Byla e2-3336-930/2015
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ramunė Makelienė, sekretoriaujant Birutei Ramanauskaitei, dalyvaujant ieškovei B. K., jos atstovei advokatei B. R., atsakovui J. P., atsakovo J. P. ir trečiojo asmens J. P. atstovui advokato padėjėjui A. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės B. K. ieškinį atsakovui J. P., tretysis asmuo J. P., dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo be pagrindo įgytus 20 000 Lt, 20 000 Lt baudą, 5 proc. metines palūkanas už priteistą 20 000 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodo, kad 2012-05-11 ji su atsakovu sudarė preliminarią žemės pirkimo-pardavimo sutartį (Pakvitavimą), kuria atsakovas įsipareigojo parduoti ieškovei 30,24 arų žemės sklypą, esantį ( - ), už 110 000 Lt. Šia sutartimi atsakovas taip pat įsipareigojo iki 2013 m. gegužės mėn. sutvarkyti dokumentus žemės sklypo pardavimui ir gauti leidimą ūkininko sodybai statyti. Ieškovė atsakovui sumokėjo 20 000 Lt pirkimo-pardavimo sutarties kainos. Atsakovas sutartimi įsipareigojo grąžinti sumokėtą sumą bei sumokėti 20 000 Lt baudą, jei iki nustatyto termino neparduos ieškovei žemės sklypo. Atsakovas jokių sutartinių įsipareigojimų neįvykdė, todėl pagrindinė žemės sklypo prikimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl jo kaltės.

3Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad paruošė pardavimui reikalingus dokumentus – 2013-08-18 suformavo žemės sklypą, buvo ir yra pasirengęs sudaryti pagrindinę žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį. Sutartis iki šiol nebuvo sudaryta dėl ieškovės kaltės, nes ji neturėjo pakankamos pinigų sumos atsiskaitymui. Žinodamas, kad ieškovė turi finansinių problemų, atsakovas sutiko palaukti kol ji galės sudaryti sutartį. Tačiau ieškovė buvo pasyvi, nevykdė pareigos bendradarbiauti, vengė sudaryti pagrindinę sutartį. Atsakovas pakvitavime įsipareigojo grąžinti avansą ir sumokėti baudą tik tuo atveju, jei persigalvos parduoti žemės sklypą.

4Tretysis asmuo atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nesutinka su ieškiniu dalyje dėl 20 000 Lt baudos priteisimo. Trečiajam asmeniui žinoma apie atsakovo įsipareigojimus pagal Pakvitavimą. Tretysis asmuo šiems įsipareigojimams pritarė ir dėl jų neprieštarauja. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, nes ieškovė neturėjo pinigų atsiskaitymui. Tretysis asmuo atsiliepime patvirtino, kad atsakovas bendradarbiavo su ieškove ir nevengė sudaryti pagrindinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties. Iki šiol nėra jokių nuo atsakovo priklausančių priežasčių, dėl kurių žemės sklypas negalėtų būti perleistas ieškovei. Nėra nustatyta jokių atsakovo neteisėtų veiksmų, dėl kurių jam turėtų būti taikoma sutartyje numatyta bauda. Be to, ieškovė praleido sutrumpintą 6 mėn. ieškinio senaties terminą, numatytą ieškiniams dėl netesybų išieškojimo. Tretysis asmuo prašo priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

5Teismo posėdžio metu ieškovė paaiškino, kad atsakovas žadėjo atidalinti 30,24 arų sklypą. Ieškovė buvo nuvykusi pažiūrėti sklypo, jai buvo parodytos būsimos sklypo ribos. Tai, kad Sutartyje kalbama apie sklypo dalį yra nekonkretumas. Ieškovė atsakovui Pakvitavimo teksto nediktavo, paprašė jį parašyti, nes kitaip negalėjo duoti avanso. Ieškovė tikėjosi įsigyti atskirą sklypą, ragino atsakovą sudaryti pagrindinę sutartį, lėšų tam turėjo. Tačiau sutarto dydžio žemės sklypas suformuotas nebuvo. Paaiškėjo, kad dalis sklypo net nepriklauso atsakovui. 2014 m. vasarą dar buvo planuojama sudaryti pagrindinę sutartį. Tačiau 2014 m. rugpjūčio mėn. atsakovas telefonu parašė trumpąją žinutę, nurodydamas, kad negalėjęs su ja susisiekti sklypą pardavė.

6Ieškovės atstovė advokatė nurodė, kad preliminari sutartis nebuvo įvykdyta, ieškovė nebuvo pakviesta sudaryti pagrindinę sutartį. Toks sklypas, dėl kokio buvo sutarta preliminarioje sutartyje, nebuvo suformuotas, leidimas sodybai statyti nebuvo gautas. Atidalintas 53 arų, o ne 30,24 arų žemės sklypas. Todėl ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 5792,40 Eur avansą, 5792,40 Eur preliminarioje sutartyje numatytą baudą už pagrindinės sutarties nesudarymą ir 960,66 Eur bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad pakvitavime parašė tai, ką prašė parašyti ieškovė. Pakvitavimo tekstą kūrė abu. Buvo tartasi, kad ieškovė pirks sklypo dalį, kad ieškovė ir atsakovas bus sklypo bendrasavininkai. Nebuvo tikslo atidalinti 30,24 arus, nes mažesniame nei 50 arų sklype nebūtų galima statyti ūkininko sodybos. Tai buvo išaiškinta ieškovei. Todėl pakvitavime ir buvo nurodyta, kad parduodama sklypo dalis. Tačiau 2012 m. pabaigoje atsakovė atsisakė pirkti sklypą, nes neturėjo tam pinigų. Atsakovas laukė kol ieškovė sukaups reikiamą sumą. 2013 m. balandžio mėn. buvo suformuotas 53,62 arų žemės sklypas. Jis yra bendra jungtinė jo ir trečiojo asmens J. P. nuosavybė, tačiau dėl registravimo klaidos įregistruotas kaip dalinė nuosavybė. 30,24 arus atsakovas būtų galėjęs parduoti ieškovei kaip sklypo dalį. Įsipareigojimas sutvarkyti dokumentus reiškė įsipareigojimą gauti leidimą ūkininko sodybai statyti. Tačiau realiai atsakovas įsipareigojo tik užregistruoti ūkininko ūkį, nes, siekdama sklype statyti, atsakovė tokį leidimą turėtų gauti pati. 2012 m. sklypas įtrauktas į Trakų r. specialųjį planą, todėl nebėra galimybės jame kurti ūkininko sodybą, tačiau galima namų valda. Iki 2013 m. gegužės mėn. ieškovė dėl pagrindinės sutarties sudarymo nesikreipė. 2014 m. atsakovas ieškovei nurodė, kad suformuotas 44 arų pagerintas sklypas, todėl jis bus parduodamas už didesnę kainą. Ieškovei šis pasiūlymas buvo priimtinas. Toks sklypas yra suformuotas, tik neatidalintas, nes nagrinėjamoje byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir visas sklypas areštuotas.

8Atsakovo atstovas advokato padėjėjas nurodė, kad atsakovas pripažįsta, jog sudarė su ieškove preliminarią sutartį, gavo avansą. Ginčo dalyje dėl avanso grąžinimo nėra. Atsakovas sutinka jį grąžinti, tačiau nesutinka mokėti baudos. Baudą sutarta taikyti tik tuo atveju, jei atsakovas persigalvotų ir sklypo dalies neparduotų, tuo tarpu atsakovas neatsisakė jos parduoti. Taigi nėra civilinės atsakomybės sąlygų, atsakovo kaltų veiksmų. Be to, reikalavimui dėl baudos priteisimo turi būti taikomas 6 mėn. senaties terminas. Jei būtų buvęs sutarties pažeidimas, jis nebūtų buvęs tęstinis, kadangi pagrindinė sutartis turėjo būti sudaryta iki 2013 m. gegužės mėn.

9Kaip trečiojo asmens atstovas advokato padėjėjas paaiškino, kad sklypo dalis trečiajam asmeniui J. P. kartu su atsakovu priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Ji žinojo apie atsakovo sudarytą preliminarią sutartį, sklypo dalies pardavimui pritarė ir pritaria.

10Ieškinys tenkinamas iš dalies.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2012-05-11 atsakovas pasirašė pakvitavimą, kuriame nurodė, jog gavo iš ieškovės 20 000 Lt kaip avansą už parduodamą 30,24 arų žemės sklypo, esančio ( - ), dalį. Atsakovas įsipareigojo iki 2013 m. gegužės mėn. sutvarkyti dokumentus ir gauti leidimą ūkininko sodybai statyti. Tuo atveju jei persigalvotų parduoti minėtą sklypo dalį, atsakovas įsipareigojo grąžinti avansą ir sumokėti 20 000 Lt baudą (b.l. 5).

12Nustatyta, kad 2011-02-11 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu atsakovas ir tretysis asmuo J. P. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įsigijo 20211/20926 dalis 2,0920 ha žemės sklypo, esančio ( - ) (b.l. 12, 73-76, 91-92). 2011-03-17 Naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo sutartimi nustatyta, kad atsakovas J. P. ir tretysis asmuo J. P. naudosis 458 kv.m. šio sklypo, plane, kuris yra sutarties priedas, pažymėtais indeksu A, 409 kv.m. – plane pažymėtais indeksu E, ir 19344 kv.m. – plane pažymėtais indeksu E1 (b.l. 80-90). Iš pateikto plano matyti, kad ginčo sklypo dalis patenka į atsakovui J. P. ir trečiajam asmeniui J. P. skirtą naudotis sklypo dalį (b.l. 88). 2011 m. atsakovas Trakų r. savivaldybės administracijai teikė prašymą išduoti planavimo sąlygų sąvadą kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti, gavo iš sklypo bendrasavininkų sutikimus projektuoti ūkininko sodybą, gauti leidimus statybai, steigti ir registruoti ūkininko ūkį (b.l. 96-99). 2011-04-26 išduotos planavimo sąlygos kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektui rengti (b.l. 100-101). 2013-04-09 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Trakų skyriaus vedėjo įsakymu dėl šio sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo, sklypas padalintas į atskirus keturis žemės sklypus: 10047 kv.m., 5100 kv.m., 5362 kv.m. ir 411 kv.m. (b.l. 93-94). 30,24 arų (3024 kv.m.) pieva, kurią ieškovė nurodo kaip sklypą, dėl kurio pirkimo-pardavimo buvo sutarta su atsakovu, yra 5362 kv.m. (53,62 arų) sklype (b.l. 44). Jo 2300/5362 dalys (23 arai) Nekilnojamojo turto registre 2011-02-11 Pirkimo-pardavimo sutarties, 2013-04-29 Turto atsidalijimo iš bendrosios nuosavybės sutarties ir 2013-07-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimo pagrindu registruota atsakovo vardu (b.l. 6-8). Tokio paties dydžio šio sklypo dalis tuo pačiu pagrindu registruota trečiojo asmens J. P. vardu. Likusios dalys šio 53,62 arų žemės sklypo registruotos kitų bedrasavininkų vardu. Registro įrašas galioja nuo 2013-08-16.

13Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atskira 30,24 arų žemės sklypo dalis suformuota nebuvo. Tai teismo posėdžio metu patvirtino ir pats atsakovas. Suformuotas ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas 53,62 arų sklypas, kurio bendrasavininkai yra ne tik atsakovas, jo sutuoktinė, bet ir kiti bendraturčiai. Duomenų apie leidimo ūkininko sodybai statyti gavimą byloje taip pat nėra. Atsakovas nurodė, kad dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių – įstatymų pasikeitimo – tokio leidimo gauti nebėra galimybės.

14CK 6.165 str. numato, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį.

15Iš į bylą pateikto pakvitavimo, šalių paaiškinimų matyti, kad tarp bylos šalių susiklostė ikisutartiniai santykiai. Atsakovo atstovas parengiamojo teismo posėdžio metu, nustatant ginčo esmę, nurodė, kad neginčija ieškovės nurodytos aplinkybės, jog tarp šalių buvo sudaryta preliminari sutartis. Tačiau kasacinio teismo jurisprudencijoje ne kartą pabrėžta, kad ieškovo nurodytas teisinis ieškinio pagrindas bylą nagrinėjančiam teismui nėra privalomas ir jo nesaisto. Priešingai, teismas turi pritaikyti konkrečiam ginčo santykiui tinkamą teisės normą, atitinkančią faktinį ieškinio pagrindą, t. y. tinkamai kvalifikuoti konstatuotas faktines aplinkybes. Šiuo klausimu kasacinio teismo praktika yra nuosekli, joje ne kartą išaiškinta, kad teisinė ieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra išskirtinai bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-168-687/2015 ir kt.). Taigi nors atsakovas neginčijo, kad į bylą pateiktas pakvitavimas yra preliminari sutartis, teismas šią aplinkybę nustatinėja nepriklausomai nuo šalių vertinimo.

16Sandoriai yra suprantami kaip sąmoningi, laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato: sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 straipsnio 1 dalis). Dvišaliu sandoriu laikomas sandoris, kuriam sudaryti būtina dviejų šalių suderinta valia (CK 1.63 str. 6 d.). Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius (CK 6.154 straipsnio 1 dalis). Remiantis CK 1.73 straipsnio 1 dalies 7 punktu, preliminari sutartis turi būti sudaryta rašytine forma. CK 1.76 str. 1 d. numato, kad rašytinės formos sandorius turi pasirašyti juos sudarę asmenys. Rašytinės formos sandoriai sudaromi surašant vieną dokumentą, pasirašomą visų sandorio šalių, arba šalims apsikeičiant atskirais dokumentais. Taigi dvišalio sandorio atveju abiejų šalių surašytą dokumentą pasirašo abi sandorio šalys. Teismas daro išvadą, kad preliminarios sutarties atveju šalių suderinta valia turi būti išreikšta raštu, surašant atitinkamą dokumentą ir jį pasirašant.

17Nagrinėjamu atveju pakvitavimas surašytas atsakovo ir tik jo pasirašytas. Jame išreikštas atsakovo patvirtinimas, kad jis gavo avansą, įsipareigojimas sutvarkyti dokumentus ir gauti leidimą ūkininko sodybai statyti. Ieškovės valia šiame dokumente neišreikšta. Teismo posėdžio metu tiek ieškovas, tiek atsakovė nurodė, kad pakvitavimą atsakovas surašė ieškovės prašomas patvirtinti, kad gavo avansą. Atsakovas paaiškino, kad pakvitavime nurodė tai, ką prašė nurodyti ieškovė. Ieškovė nurodė, kad atsakovui teksto nediktavo. Šios aplinkybės patvirtina, kad pakvitavime nėra išreikšta šalių suderinta valia sudaryti preliminarią sutartį. Pakvitavimas buvo skirtas tam, kad būtų užfiksuotas pinigų perdavimas. Tai, kad jame atsakovas papildomai įsipareigoja sutvarkyti dokumentus ir gauti leidimą ūkininko sodybai statyti, nedaro pakvitavimo preliminaria sutartimi. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinė sesija 2006-11-06 nutarime išaiškino, kad būtini preliminariosios sutarties elementai yra suderinta šalių valia pasiektas susitarimas sukurti teisinius santykius, t.y. įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę sutartį; pagrindinės sutarties esminių sąlygų aptarimas; susitarimo išreiškimas rašytine forma (LAT civilinė byla Nr. 3K-P-382/2006). Nors pakvitavimo tekstas nepaneigia šalių nurodytos aplinkybės, kad jos turėjo tikslą sukurti teisinius santykius – ateityje sudaryti sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, nors jame nurodytas tiksliai apibrėžtas objektas ir jo kaina, tačiau nėra konkretaus abiejų šalių susitarimo dėl pagrindinės sutarties sudarymo – atsakovas konkrečiai neįsipareigojo parduoti ieškovei ginčo sklypą, o ieškovė neįsipareigojo jo įsigyti, nenurodytas pagrindinės sutarties sudarymo terminas, nėra išreikštos bendros šalių valios (ieškovė pakvitavimo net nepasirašė).

18Teismų praktika sutarčių aiškinimo klausimais yra nuosekli ir išplėtota, akcentuojant į tai, kad šis aiškinimas neapsiribotų lingvistiniu pažodiniu teksto aiškinimu, bet sistemiškai būtų įvertintas sutarties šalių elgesys visose stadijose, šalių subjektyvi nuomonė dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvęs jos sąlygų suvokimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2010). Šalys deklaruoja, kad sudarė preliminarią sutartį dėl žemės sklypo pirkimo-pardavimo, vadinasi turėjo valią tokią sutartį sudaryti. Tačiau iš šalių paaiškinimų matyti, kad jų valia nebuvo suderinta. Ieškovė nurodo, kad buvo sutarta, jog ji įsigis atskirą 30,24 arų sklypą, kad pakvitavime nurodyta „sklypo dalis“ yra nekonkretumas. Tuo tarpu atsakovas teigia, kad buvo sutarta parduoti tik bendro sklypo dalį, nes mažesniame nei 50 arų sklype negalima statyti ūkininko sodybos. Ieškovė nurodo, kad atsakovas įsipareigojo sutvarkyti dokumentus žemės sklypo pardavimui, atsakovas – kad įsipareigojo sutvarkyti dokumentus leidimo ūkininko sodybai statyti gavimui. Atsakovas taip pat aiškina, kad įsipareigojimas gauti leidimą ūkininko sodybai statyti yra netikslus, nes tokį leidimą turi gauti tas asmuo, kuris sodybą statys, t.y. pati atsakovė. Šie prieštaravimai patvirtina, kad surašant pakvitavimą, suderintos šalių valios ir vienodo sąlygų suvokimo nebuvo. Be to, kaip minėta, atsakovė savo valios neišreiškė raštu ir nepatvirtino parašu.

19Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad į bylą pateiktas pakvitavimas nėra šalių sudaryta preliminari sutartis. Jame nėra visų sąlygų, būtinų pripažinti jį preliminariąja sutartimi ir visų dvišalio rašytinės formos sandorio elementų, kuriems esant preliminari sutartis galėtų būti laikoma sudaryta. Remiantis aukščiau nurodytu LAT plenarinės sesijos nutarimu, civilinių santykių dalyviai, vykstant deryboms dėl tam tikros sutarties sudarymo, fiksuoja per derybas pasiektus susitarimus ir pasirašo įvairius ikisutartinius dokumentus. Tokių dokumentų teisinė reikšmė gali būti skirtinga. Kai ikisutartinių santykių šalys raštu užfiksuoja tam tikrų vienašalių ar dvišalių įsipareigojimų, vieni iš tokių dokumentų šalis teisiškai įpareigoja, o kiti – ne. Nagrinėjamu atveju, atsakovo surašytas pakvitavimas iš esmės yra tik atsakovo patvirtinimas apie avanso gavimą, iš kurio matyti, jog tarp šalių buvo susiklostę pažengę ikisutartiniai santykiai, kad atsakovas gavo 20000 Lt avansą ir įsipareigojo sutvarkyti dokumentus bei gauti leidimą ūkininko sodybai statyti, tačiau neįrodo, kad buvo sudaryta rašytinė preliminarioji žemės pirkimo - pardavimo sutartis. Teismui nustačius, kad preliminari sutartis tarp šalių sudaryta nebuvo, aplinkybės, susijusios su atsakovo sąžiningumu ir šalių bendradarbiavimu nebenagrinėjamos ir dėl jų nepasisakoma.

20Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo jam perduotą avansą. Atsakovo pakvitavimas patvirtina, kad jis gavo iš ieškovės 20 000 Lt avansą. Atsakovas šios aplinkybės neginčija, su ieškiniu šioje dalyje sutinka. Tarp šalių susiklosčius ikisutartiniams santykiams, tačiau jiems nepasiekus tikslo, t. y. nesudarius nei preliminarios, nei pagrindinės sutarties, laikytina, kad pinigai atsakovui perduoti (gauti) be įstatyme ar sutartyje nustatyto pagrindo, taigi jų gali būti reikalaujama pagal CK 6.237 straipsnį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006. Teismų praktika. 2006). CK 6.237 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta. Teismas daro išvadą, kad ieškovei iš atsakovo priteistinas ieškovės jai perduotas 20 000 Lt (5792,40 Eur) avansas.

21Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo pakvitavime numatytą 20 000 Lt baudą už preliminarios sutarties sąlygų pažeidimą. Sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007. Teismų praktika. 2007). Pakvitavime atsakovas nurodo, kad jei jis persigalvos dėl pakvitavime nurodytos sklypo dalies pardavimo, tai grąžins avansą ir sumokės 20 000 Lt baudą. Tačiau teismui nustačius, kad atsakovo pakvitavimas negali būti laikomas šalių sudaryta preliminaria sutartimi, laikytina, kad nėra ir sutartimi sulygtų netesybų. Be to, CK 6.72 str. numato, jog susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Tuo tarpu atsakovo įsipareigojimas mokėti baudą persigalvojus dėl sklypo pardavimo taip pat pasirašytas tik paties atsakovo. Tarp šalių susiklosčius ikisutartiniams santykiams, tačiau nesudarius rašytinės preliminarios sutarties, atsakovo vienašališkas įsipareigojimas mokėti baudą tuo atveju, jei jis persigalvos dėl sklypo dalies pardavimo, nelaikytinas rašytiniu šalių susitarimu dėl sutartinių netesybų. Teismui nustačius, kad preliminari sutartis sudaryta nebuvo, bauda už jos neįvykdymą negali būti priteisiama.

22Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 % (penkių procentų) dydžio metines palūkanas už priteistą 20 000 avanso sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.240 str. 1 d. numato, kad už be pagrindo įgytą pinigų sumą skaičiuojamos penkių procentų dydžio metinės palūkanos. Ieškovui iš atsakovo priteistinos prašomos 5 % (penkių procentų) dydžio metinės palūkanos už priteistą 5792,40 Eur avanso sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 1 d.).

23Ieškinį tenkinant iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos proporcingai patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovė už ieškinį sumokėjo 260,66 Eur žyminį mokestį, patyrė 700 Eur išlaidų už suteiktą advokatės teisinę pagalbą, prašo šias bylinėjimosi išlaidas priteisti. Nurodyta suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Teismas patenkino 50 procentų ieškovės reikalavimų, todėl jai iš atsakovo priteistina 480,33 Eur bylinėjimosi išlaidų suma.

24Atsakovas kaip įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas pateikia sąskaitas ir jų apmokėjimą patvirtinančius įrodymus 610 Eur sumai. Iš pateiktų sąskaitų matyti, kad atsakovo atstovas už atstovavimą parengiamajame teismo posėdyje paskaičiavo 70 Eur, nors parengiamieji teismo posėdžiai vyko iš viso 1 val., o remiantis aukščiau nurodytomis rekomendacijomis, advokato padėjėjui už 1 val. atstovavimo teisme mokėtina suma – 24 Eur (300 Eur minimali alga x 0,1 koeficientas už atstovavimą teisme x 80 proc. maksimalaus dydžio už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas). Po parengiamojo teismo posėdžio atsakovo atstovas paskaičiavo dar 180 Eur už procesinių dokumentų rengimą, nors rengė tik 3 lydraščius teismui, už kurių rengimą priteistina 72 Eur (3 x 0,1 (Rekomendacijų 8.17 p.) x 80 proc.). Susisiekimą su proceso šalimis dėl taikos sutarties sudarymo (pusę val.) atsakovo atstovas įvertino 40 Eur suma, nors pagal Rekomendacijų 8.19 p., priteistina suma – 12 Eur (300 x 0,1 x 0,5 val. x 80 proc.). Teismo posėdis vyko 2 val., todėl už advokato padėjėjo dalyvavimą jame priteistina 48 Eur (2 x 24). Esant nustatytoms aplinkybėms, atsakovui iš ieškovės priteistina iš viso 148 Eur (296 Eur x 50 proc.) bylinėjimosi išlaidų. Ši suma įskaitoma į ieškovei iš atsakovo priteistiną 480,33 Eur bylinėjimosi išlaidų sumą, priteisiant ieškovei iš atsakovo 332,33 Eur (480,33 – 148) bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 6 p.).

25Tretysis asmuo J. P. patirtas advokato padėjėjo pagalbos išlaidas prašė priteisti iš ieškovės, tačiau įrodymų apie tokias išlaidas iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė, todėl jos trečiajam asmeniui nepriteisiamos (CPK 98 str. 1 d.).

26Byloje susidarė 3,36 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad iš kiekvienos šalies priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija LR teisingumo ministro ir LR finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios 3 EUR valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš šalių nepriteisiamos (CPK 92 str. 6 d.).

27Vadovaudamasis CPK 259, 263-265, 268, 270, 271 straipsniais, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

28ieškinį tenkinti iš dalies.

29Priteisti iš atsakovo J. P., a.k. ( - ) 5792,40 EUR (penkis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt du eurus 40 euro centų) avansą bei 332,33 EUR (tris šimtus trisdešimt du eurus 33 euro ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovės B. K., a.k. ( - ) naudai.

30Priteisti iš atsakovo J. P., a.k. ( - ) 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 5792,40 EUR (penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų 40 euro centų) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. lapkričio 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės B. K., a. k. ( - ) naudai.

31Sprendimas per 30 dienų sprendimą gali būti skundžiamas apeliacine tvarka skundą paduodant Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ramunė Makelienė, sekretoriaujant... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo... 3. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad paruošė pardavimui... 4. Tretysis asmuo atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nesutinka su ieškiniu... 5. Teismo posėdžio metu ieškovė paaiškino, kad atsakovas žadėjo atidalinti... 6. Ieškovės atstovė advokatė nurodė, kad preliminari sutartis nebuvo... 7. Atsakovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad pakvitavime parašė tai, ką... 8. Atsakovo atstovas advokato padėjėjas nurodė, kad atsakovas pripažįsta, jog... 9. Kaip trečiojo asmens atstovas advokato padėjėjas paaiškino, kad sklypo... 10. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2012-05-11 atsakovas... 12. Nustatyta, kad 2011-02-11 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu atsakovas ir... 13. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atskira 30,24 arų žemės sklypo... 14. CK 6.165 str. numato, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių... 15. Iš į bylą pateikto pakvitavimo, šalių paaiškinimų matyti, kad tarp bylos... 16. Sandoriai yra suprantami kaip sąmoningi, laisva valia atliekami asmenų... 17. Nagrinėjamu atveju pakvitavimas surašytas atsakovo ir tik jo pasirašytas.... 18. Teismų praktika sutarčių aiškinimo klausimais yra nuosekli ir išplėtota,... 19. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad į bylą pateiktas... 20. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo jam perduotą avansą.... 21. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo pakvitavime numatytą 20 000... 22. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 % (penkių procentų)... 23. Ieškinį tenkinant iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 24. Atsakovas kaip įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas pateikia... 25. Tretysis asmuo J. P. patirtas advokato padėjėjo pagalbos išlaidas prašė... 26. Byloje susidarė 3,36 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.... 27. Vadovaudamasis CPK 259, 263-265, 268, 270, 271 straipsniais, 307 straipsnio 1... 28. ieškinį tenkinti iš dalies.... 29. Priteisti iš atsakovo J. P., a.k. ( - ) 5792,40 EUR (penkis tūkstančius... 30. Priteisti iš atsakovo J. P., a.k. ( - ) 5 (penkių) procentų dydžio metines... 31. Sprendimas per 30 dienų sprendimą gali būti skundžiamas apeliacine tvarka...