Byla II-57-277/2011
Dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Algirdas Baliulis, sekretoriaujant Ingai Sivickienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui D. A. Š., jo atstovei advokatei J. U., teismo posėdyje išnagrinėjęs D. A. Š. skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

2Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Ignalinos rajono agentūros vedėjo P. K. 2011 m. vasario 18 d. nutarimu D. A. Š. pripažintas kaltu padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą Administracinių teisės pažeidimų kodekso 62 straipsnio 2 dalyje, ir nubaustas 2000 Lt bauda už tai, kad nuo 2010 m. vasario 9 d. iki 2010 m. vasario 24 d. savavališkai Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų girininkijos 588 kvartale plynai (neteisingai nustatytoje ribinėje linijoje) iškirto 11,911 ktm medienos ir savavališkai neplynu sanitariniu kirtimu iškirto 8,502 ktm medienos, iš viso savavališkai Ignalinos miškų urėdijos 588 kvartale iškirto 20,413 ktm medienos.

3Dėl šio nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje D. A. Š. 2011 m. birželio 13 d. padavė Ignalinos rajono apylinkės teismui skundą (b.l.3-4) ir prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti. Ignalinos rajono apylinkės teismas 2011 m. liepos 8 d. nutartimi (b.l.60-61) nutarimo apskundimo terminą atnaujino.

4D. A. Š. prašo nutarimą panaikinti ir bylą nutraukti, nes administracinio teisės pažeidimo nepadarė, todėl, kad medžius kirto ne valstybiniame miške, o motinai G. Š. nuosavybės teise priklausančiame miško sklype ir ne savavališkai, o turėdamas nustatyta tvarka išduotą leidimą.

5D. A. Š. atstovė papildomai nurodė, kad nutarimas turi būti panaikintas, o byla nutraukta dar ir dėl to, kad pažeisti administracinės nuobaudos skyrimo terminai, nes pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 35 straipsnį administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos. Šiuo atveju apie galimai D. A. Š. padarytą pažeidimą Ignalinos rajono policijos komisariatui tapo žinoma 2010 m. balandžio 6 d., kai apie tai savo pareiškime nurodė E. P., o administracinė nuobauda paskirta tik 2011 m. vasario 18 d., t.y. praėjus daugiau nei šešiems mėnesiams ne tik po D. A. Š. veiksmų padarymo, bet ir nuo šių veiksmų paaiškėjimo dienos.

6Nuobaudą paskyręs pareigūnas atsiliepime į skundą pažymėjo, kad D. A. Š. skunde neteisingai nurodo nutarime išdėstytas nustatytas pažeidimo aplinkybes, nes nutarime kalbama, kad kirtimas vykdytas neteisingai nustatytoje ribinėje linijoje, o D. A. Š. skunde kalba, kad nutarime neva nurodyta, jog kirtimai atlikti valstybinėje ribinėje linijoje. Atkreipia dėmesį į 2010 m. balandžio 30 d. parodymų patikrinimo vietoje protokolą, kuriame pažymėta, kad D. A. Š. nurodė, jog nežino, ar ribinės linijos kirtimas buvo tikslus, nes nėra riboženklių. Taigi atsakovas neneigia to fakto, kad ribinę liniją kirto nenustačius tikslių sklypo ribų, ko pasėkoje ir buvo atlikti neteisėti kirtimai valstybiniame miške.

7Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Ignalinos rajono agentūros vedėjo P. K. 2011 m. vasario 18 d. nutarimas, kuriuo D. A. Š. pripažintas kaltu padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą Administracinių teisės pažeidimų kodekso 62 straipsnio 2 dalyje, ir nubaustas 2000 Lt bauda naikinamas, o byla nutraukiama.

8Administracinio teisės pažeidimo bylos teisena D. A. Š. pradėta po to, kai Ignalinos rajono apylinkės prokuratūros prokuroras Borisas Poltoržicki 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimu nutraukė ikiteisminį tyrimą Nr. ( - ), konstatuodamas, kad D. A. Š. veikoje yra administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 62 straipsnio 2 dalyje, požymių, pavesdamas Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariatui surašyti D. A. Š. administracinio teisės pažeidimo protokolą pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 62 straipsnio 2 dalį, kurį ir reikalingą ikiteisminio tyrimo medžiagą perduoti aplinkos apsaugos institucijai spręsti klausimą dėl D. A. Š. administracinės atsakomybės (b.l.26-27).

9Administracinių teisės pažeidimų kodekso 35 straipsnio 2 dalis nustato, kad nutraukus baudžiamąjį procesą, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per du mėnesius nuo sprendimo nutraukti baudžiamąjį procesą įsiteisėjimo dienos. Straipsnio 3 dalis nustato, kad administracinės nuobaudos skyrimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo nutarimo nutraukti baudžiamąjį procesą priėmimo dienos.

10Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėjas S. D. 2010 m. lapkričio 3 d. nutarimu, atsižvelgdamas į tai, kad D. A. Š. serga, vadovaudamasis Administracinių teisės pažeidimų kodekso 35 straipsnio 3 dalimi, administracinės bylos nagrinėjimą pratęsė iki 2011 m. vasario 8 d. (b.l.22). Administracinio teisės pažeidimo protokolą D. A. Š. pareigūnas S. D. surašė 2011 m. vasario 3 d. ir paskyrė bylą nagrinėti Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Ignalinos agentūroje 2011 m. vasario 18 d. 10 val. (b.l.13). Administracinė bylą išsiųstą ir Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Ignalinos agentūroje gauta 2011 m. vasario 7 d. (b.l.20). Administracinė nuobauda D. A. Š. paskirta 2011 m. vasario 18 d. (b.l.14), kai pareigūno S. D. 2010 m. lapkričio 3 d. nutarimu iki 2011 m. vasario 8 d. pratęstas administracinės nuobaudos skyrimo terminas jau buvo pasibaigęs. Administracinė nuobauda D. A. Š. paskirta pasibaigus administracinės nuobaudos skyrimo terminui, todėl nutarimas skirti administracinę nuobaudą naikinamas, o byla nutraukiama.

11Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 250 straipsnio 7 punktu, 300-302 straipsniais, teismas

Nutarė

12Panaikinti Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Ignalinos rajono agentūros vedėjo P. K. 2011 m. vasario 18 d. nutarimą, kuriuo D. A. Š. pripažintas kaltu padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą Administracinių teisės pažeidimų kodekso 62 straipsnio 2 dalyje, ir jam paskirta 2000 Lt bauda. Bylą nutraukti.

13Nutarimas per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Ignalinos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai