Byla 2-452/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „VIPC Klaipėda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas pareiškėjo kreditorius Danske bank A/S, veikiančio per Danske bank A/S Lietuvos filialą, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-6400-661/2013 pagal pareiškėjo kreditoriaus Danske bank A/S, veikiančio per Danske bank A/S Lietuvos filialą, skundą dėl kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „VIPC Klaipėda“ bankroto byloje, suinteresuoti asmenys E. U. U., uždaroji akcinė bendrovė „Invalda“, restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė „Verslo investicijų projektų centras“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas Danske bank A/S, veikiantis per Danske bank A/S Lietuvos filialą (toliau Danske bank A/S bankas), kuris yra atsakovo bankrutavusios UAB „VIPC Klaipėda“ kreditorius, kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo kreditorių komiteto 2013-11-20 nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu (nutarimas Nr. 1) dalyje dėl žemės mokesčio sumokėjimo po bankrutavusios bendrovės turto pardavimo, pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu šio kreditorių komiteto 2013-11-20 nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu (nutarimas Nr. 2), kuriuo nutarta kreiptis į teismą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos kreditorinio reikalavimo pagrįstumo, pavesti administratoriui sudaryti atstovavimo sutartį su advokatais, numatant sąmatą teisinėms išlaidoms iki 350 Lt + PVM/val.

5Pareiškėjas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti skundžiamų nutarimų vykdymą, taip pat uždrausti atsakovo kreditorių komitetui priimti bet kokius nutarimus, išskyrus nutarimus, susijusius su bankui įkeisto šios bendrovės turto apsauga ir jo pardavimo kainos bei tvarkos nustatymu.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 18 d. nutartimi, iš dalies patenkindamas pareiškėjo Danske bank A/S banko prašymą, sustabdė 2013-11-20 BUAB „VIPC Klaipėda“ kreditorių komiteto nutarimo vykdymą pirmuoju darbotvarkės klausimu, tai yra dėl žemės mokesčio sumokėjimo po bankrutavusios bendrovės turto pardavimo, o taip pat nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu, tai yra dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos kreditorinio reikalavimo pagrįstumo patikrinimo.

8Teismas sprendė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių – nesustabdžius atsakovo BUAB „VIPC Klaipėda“ kreditorių komiteto 2013-11-20 priimtų skundžiamų nutarimų vykdymo, iki bus priimtas teismo sprendimo dėl šių nutarimų teisėtumo, gali būti pažeistos šios bendrovės kreditorių teisės ir teisėti interesai, nes galimai patenkinus pareiškėjo skundą pasunkėtų teismo sprendimo įvykdymas: pardavus bankrutavusios bendrovės turtą iki skundo išnagrinėjimo ir sumokėjus žemės mokestį nutarimo Nr. 1 išdėstyta tvarka, taip pat iki skundo išnagrinėjimo kreipusis į teismą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos kreditorinio reikalavimo pagrįstumo, pavedant tai padaryti advokatams ir sumokant nutarime Nr. 2 numatytus 350 Lt + PVM/val. teisinėms išlaidoms –priimto sprendimo įvykdymas pasidarytų sunkesnis ar neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

9Teismas sprendė, kad kita banko prašymo dalis – uždrausti atsakovo kreditorių komitetui priimti bet kokius nutarimus, išskyrus nutarimus, susijusius su bankui įkeisto turto apsauga ir jo pardavimo kainos bei tvarkos nustatymu, yra atmestina, nes nesusijusi su pareikšto reikalavimo esme, pobūdžiu ir apimtimi. Be to, patenkinus šį prašymą, būtų nepagrįstai vilkinamas BUAB „VIPC Klaipėda“ bankroto bylos procesas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas BUAB „VIPC Klaipėda“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 18 d. nutarties dalį, kuria iš dalies patenkintas pareiškėjo Danske bank A/S, banko prašymas ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirąjį skundą pagrindė šiais argumentais:

  1. Teismas neteisingai aiškino bei taikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas, nes preliminariai neįvertino pareiškėjo Danske bank A/S, banko skundo pagrįstumo, o taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos, pažeidžiančios tiek įmonės, tiek jos kreditorių teises.
  2. Teismas neteisingai nusprendė sustabdyti vykdymą 2013-11-20 BUAB „VIPC Klaipėda“ kreditorių komiteto nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu, tai yra dėl žemės mokesčio sumokėjimo po bankrutavusios bendrovės turto pardavimo, nes pagal bylos medžiagą šis skundas yra nepagrįstas, nes pats bankas pasisakė už valstybinių žemės sklypų, esančių Kooperacijos g./ Bangų g. Klaipėdoje, nuomos sutarties tęsimo, todėl už šią nuomą privalo būti mokamas nuomos mokestis. Gi pagal aktualią teismų praktiką tęsiamų sutarčių kaštai apmokami iš bankroto administravimo išlaidų sąmatos (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 33 str. 5 d., 36 str. 3 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1859/2011, etc.).
  3. Teismas neteisingai nusprendė sustabdyti vykdymą 2013-11-20 BUAB „VIPC Klaipėda“ kreditorių komiteto nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu, tai yra dėl įpareigojimo administratoriui inicijuoti teisme procesą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos kreditorinio reikalavimo pagrįstumo patikrinimo, nes šis nutarimas atitinka kreditorių interesus. Teisingas nutarimas taip pat ir dėl lėšų skyrimo profesionalių teisininkų pagalbai apmokėti.

12Pareiškėjas Danske bank A/S bankas pateikė atsiliepimą į atsakovo BUAB „VIPC Klaipėda“ atskirąjį skundą, prašo jį atmesti. Atsiliepimą grindžia teigdamas, jog nepagrįsti atsakovo teiginiai, kad laikinosios apsaugos priemones taikytos neteisėtai, nes jos užtikrina, kad nepasunkėtų ar nepasidarytų neįmanomas galimo teismo sprendimo įvykdymas.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Teismas, prieš imdamasis nagrinėti atsakovo bankrutavusios UAB „VIPC Klaipėda“ atskirojo skundo argumentus bei tikrinti skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartį, remdamasis bylos medžiaga bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis pažymi, jog bankroto byla UAB „VIPC Klaipėda“ buvo iškelta Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 9 d. nutartimi, administruoti bankroto procesą pavedant UAB „Valeksa“, teismo 2011 m. gegužės 3 d. bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto ir patvirtintas patikslintas kreditorių sąrašas, kurį sudarė 7 243 551,18 Lt Danske Bank A/S banko reikalavimas, užtikrintas hipoteka, 926 436,64 Lt Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, 21 101,58 Lt VĮ Turto banko ir 954,42 Lt SODRA – antrąja eile tenkintini finansiniai reikalavimai, kurių bendra suma sudarė 948 492,64 Lt, bei 17 kreditorių 6 838 096,51 Lt reikalavimai, tenkintini trečiąja eile (civilinė byla Nr. B2-2504-661/2014).

15Taip pat pažymėtina, jog pagal minimoje informacinėje sistemoje LITEKO užfiksuotus duomenis teisme nėra baigtas nagrinėti klausimas dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 26 d. nutarties, kuria patikslinus BUAB „VIPC Klaipėda“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą, patvirtintas patikslintas 2 181 003,54 Lt dydžio antros eilės kreditoriaus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos finansinis reikalavimas (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-2492-781/2014). Kaip matyti iš šioje byloje priimtų teismų procesinių dokumentų turinio, byloje keliamas klausimas, ar minimas kreditorius, vadovaudamasis 2004 m. rugpjūčio 23 d. su UAB „VIPC Klaipėda“ sudaryta Žemės nuomos sutartimi, kuri nutraukta nuo 2012 m. vasario 2 d., už 2012 metus yra pagrįstai paskaičiavęs 887 241,32 Lt šios žemės nuomos mokestį. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. birželio 28 d. nutartimi iš dalies patenkinęs kreditoriaus E. U. U. atskirąjį skundą, panaikino nurodytą teismo nutarties dalį, kuria patvirtintas pirmiau paminėtas patikslintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos finansinis reikalavimas 2 181 003,54 Lt sumai ir perdavęs šio finansinio reikalavimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, – nurodė, jog pakartotinai nagrinėjant bylą, be kita ko, esminę reikšmę turi aplinkybė, ar apskritai ginčo atveju pagrįstai skaičiuojamas žemės nuomos mokestis, už kurį fiksuojama vis didesnė skolos už nuomos mokestį suma – net 2 181 003,54 Lt, kuri bankroto proceso metu ženkliai padidėjo nuo pirminės patvirtintos šio kreditoriaus finansinio reikalavimo sumos (civilinė byla Nr. 2-1716/2013) (CPK 179 str. 3 d.).

16Be to, pagal LITEKO duomenis Vilniaus miesto apylinkės teisme pagal 2014-01-02 paduotą ieškovo BUAB „VIPC Klaipėda“ ieškinį atsakovams BĮ Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai yra inicijuotas ginčo nagrinėjimas dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo ir mokesčio perskaičiavimo (civilinė byla Nr. 2-5976-566/2014) (CPK 179 str. 3 d.).

17Kaip minėta, apeliantas, nesutikdamas su teismo nutartimi, kuria kreditoriaus Danske bank A/S, banko prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, apeliantas atsakovas BUAB „VIPC Klaipėda“, be kita ko teigia, kad šios priemonės yra neproporcingos, pažeidžiančios tiek įmonės, tiek jos kreditorių teises, etc., todėl yra taikytos neteisėtai.

18Teismas, remdamasis tuo, kas paminėta, sprendžia, jog yra akivaizdu, kad pareiškėjo kreditoriaus Danske bank A/S banko skundžiamo atsakovo kreditorių komiteto 2013-11-20 nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu (nutarimas Nr. 1) dalyje dėl žemės mokesčio sumokėjimo vykdymo sustabdymo, priešingai nei teigia apeliantas, nėra pagrindo traktuoti, kaip pažeidžiantį įmonės ar jos kreditorių teises ne tik dėl to, kad to nepadarius, kaip nurodė teismas, būtų ženkliai apsunkintas galimo teismo sprendimo įvykdymas, tačiau ir dėl to, kad klausimo dėl šio žemės mokesčio su delspinigiais mokėjimo sprendimas iš viso taps įmanomas tik baigus nagrinėti pirmiau paminėtus ginčus, vieną iš kurių yra tik ką inicijavęs pats atsakovo BUAB „VIPC Klaipėda“ vardu veikiantis bankroto administratorius UAB ,,Valeksa“.

19Teismas sprendžia, kad remiantis apelianto atskirojo skundo motyvais taip pat nėra pagrindo naikinti teismo nutarties dalį, susijusią su skundžiamo kreditorių komiteto nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu, tai yra dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos kreditorinio reikalavimo pagrįstumo patikrinimo – sustabdymu. Anksčiau šioje nutartyje išdėstytos faktinės aplinkybės iš esmės patvirtina, kad šio kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo teisėtumas, tai yra kreditorinio reikalavimo pagrįstumo klausimas, jau yra inicijuotas ir vykdomas. Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją teismas, priešingai nei teigia apeliantas, turėjo pagrindą spręsti, jog nutarimo, kuriuo nuspręsta tam pasitelkti profesionalių teisininkų – advokatų pagalbą ir skirti tam papildomas lėšas, vykdymo sustabdymas nepažeidžia nei įstatymo, nei bankrutavusios bendrovės ar jos kreditorių teisių (CPK 185 str.).

20Nusprendęs, jog atsakovo BUAB „VIPC Klaipėda“ atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo naikinti šią teismo nutartį, apeliacinis teismas išsamiai nenagrinėja ir nepasisako dėl kitų apelianto bei pareiškėjo kreditoriaus Danske bank A/S banko procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų, kaip neturinčių esminės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui (CPK 144 str., 263 str. 1 d.). Be to, faktas, kad pirmosios instancijos teismas 2014 m. vasario 26 d. nutartimi nepatenkino pareiškėjo kreditoriaus Danske bank A/S banko skundo dėl minimų kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo, taip pat nesuteikia pagrindo spręsti priešingai, nes nėra pasibaigęs šios teismo nutarties apskundimo terminas (CPK 335 str. 1 d.).

21Teismas, turėdamas omenyje tai, kas išdėstyta pirmiau, dar kartą atkreipia atsakovo BUAB „VIPC Klaipėda“ bankroto administratoriaus UAB ,,Valeksa“ dėmesį į tai, kad bankroto procesas šioje byloje tęsiasi jau daugiau nei keturi metai, kaip matyti iš bylos medžiagos, įmonė turi vienintelį turto objektą, o proceso administravimo išlaidos nuolatos auga, tuo tikslu yra netgi imamos bankų paskolos, – todėl siekdamas nepriekaištingai atlikti ĮBĮ 11 straipsnyje įvardintas pareigas, kurias sutikdamas vadovauti šios bendrovės bankroto procesui įsipareigojo įvykdyti, taip pat užtikrinti, kad būtų įgyvendinti bankroto proceso esminių imperatyvių principų reikalavimai – bankroto proceso operatyvumas, ekonomiškumas, etc., – galėtų inicijuoti klausimo svarstymą dėl jau minėtų Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-2492-781/2014 ir Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-5976-566/2014 sujungimo (CPK 136 str. 4 d.).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas Danske bank A/S, veikiantis per Danske bank A/S Lietuvos filialą... 5. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 18 d. nutartimi, iš dalies... 8. Teismas sprendė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių –... 9. Teismas sprendė, kad kita banko prašymo dalis – uždrausti atsakovo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas BUAB „VIPC Klaipėda“ prašo panaikinti... 12. Pareiškėjas Danske bank A/S bankas pateikė atsiliepimą į atsakovo BUAB... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Teismas, prieš imdamasis nagrinėti atsakovo bankrutavusios UAB „VIPC... 15. Taip pat pažymėtina, jog pagal minimoje informacinėje sistemoje LITEKO... 16. Be to, pagal LITEKO duomenis Vilniaus miesto apylinkės teisme pagal 2014-01-02... 17. Kaip minėta, apeliantas, nesutikdamas su teismo nutartimi, kuria kreditoriaus... 18. Teismas, remdamasis tuo, kas paminėta, sprendžia, jog yra akivaizdu, kad... 19. Teismas sprendžia, kad remiantis apelianto atskirojo skundo motyvais taip pat... 20. Nusprendęs, jog atsakovo BUAB „VIPC Klaipėda“ atskirojo skundo motyvais... 21. Teismas, turėdamas omenyje tai, kas išdėstyta pirmiau, dar kartą atkreipia... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 23. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą....