Byla 2-2361/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų laivų remontas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1035-479/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų laivų remontas“ ieškinį atsakovui Northern Research Fleet (OOO „Sevnaučflot“) dėl skolos priteisimo ir nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo žemės ūkio gamybos kooperatyvas žvejų kolūkis „Zimniaja Zolotica“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Vakarų laivų remontas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iš atsakovo Northern Research Fleet (OOO „Sevnaučflot“) priteisti 198 450 Lt įsiskolinimą,

52 890,10 Lt delspinigius, palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, skaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą, o taip pat priteisti sumokėtą žyminį mokestį bei visas bylinėjimosi išlaidas ir kitas išlaidas, susijusias su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas nurodė, kad šalys 2009 m. gegužės 15 d. pasirašė sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti laivo „( - )“ remonto darbus. Darbai buvo atlikti laiku ir tinkamai, be jokių pastabų ar papildomų reikalavimų, tačiau už juos ieškovui iki šiol nėra sumokėta. Kadangi atsakovas yra laivo savininkas, ieškovas prašė teismo priteisti iš jo skolą bei nuostolius.

62011 m. gegužės 27 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi į bylą trečiuoju asmeniu įtraukta ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“, nes ieškovas pareiškė ieškinį laivo savininkams, o pagal pateiktus dokumentus laivo „( - )“ savininkai yra du, tai yra OOO „Sevnaučflot“ ir ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“.

7Trečiasis asmuo ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį palikti nenagrinėtą bei panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Trečiasis asmuo nurodė, kad 2009 m. gegužės 15 d. laivo „( - )“ remonto sutartyje šalys susitarė, kad bet kokie ginčai, kylantys iš šios sutarties ar su ja susiję, bus nagrinėjami Roterdamo teisme pagal Olandijos teisę, todėl byla neteisminga Klaipėdos apygardos teismui.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. birželio 30 d. nutartimi nutraukė civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vakarų laivų remontas“ ieškinį atsakovui Northern Research Fleet (OOO „Sevnaučflot“) dėl skolos priteisimo ir nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“, įpareigojo VMI grąžinti ieškovui sumokėtą 5 027 Lt žyminį mokestį, panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 12 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nutartyje nurodė, kad 2009 m. gegužės 15 d. sutarties 9.2 p. šalys susitarė ginčus, kylančius iš šios sutarties ar su ja susijusius, spręsti Roterdamo teisme pagal Olandijos teisę. Pažymėjo, kad sutartinis teismingumas yra taikytinas tik tuomet, jei yra suinteresuotos šalies prašymas. Konstatavo, kad nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo pateikė prašymą taikyti sutartinį teismingumą, kas lemia, jog byla nėra teisminga Klaipėdos apygardos teismui ir dėl to ji nutrauktina.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, priimant ieškinį kaip teismingą Klaipėdos apygardos teismui; palikti galioti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. palikti galioti laivo „( - )“ areštą. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino CPK 788 str. 2 d. nuostatas. Konkrečiai CPK 788 str. 2 d. nuostatos numato, kad sutartinis teismingumas privalo būti taikomas tik esant suinteresuotos šalies, t. y. atsakovo, prašymui. Nagrinėjamu atveju atsakovas neprieštarauja, kad byla būtų nagrinėjama Klaipėdos apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikos teisę. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad trečiasis asmuo, reikšdamas prašymą dėl sutartinio teismingumo taikymo, veikia prieš šalies, kurios pusėje jis yra (t. y. atsakovo), interesus. Tokie veiksmai yra draudžiami ir nesukuria teisinių pasekmių.

132. Pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė CPK 150 str., kuris reglamentuoja laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimą. Nustačius, kad byla nėra teisminga Lietuvos Respublikos teismams, teismas turi nustatyti protingą terminą, per kurį ieškovas privalo kreiptis su ieškiniu į ginčus nagrinėjančią instituciją, kuriai byla teisminga, ir nepriklausomai nuo bylos teismingumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tokios taisyklės yra įtvirtintos CPK 148 str. 2 d. ir 1952 metų tarptautinėje konvencijoje dėl kai kurių taisyklių, susijusių su jūrų laivų areštu, suvienodinimo.

14Trečiasis asmuo ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia iš esmės pritardamas pirmosios instancijos teismo argumentams, išdėstytiems skundžiamoje nutartyje.

15Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškovo atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog nesutinka su apelianto argumentu, jog atsakovas sutinka su bylos nagrinėjimu Lietuvos Respublikos teismuose. Priešingai, atsakovas siekia, jog ginčas būtų nagrinėjamas Roterdamo teisme pagal Olandijos teisę. Patenkinus šį atsakovo siekį, antrasis ieškovo reikalavimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenka teisinės reikšmės. Atsakovas pažymi, kad jis yra netinkama šalis byloje, nes ginčas yra kilęs iš sutarties, kurios šalimis yra ieškovas ir Ocean Pride Ltd., o ne atsakovas.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (-ių) (atskirojo (-ųjų)) skundo (-ų) faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo (nutarties) dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja apeliaciniame (-iuose) (atskirajame (-uosiuose)) skunde (-uose) nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

19CPK 788 str. 1 d. (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2011 m. rugsėjo 30 d.) numato, jog ūkinės komercinės veiklos subjektai gali raštu susitarti, kad ginčai, kylantys iš sutartinių teisinių santykių, bus nagrinėjami ne Lietuvos teismuose, jeigu šis susitarimas neprieštarauja tos valstybės, kurios teismų kompetencijai numatoma priskirti ginčo nagrinėjimą, teisei. Šis susitarimas negalimas dėl bylų, kurioms numatoma išimtinė Lietuvos Respublikos teismų kompetencija. Į minėtus susitarimus teismas atsižvelgia tik esant suinteresuotos šalies prašymui. Prašymas gali būti paduodamas iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios (CPK 788 str. 2 d.).

20Nagrinėjamoje byloje reikalavimai kildinami iš rangos sutarties Nr. 05/09-E-WSR-1083. Šios sutarties 9.2 p. numatyta, kad sutarties šalys visus iš sutarties kylančius ginčus sutaria nagrinėti Roterdamo teisme pagal Olandijos teisę. Šios sutarties šalimis yra ieškovas UAB „Vakarų laivų remontas“ ir laivo „( - )“ valdytojas Ocean Pride Ltd. Tuo tarpu ieškinys yra pareikštas laivo „( - )“ savininkui Northern Research Fleet (OOO „Sevnaučflot“). Tretysis asmuo atsakovo pusėje yra laivo bendrasavininkas ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. spalio 12 d. nutartyje nurodė, kad ieškinio priėmimo stadijoje yra reikalinga išsiaiškinti ar sutartinis teismingumas sieja ne tik sutarties šalis, bet ir bylos šalis. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. lapkričio 12 d. priėmė ieškinį (b. l. 2 t. 1). Ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, kad ne tik sutarties, bet ir bylos šalis sieja sutartinis teismingumas. Bylos šalys šios aplinkybės neginčijo. Tretysis asmuo atsiliepimu į ieškinį prašė pirmosios instancijos teismo taikyti sutartinį teismingumą, ką skundžiama nutartimi ir padarė pirmosios instancijos teismas. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė sutartinį teismingumą, nes jis gali būti taikomas tik suinteresuotos šalies, t. y. atsakovo, prašymu. 2011 m. lapkričio 17 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas atsakovo atsiliepimas į apelianto atskirąjį skundą, kuriame nurodoma, kad atsakovas taip pat kaip ir tretysis asmuo siekia, jog ginčas būtų nagrinėjamas Roterdamo teisme pagal Olandijos teisę. Ši aplinkybė paneigia apelianto argumentus apie atsakovo sutikimą bylą nagrinėti Lietuvos teismuose, kas lemia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė sutartinį teismingumą ir nutraukė civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vakarų laivų remontas“ ieškinį atsakovui Northern Research Fleet (OOO „Sevnaučflot“) dėl skolos priteisimo ir nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“.

21Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai panaikino laikinąsias apsaugos priemones, nes teismui nustačius, kad byla nėra teisminga Lietuvos Respublikos teismams, teismas turi nustatyti protingą terminą, per kurį ieškovas privalo kreiptis su ieškiniu į ginčus nagrinėjančią instituciją, kuriai byla teisminga, ir nepriklausomai nuo bylos teismingumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija sutinka su šiuo apelianto argumentu.

22Tarp ieškovo UAB „Vakarų laivų remontas“ ir atsakovo Northern Research Fleet (OOO „Sevnaučflot“) teisiniams santykiams reguliuoti yra taikytina 1952 m. Tarptautinė konvencija dėl kai kurių taisyklių, susijusių su jūrų laivų areštu, suvienodinimo, kurią Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 2002 m. kovo 26 d. įstatymu Nr. IX - 802. Ši aplinkybė lemia tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių klausimas turi būti sprendžiamas remiantis Konvencijos nuostatomis.

23Konvencijos 3 str. 1 d. nuostatos suteikia ieškovui teisę reikalauti areštuoti arba konkretų laivą, dėl kurio buvo pareikštas jūrinis reikalavimas, arba bet kurį kitą laivą, priklausantį asmeniui, kuris jūrinio reikalavimo pareiškimo metu buvo to konkretaus laivo savininkas, netgi tuo atveju, kai areštuojamas laivas yra pasiruošęs išplaukti. Šio straipsnio 4 d. nuostatos nustato, kad jei laivo užsakomojo reiso (čarterio) be įgulos atveju dėl jūrinio reikalavimo, susijusio su šiuo laivu, yra atsakingas ne registruotasis laivo savininkas, o laivo nuomininkas, pagal šios Konvencijos nuostatas ieškovas gali areštuoti šį arba bet kurį kitą laivą be įgulos, priklausantį nuomininkui, tačiau dėl tokių jūrinių reikalavimų negali būti areštuotas joks kitas registruotajam savininkui priklausantis laivas. Šios straipsnio dalies nuostatos taikomos visais atvejais, kai ne registruotasis tam tikro laivo savininkas, o kitas asmuo yra atsakingas pagal su tuo laivu susijusį jūrinį reikalavimą. Konvencijos 4 str. nuostatos taip pat nustato, kad laivas gali būti areštuotas tik susitariančiosios valstybės, kurioje vykdomas areštas, teismo ar atitinkamo teismo organo sprendimu. Konvencijos 6 str. 2 d. nuostatos numato, kad visus su areštu susijusius procesinius klausimus reglamentuoja susitariančiosios valstybės, kurios jurisdikcijoje buvo areštuotas ar pareikalauta areštuoti laivą, teisė.

24Ieškovas UAB „Vakarų laivų remontas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iš atsakovo Northern Research Fleet (OOO „Sevnaučflot“) priteisti 198 450 Lt įsiskolinimą,

252 890,10 Lt delspinigius, palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, skaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą, o taip pat priteisti sumokėtą žyminį mokestį bei visas bylinėjimosi išlaidas ir kitas išlaidas, susijusias su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. lapkričio 12 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovui priklausantį laivą „( - )“, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat uždraudžiant šiam laivui išplaukti iš Klaipėdos jūrų uosto. Šios pirmosios instancijos teismo nutarties bylos šalys neskundė. Tai leidžia teigti, kad laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamoje byloje taikytos teisėtai ir pagrįstai. Atsižvelgiant į minėtą aplinkybę ir į išdėstytas Konvencijos nuostatas, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo naikinti pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių vien dėl tos priežasties, kad buvo nutraukta pati civilinė byla, pritaikius sutartinį teismingumą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010). Taigi laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 12 d. nutartimi paliktinos galioti.

26Konvencijos 7 straipsnio trečiojoje dalyje nustatyta, kad tuo atveju, jeigu šalys susitarė pateikti ginčą kito konkretaus teismo, negu tas, kurio jurisdikcijoje buvo atliktas areštas, jurisdikcijai arba arbitražui, teismas ar kitas atitinkamas teismo organas, kurio jurisdikcijoje buvo areštuotas laivas, gali nustatyti terminą, per kurį ieškovas turi kreiptis į teismą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010). Tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad šios Konvencijos nuostatos vertimas į lietuvių kalbą nėra visiškai tikslus, nes autentiško Konvencijos teksto anglų kalba 7 straipsnio trečiojoje dalyje yra nurodyta, kad teismas ar kitas atitinkamas teisminis organas, kurio jurisdikcijoje buvo areštuotas laivas, gali nustatyti terminą, per kurį pareiškėjas turi pradėti procesą (,,[...] the claimant shall bring proceedings“). Tai reiškia, kad teismas, kurio jurisdikcijoje yra areštuotas laivas, turi nustatyti terminą pateikti įrodymus apie proceso prasidėjimą kompetentingoje jurisdikciją nagrinėti ginčą turinčioje institucijoje. Nagrinėjamu atveju susiklosčius situacijai, kai apeliacinės instancijos teismas keičia pirmosios instancijos teismo nutartį, panaikindamas nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir palikdamas jas galioti, ir siekiant proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo, apeliacinės instancijos teismas neperduoda pirmosios instancijos teismui spręsti termino nustatymo klausimo, o pats nustato terminą ieškovui iki 2011 m. gruodžio 24 d. pradėti procedūras kompetentingoje jurisdikciją nagrinėti ginčą turinčioje institucijoje.

27Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

29Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartį pakeisti rezoliucinę dalį išdėstant taip:

30„Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų laivų remontas“ ieškinį atsakovui Northern Research Fleet (OOO „Sevnaučflot“) dėl skolos priteisimo ir nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo žemės ūkio gamybos kooperatyvas žvejų kolūkis „Zimniaja Zolotica“.

31Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų laivų remontas“ 2009 m. spalio 21 d. mokėjimo nurodymu 378280496 sumokėtą 5 027 Lt žyminį mokestį.

32Palikti galioti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 12 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovui Northern Research Fleet (OOO „Sevnaučflot“) ir trečiajam asmeniui žemės ūkio gamybos kooperatyvui žvejų kolūkiui „Zimniaja Zolotica“ priklausančio laivo „( - )“, ( - ), areštą bei draudimą areštuotą turtą perleisti, įkeisti kitiems asmenims ar kitaip sumažinti areštuoto turto vertę ir laivui išplaukti iš Klaipėdos jūrų uosto.

33Nustatyti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų laivų remontas“ terminą iki 2011 m. gruodžio 24 d. pradėti procedūras kompetentingoje jurisdikciją nagrinėti ginčą turinčioje institucijoje.

34Išaiškinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų laivų remontas“, jog iki nustatyto termino ieškovui nepradėjus procedūrų kompetentingoje jurisdikciją nagrinėti ginčą turinčioje institucijoje, Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 12 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės gali būti panaikintos.“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Vakarų laivų remontas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. 2 890,10 Lt delspinigius, palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško... 6. 2011 m. gegužės 27 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi į bylą... 7. Trečiasis asmuo ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ atsiliepimu į ieškinį... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. birželio 30 d. nutartimi nutraukė... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m.... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino CPK 788 str. 2 d.... 13. 2. Pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė CPK 150... 14. Trečiasis asmuo ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ pateikė atsiliepimą į... 15. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškovo atskirąjį skundą. Atsiliepimu... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (-ių) (atskirojo... 19. CPK 788 str. 1 d. (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2011 m. rugsėjo 30 d.)... 20. Nagrinėjamoje byloje reikalavimai kildinami iš rangos sutarties Nr.... 21. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai panaikino... 22. Tarp ieškovo UAB „Vakarų laivų remontas“ ir atsakovo Northern Research... 23. Konvencijos 3 str. 1 d. nuostatos suteikia ieškovui teisę reikalauti... 24. Ieškovas UAB „Vakarų laivų remontas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 25. 2 890,10 Lt delspinigius, palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško... 26. Konvencijos 7 straipsnio trečiojoje dalyje nustatyta, kad tuo atveju, jeigu... 27. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 29. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartį pakeisti... 30. „Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės... 31. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui uždarajai... 32. Palikti galioti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 12 d. nutartimi... 33. Nustatyti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų laivų remontas“... 34. Išaiškinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų laivų...