Byla 2-5765-569/2012
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, neišmokėto atlyginimo, darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, vidutinio darbo užmokesčio, išeitinės išmokos priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant Ritai Levickytei, dalyvaujant ieškovui R. Č., ieškovo atstovei advokato padėjėjai A. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. Č. ieškinį atsakovui UAB,,Mechanika‘‘ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, neišmokėto atlyginimo, darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, vidutinio darbo užmokesčio, išeitinės išmokos priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas R. Č. paaiškino, kad UAB „Mechanika“ dirbo nuo 2011-06-01 krano mašinisto pareigose, darbo sutartis su atsakovu sudaryta 2011-05-31. Darbo sutartyje buvo numatyta, kad jo darbo užmokestis bus 1000 litų ir priedas už darbo rezultatus. Nuo 2012m. liepos 2d. iki 2012m. liepos 16d. jam buvo suteiktos kasmetinės atostogos. Prasidėjus atostogoms, užmokesčio už kasmetines atostogas jis negavo, nors vis ateidavo į darbovietę paklausti, kada bus sumokėti pinigai. Jis taip pat nebuvo gavęs darbo užmokesčio už 2012m. gegužės mėnesį ir nepilnai buvo išmokėtas darbo užmokestis už balandžio mėnesį. Po to, 2012m. liepos 11 d. ir liepos 13d. darbdavys jam pravedė po 200 litų, todėl jis laikė, kad atsakovas sumokėjo darbo užmokesčio dalį už 2011m. balandžio mėnesį. 2012-07-16 jis kreipėsi į darbdavį, domėjosi, kada jam bus išmokėti atostoginiai. Jam buvo paaiškinta, kad jis du kartus gavo po 200 litų ir kad tai darbo užmokestis už kasmetines atostogas. Kadangi, jo nuomone, atsakovas nebuvo jam išmokėjęs darbo užmokesčio už atostogų laiką, 2012m. liepos 16d. jis parašė pareiškimą dėl atostogų pratęsimo iki 2012m. liepos 30 d. Buvo įsitikęs, kad atsakovas jam atostogas pratęsė. 2012m. liepos 30d. jis parašė prašymą atleisti jį iš darbo, kadangi atsakovas jam nesumoka darbo užmokesčio. Tačiau 2012m. liepos 31d. gavo atsakovo pranešimą, kad jis iš darbo atleidžiamas 2012m. liepos 27d. pagal DK 136str. 3d. 2p. – kai darbuotojas šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas. Voke buvo pranešimas, buhalterinė pažyma ir įsakymas. Pranešimo, kad pateiktų pasiaiškinimą, kodėl jis nevyksta į darbą, negavo. Todėl mano, kad atsakovas jį atleido iš darbo neteisėtai. Būti grąžintas į darbą jis nepageidauja, mano, kad jam bus sudarytos nepalankios sąlygos darbui, be to, yra susiradęs kitą darbą. Atsakovas nėra teisus 2012 m. liepos 27 d. pranešime Nr. 292 teigdamas, kad jis įvykdė DK 176 straipsnio 2 dalyje numatytą pareigą. Apie įskaitymus (šią sąvoką vartoja atsakovas), kuriuos atsakovas nurodo 2012 m. liepos 27 d. buhalterinėje pažymoje Nr. 291., jis sužinojo tik 2012 m. liepos 31d. gavęs anksčiau minėtą dokumentą. Be to, mokėjimų, kurie atlikti 2012 m. birželio 5 d., 2012 m. liepos 11 d., 2012 m. liepos 13d. paskirtyse yra nurodyta - „Atlyginimas“, o ne mokėjimas už kasmetines atostogas. Iki 2012 m. liepos 11 d. atsakovas nebuvo jam sumokėjęs darbo užmokesčio ir už 2012 m. balandžio mėnesį. Taip pat atsakovas, nutraukdamas su juo darbo sutartį, nepareikalavo jo raštu pasiaiškinti dėl darbo drausmės pažeidimo (DK 240 straipsnio 1 dalis). DK 297 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu darbuotojas buvo atleistas iš darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, teismas grąžina jį į pirmesnį darbą ir priteisia vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Kadangi jis nepageidauja būti grąžintas į darbą, prašo, kad iš atsakovo būtų priteista dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka – 2000 Lt ir vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Be to, kadangi atsakovas jam nesumokėjo už kasmetines atostogas, dalis jam priklausančių atostogų nebuvo suteikta (DK 166 straipsnio 1 dalis, 170 straipsnio 2 dalis), jam iš atsakovo priteistina piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas. Jo paskaičiavimu jam priklauso 32,66 kalendorinės dienos kasmetinių atostogų (28 k. d./12 mėn.)*14 mėn., todėl piniginės kompensacijos suma yra 1088,69 litų (32,66 k.d.*0,7 koef.*47,62 litų). Kadangi atsakovas jam nesumokėjo viso darbo užmokesčio, liko nesumokėta 1167,45 Lt, todėl prašo taip pat jį priteisti. Taip pat jis prašo priteisti iš atsakovo 2000 Lt neturtinės žalos. Šiuo atveju jis negavo išmokų už atostogas, prarado galimybę tinkamai pailsėti, buvo sugadintos jo atostogos, jam reikėti ieškoti būdų, iš kur gauti pinigų. Tarp jo ir kolektyvo narių buvo geri tarpusavio santykiai, tačiau jis buvo priverstas išeiti iš darbo. Be to, jis buvo įtrauktas į bylinėjimosi procesą dėl savo uždirbtų. Teismo prašo:

41. Pripažinti atsakovo UAB „Mechanika“ 2012 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. 71, kuriuo jis, ieškovas R. Č., atleistas iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą, neteisėtu ir jį panaikinti. Pripažinti jo atleidimą iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą neteisėtu. Nustatyti, kad darbo santykiai tarp ieškovo R. Č. ir atsakovo UAB „Mechanika“ pasibaigė teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos.

52. Priteisti jam iš atsakovo UAB „Mechanika“ 1167,45 litus darbo užmokesčio.

63. Priteisti jam iš atsakovo UAB „Mechanika“ 1088,69 litų piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas.

74. Priteisti jam iš atsakovo UAB „Mechanika“ vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos (2012 m. liepos 27 d.) d. iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

85. Priteisti jam iš atsakovo UAB „Mechanika“ 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką sumoje 2000 litų.

96. Priteisti jam iš atsakovo UAB „Mechanika“ 2000 litų neturtinės žalos atlyginimo.

107. Priteisti jam iš atsakovo UAB „Mechanika“ bylinėjimosi išlaidas.

118. Nukreipti skubiai vykdyti teismo sprendimą dalyje dėl vieno mėnesio darbo užmokesčio priteisimo.

12Ieškovo atstovė advokato padėjėja A. G. ieškovo ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti. Nurodė, kad atlyginimas ieškovui buvo pervedamas pirma į AB ,,Swedbank‘‘ sąskaitą, po to į sąskaitą AB „Šiaulių banke“. Peržiūrėjus sąskaitų išklotines, matyti, kad ieškovui pradėjus dirbti nuo 2011-06-01, pirmas darbo užmokesčio pavedimas padarytas 2011-07-21 už birželio mėnesį, 2011-08-19 yra pervedamas atlyginimas už liepos mėnesį, 2011-09-29 buvo mokama už rugpjūčio mėnesį, 2011-10-27 mokama už rugsėjo mėnesį. Po to mokėjimai eina į kitą banką – AB ,,Šiaulių banką‘‘. 2011-12-01 yra mokama už spalio mėnesį, 2011-12-21 - už lapkričio mėnesį, 2012-02-09 yra sumokama už 2011 metų gruodžio mėnesį, 2012-02-27 - už sausio mėnesį, 2012-03-30 - už vasario mėnesį, 2012-05-03 - už kovo mėnesį, 2012-06-05 - už balandžio mėnesį, bet tik dalis, tai yra sumokama 624 litai, dalis sumos už balandžio mėnesį yra sumokama 2012-07-11. Po to 2012-07-13 sumokama tik 200 litų už 2012m. gegužės mėnesį. 2012-05-03 430 litų yra sumokama už gegužės mėnesį. Iki ieškovo kreipimosi į teismą dienos likutis 193 litai už 2012m. gegužės mėnesį lieka nesumokėtas. Po bylos iškėlimo 2012-08-10 yra pravedama 300 litų ir 2012-08-31 – 750,77 litų. Šią sumą išminusavus ir įvertinus visus mokėjimus ieškovui nuo jo darbo pradžios, lieka nesumokėta 1167,45 Lt.

13Asakovo UAB,,Mechanika‘‘ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai. Pateiktame teismui atsiliepime nurodo, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, kad 2012 m. birželio 28 d. ieškovas R. Č. parašė prašymą dėl kasmetinių atostogų suteikimo nuo 2012 m. liepos 2d. iki 2012 m. liepos 16 d. Šis ieškovo prašymas dėl kasmetinių atostogų, suteikiant 14 kalendorinių dienų, buvo patenkintas. 2012m. liepos 16d. atsakovas gavo iš ieškovo paaiškinimą dėl kasmetinių atostogų pratęsimo iki 2012 m. liepos 30 d. Šis kasmetinių atostogų pratęsimas motyvuojamas tuo, kad atsakovas nesumokėjo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas. Atsižvelgiant į šį prašymą, ieškovui buvo paaiškinta žodžiu, kad už kasmetines atostogas yra sumokėta. Tačiau ieškovas į šį paaiškinimą nekreipė dėmesio. 2012m. liepos 17d. ieškovui jau buvo pasibaigusios suteiktos kasmetinės atostogos ir jis privalėjo atvykti į darbą. Atsakovas nuo 2012 m. liepos 17 d. iki 2012 m. liepos 27 d. negavo iš ieškovo nei žodinio, nei rašytinio įrodymo, kad šios darbo dienos yra praleidžiamos dėl svarbių priežasčių, todėl laikė, kad šiuo laikotarpiu ieškovas neatvyko į darbą savavališkai, tuo pažeisdamas LR DK 235str. 2d. 9p. ir už šias dienas ieškovui žymimos pravaikštos. Ieškovo tiesioginis viršininkas, negalėdamas su juo susisiekti, surašė 2012m. liepos 27d. tarnybinį pranešimą dėl darbo drausmės pažeidimo. Šį pranešimą perdavė UAB „Mechanika" generaliniam direktoriui, kuris tą pačią dieną skyrė komisiją dėl R. Č. neatvykimo į darbą. 2012m. liepos 27d. ieškovas buvo trumpam atvykęs į darbą, buvo bandyta išsiaiškinti jo neatvykimo priežastis, tačiau ieškovas elgėsi agresyviai, įžeidinėjo kitus darbuotojus bei vadovus, pateikė nepagrįstus paaiškinimus. Todėl, atsižvelgiant į vyr. meistro V. D. tarnybinį pranešimą 2012-07-27, į aktą dėl neatvykimo į darbą, priimtą 2012-07-27, bei į ieškovo nepagrįstus paaiškinimus dėl 2012-07-16 iki 2012-07-27 neatvykimo į darbą, buvo priimtas įsakymas dėl darbo drausmės pažeidimo ir atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl darbo drausmės pažeidimo ir atleidimo iš darbo buvo išsiųstas kitą darbo dieną, tai yra 2012 m. liepos 30 d. Tačiau tą pačią dieną UAB „Mechanika" faksu gavo ieškovo paaiškinimą su prašymu atleisti iš darbo, tą patį paaiškinimą gavo ir registruotu laišku 2012m. liepos 31d. Atsakovas 2012m. rugpjūčio 1d. išsiuntė ieškovui R. Č. pranešimą Nr. 293, kad jo paaiškinimas negali būti patenkintas, todėl kad su ieškovu 2012 m. liepos 27 d. darbo sutartis yra nutraukta. Todėl mano, kad atsakovas teisėtai atleido ieškovą iš darbo. Ieškovui už 2012m. gegužės, birželio bei liepos mėnesius yra sumokėta. Atsakovo finansinė padėtis nėra stabili, todėl yra vėluotų mokėjimų, už kuriuos yra sumokami ir delspinigiai. Nors LR DK 176 str. 2d. yra įtvirtinta nuostata išmokėti darbuotojui darbo užmokestį už kasmetines atostogas prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios, tačiau tai nėra imperatyvi norma. Darbo kodeksas ir kiti įstatymai Be to, pažymėtina, kad ieškovo prašymas dėl kasmetinių atostogų buvo gautas 2012-06-28, o kasmetinės atostogos buvo suteiktos nuo 2012-07-02, taigi ieškovo prašymas buvo gautas prieš tris dienas. UAB „Mechanika" generalinio direktoriaus įsakyme dėl darbo drausmės pažeidimo ir atleidimo iš darbo 3 dalyje yra nurodyta išmokėti piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas už laikotarpį nuo 2011-06-01 iki 2012-07-27- 12,26 darbo dienų, ši kompensacija yra sumokėta Todėl reikalavimas iš atsakovo ieškovui priteisti 1088,69 litų piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas yra nesuprantamas. Ieškovas prašo teismo priteisti dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Kadangi ieškovas atleistas už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, išeitinė kompensacija pagal DK normas nenumatyta. I Pagal LR DK 250 straipsnį reikalavimas atlyginti neturtinę žalą yra savarankiškas pažeistų darbo sutarties šalių teisių gynimo būdas, taikomas tada, kai nustatomos būtinosios atsakomybės sąlygos: neteisėta veika, dėl jos patirta neturtinė žala, yra konstatuotas priežastinis neteisėtos veikos ir neturtinės žalos ryšys, taip pat kaltė. Pagal LR CK 6. 250str. 2d. neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. atveju atsakovas Be to, ieškovas nepateikė įrodymu, kad atsakovas UAB „Mechanika" jam padarė didelės neturtinės žalos.

14Ieškinys tenkintinas dalinai. Iš darbo sutarties matyti (b.l. 7,8), kad ieškovas R. Č. pas atsakovą pradėjo dirbti 2010m. birželio 1d. Tačiau iš šalių paaiškinimų matyti, kad darbo santykiai tarp šalių prasidėjo 2011-06-01, nes darbo sutartis sudaryta 2011m., akivaizdu, kad sudarant sutartį klaidingai buvo ieškovo darbo pradžios metai. Iš byloje esančio įsakymo matyti (b.l. 24), kad ieškovas 2012-07-27 iš darbo atleistas pagal LR DK 136str. 3d.2p. – kadangi šiurkščiai pažeidė darbo pareigas. Įsakyme yra nurodyta, kad ieškovas nuo 2012m. liepos 27d. nėjo į darbą, jam buvo žymimos pravaikštos. Ieškovas nurodė, kad iš darbo jis buvo atleistas neteisėtai, nurodo, kad darbdavys, suteikdamas jam kasmetines atostogas, už jas neapmokėjo. Kaip nurodė ieškovas ir atsakovas savo pateiktame atsiliepime, ieškovui nuo 2012m. liepos 2d. iki 2012m. liepos 16d. buvo suteiktos kasmetinės atostogos. Ieškovas nurodė, kad atsakovas nei iki atostogų pradžios, nei atostogų laikotarpiu nesumokėjo jam darbo užmokesčio už atostogas. Iš ieškovo pateiktos buhalterinės pažymos matyti (b.l. 39), kad ieškovui 2012-07-10 ir 2012-07-12 buvo išmokėta po 200 Lt, tačiau pažymoje visiškai nenurodyta, kokia yra šių mokėjimų paskirtis. Iš banko pateiktų išrašų matyti (b.l. 89-113), kad atsakovas pervedė šias sumas kaip darbo užmokestį. Ieškovas nurodė, kad iki atostogų laikotarpio atsakovas jam nebuvo sumokėjęs darbo užmokesčio už ankstesnius mėnesius, taip pat reiškia reikalavimą dėl neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo. Išstudijavus ieškovo pateiktus jo sąskaitų išrašus nuo jo darbo pas atsakovą pradžios matyti (b.l. 89-113), kad iš pradžių darbo užmokestis ieškovui buvo pravedamas į AB ,,Swedbank‘‘, po to – į AB ,,Šiaulių bankas‘‘. Ieškovui pradėjus dirbti nuo 2011-06-01, pirmas darbo užmokesčio pavedimas padarytas 2011-07-21 už birželio mėnesį – 824,50 Lt, 2011-08-19 yra pervedamas atlyginimas už liepos mėnesį – 858,94 Lt, 2011-09-29 buvo mokama už rugpjūčio mėnesį – 849,39 Lt, 2011-10-27 mokama už rugsėjo mėnesį – 824,50 Lt. Atsakovas nurodė, kad 2011-11-30 sumokėjo ieškovui 824,50 už 2011m. spalio mėnesį (b.l. 86), tačiau toks mokėjimas AB ,,Swedbank‘‘ pateiktame ieškovo sąskaitos išraše neatsispindi, nors išrašas baigiasi 2011-12-19 data. Iš atsakovo pateiktos buhalterinės pažymos matyti ( b.l. 86), kad atsakovas nurodo 2011-12-21 sumokėjęs už gruodį, o tai reikštų, kad ieškovas sumokėjo darbo užmokestį ieškovui į priekį, nepasibaigus mėnesiui. AB ,,Šiaulių banko‘‘ išraše matyti, kad 2011-12-01 yra mokama už spalio mėnesį – 824,50 Lt, 2011-12-21 - už lapkričio mėnesį – 824,50 Lt, 2012-02-09 yra sumokama už 2011 metų gruodžio mėnesį – 824,50 Lt, 2012-02-27 - už sausio mėnesį – 824,50 Lt, 2012-03-30 - už vasario mėnesį – 788 Lt, 2012-05-03 - už kovo mėnesį – 836,94 Lt, 2012-06-05 - už balandžio mėnesį – 624,50 Lt, bet tik dalis, kita dalis už balandžio mėnesį yra sumokama 2012-07-11, nes kitų mokėjimų po 2012-06-05 nebuvo. Po to 2012-07-13 sumokama 200 litų, tačiau daroma išvada, kad ji sumą yra atlyginimas už 2012m. gegužės mėnesį. 2012-08-03 430 litų yra sumokama už 2012m. gegužės mėnesį. Kad atsakovas 2012m. liepos 2d. nebuvo sumokėjęs ieškovui už 2012m. gegužės ir birželio mėnesius darbo užmokesčio, nurodo ir savo pateiktoje pažymoje (b.l. 86). Todėl ieškovas pagrįstai nurodo, kad jam suteikus atostogas darbo užmokestis už jas nebuvo sumokėtas, jam buvo mokamas neišmokėtas atlyginimas už ankstesnius mėnesius. Iš byloje esančio pareiškimo matyti (b.l. 9), kad ieškovas pateikė atsakovui 2012-07-16 pratęsti jam atostogas, nes jam nesumokėti atostoginiai. DK 176str. 2d. nuostata išmokėti darbuotojui darbo užmokestį už kasmetines atostogas prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios yra imperatyvi. Šiame straipsnyje taip pat numatyta, kad jeigu darbuotojui nustatytas darbo užmokestis laiku nesumokamas ne dėl darbuotojo kaltės, kasmetinės atostogos pratęsiamos tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį, o už pratęstą laiką mokama kaip už kasmetines atostogas. Kadangi 2012m. liepos 16d. ieškovas nebuvo gavęs apmokėjimo už kasmetines atostogas, jokių susitarimų dėl apmokėjimo tarp šalių sudaryta nebuvo, ieškovas pagrįstai pateikė atsakovui pareiškimą dėl atostogų pratęsimo iki 2012m. liepos 30d. Be to, byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovas, nutraukdamas su ieškovu darbo sutartį, pareikalavo jo raštu pasiaiškinti dėl darbo drausmės pažeidimo (DK 240 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovas nepagrįstai atleido ieškovą iš darbo 2012-07-27 pagal LR DK 136str. 3d. 2p. Todėl atsakovo atleidimas iš darbo pripažintinas neteisėtu. Ieškovas nepageidauja būti grąžinamas į pirmesnį darbą, nes mano, kad atsakovas yra tendencingai nusiteikęs jo atžvilgiu, šiuo metu jau turi susiradęs kitą darbą.

15Pripažinus darbuotojo atleidimą iš darbo neteisėtu, teismas privalo priteisti jam vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos ir išeitinę išmoką (LR DK 297str.4d.). Ieškovas prašo priteisti 2000 Lt išeitinę išmoką. Tačiau iš atsakovo pateikto vidutinio darbo užmokesčio paskaičiavimo matyti, kad jis sudaro 988,26 Lt. Ieškovas šio paskaičiavimo neginčijo. Todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 1976,52 Lt išeitinė išmoka (988,26 Lt x 2). Nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo priėmimo ieškovui priteistinas vidutinis darbo užmokestis 4596,19 Lt (2012-07-30,31d. – 94,12 Lt, 8mėn. – 988,26 Lt, 09mėn. – 988,26 Lt, 10mėn. – 988,26 Lt, 11mėn. – 988,26 Lt, 12mėn. 549,03 Lt (988,26 Lt:18d.d.x10 d.d. dienų iki sprendimo paskelbimo)) už laikotarpį nuo 2012-07-27 iki 2012-12-14. Nors ieškovas prašo priteisti vidutinį darbo užmokestį iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, DK 297str. 4d. numato, kad, pripažinus darbuotojo atleidimą iš darbo neteisėtu ir jo negrąžinus į darbą, vidutinis darbo užmokestis priteisiamas iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. Todėl už laikotarpį nuo sprendimo priėmimo iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos ieškovui iš atsakovo priteistina po 47,06 Lt pagal pateiktą atsakovo paskaičiavimą (b.l. 35).

16LR DK 141str. 1d. numato, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu kitokia atsiskaitymo tvarka. Iš aukščiau pateiktos atlyginimo mokėjimo analizės matyti, kad ieškovui atsakovas liko skolingas darbo užmokesčio. 2012-07-13 atsakovas sumokėjo ieškovui tik 200 litų už 2012m. gegužės mėnesį, 2012-08-03 ieškovui yra sumokėta 430 litų už 2012m. gegužės mėnesį. Iki ieškovo kreipimosi į teismą dienos likutis 193 litai už 2012m. gegužės mėnesį liko nesumokėtas. Po bylos iškėlimo 2012-08-10 yra pravesta 300 litų ir 2012-08-31 – 750,77 litų. Šią sumą išminusavus ir įvertinus visus mokėjimus ieškovui nuo jo darbo pradžios, lieka nesumokėta 1167,45 Lt, todėl ši suma taip pat priteistina iš atsakovo ieškovui. Be to, atsakovas nesumokėjo ieškovui darbo užmokesčio už atostogų laikotarpį. Kadangi už atostogų laikotarpį darbo užmokesti ieškovui liko nesumokėtas, jis buvo nesumokėtas ir kreipimosi į teismą metu, ieškovas pagrįstai prašo priteisti iš atsakovo 1088,69 Lt Ieškovas pagrįstai nurodo, kad jam priklauso 32,66 kalendorinės dienos kasmetinių atostogų (28 k. d./12 mėn.)*14 mėn., todėl piniginės kompensacijos suma yra 1088,69 litų (32,66 k.d.*0,7 koef.*47,62 litų).

17Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Ieškovas nurodė, kad, negavęs darbo užmokesčio už atostogas, jis prarado galimybę tinkamai pailsėti, buvo sugadintos jo atostogos, jam reikėti ieškoti būdų, iš kur gauti pinigų, tarp jo ir kolektyvo narių buvo geri tarpusavio santykiai, tačiau jis buvo priverstas išeiti iš darbo, be to, jis buvo įtrauktas į bylinėjimosi procesą dėl savo uždirbtų pinigų. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovo nepatogumai yra daugiau susiję su darbo užmokesčio neišmokėjimu, o ne jo atleidimu iš darbo. Teismas laiko, kad šios aplinkybės neabejotinai ieškovui sukėlė dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, pažeminimą. Tačiau teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas pas atsakovą dirbo metus laiko, šiuo metu teigia susiradęs kitą darbą, už kurį darbdavys laiku atsiskaito, prašo priteisti neturtinė žala jam mažintina iki 1000 Lt (LR DK 250str., LR CK 6.250str.).

18Ieškovas atsisakė nuo dalies ieškinio reikalavimo priteisti neišmokėtą darbo užmokestį, kadangi po ieškinio pateikimo atsakovas jam dalį išmokų sumokėjo. Ieškovo atsisakymas nuo dalies reikalavimų neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl atsisakymas priimtinas ir byla šioje dalyje nutrauktina (LR CPK 42str., 293str. 4p.).

19Vadovaujantis LR CPK 98str., kadangi teismo sprendimas yra priimtas ieškovo naudai, iš atsakovo ieškovui priteistina 1210 Lt išlaidų už advokato pagalbą. Taip pat iš atsakovo ieškovui priteistina 25 Lt už iš bankų gautus sąskaitų išrašus (LR CPK 88str.1d.9p.). Vadovaujantis LR CPK 96str., iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybės naudai – 299,18 Lt žyminio mokesčio išlaidos, nuo kurios sumokėjimo ieškovas buvo atleistas pagal įstatymą.

20Vadovaujantis LR CPK 282str. 2d. 2p., sprendimo dalis dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio priteisimo – 988,26 Lt Lt - vykdytina skubiai.

21Vadovaudamasis LR CPK 259str., 260str., 263str. – 270str., teismas

Nutarė

22Ieškinį patenkinti dalinai.

231. Pripažinti atsakovo UAB „Mechanika“ 2012 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. 71, kuriuo ieškovas R. Č. atleistas iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą, neteisėtu ir jį panaikinti. Pripažinti jo atleidimą iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą neteisėtu. Nustatyti, kad darbo santykiai tarp ieškovo R. Č. ir atsakovo UAB „Mechanika“ pasibaigė teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos.

242. Priteisti ieškovui R. Č. iš atsakovo UAB „Mechanika“ 1167,45 litus darbo užmokesčio.

253. Priteisti ieškovui R. Č. iš atsakovo UAB „Mechanika“ 1088,69 litų piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas.

264. Priteisti ieškovui R. Č. iš atsakovo UAB „Mechanika“ vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos - 2012 m. liepos 27 d. – iki teismo sprendimo priėmimo dienos imtinai 4596,19 Lt, po sprendimo priėmimo po 47,06 Lt darbo užmokesčio vidurkį, dirbant penkių darbo dienų režimu, iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos.

275. Priteisti ieškovui R. Č. iš atsakovo UAB „Mechanika“ 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką sumoje 1976,52 Lt litų.

286. Priteisti ieškovui R. Č. iš atsakovo UAB „Mechanika“ 1000 litų neturtinės žalos atlyginimo.

297. Priteisti ieškovui R. Č. iš atsakovo UAB „Mechanika“ 1235 Lt bylinėjimosi išlaidų.

308. Nukreipti skubiai vykdyti teismo sprendimą dalyje dėl vieno mėnesio darbo užmokesčio priteisimo 988,26 Lt.

31Priteisti iš atsakovo UAB,,Mechanika‘‘ valstybės naudai 299,18 Lt bylinėjimosi išlaidų.

32Civilinę bylą dalyje dėl dalies neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo nutraukti.

33Kitoje dalyje civilinį ieškinį atmesti.

34Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Lina... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas R. Č. paaiškino, kad UAB „Mechanika“ dirbo nuo 2011-06-01 krano... 4. 1. Pripažinti atsakovo UAB „Mechanika“ 2012 m. liepos 27 d. įsakymą Nr.... 5. 2. Priteisti jam iš atsakovo UAB „Mechanika“ 1167,45 litus darbo... 6. 3. Priteisti jam iš atsakovo UAB „Mechanika“ 1088,69 litų piniginę... 7. 4. Priteisti jam iš atsakovo UAB „Mechanika“ vidutinį darbo užmokestį... 8. 5. Priteisti jam iš atsakovo UAB „Mechanika“ 2 mėnesių vidutinio darbo... 9. 6. Priteisti jam iš atsakovo UAB „Mechanika“ 2000 litų neturtinės žalos... 10. 7. Priteisti jam iš atsakovo UAB „Mechanika“ bylinėjimosi išlaidas.... 11. 8. Nukreipti skubiai vykdyti teismo sprendimą dalyje dėl vieno mėnesio darbo... 12. Ieškovo atstovė advokato padėjėja A. G. ieškovo ieškinį palaiko ir... 13. Asakovo UAB,,Mechanika‘‘ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo... 14. Ieškinys tenkintinas dalinai. Iš darbo sutarties matyti (b.l. 7,8), kad... 15. Pripažinus darbuotojo atleidimą iš darbo neteisėtu, teismas privalo... 16. LR DK 141str. 1d. numato, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su... 17. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2000 Lt neturtinės žalos atlyginimo.... 18. Ieškovas atsisakė nuo dalies ieškinio reikalavimo priteisti neišmokėtą... 19. Vadovaujantis LR CPK 98str., kadangi teismo sprendimas yra priimtas ieškovo... 20. Vadovaujantis LR CPK 282str. 2d. 2p., sprendimo dalis dėl vieno mėnesio... 21. Vadovaudamasis LR CPK 259str., 260str., 263str. – 270str., teismas... 22. Ieškinį patenkinti dalinai.... 23. 1. Pripažinti atsakovo UAB „Mechanika“ 2012 m. liepos 27 d. įsakymą Nr.... 24. 2. Priteisti ieškovui R. Č. iš atsakovo UAB „Mechanika“ 1167,45 litus... 25. 3. Priteisti ieškovui R. Č. iš atsakovo UAB „Mechanika“ 1088,69 litų... 26. 4. Priteisti ieškovui R. Č. iš atsakovo UAB „Mechanika“ vidutinį darbo... 27. 5. Priteisti ieškovui R. Č. iš atsakovo UAB „Mechanika“ 2 mėnesių... 28. 6. Priteisti ieškovui R. Č. iš atsakovo UAB „Mechanika“ 1000 litų... 29. 7. Priteisti ieškovui R. Č. iš atsakovo UAB „Mechanika“ 1235 Lt... 30. 8. Nukreipti skubiai vykdyti teismo sprendimą dalyje dėl vieno mėnesio darbo... 31. Priteisti iš atsakovo UAB,,Mechanika‘‘ valstybės naudai 299,18 Lt... 32. Civilinę bylą dalyje dėl dalies neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo... 33. Kitoje dalyje civilinį ieškinį atmesti.... 34. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...