Byla 2A-987-464/2012
Dėl skolos priteisimo ir įpareigojimo grąžinti daiktą, tretysis asmuo D. D

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Romualdos Janovičienės ir Dainiaus Rinkevičiaus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. D. ir atsakovo UAB DnB Nord lizingo apeliacinius skundus dėl Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. spalio 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. D. ieškinį atsakovui UAB DnB Nord lizingas dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, ir atsakovo UAB DnB NORD lizingas priešieškinį atsakovui A. D. dėl skolos priteisimo ir įpareigojimo grąžinti daiktą, tretysis asmuo D. D., ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3ieškovas A. D. 2011-02-17 kreipėsi į Vilniaus m. 2-ąjį apylinkės teismą su ieškiniu (b.l. 2-3) ir prašė pripažinti neteisėtu 2010-12-16 vienašališką atsakovo UAB DnB NORD lizingas 2007-10-15 lizingo sutarties Nr. 200710F-1399 nutraukimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas UAB DnB NORD lizingas 2007-10-15 šalių sudarytą lizingo sutartį nutraukė neteisėtai ir nepagrįstai, sutarties 10.5 p. numatytų aplinkybių visuma, kurioms esant atsiranda pagrindas pasinaudoti vienašališko sutarties nutraukimo teise, šiuo atveju nesusiklostė. Lizingo sutartis buvo vykdoma kas mėnesį, ir nors ne viso sutartyje nustatyto dydžio, tačiau įmokos buvo mokamos. Įmokų vėlavimo daugiau kaip vieną mėnesį iki 2010-12-16 (atsakovo pranešimo apie vienašališką nutraukimą) nebuvo, todėl atsakovas neturėjo pagrindo manyti, kad prievolė toliau nebus vykdoma. Atsakovo pranešime dėl sutarties nutraukimo nurodytos skolos ir delspinigių sumų paskaičiavimas neaiškus. Ieškovas yra padengęs 2/3 lizingo turto vertės, todėl atsakovo siekį perimti ženkliai didesnės vertės turtą, nei yra lizingo sutarties likutis, vertina kaip atsakovo piktnaudžiavimą, neatsižvelgiant į susidariusią ekonominę padėtį Lietuvoje, kuri ir įtakojo ieškovo vėlavimą sumokėti įmokas. Pažymi, kad siekia ir toliau vykdyti sutartį ir įsigyti turtą nuosavybėn.

4Atsakovas UAB DnB NORD lizingas atsiliepimu (b.l. 27-29) prašė ieškinį atmesti ir priteisti jam bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas UAB DnB NORD lizingas pareiškė byloje priešieškinį (b.l. 31-34), prašydamas priteisti iš ieškovo A. D. 9871,67 Lt pradelstų mokėjimų, 1895,00 Lt delspinigių, 6477,40 Lt baudą, iš viso - 18 244,07 Lt, taip pat 5 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas; įpareigoti ieškovą A. D. per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos grąžinti UAB DnB NORD lizingas nuosavybės teise priklausantį išperkamosios nuomos objektą - automobilį Ssang Yong Kyron Xdi 2.0L, 2007 m. gamybos, taip pat šios transporto priemonės registracijos pažymėjimą, techninį apžiūros taloną arba techninės apžiūros rezultatų ataskaitą bei raktelius šio turto savininkui UAB DnB NORD lizingas. Savo atsikirtimus į ieškovo reikalavimus grindė CK 6.217 str. 5 d., kuri numato, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais. Šalių sudarytos lizingo sutarties 10.6 p. taip pat nustatyta, kad esant numatytiems sutarties nutraukimo pagrindams, lizingo bendrovė turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą, tačiau suteikdama papildomą terminą sutarties įvykdymui, nutraukti sutartį. Kadangi ieškovas nustatytais terminais nemokėjo lizingo įmokų, atsirado lizingo sutarties 10.5 p. „c“ p.p. numatytas sutarties nutraukimo pagrindas. Ieškovui pagal CK 6.218 str. 1 d. ir lizingo sutarties nuostatas buvo pranešta apie sutarties nutraukimą prieš 10 dienų, ir tik šiam neįvykdžius prievolės per įspėjimo terminą, sutartis buvo nutraukta. Ieškovas, nemokėdamas lizingo įmokų bei nereaguodamas į lizingo davėjo raginimus ir įspėjimus dėl įsiskolinimo padengimo, padarė esminį sutarties pažeidimą, todėl lizingo davėjas (atsakovas) pasinaudojo savo teise vienašališkai nutraukti lizingo sutartį.

6Ieškovas A. D. atsiliepimu į ieškovo priešieškinį (b.l. 65) prašė priešieškinį atmesti, o ieškinį patenkinti.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2011-10-17 sprendimu (b.l. 133-137) ieškinį patenkino visiškai, o priešieškinį patenkino iš dalies: 1) pripažino neteisėtu 2010-12-16 atsakovo vienašališką 2007-10-15 lizingo sutarties Nr. 200710F-1399 nutraukimą, priteisė iš atsakovo 140 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui, grąžino ieškovui 60 Lt permokėtą žyminio mokesčio dalį; 2) priteisė iš ieškovo 8619,17 Lt skolos, 1553,07 Lt delspinigių, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos (10 172,24 Lt) nuo priešieškinio priėmimo teisme dienos (2011-03-25) iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 305 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui; 3) priteisė iš ieškovo 6,29 Lt bylinėjimosi išlaidų, o iš atsakovo - 8 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

9Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog šalys 2007-10-15 sudarė išperkamosios nuomos sutartį. Atsakovas 2010-12-16 pranešimu Nr. 30.58.37-2487 ją vienašališkai nutraukė remdamasis sutarties bendrųjų sąlygų 10.5 p. Teismas iš 2010-12-16 atsakovo pranešimo ieškovui turinio sprendė, kad šiame pranešime numatytas 10 kalendorinių dienų sutarties nutraukimo terminas, atsižvelgiant į šio pranešimo paskirtį bei į jo įteikimo aplinkybes, laikytinas neprotingu bei prieštaraujančiu imperatyviai CK 6.218 str. 1 d. normai, numatančiai kitos šalies informavimo pareigą. Šis atsakovo pranešimas ieškovui įteiktas tik 2010-12-24, t.y. praktiškai esant pasibaigusiam 2010-12-16 atsakovo pranešime ieškovui nurodytam papildomam terminui sutartinėms prievolėms įvykdyti. Išperkamosios nuomos sutarties 10.6 p. yra numatyta nuomininko teisė net ir iš esmės pažeidus išperkamosios nuomos sutartį pašalinti padarytą pažeidimą, jeigu atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes tai yra įmanoma, o tokia galimybė pavėluotu pranešimo įteikimu nesuteikta. Iš to padarė išvadą, jog atsakovas netinkamai įgyvendino vienašališko sutarties nutraukimo teisę. Taip pat teismas sprendė, jog ieškovas 2010-12-28 elektroniniu laišku operatyviai, iš karto po pranešimo apie galimą sutarties nutraukimą gavimo, siekė spręsti susidariusią situaciją, bendradarbiavo su atsakovu. Iki 2010-12-16 pranešimo dienos mokėjimai pagal lizingo sutartį buvo atliekami reguliariai, nors ir ne viso pagal sutartį numatytų įmokų dydžio. Iki sutarties nutraukimo nebuvo ir laikotarpio, kad būtų apskritai nemokėta ilgiau nei vieną mėnesį. Teismas pažymėjo, jog sutarčiai nutraukti yra būtina dviejų aplinkybių visuma: lizingo įmokų nemokėjimas daugiau kaip vieną mėnesį ir įsiskolinimo dydis, kuris turi būti didesnis arba lygus 10 proc. bendros pradinės kredito kainos. Tačiau iš šios nuostatos turinio neaišku, ar sutarčiai nutraukti reikia, kad ilgiau kaip mėnesį būtų apskritai nesumokėta nustatyta lizingo įmoka, ar užtenka, kad ilgiau kaip vieną mėnesį būtų nesumokėta bent dalis įmokos. Kadangi paminėtos nuostatos dalis pagal savo turinį nėra vienareikšmiška ir aiški, atsižvelgdamas į tai, kad sutartis sudaryta pagal standartines atsakovo pateiktas sąlygas prisijungimo būdu, teismas tokią nuostatą aiškino ieškovo naudai ir laikė, jog ieškovui atliekant dalinius mokėjimus, neatsirado visų sutarties 10.5 p. „c“ papunktyje numatytų sąlygų, būtinų sutarties nutraukimui. Byloje nėra duomenų ir apie tai, kad atsakovas informavo ieškovą kokia eiliškumo tvarka yra paskirstomi iš ieškovo gauti mokėjimai, todėl, teismo vertinimu, 2010-12-16 pranešime nurodytos skolos susidarymą sąlygojo ir nepakankamas paties atsakovo bendradarbiavimas.

10Teismas nustatė, jog ieškovo atlikti mokėjimai buvo užskaityti seniausioms lizingo įmokoms, palūkanoms ir priskaičiuotiems delspinigiams padengti. Ieškovas susidariusiai bendrai skolos su delspinigiais sumai nuginčyti jokių įrodymų nepateikė. Laikotarpiu nuo 2010-05-20 iki 2010-12-16 liko pilnai nesumokėta įmokų su palūkanomis suma - 8619,17 Lt, už įmokų mokėjimo terminų praleidimą priskaičiuota 1553,07 Lt delspinigių. Kadangi šių sumų mokėjimo terminas suėjęs iki atsakovo pranešimo apie vienašališką sutarties nutraukimą, teismas 8619,17 Lt skolą ir 1553,07 Lt delspinigius iš ieškovo priteisė. Kitus atsakovo priešieškinio reikalavimus dėl lizingo įmokų, baudos priteisimo ir lizingo objekto grąžinimo teismas atmetė, kadangi šie reikalavimai kildinami iš lizingo sutarties nutraukimo. Konstatavus atsakovo vienašališką lizingo sutarties nutraukimą neteisėtu, nėra pagrindo lizingo sutarties nutraukimo padarinių taikymui.

11III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

12Ieškovas A. D. apeliaciniu skundu (b.l. 144-145) prašo pakeisti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011-10-17 sprendimą priešieškinio dalyje ir sumažinti priteistą iš ieškovo skolą iki 6506,96 Lt bei 86,43 Lt delspinigių, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiai argumentais:

  1. Atsakovas jokių tinkamų ir leistinų įrodymų, kurie patvirtintų teismo priteistą ieškovo skolos atsakovui dydį - 8619, 17 Lt - nepateikė. Ieškovas atsakovui mokėjimus vykdė visą sutarties laikotarpį, tačiau dėl sunkos šeimos materialinės padėties įmokos būdavo šiek tiek mažesnės nei sutartyje nustatytos. Atsakovas įsiskolinimą skaičiuoja nuo 2010-05-20, neteisėtai atlikęs įskaitymus ir neteisingai paskirstęs iš ieškovo gautas įmokas. Atsakovas teismui pateikė gautų mokėjimų išklotinę, iš kurios matyti, kad atsakovas neteisingai paskirstė 2112,21 Lt įmokas, įskaitydamas jas kaip netesybas. Atsakovo atstovas teisme pripažino, jog atsakovas nepateikė ieškovui nei vieno pranešimo apie atliktus įskaitymus. Įskaityta kaip delspinigiai 2112,21 Lt suma turėjo būti sumažinta iš ieškovo priteistina nesumokėtų įmokų suma.
  2. Pirmosios instancijos teismas neįvertino ieškovo pateiktų atsikirtimų dėl netesybų dydžio bei reikalavimo taikyti ieškinio senatį. Teismas turėjo pagrindą atsakovo reikalaujamus delspinigius sumažinti. Be to, pagal CK 1.125 str. 5 d. 1 p. reikalavimams dėl netesybų išieškojimo taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas. Atsakovo priešieškinis surašytas 2011-03-14, o priimtas teisme 2011-03-25. Ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo buvo pareikštas ir grindžiamas pareiškimu dėl sutarties nutraukimo, t.y. paskaičiuotas iki 2010-12-16. Todėl esant tokiam atsakovo reikalavimui bei faktiniams bylos duomenims, delspinigius teismas turėjo teisę priteisti už laikotarpį nuo 2010-09-25 iki 2010-12-16. Už minėtą laikotarpį protingas, teismu praktiką atitinkantis delspinigių dydis yra 86,43 Lt.

13Atsakovas UAB DnB NORD lizingas apeliaciniu skundu (b.l. 150-154) prašo Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011-10-17 sprendimo dalį dėl ieškinio patenkinimo panaikinti ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti, taip pat panaikinti sprendimo dalį, kuria buvo atmesti atsakovo priešieškinio reikalavimai ir juos patenkinti, likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2010-12-16 pranešimas ieškovui įteiktas 2010-12-24. Be to, sutartyje šalys buvo sulygusios rašytinį pranešimą laikyti įteiktu kitai šaliai ne vėliau kaip antrą darbo dieną po jo išsiuntimo (sutarties 11.3. p.). Taigi ieškovui buvo žinoma apie numatomą sutarties nutraukimą iki sueinant terminui. Ieškovas ir ankstesne, 2010-10-12 pretenzija buvo įspėtas apie susidariusį 9137,46 Lt įsiskolinimą, informuotas apie tai, jog nesumokėjus šio įsiskolinimo atsakovas bus priverstas nutraukti sutartį. Nors po šios pretenzijos gavimo ieškovas du eilinius mokėjimus atliko, įsiskolinimas už ankstesnius periodus liko iš esmės nesumažėjęs. Po pranešimo apie sutarties nutraukimą prievolė sumokėti pagal išperkamosios nuomos sutartį taip pat nebuvo įvykdyta ir nevykdoma jau beveik metus. Tokiu atveju nėra pagrindo diskutuoti, ar pranešime apie sutarties nutraukimą nustatytas prievolei įvykdyti terminas buvo pakankamas. CK 6.218 str. imperatyviai nenustato termino, per kurį kita šalis turi būti įspėta ir nekliudo šalims dėl to pačioms susitarti.
  2. Esant galiojančiai ir nenuginčytai išperkamosios nuomos sutarčiai bei jos sąlygoms, nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovas nesilaikė vienašališko sutarties nutraukimo tvarkos dėl esminio jos pažeidimo. Ieškovui buvo įteiktas rašytinis pranešimas apie numatomą sutarties nutraukimą, buvo suteiktas ir papildomas terminas prievolei įvykdyti. Bet nei per šį terminą, nei jam pasibaigus, prievolė neįvykdyta. Įsiskolinimas sutarties nutraukimo dienai buvo didesnis nei 10 proc. nuo kredito sumos, įmokos nebuvo mokamos ilgiau nei vieną mėnesį. Ieškovas netinkamai vykdė išperkamosios nuomos sutartį ne tik mokėdamas nepilnas įmokas, bet ir eilę mėnesių apskritai jų nemokėdamas.
  3. Sutartyje naudojamų sąvokų išaiškinimai yra išdėstyti išperkamosios nuomos sutarties bendrosios dalies pirmojoje dalyje „Apibrėžimai“. Sąvoka „išperkamosios nuomos mokėjimas“ yra pilna įmoka, kurios dydis yra nurodytas mokėjimų grafikuose. Ši sutarties sąlyga yra visiškai aiški ir negali būti bandoma aiškinti tokiu būdu, kad išperkamosios nuomos mokėjimas neva gali būti suprantamas kaip ieškovo pareiga/teisė mokėti tik dalį įmokos, nurodytos mokėjimų grafike. Ieškovui buvo žinoma, kokiais terminais bei kokio dydžio mokėti įmokas, todėl jis privalėjo tinkamai vykdyti savo sutartines pareigas. Teismas nepagrįstai pripažino kad atsakovas nebendradarbiavo su ieškovu. Ieškovas siekia užvilkinti priverstinį skolų išieškojimą, be to, beveik metus laiko naudojasi atsakovui priklausančiu turtu ne tik neturėdamas teisinio pagrindo, bet netgi ir nepaisydamas turto savininko - atsakovo reikalavimų grąžinti turtą ir nemokėdamas jokių įmokų.
  4. Teismas neteisingai nustatė ieškovo skolos dydį atsakovui, neatsižvelgė į 2011-02-03 pažymoje nurodytą skolos paskaičiavimą, įvertindamas tik buvusią sutarties nutraukimo metu skolą. Pripažindamas sutarties nutraukimą neteisėtu, turėjo priteisti ir visus pareiškiant priešieškinį susidariusius pradelstus mokėjimus bei delspinigius.

14Ieškovas A. D. atsiliepimu į atsakovo UAB DnB NORD lizingas apeliacinį skundą (b.l. 162-165) prašo šį skundą atmesti. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo pranešimą apie sutarties nutraukimą vertino remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais. Tinkamas pranešimas apie vienašališką sutarties nutraukimą yra itin svarbus, kadangi sutarties nutraukimas kitai šaliai gali sukelti sunkias pasekmes. Tai, kad ieškovas žinojo apie gresiantį lizingo sutarties nutraukimą, nereiškia, kad atsakovas turi teisę nesilaikyti pranešimo apie sutarties nutraukimą išsiuntimo tvarkos. Pagal išperkamosios nuomos sutarties Nr. 200710F-1399 mokėjimų grafiką bei ieškovo pirmosios instancijos teismui pateiktus duomenis matyti, kad mokėjimai buvo atliekami reguliariai kas mėnesį. Negalima teigti, jog ieškovas padarė esminį sutarties pažeidimą.

15Atsakovas UAB DnB NORD atsiliepimu į ieškovo A. D. apeliacinį skundą (b.l. 167-169) prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nesutinka su ieškovo teiginiais, kad dalį iš ieškovo gautų mokėjimų (2112,21 Lt) atsakovas nepagrįstai įskaitė kaip netesybas (delspinigius). Įmokos buvo paskirstytos tinkamai. Šalių sutartyje sutartos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Ieškovas 0,1 proc. delspinigių dydžio mažinti neprašė ir laisva valia pasirašė išperkamosios nuomos sutartį. Aktualioje teismų praktikoje ne per dideliais pripažinti ir 0,2 proc. dydžio delspinigiai. Lietuvos apeliacinis teismas 2011-10-17 nutartyje, priimtoje c.b. Nr.1-426/2011, patenkino AB DnB NORD banko apeliacinį skundą ir priteisė iš skolininkų 0,2 proc. dydžio delspinigius. Byloje esantys skolą pagrindžiantys skolos detalizavimo grafikai patvirtina, kad delspinigiai yra paskaičiuoti ne daugiau kaip už 180 dienų.

16Tretysis asmuo D. D. atsiliepimų į ieškovo ir atsakovo apeliacinius skundus nepateikė.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Ieškovo apeliacinis skundas atmestinas.

19Atsakovo apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.

20Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas, spęsdamas dėl kiekvienos iš šalių pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teisingai nustatė teisiškai reikšmingus faktus, susijusius su šalių sudarytos sutarties vykdymo aplinkybėmis, tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias sutarčių vienašališko nutraukimo atvejus, sąlygas bei tvarką. Teismas pagrįstai sprendė, kad šalių išperkamosios nuomos sutarčiai nutraukti dėl ieškovo padaryto esminio sutarties pažeidimo nagrinėjamu atveju prielaidų nebuvo. Apeliacinio skundo argumentai bei motyvai (CPK 320 str. 1 d.) kitokiai išvadai susiformuoti pagrindo nesudaro. Vieninteliu faktiniu aspektu pirmosios instancijos teismas suklydo, neįvertinęs ieškovo įsiskolinimo atsakovui dydžio, susidariusio prieš pareiškiant jam teisme atitinkamus reikalavimus. Todėl šioje dalyje sprendimas pakeistinas (CPK 329 str. 1 d.).

21Byloje nustatyta, kad šalys 2007-10-15 sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 200710F-1399 (b.l. 6-10, 47-48, 49-51), kuri kartu yra ir vartojimo kredito sutartis (CK 6.886 str. 2 d., iki 2011-04-01 gal. įst. red ). Šios sutarties pagrindu ieškovui buvo perduotas valdyti ir naudotis automobilis Ssang Yong Kyron Xdi 2.0L, pagaminimo metai 2007 m. Sutartyje išperkamosios nuomos objekto kaina (vertė) nurodyta 24 617,70 EUR, o ieškovui įtvirtinta pareiga sumokėti pagal sutartį 7385,31 EUR pradinę įmoką, taip pat mokėti kitas įmokas atsakovui pagal nustatytą grafiką. 2009-12-08 ir 2010-10-12 atsakovas išsiuntė ieškovui pretenzijas dėl vėluojamų sumokėti įmokų (b.l. 52-54), siūlydamas per 14 dienų nuo pretenzijos išsiuntimo įsiskolinimą padengti. Išperkamosios nuomos sutartį atsakovas 2010-12-16 pranešimu Nr. 30.58.37-2487 vienašališkai nutraukė (b.l. 11, 55-56), įspėdamas ieškovą, kad šis per 10 dienų nuo šio pranešimo surašymo datos privalo sumokėti 8619,17 Lt pradelstas eilines įmokas bei visus iki termino pabaigos likusius mokėjimus - 28 807,29 Lt, taip pat iki sutarties nutraukimo priskaičiuotus 1553,07 Lt delspinigius. Tik tokiu atveju lizingo davėjas perduotų lizinguojamą turtą ieškovo nuosavybėn. Priešingu atveju lizingo davėjas (atsakovas) reikalaus grąžinti automobilį, pradelstų 8619,17 Lt eilinių mokėjimų, papildomai sumokėti 25 proc. neapmokėtos turto vertės baudą – 6753,93 Lt ir jau minėtas 1553,07 Lt netesybas. Pranešime dėl sutarties nutraukimo sutartinis nutraukimo pagrindas (konkreti sutarties nuostata) neįvardintas. Procesiniuose dokumentuose nurodyta, kad sutartis nutraukta pagal 10.5. „c“ p.p Atsakovas pateikė į bylą pažymą, patvirtinančią, kad ieškovo skola po sutarties nutraukimo padidėjo iki 9871,67 Lt pradelstų lizingo mokėjimų sumos bei 1895 Lt delspinigių sumos, o baudos dalyje sumažėjo iki 6477,40 Lt baudos (25 proc. nuo neapmokėtos turto vertės) (b.l. 57).

22Kaip minėta, nagrinėjamojoje byloje kilo ginčas dėl išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarties vykdymo ir jos vienašališko nutraukimo nuomininko (atsakovo UAB DnB Nord lizingas) iniciatyva aplinkybių. CK 6.217 str. 1 d. leidžia šaliai nutraukti sutartį prieš terminą, jeigu kita sutarties šalis visiškai nevykdo arba netinkamai ją vykdo ir nevykdymas arba netinkamas vykdymas gali būti pripažįstamas esminiu pažeidimu. Esminio sutarties pažeidimo kriterijai yra išvardinti šio straipsnio 2 d. Be to, sutartis gali būti nutraukta ir joje tiesiogiai numatytais atvejais (CK 6.217 str. 5 d.). Nutraukti sutartį dėl jos įvykdymo termino praleidimo galima tik tuomet, kai kita šalis jos neįvykdo per papildomai nustatytą terminą. Šalių santykiams taikytina ir speciali teisės norma – CK 6.889 str. (iki 2011-04-01 gal. įst. red), galiojusi atsakovui inicijavus sutarties nutraukimą, kuri nustatė dar ir papildomas garantijas vartojimo kredito gavėjui, kuomet sutartį ketina vienašališkai nutraukti kredito davėjas. Įstatymu leidėjo valia, esant vartojimo kredito teisiniams santykiams, kredito davėjui suteikta teisė inicijuoti sutarties nutraukimą bei ją nutraukti tik tada, kai įvyksta dvi privalomos sąlygos: 1) mokėjimas uždelstas daugiau nei vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip dešimt procentų bendros kredito sumos; 2) nebuvo sumokėta per dvi savaites nuo papildomo pranešimo įteikimo kredito gavėjui. Pastabėtina, kad tokio pobūdžio sutarties nutraukimą prieš terminą panašiai reglamentuoja ir įsigaliojęs Vartojimo kredito įstatymo 19 str., kuris įtvirtino dar vieną papildomą sąlygą – pradelstas mokėjimas nesietinas su procentine vartojimo kredito suma, jeigu vėluojama sumokėti šį mokėjimą daugiau nei tris mėnesius iš eilės.

23Atsakovas minėtoje teisinių santykių atsiradimo metu galiojusioje CK normoje nustatytas sąlygas inkorporavo į savo parengtą sutarties tekstą (Bendrųjų sąlygų 10.5. p. „c“ p.p, b.l. 45), tačiau jas iš dalies modifikavo. Pirma, atsakovas nepagrįstai susiejo sutarties nutraukimo galimybę ne su vėluojama mokėti mokėjimo suma, kuri ir pagal įstatymą, ir pagal pateikiamą pačioje sutartyje apibrėžimą suprantama kaip išperkamosios nuomos objekto vertės dengimo ir palūkanų suma pagal įmokų grafiką (b.l. 41), nesvarbu ar už vieną, ar už kelis mėnesius yra vėluojama sumokėti (viena ar kelios nemokėtos eilinės daikto vertės dengimo įmokos su palūkanomis), o su visu nuomininko (ieškovo) jam atsiradusiu įsiskolinimu. Kaip matyti iš atsakovo procesinės pozicijos, jis tokią sutarties nuostatą iš esmės ir taikė santykiuose su ieškovu, t.y. neneigdamas ieškovo atliktų įmokų už 35 138,17 Lt bendrą sumą (ieškovo mokėjimų išklotinė, b.l.89-91), dalį šių mokėjimų (2112,24 Lt) užskaitė kaip delspinigius (sutarties 9.4 p.) ir, skaičiuodamas pradelstų ieškovo įmokų jam sumos santykį su kredito verte (kaina) bei nurodydamas skolos sumą savo 2010-12-16 pranešime (8619,17 Lt, b.l. 55), domėn jų nepriėmė. Tai traktuotina kaip nesąžiningas ir apribojantis vartotojo (ieškovo A. D.) teises sutarties sąlygų aiškinimas CK 6.188 str. 2 d. 2 p. aspektu. Įstatyme (CK 1.5 str.) ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje yra pripažįstama teismo teisė vertinti vartojimo sutarties sąlygų atitikimą sąžiningumo kriterijams ex officio. Todėl, kolegijos vertinimu, visi be išimties ieškovo atlikti atsakovo naudai mokėjimai yra reikšmingi sprendžiant būtent dėl sutarties nutraukimo pagrindo egzistavimo, nors ieškovo pareigos juos mokėti ir neįtakoja. Į visus ieškovo atliktus atsakovo naudai mokėjimus šiuo atveju turi būti atsižvelgiama dėl to, kad delspinigių mokėjimas pagal sutarties 9.4. p. ir 9.6 p. nuostatas buvo susietas su jų pareikalavimo momentu ir tai aiškiai išdėstyta nurodytuose sutarties punktuose. Tai reiškia, kad atsakovas galėjo jų reikalauti, bet galėjo ir nereikalauti. Todėl bylą nagrinėjęs teismas, priešingai nei teigiama atsakovo apeliaciniame skunde, pagrįstai atkreipė dėmesį į tokią aplinkybę, kad atsakovas nepakankamai bendradarbiavo su kita sandorio šalimi, nepranešdamas apie savo reikalavimą mokėti delspinigius. Byloje nesama jokių objektyvių duomenų apie tai, kad atsakovas periodiškai būtų išreiškęs tokią savo valią ieškovui dėl sutartinio dydžio delspinigių mokėjimo arba dėl jų įskaitymo iš mokamų įmokų sumos, kad kuria nors forma, pavyzdžiui, siųsdamas sutarties 9.6. p. nurodytą kitą pranešimą arba kas mėnesį pateikdamas PVM sąskaitą-faktūrą apmokėjimui su nurodytais eiliniais mokėjimais, skola už ankstesnį laikotarpį bei netesybomis (delspinigiais), būtų ieškovą apie tai informavęs.

24Tačiau tokia aplinkybė, kaip minėta, pati savaime neeliminuoja ieškovo pareigos sumokėti delspinigius už vėlavimą mokėti eilines įmokas, nes delspinigių galiausia pareikalauta siunčiant dvi pretenzijas dėl įsiskolinimo (bl. 52-53). Todėl kolegija nesutinka su ieškovo teiginiais, jog delspinigius atsakovas jam priskaičiavo visiškai be pagrindo ar pažeisdamas iš ieškovo gautų įmokų paskirstymo tvarką, teisinių prielaidų sumažinti skundžiamu sprendimu iš ieškovo priteistą sumą delspinigių dydžiu, nėra. Sąlyga dėl delspinigių nėra nuginčyta bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais, delspinigių dydis, atsižvelgiant į sutarties pobūdį bei jos objektą, nėra neprotingai didelis. Kitoks šios sąlygos aiškinimas paneigtų šalių sutarties laisvės principą derėtis ir susiderėti dėl konkrečių sutarties nuostatų (CPK 6.156 str. 4 d.). Aktualioje teismų praktikoje taip pat pasisakoma, kad nėra nustatyto netesybų dydžio, kurį galima būtų pripažinti protingu arba neprotingu, kiekvienu atveju vertinama individuliai, paisant sutarties laisvės principo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis c.b. Nr. 3K-7-309/2010). Įmokų paskirstymo eiliškumas taip pat sureglamentuotas įstatymu. Nagrinėjamos bylos atveju ieškovas dažnai mokėdavo mažesnę, nei tą mėnesį priklausanti, sumą, taigi neabejotinai suvokė faktą apie skolos atsakovui formavimąsi, buvo įspėtas pretenzijomis apie skaičiuojamas netesybas. Pagal CK 6. 55 str., jeigu skolininkas nepareiškia kokiai prievolei skiria įmoką (už kurį mėnesį konkrečiai sumoka) ir nėra kitokio šalių susitarimo, laikoma, kad grąžinama seniausia skola. Įmokos, kreditoriaus gautos vykdant prievolę, taip pat pirmiau yra skiriamos netesyboms apmokėti, ir tik paskesne eile skiriamos pagrindinei prievolei įvykdyti (CK 6.54 str. 1 d. - 4 d.). Pasisakant dėl pranešimo apie įskaitymą nebuvimo teisinės reikšmės ieškovo pareigos mokėti delspinigius aspektu, pabrėžtina, kad ieškovo prievolės juos mokėti CK 6.130 str. bei 6.131 str. nuostatos neįtakoja, nesant priešpriešinės vienarūšės paties kreditoriaus (atsakovo) prievolės skolininkui (ieškovui). Taigi ir toks ieškovo apeliacinio skundo argumentas, jog jis nėra gavęs pranešimo apie įskaitymą, teisiškai nepagrįstas.

25Susiklosčiusioje faktinėje situacijoje aplinkybė dėl ieškovo sumokėtos, o atsakovo delspinigiams įskaitytos ir dėl to eliminuotos iš procentinių paskaičiavimų sumos įvertintina tik tame kontekste, ar ieškovo nesumokėtos pagal grafiką įmokos, lyginat jas su bendra kredito kaina, atitinka 10 procentų skolos dydį ir galėjo sudaryti vieną iš privalomų sąlygų sutarčiai prieš terminą nutraukti. Pagal šalių pasirašytos sutarties 10.5. p. „c“ p.p., 10 procentų įsiskolinimo suma turėtų būti skaičiuojama nuo bendros kredito kainos. Bendra kredito kaina pagal sutartyje pateiktą šios sąvokos apibrėžimą paaiškinama kaip suma, kurią turės sumokėti nuomininkas nuomotojui tinkamai vykdydamas sutartį per išperkamosios nuomos terminą; ją sudaro tik mokėtinos palūkanos ir sutarties mokestis. Vadinasi, į bendrą kredito kainą, kuri imama už pagrindą skaičiuojant uždelstų mokėjimų proporciją, pagal atsakovo parengtą sutartį neįkaitoma nei pradinė įmoka, nei išperkamosios nuomos objekto vertės dengimas ar kurios nors kitos sumos (b.l. 41). Pagal pradinį grafiką iš viso mokėtinų palūkanų suma buvo lygi 2990 EUR, o administravimo arba sutarties mokestis – 123,09 EUR (b.l. 47-48), ekvivalentas litais - 10 748,70 Lt. Pagal tokią sutarties sąlygą nuomininkui grėstų sutarties nutraukimas mėnesį vėluojant sumokėti vos 1075 Lt įmoką. Todėl ši sąlyga, kolegijos vertinimu, negali būti laikoma protinga, teisinga ir sąžininga (CK 1.5 str.), ypač ją vartojimo ir prisijungusios sutarties šalies aspektais. Tokiu atveju palyginamiesiems skaičiavimams taikytina kita sutartyje naudojama kainos (vertės) sąvoka, kuri sutarties skiltyje „Apibrėžimai“ įvardijama kaip suma, įskaitant pridėtinės vertės mokestį, už kurią pardavėjas (nagrinėjamu atveju UAB „Lirosta“, b.l. 49) parduoda nuomotojui (atsakovui) nuomininko (ieškovo) pasirinktą išperkamosios nuomos objektą (b.l. 41). Sutarties objekto (lizinguojamo automobilio) kaina pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta 85 000 Lt (b.l. 49). Lyginant su ja, ieškovo nesumokėtų 6506,93 Lt eilinių įmokų suma (iš pranešime nurodytos nesumokėtos įmokų 8619,17 Lt sumos atimant netesyboms įskaičiuotą 2112,24 Lt sumą) (b.l. 55, 89-91) sutarties nutraukimo inicijavimo momentu akivaizdžiai nebuvo lygi ar didesnė nei 10 procentų objekto kainos (vertės).

26Kita vertus, dalis skolos (1000 Lt) buvo sumokėta mažiau nei prieš mėnesį iki 2010-12-16 pranešimo apie sutarties nutraukimą surašymo - 2010-11-24 (b.l. 13-14). Taigi formaliai ir vėlavimo ilgiau nei mėnesį sumokėti, kad ir ne visą skolą, nėra. Minėtus faktus nustačius konstatuotina, kad sąlygų visumos vienašališkam sutarties nutraukimui joje nurodytu pagrindu - pagal 10.5. p. „c“ p.p, - nesusiklostė (CK 6.217 str. 5 d.). Tokią teisėjų kolegijos išvadą sustiprina ir ieškovo įvardinti argumentai dėl jo sumokėtos iš viso 60 638,17 Lt sumos, t.y. 25 500 Lt (arba 7385,31 EUR) kaip pradinės įmokos, bei 35 138,17 Lt kitų įmokų (b.l. 89-91). Lyginant tai su bendra šalių sudaryto sandorio verte – 95 323,87 Lt (b.l. 48), ieškovas, vykdydamas sandorį, sumokėjo pakankamai reikšmingą ir ženklią sumą už siekiamą įsigyti nuosavybėn objektą, todėl vėlavimas sumokėti eilines įmokas neleistų konstatuoti esminio sutarties pažeidimo ir pagal įstatyme įvardintus kriterijus (CPK 6.217 str. 2 d.).

27Kitos aplinkybės, kuriomis savo apeliaciniame skunde remiasi atsakovas, kaip antai, ankstesni ieškovo vėlavimai sumokėti įmokas, trukę ilgiau nei mėnesį, ieškovo turtinės padėties ir finansinio pajėgumo vykdyti sutartį aspektai ar įmokų nemokėjimas visą laikotarpį, kol vyksta šalių teisminis ginčas dėl sutarties nutraukimo teisėtumo, taip pat savaime nesuponuoja vertinimo, kad ieškovas neketino ir neketina ateityje sutarties vykdyti, kas atitinamai galėtų reikšti CK 6.219 str. sąlygos sutarčiai nutraukti buvimą. Šios aplinkybės, vertinant vienašališko sutarties nutraukimo pagrįstumą, teisiškai neaktualios. Kolegija nesutinka su atsakovo skundo teiginiais, jog įmokų daugiau nei vienerius metus (kol vyksta šis ginčas) nemokėjimas reiškia, kad ieškovas naudojasi automobiliu neatlygintinai. Viena vertus, ši aplinkybė, kuomet šalis sieja ne nuomos, o vartojimo kreditavimo santykiai, taip pat teisiškai nereikšminga. Šalys sutartyje nesusitarė dėl nuomos mokesčio mokėjimo, neišskyrė, kuri įmokos dalis sudaro daikto kainos vertę, o kuri yra užmokestis už naudojimąsi daiktu. Sutarties sąlygas rengė atsakovas. Sutarties bendrosiose sąlygose išperkamosios nuomos mokėjimai sietini tik su daikto vertės dengimu ir palūkanomis pagal mokėjimų grafikus. Antra vertus, ginčo sutartis nėra neatlygintinė, kadangi finansavimo sąlygose ieškovui nustatytas palūkanų už naudojimąsi lėšomis, skirtomis konkrečiam daiktui įsigyti, mokėjimas, taip susitarta ir dėl netesybų.

28Pasisakant dėl sutarties nutraukimo tvarkos, kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad nors CK 6.218 str. imperatyviai nenustato įspėjimo apie vienašališką sutarties nutraukimą termino, leisdamas šalims dėl tokio termino susitarti, tačiau pareigą informuoti apie tokį savo sprendimą kitą sandorio šalį vis tik nustato imperatyviai. Pirmosios instancijos teismo nuomone, atsakovo pranešimas (b.l. 55), atsižvelgiant į jo įteikimo laiką (b.l. 56), tokios informavimo funkcijos iš esmės neatliko ir kolegija neturi pagrindo su šia išvada nesutikti. Dar daugiau, išperkamosios nuomos sutartyje nėra aiškiai apibrėžta, koks yra pranešimo apie sutarties nutraukimą terminas. Analizuojant sutarties 10.6. p. galima tik daryti prielaidą, kad jis yra prilyginamas papildomam nuomotojo nustatytam protingam terminui prievolei įvykdyti, kuris negali būti ilgesnis nei 5 darbo dienos, jeigu atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes prievolės įvykdymas yra įmanomas. Pranešime, adresuotame ieškovui, buvo reikalaujama prievolę įvykdyti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo surašymo datos – 2010-12-16, be to, kaip nurodyta, šis pranešimas buvo įteiktas tik 2012-12-24, o sekusios dienos buvo ne darbo. Taigi šiomis aplinkybėmis prievolės įvykdymas atsakovo nustatytu papildomu terminu nebuvo įmanomas net teoriškai. Apibendrinat kolegija pritaria bylą nagrinėjusio teismo vertinimams, kad atsakovas pažeidė sutarties nutraukimo prieš terminą tvarką ir dėl šios priežasties sutarties nutraukimas negali būti laikomas teisėtu - nepranešta kitai sutarties šaliai apie tai prieš 30 dienų, kaip yra įtvirtinta teisės normoje (CK 6.218 str. 1 d.). Įstatyminis terminas taikytinas todėl, kad pačioje sutartyje tokio išankstino informavimo apie būsimą sutarties nutraukimą terminas aiškiai ir nedviprasmiškai nebuvo nustatytas.

29Ieškovo apeliacinio skundo argumentus, susijusius su jo sutartinės atsakomybės dydžiu (netesybomis), teisėjų kolegija šioje nutartyje iš dalies jau aptarė. Nurodyta, kad pagrindas skaičiuoti būtent sutartinio dydžio netesybas egzistavo (CK 6.71 str. - 6.73 str., 6.258 str.), ar kad nepranešimas apie jų įskaitymą iš atliekamų mokėjimų taip pat neįtakojo šio atsakovo atlikto veiksmo teisėtumo. Ieškovas nepagrįstai apeliuoja į netinkamai taikytą ieškinio senaties institutą bei sutrumpintą ieškinio senaties terminą netesyboms išieškoti. Kadangi periodinių įmokų nemokėjimas yra tęstinis ir tuo kreditoriaus teisės yra pažeidžiamos kiekvieną paskesnę dieną, senaties termino eiga netesyboms prasideda kiekvieną dieną iš naujo. Svarbu, kad jos nebūtų apskaičiuotos už daugiau nei 6 mėnesių laikotarpį iki pareiškiant atitinkamą reikalavimą teisme (CK 1.125 str.5 d. 1 p.), o to byloje nenustatyta. Todėl ieškovo skundo argumentai, kad teismas galėjo priteisti iš jo netesybas tik už laikotarpį nuo 2010-09-25 iki 2010-12-16, teisiškai ydingi.

30Atsakovas savo apeliaciniame skunde taip pat iškėlė neteisingai nustatytos ieškovo skolos, susidariusios iki pareiškiant byloje priešieškinį, dydžio klausimą. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi 2010-12-16 pranešime apie sutarties nutraukimą (b.l. 55) nurodytąja ieškovo skola. Kolegija neturi pagrindo nesutikti su atsakovo pozicija, kad priešieškinio reikalavimų ieškovui pareiškimo teisme metu pastarojo skola jau buvo padidėjusi, nes po įvykusio sutarties nutraukimo įmokos nebuvo mokamos. Skolos dydį patvirtina 2011-02-03 pažyma (b.l. 57), kurios pirmosios instancijos teismas neįvertino. Todėl šioje dalyje teismo sprendimas pakeistinas, padidinant iš ieškovo priteistų nesumokėtų lizingo mokėjimų, apskaičiuotų iki 2011-02-03, dydį iki 9871,67 Lt, o delspinigių dydį iki 1895 Lt. Baudos už neapmokėtą turto vertę priteisimui, esant tokiam šio ginčo išnagrinėjimo rezultatui, sąlygos nesusiklostė.

31Atitinkamai pakeistinas teismo sprendimas ir bylinėjimosi išlaidų bei taikytų laikinųjų apsaugos priemonių masto sumažinimo dalyse. Padidinus sprendimu priteistą iš ieškovo sumą nuo 10 172,24 Lt iki 11 766,67 Lt, atsakovo laimėto ginčo apeliacinės instancijos teisme suma yra lygi 1594,43 Lt, o nuo jos apskaičiuotas žyminis mokestis sudaro 48 Lt (1594,43 Lt x 3 proc.). Todėl iš ieškovo atsakovui priteistos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme atitinkamai padidintinos nuo 305 Lt iki 353 Lt bei, proporcingai patenkintiems atsakovo reikalavimams, priteistina 48 Lt žyminio mokesčio išlaidų apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 2 d. ir 3 d.).

32Su atstovavimu susijusių išlaidų pirmosios instancijos teismas nei vienai iš šalių nepriteisė, atsižvelgęs į kiekvienos jų patenkintų bei nepatenkintų reikalavimų santykių ir reikalavimų pobūdį. Apeliaciniuose skunduose teismo sprendimas šioje dalyje nekvestionuojamas, o neženklus priteistos iš ieškovo sumos padidinimas apeliacinės instancijos teisme nenulemia kitokio šių reikalavimų santykio (patenkintų ir nepatenkintų reikalavimų proporcijų) vertinimo. Taigi šių bylinėjimosi išlaidų paskirstymo dalyse teismo sprendimas nekeistinas, su atstovavimu susijusios išlaidos tenka asmeniškai kiekvienai iš šalių. Tas pats pasakytina ir apie teismo padalintas šalims pašto išlaidas.

33Tačiau apeliacinės instancijos teisme nežymi dalis atsakovo apeliacinio skundo reikalavimų yra pripažinta pagrįsta, o ieškovo skundas pripažintas visiškai nepagrįstu. Tokiu atveju atsakovui proporcingai turėtų būti atlyginta ir tam tikra dalis su atstovavimu apeliacinės instancijos teisme susijusių išlaidų, atsižvelgiant į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo. Atsakovas negali pretenduoti į visos sumokėtos už advokato paslaugas 1815 Lt sumos (b.l. 157) už apeliacinio skundo surašymą kompensavimą. Minėtų Rekomendacijų 2 p. ir 8.10. p. įvardinti kriterijai, nedidelė bylos apimtis, teisinės problemos pobūdis bei skundo argumentacija net ir visiško apeliacinio skundo patenkinimo atveju sudarytų prielaidas spręsti tik dėl 1200 Lt šių išlaidų kompensavimo. Kadangi, kolegijos vertinimu, apeliacinės instancijos teismas patenkino tik šeštadalį atsakovo apeliacinio skundo reikalavimų, iš ieškovo priteistina atsakovo naudai 200 Lt už skundo surašymą (1200 Lt : 6).

34Atsakovas pateikė įrodymus ir apie tai, kad advokatui sumokėjo 1210 Lt už atsiliepimo į ieškovo apeliacinį skundą parengimą (b.l. 175-176). Pagal Rekomendacijų 8.11 p. už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą maksimaliai galėtų būti kompensuojama iki 1200 Lt. Jokių sudėtingų teisinių problemų, galinčių suponuoti maksimalias advokato darbo laiko sąnaudas, rengiant šį atsiliepimą, ieškovo apeliaciniame skunde nebuvo keliama. Nėra pagrįstas ir poreikis šio atsiliepimo surašymui samdyti advokatą, juolab atsakovas (lizingo bendrovė) pats rengia teisinius dokumentus, sutartis ir pan., taigi neabejotinai turi darbuotojų teisininkų, galinčių atlikti ir tokią funkciją, kaip atsiliepimo į kitos ginčo šalies skundą, surašymas (CPK 93 str. 4 d.). Todėl net ir atsisakius patenkinti ieškovo apeliacinį skundą, atsakovui visos su tuo susijusios išlaidos neatlygintinos, priteisiant 200 Lt. Iš viso atsakovo naudai priteistina 400 Lt su advokato paslaugų apmokėjimu susijusių išlaidų (CPK 98 str.).

35Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą (b.l. 174), todėl pagal CPK 92 str., 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

36Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 3 p., kolegija

Nutarė

37Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. spalio 17 d. sprendimą iš dalies pakeisti.

38Priteisti iš A. D. 9871,67 Lt skolos, 1895 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (11 766,67 Lt) nuo priešieškinio priėmimo teisme dienos (2011-03-25) iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 353 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB DnB NORD lizingas naudai.

39Sumažinti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi (Turto arešto akto Nr. 0511003666) A. D., a.k. ( - ) taikytų laikinųjų apsaugos priemonių – jam priklausančio turto ir piniginių lėšų arešto sumą nuo 18 244,07 Lt iki 11 766,67 Lt.

40Kitą apylinkės sprendimo dalį palikti nepakeistą.

41Priteisti iš A. D. 448 Lt bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų UAB DnB NORD lizingas naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. ieškovas A. D. 2011-02-17 kreipėsi į Vilniaus m. 2-ąjį apylinkės teismą... 4. Atsakovas UAB DnB NORD lizingas atsiliepimu (b.l. 27-29) prašė ieškinį... 5. Atsakovas UAB DnB NORD lizingas pareiškė byloje priešieškinį (b.l. 31-34),... 6. Ieškovas A. D. atsiliepimu į ieškovo priešieškinį (b.l. 65) prašė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2011-10-17 sprendimu (b.l. 133-137)... 9. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog šalys 2007-10-15 sudarė... 10. Teismas nustatė, jog ieškovo atlikti mokėjimai buvo užskaityti seniausioms... 11. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 12. Ieškovas A. D. apeliaciniu skundu (b.l. 144-145) prašo pakeisti Vilniaus m.... 13. Atsakovas UAB DnB NORD lizingas apeliaciniu skundu (b.l. 150-154) prašo... 14. Ieškovas A. D. atsiliepimu į atsakovo UAB DnB NORD lizingas apeliacinį... 15. Atsakovas UAB DnB NORD atsiliepimu į ieškovo A. D. apeliacinį skundą (b.l.... 16. Tretysis asmuo D. D. atsiliepimų į ieškovo ir atsakovo apeliacinius skundus... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Ieškovo apeliacinis skundas atmestinas.... 19. Atsakovo apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.... 20. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, pripažįsta, jog... 21. Byloje nustatyta, kad šalys 2007-10-15 sudarė išperkamosios nuomos sutartį... 22. Kaip minėta, nagrinėjamojoje byloje kilo ginčas dėl išperkamosios nuomos... 23. Atsakovas minėtoje teisinių santykių atsiradimo metu galiojusioje CK normoje... 24. Tačiau tokia aplinkybė, kaip minėta, pati savaime neeliminuoja ieškovo... 25. Susiklosčiusioje faktinėje situacijoje aplinkybė dėl ieškovo sumokėtos, o... 26. Kita vertus, dalis skolos (1000 Lt) buvo sumokėta mažiau nei prieš mėnesį... 27. Kitos aplinkybės, kuriomis savo apeliaciniame skunde remiasi atsakovas, kaip... 28. Pasisakant dėl sutarties nutraukimo tvarkos, kolegija sutinka su pirmosios... 29. Ieškovo apeliacinio skundo argumentus, susijusius su jo sutartinės... 30. Atsakovas savo apeliaciniame skunde taip pat iškėlė neteisingai nustatytos... 31. Atitinkamai pakeistinas teismo sprendimas ir bylinėjimosi išlaidų bei... 32. Su atstovavimu susijusių išlaidų pirmosios instancijos teismas nei vienai... 33. Tačiau apeliacinės instancijos teisme nežymi dalis atsakovo apeliacinio... 34. Atsakovas pateikė įrodymus ir apie tai, kad advokatui sumokėjo 1210 Lt už... 35. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 36. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 3 p., kolegija... 37. Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. spalio 17 d. sprendimą iš dalies... 38. Priteisti iš A. D. 9871,67 Lt skolos, 1895 Lt delspinigių, 5 procentus... 39. Sumažinti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 1 d.... 40. Kitą apylinkės sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 41. Priteisti iš A. D. 448 Lt bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme...