Byla 1-339-610/2016
Dėl taikytinos BK 75 str. 1 ir 2 d. nuostatos, laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidedant ir paskiriant teismo įpareigojimą ir baudžiamojo poveikio priemonę

1Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

2L. V. apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, o būtent: 2015-01-22, tiksliau nenustatytu laiku, UAB „Omnitel“ salone, esančiame ( - ), neteisėtai pasinaudojusi L. D. asmens tapatybės kortele Nr. Nr. ( - ), salono vadybininkei prisistatydama kitu asmeniu, t. y. L. D., UAB „Omnitel“ sutarties ( - ) dokumentuose : abonento (-ų) įjungime, akcijos užsakyme, kliento duomenų keitime, mokėjimo plane Privatiems klientams IŠMANIEMS M kliento, grafose įrašydama L. D. vardą ir pavardę bei pasirašydama už kitą asmenį L. D. išgalvotu parašu, įgijo mobiliojo ryšio telefoną „Samsung Alpha G850“, priklausantį UAB „Omnitel“, 417, 06 eurų vertės, tokiu būdu apgaule savo naudai įgijo mobiliojo ryšio telefoną „Samsung Alpha G850“, padarydama UAB „Omnitel“ 417,06 eurų turtinę žalą.

3Kaltinamoji L. V. apklausta įrodymų tyrimo metu kalta prisipažino visiškai. Paaiškino, kad kaltinime nurodytu laiku atvykusi į ( - ) parduotuvėje esančiame Omnitel salone, D. vardu sudarė sutartį ir įgijo mobilaus ryšio telefoną Samsung. Pateikė D. asmens dokumento kopiją, pasirašinėjo D. vardu. Telefoną pardavė. Civilinį ieškinį pripažįsta. Nusikalstamas veikas padarė kelių mėnesių bėgyje. Dabar atlikusi realią laisvės atėmimo bausmę supranta savo elgesio netinkamumą, prisiregistravusi darbo biržoje. Gailisi nusikaltus.

4Vadovaujantis BPK 293 str. byloje atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas. Kaltė ir faktinės aplinkybės be pačios kaltinamosios parodymų yra nustatytos ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų, kurie yra įrodymai, visuma, o būtent:

5L. D. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kad 2015-04-05 gavo laišką iš UAB „Omnitel“ , kuriame nurodyta, kad ji skolinga 89 eurus už išsimokėtinai įsigytą mobiliojo ryšio telefoną, nors ji nėra ėmusi jokio telefono. Tuomet nuėjo į „Omnitel“ saloną Kaune, kur sužinojo, kad 2015-01-22 jos vardu įsigytas mobiliojo ryšio telefomas MRT „Samsung Alpha“ , vėliau sužinojo, kad telefonas įsigytas ( - ) esančiame „Omnitel“ salone. Tuomet ji suprato, kad kažkas pasinaudojo jos duomenimis, iš karto pasitikrino ir pasigedo savo asmens tapatybės kortelės. Kada ji prarado asmens tapatybės kortelę pasakyti negali, paskutinį kartą matė prieš 2014 m. gruodžio mėnesį, kai buvo klube „Dejavu“. Kokiomis aplinkybėmis prarado asmens tapatybės kortelę pasakyti negali. (1 t. b.l. 13, 15-16, 17).

6E. R. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kad abonentas, kurio Nr. ( - ) priklauso pažįstamai vardu L., pavardės nežino. Su L. susipažino bare, adresu ( - ), kur ji dirba barmene, o L. ateidavo kaip klientė. Ji žino, kad L. apie 30 metų, kad ji yra iš Kazlų Rūdos, tačiau tuomet gyveno ( - ). Paskutinį kartą L. matė 2015 metų kovo mėnesio pradžioje (1 t., b.l. 81).

7UAB „Omnitel“ pateiktais įrodymais (įgaliojimas, sutartis OM924933, akcijos užsakymas, kliento duomenų keitimas, mokėjimo planas privatiems klientams IŠMANIEMS M, L. D. asmens tapatybės kortelės kopija), nustatyti dokumentai kurių pagrindu buvo įgytas mobiliojo ryšio telefonas ,sukčiavimo dalyko vertė.(1 t., b.l. 22-32).

82015-08-11 tarnybiniu pranešimu nustatyta, kad 2015-01-22 ( - ), išsimokėtinai buvo paimtas mobiliojo ryšio telefonas Samsung Alpha G850 4 G+Black, kurio IMEI ( - ). L. D. vardu įjungtas abonentas ( - ), kuris naudotas nebuvo. 2015-01-22 į telefoną, kurio IMEI ( - ), įdėta SIM kortelė, kurios tel. Nr. ( - ). Sudarant sutartį su UAB "Omnitel" L. D. vardu buvo atnaujinti kliento duomenys, t.y. sutartį sudaręs klientas nurodė telefono numerį ( - ) (t. 1, b.l. 64).

92016-03-01 specialisto išvada Nr. 11-2269(15), nustatyta, kad tyrimui pateiktuose 2015-01-22 UAB "Omnitel" sutarties Nr. ( - ) dokumentuose: abonento (-ų) įjungime, akcijos užsakyme, kliento duomenų keitime, mokėjimo plane privatiems klientams IŠMANIEMS M, sutikime, esantys penki rankraštiniai įrašai "L. D." ir rankraštinis įrašas "L. D." ir šalia jų esantys parašai yra tinkami rašiusio ir pasirašiusio asmens identifikacijai.Tyrimui pateiktuose 2015-01-22 UAB „Omnitel“ sutarties Nr. ( - ) dokumentuose: abonento (-ų) įjungime, akcijos užsakyme, kliento duomenų keitime, mokėjimo plane privatiems klientams IŠMANIEMS M, penkis rankraštinius įrašus „L. D.“ ir rankraštinį įrašą „L. D.“ parašė L. A.. Tyrimui pateiktuose 2015-01-22 UAB „Omnitel“ sutarties Nr. ( - ) dokumentuose: abonento (-ų) įjungime, akcijos užsakyme, kliento duomenų keitime, mokėjimo plane privatiems klientams IŠMANIEMS M, šalia penkių rankraštinių įrašų „L. D.“ ir rankraštinio įrašo „L. D.“ pasirašė ne L. D.. Tikėtina, kad tyrimui pateiktuose 2015-01-22 UAB „Omnitel“ sutarties Nr. ( - ) dokumentuose: abonento (-ų) įjungime, akcijos užsakyme, kliento duomenų keitime, mokėjimo plane privatiems klientams IŠMANIEMS M, šalia penkių rankraštinių įrašų „L. D.“ ir rankraštinio įrašo „L. D.“ pasirašė L. A. (1 t., b.l. 120-123).

10Įvertinus išdėstytus įrodymus, teismas konstatuoja, jog kaltinamoji padarė jai inkriminuotą nusikalstamą veiką. Tai yra neketindama vykdyti sutarties sąlygų, svetimo turo užvaldymo tikslu, pasinaudodama svetimais duomenimis, suklastodama dokumentus , tai yra panaudojusi apgaulę užvaldė svetimą turtą didesnės nei 5 MGL vertės. Veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 182str.1d..

11L. V. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad prisipažino ir nuoširdžiai gailisi padariusi nusikaltimą. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

12Skiriant bausmę, teismas atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pobūdį, pavojingumo visuomenei laipsnį, kaltinamosios asmenybę, jos atsakomybę lengvinančią aplinkybę, įvertintina tai, kad kaltinamosios padarytas nusikaltimas yra nesunkus, tyčinis ir baigtas, atsižvelgtina į tai, kad nusikaltimą padarė neišnykus teistumui. Kaltinamajai skirtina laisvės atėmimo bausmė, bausmės dydį nustatant mažesnį nei sankcijos vidurkis (BK 61 str. 2 d.).

13Nors kaltinamoji ir yra recidyvistė, tačiau yra nustatyta tik jos atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Pažymėtina, kad nusikalstama veika už kurią teisiama yra įvykdyta iki nuosprendžio kuriuo taikyta probacija(2015 03 31) ir nuosprendžio kuriuo paskirta reali laisvės atėmimo bausmė (2015 06 30) priėmimo. Atlikusi didesnę dalį paskirtos laisvės atėmimo bausmės. Kaip matyti iš 2016 04 12 teismo nutarties, kuria patvirtintas nutarimas lygtinai paleisti iš laisvės atėmimo vietos, atlikdama bausmę lankė įvairias programas, dirbo, pakartotinio nusikalstamumo rizika žema(2t. b.l. 124), kas rodo, jog įvertino ir suprato savo elgesio netinkamumą, pripažino kaltę, gailisi, teismui įvertinus šias aplinkybes yra pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo, tai yra kaltinamosios atžvilgiu ir toliau tikslinga taikyti probaciją, todėl taikytinos BK 75 str. 1 ir 2 d. nuostatos, laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidedant ir paskiriant teismo įpareigojimą ir baudžiamojo poveikio priemonę.

14Civilinis ieškovas reiškė civilinį ieškinį dėl padarytos 525,95 eurų turtinės žalos, kurią sudaro prarasto turto vertė, bei suteiktų ir neapmokėtų paslaugų kaina, atlyginimo. Civilinis ieškinys įrodytas, pagrindas ir dydis nustatytas analizuojant kaltinamosios kaltės įrodymus, rašytiniais įrodymais, kaltinamosios civilinio ieškinio pripažinimu, todėl vadovaujantis BPK 109 str. CK 6.263 str. tenkintinas.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 304 str. 305 str. 307 str., teismas

Nutarė

16L. V. pripažinti kalta padarius nusikaltimą numatytą BK 182 str. 1 d. ir nuteisti ją laisvės atėmimo bausme 9(devyniems) mėnesiams. Taikyti BK 641 str. ir bausmę sumažinti vienu trečdaliu, paskirti L. V. 6(šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str.1d.4 d. 9 d. prie Kauno apylinkės teismo 2015 06 30 nuosprendžiu paskirtos griežtesnės 1(vienerių) metų ir 9(devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmės iš dalies pridėti šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę ir galutinę subendrintą bausmę L. V. paskirti 2(dvejus) metus laisvės atėmimo. Į bausmės laiką įskaityti bausmę atliktą pagal 2015 06 30 Kauno apylinkės teismo nuosprendį.

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d. , 2 d. 8 p. 4d. laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1(vieneriems) metams L. V. įpareigojant neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, paskirti BK 70 str. numatytą baudžiamojo poveikio priemonę - 80 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, nustatyti, kad nemokamus darbus turi atlikti per 6 (šešis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

19UAB „Omnitel“ (į.k. 110305282, T.Ševčenkos g. 25,Vilnius) pareikštą civilinį ieškinį tenkinti priteisti ieškovo naudai 525 eurus 95 ct turtinės žalos iš L. V..

20Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 2. L. V. apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, o būtent: 2015-01-22,... 3. Kaltinamoji L. V. apklausta įrodymų tyrimo metu kalta prisipažino visiškai.... 4. Vadovaujantis BPK 293 str. byloje atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas.... 5. L. D. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kad 2015-04-05 gavo laišką iš UAB... 6. E. R. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kad abonentas, kurio Nr. ( - )... 7. UAB „Omnitel“ pateiktais įrodymais (įgaliojimas, sutartis OM924933,... 8. 2015-08-11 tarnybiniu pranešimu nustatyta, kad 2015-01-22 ( - ),... 9. 2016-03-01 specialisto išvada Nr. 11-2269(15), nustatyta, kad tyrimui... 10. Įvertinus išdėstytus įrodymus, teismas konstatuoja, jog kaltinamoji padarė... 11. L. V. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad prisipažino ir... 12. Skiriant bausmę, teismas atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pobūdį,... 13. Nors kaltinamoji ir yra recidyvistė, tačiau yra nustatyta tik jos atsakomybę... 14. Civilinis ieškovas reiškė civilinį ieškinį dėl padarytos 525,95 eurų... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 304 str. 305 str. 307 str., teismas... 16. L. V. pripažinti kalta padarius nusikaltimą numatytą BK 182 str. 1 d. ir... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str.1d.4 d. 9 d. prie Kauno apylinkės... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d. , 2 d. 8 p. 4d. laisvės... 19. UAB „Omnitel“ (į.k. 110305282, T.Ševčenkos g. 25,Vilnius) pareikštą... 20. Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...