Byla e2-3306-435/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovui P. N., trečiajam asmeniui Kauno miesto savivaldybei dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo P. N. 2507,65 Eur skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui adresuoti ieškinio kopija ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti 2016-01-20 asmeniškai pasirašant (CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka) (11 b. l.). Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui nepateikus atsiliepimo, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka visiškai (12-14 b. l.)

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, jog pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Atlikus formalų byloje esančių įrodymų – Atsiskaitymo už buto šildymą ir karštą vandenį sutarties Nr. 17; 2015-12-02 VĮ ,,Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo; Gyventojų registro tarnybos išrašo; 2015-12-03 Buto apyvartos žiniaraščio; 2015-07-31 Kauno miesto savivaldybės administracijos Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus rašto dėl buto ( - ), Kaune; bei kitų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad AB „Kauno energija“ butui esančiam adresu V( - ), Kaunas (unikalus Nr. ( - )), tiekė šilumą. Butas nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei, kuri su atsakovu 2002-01-23 yra sudariusi savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Bendra atsakovo skola ieškovei už laikotarpiu nuo 2012 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. lapkričio 1 d. suteiktas paslaugas yra 2507,65 Eurai, iš kurių – 857,46 Eur už patalpų šildymą bei 1650,19 Eur už šilumos energiją vandens pašildymui.

8Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 str. 1 d.). LR CK 6.388 str. 2 d. nustato, jog atsiskaitymo už tiekiamą šilumos energiją tvarką nustato šalių susitarimas, jeigu teisės aktai nenumato ko kita. Šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“, patvirtintos LR ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-258, LR ūkio ministro 2008-12-04 įsakymu Nr. 4-617. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.).

9Ieškovė tinkamai vykdo savo įsipareigojimus, t. y. tiekia šilumą, todėl atsakovas privalo laiku sumokėti už patiektą šilumą.

10Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, jog atsakovas nėra sumokėjęs ieškovei už tiekiamą šilumos energiją, iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 2507,65 Eur skola.

11Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-01-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).

12Vadovaujantis CPK 93 str., iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro: 56,00 Eur žyminis mokestis, 1,71 Eur už duomenų gavimą ir 51,43 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (viso: 109,14 Eur).

13Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 3 Eur, teismas šių išlaidų iš atsakovo nepriteisia (CPK 88 str. 3 p., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

14Teismas, vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 153 str., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovei AB „Kauno energija“, įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaune, a. s. ( - ) AB „SEB“ bankas, iš atsakovo P. N., gim. ( - ), gyv. ( - ), Kaunas – 2507,65 Eur (dviejų tūkstančių penkių šimtų septynių eurų, 65 ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2507,65 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2016-01-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 109,14 Eur (vieną šimtą devynis eurus, 14 ct) bylinėjimosi išlaidas.

17Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai