Byla N2-4794-571/2012
Dėl sutikimo įvaikinti patvirtinimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, sekretoriaujant Loretai Staknevičienei, dalyvaujant pareiškėjai D. A., suinteresuoto asmens atstovei N. P., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D. A. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl sutikimo įvaikinti patvirtinimo ir

Nustatė

2Pareiškėja D. A. prašo patvirtinti sutikimą įvaikinti jos dukrą E. A. gim. 2010 10 19, kurios neaugina ir tvirtai apsisprendusi neauginti. Sutikimo įvaikinti patvirtinimo pasekmės jai žinomos.

3Suinteresuoto asmens atstovė N. P. paaiškino, kad pritaria sutikimo įvaikinti patvirtinimui, nes mano, kad tai nepažeis nepilnamečio teisių ir interesų, nes motina mergaitės atsisakė po gimimo praėjus savaitei laiko. Mergaitė yra Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. D. A. savo noru dukros nelanko, tačiau atvykus socialinėms darbuotojoms vyksta jos aplankyti. Ji pati nenori auginti ir prižiūrėti dukros, nes neturi pajamų, galimybių ir noro.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad D. A. gim. 1976 07 25 yra E. A. gim. 2010 10 19 motina, tai patvirtina byloje esantis E. A. gimimo įrašas ir jo pagrindu išduotas gimimo liudijimas (b.l. 2-3). Mergaitės tėvas nėra žinomas. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu E. A. nustatyta laikinoji globa . Pareiškėja dukrą pagimdžiusi paliko ligoninėje, motina jos neaugina ir noro auginti nerodo, santykiai tarp E. A. ir jos motinos nesusiformavę.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja sutikimą įvaikinti jos dukrą E. A. duoda sąmoningai, be poveikio sutikimą duodančiojo valiai ir sutikimas įvaikinti patvirtinamas (LR CPK 3.212 str.), išaiškintina pareiškėjai įvaikinimo pasekmės ir teisė atšaukti sutikimą (LR CK 3. 213 str.).

7Nutarties nuorašas išsiųstinas Valstybinei įvaikinimo institucijai (LR CPK 488 str. 7 d.).

8Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 488 str., 290 str., 291 str., 292 str. teismas

Nutarė

9Patvirtinti pareiškėjos D. A. a. k. ( - ) gyvenančios Beržų 21-526,Marijampolė sutikimą įvaikinti jos dukrą E. A. gim. 2010 10 19 asmens kodas ( - )

10Išaiškinti pareiškėjai įvaikinimo pasekmes, o būtent, kad įvaikinimu panaikinamos tėvų ir vaikų bei jų giminaičių pagal kilmę tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos ir sukuriamos įtėviams bei jų giminaičiams ir įvaikiams bei jų palikuonims tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos kaip giminaičiams pagal kilmę, įvaikintojai laikomi vaiko tėvais nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (LR CK 3.227 str.).

11Sutikimą įvaikinti tėvai gali atšaukti, jei dėl įvaikinimo nėra priimtas teismo sprendimas (LR CK 3.213 str.).

12Įsiteisėjusią nutartį per tris dienas išsiųsti Įvaikinimo Tarnybai.

13Nutartis per 7 (septynias) dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per šį Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai