Byla TA-143-28-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išsprendė trečiojo suinteresuoto asmens V. V. apeliacinio skundo dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro prašymą atsakovams Neringos savivaldybei, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, G. V., V. G., T. D.,

2D. T. – V., K. Š., G. S. (G. S.), A. A. S. G. G., N. F. (N. F.), J. N., V. V., E. M., V. M., A. A., D. A., B. K., K. V., akcinei bendrovei poilsio namams „Ąžuolynas“, R. N., akcinei bendrovei „VST“, V. S., uždarajai akcinei bendrovei „Sejota“, A. V., V. V., N. V. (N. V.), uždarajai akcinei bendrovei „Vigysta“, A. P., M. M., J. P., D. P., akcinei bendrovei ,,Parex“ bankui, R. B. individualiai įmonei „Selanda“, L. J. T., Š. A., O. A., A. K., A. K., L. K., S. V. (P.), G. T., bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei uždarajai akcinei bendrovei „Ekspo – Matec“, akcinei bendrovei bankui „Hansabankas“, M. A., E. A., A. V. (A. V.), AB SEB bankui, A. Š., Ž. S., G. J., O. V., R. V., AB DnB NORD bankui, uždarajai akcinei bendrovei „Metbalta“, specialiosios paskirties uždarajai akcinei bendrovei „Neringos komunalininkas“, kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, R. K. projektavimo firmai dėl administracinių aktų panaikinimo priėmimo klausimą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 1 d. sprendimu pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro prašymą patenkino iš dalies.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo V. V. (toliau – trečiasis suinteresuotas asmuo) 2010 m. balandžio 30 d. Klaipėdos apygardos administraciniam teismui išsiuntė paštu apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 1 d. sprendimo ir prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. gegužės 21 d. nutartimi trečiojo suinteresuoto asmens prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti patenkino ir atnaujino terminą apeliaciniam skundui dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 1 d. sprendimo paduoti, taip pat nustatė trečiajam suinteresuotam asmeniui terminą iki 2010 m. birželio 4 d. apeliacinio skundo trūkumui pašalinti – pateikti žyminio mokesčio kvitą arba motyvuotą prašymą visiškai ar iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9II.

10Apeliacinis skundas priimtinas.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo, vykdydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 21 d. nutartį, 2010 m. gegužės 27 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė 2010 m. gegužės 24 d. įmokos mokėjimo kvitą, patvirtinantį, kad sumokėjo 50 Lt žyminį mokestį. Atsižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, jog trečiasis suinteresuotas asmuo laiku pašalino apeliacinės instancijos teismo nutartyje nurodytą apeliacinio skundo trūkumą.

12Apeliacinio skundo turinys ir forma iš esmės atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 130 straipsnio reikalavimus, todėl jis priimtinas nagrinėti apeliacine tvarka (ABTĮ 134 str. 1 d.).

13Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 1 dalimi,

14135 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

15Trečiojo suinteresuoto asmens V. V. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 1 d. sprendimo priimti nagrinėti apeliacine tvarka.

16Išsiųsti pareiškėjui Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiajam prokurorui, atsakovams Neringos savivaldybei, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, G. V., V. G., T. D., D. T. – V., K. Š., G. S. (G. S.), A. A. S. G. G., N. F. (N. F.), J. N., E. M., V. M., A. A., D. A., B. K., K. V., akcinei bendrovei poilsio namams „Ąžuolynas“, R. N., akcinei bendrovei „VST“, V. S., uždarajai akcinei bendrovei „Sejota“, A. V., V. V., N. V. (N. V.), uždarajai akcinei bendrovei „Vigysta“, A. P., M. M., J. P., D. P., akcinei bendrovei ,,Parex“ bankui, R. B. individualiai įmonei „Selanda“, L. J. T., Š. A., O. A., A. K., A. K., L. K., S. V. (P.), G. T., bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei uždarajai akcinei bendrovei „Ekspo – Matec“, akcinei bendrovei bankui „Hansabankas“, M. A., E. A., A. V. (A. V.), AB SEB bankui, A. Š., Ž. S., G. J., O. V., R. V., AB DnB NORD bankui, uždarajai akcinei bendrovei „Metbalta“, specialiosios paskirties uždarajai akcinei bendrovei „Neringos komunalininkas“, kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, R. K. projektavimo firmai apeliacinio skundo nuorašus ir pasiūlyti pateikti atsiliepimus į apeliacinį skundą per keturiolika dienų nuo apeliacinio skundo nuorašo išsiuntimo dienos.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai