nustatė

3V.-R. P. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2010 m. liepos 13 d. nutarimu buvo paskirta administracinė nuobauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 88 str. 1 d. padarymą.

42010 m. lapkričio 2 d. V.-R. P. dėl šio nutarimo kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą.

5Pareiškėjas prašo teismą atnaujinti terminą skundui paduoti. Nurodė, kad terminą praleido dėl to, kad yra nusavintas šeimos turtas, begalės finansinių įsipareigojimų ir jis yra gilioje depresijoje.

6Prašymas netenkintinas.

7Nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti apskųstas administraciniam teismui per 10 dienų nuo jo priėmimo dienos (ATPK 293 str.).

8ATPK 293 str. numatyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės (komandiruotė, ūmi liga ar stacionarus gydymasis gydymo įstaigoje ir pan.), sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo.

9Ginčijamas 2010 m. liepos 13 d. nutarimas buvo pasirašytinai įteiktas V.-R. P.. Tai patvirtina jo parašas nutarimo eilutėje „Nuorašą gavau“. Paskutinė skundo padavimo teismui diena buvo 2010 m. liepos 23 d. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis V.-R. P. dėl ginčijamo Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2010 m. liepos 13 d. nutarimo pirmą kartą į teismą kreipėsi 2010 m. spalio 5 d. Kadangi V.-R. P. praleido įstatymo nustatytą terminą skundui paduoti ir neprašė šio termino atnaujinti, todėl Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 21 d. nutartimi atsisakė skundą priimti.

10V.-R. P. dėl to paties nutarimo dar kartą kreipiasi į teismą ir prašo atnaujinti terminą skundui paduoti, termino praleidimo priežastimis nurodo gilią depresiją dėl finansinių įsipareigojimų. Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 22 d. nutartimi V.-R. P. buvo nustatytas terminas iki 2010 m. lapkričio 29 d. dokumentams, patvirtinantiems jo sveikatos būklę pateikti. Teismo nustatytu terminu tokie dokumentai teismui nebuvo pateikti, todėl vertintina, kad ši aplinkybė nėra patvirtinta įrodymais. Pareiškėjo nurodyti finansiniai sunkumai, negali būti laikoma objektyvia ir pateisinama termino praleidimo priežastimi.

11Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, laikytina, kad V.-R. P. nurodytos termino praleidimo priežastys skundui paduoti nepripažintinos svarbiomis, todėl terminas neatnaujintinas (ATPK 34 str.).

12Kadangi skundo padavimo teismui terminas neatnaujinamas, todėl skundą atsisakoma priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

13Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 3 dalimi, 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, teisėjas

Nutarė

15Neatnaujinti skundo padavimo termino.

16V.-R. P. skundą atsisakyti priimti.

17Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai