Byla e2-30-471/2015
Dėl termino tėvystei nuginčyti atnaujinimo, tėvystės nuginčijimo ir nustatymo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant Redai Mišeikytei, Ritai Valantiejienei dalyvaujant ieškovei B. K. ieškovų B. K., A. K. ir K. K. atstovei advokatei Virginijai Pluščiauskienei trečiajam asmeniui I. R. išvadą teikiančios institucijos Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui T. B. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų B. K., A. K. ir K. K. ieškinį atsakovui A. K., tretiesiems asmenims I. R., D. J., M. J., VSDFV Šiaulių skyriui, Kelmės rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriui ir išvadą teikiančiai institucijai Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl termino tėvystei nuginčyti atnaujinimo, tėvystės nuginčijimo ir nustatymo.

2Išnagrinėjęs civilinę bylą teisėjas

Nustatė

3Ieškovai B. K., A. K. ir K. K. kreipėsi į teismą su 2014-07-18 ieškiniu, prašydami atnaujinti terminą A. K. tėvystei nuginčyti, panaikinti Kelmės apylinkių seniūnijos 1999-04-06 gimimo metrikų knygos įrašą Nr. 8 apie tai, kad A. K., gim. ( - ), tėvas yra A. K., nustatyti, kad A. K., gim. ( - ), ir K. K., gim. ( - ), tėvas yra S. J., miręs ( - ), ir atnaujinti A. K. bei K. K. terminą palikimui priimti po jų tėvo S. J. mirties 2014-02-04 / 2-4 l. /.

4Teismo 2015m. vasario 02d. nutartimi ieškovų / patikslinus – pareiškėjų / B. K., A. K. ir K. K. reikalavimas tretiesiems asmenims / patikslinus – suinteresuotiems asmenims / I. R., D. J. ir M. J. bei išvadą teikiančiai institucijai Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl termino palikimui priimti po S. J. mirties atnaujinimo buvo išskirtas į atskirą bylą ir sustabdytas iki šios civilinės bylos išnagrinėjimo / 122-123 l. /.

5Teismo posėdyje ieškovė B. K. paaiškino, kad ji su atsakovu A. K. susituokė 1989m., santuokoje jiems gimė vaikai A., gim. 1990m., ir M., gim. 1991m. Su atsakovu kaip bendra šeima gyveno jo tėvams priklausančiame name, esančiame ( - ), maždaug iki 1994m.-1995m., po to išsikraustė gyventi į ( - ) miestelį pas savo tėvus. Nuo to laiko su A. K. jokių šeimyninių ar kitokių artimų ryšių nepalaikė, jis tik kartais atvažiuodavo aplankyti su ja gyvenančių bendrų vaikų. Maždaug 1997m.-1998m. ji pradėjo artimai bendrauti su S. J., tačiau kartu negyveno. ( - ) jiems gimė sūnus A. Nuo pat vaiko gimimo žinojo, kad šio vaiko tėvas tikrai yra S. J., šis save pripažino vaiko tėvu ir juo rūpinosi. Jos santuoka su A. K. tuo metu dar nebuvo nutraukta, todėl vaiko gimimo dokumentuose tėvu įrašytas A. K., kuris tikrai nėra vaiko tėvas. Su S. J. bendravo maždaug iki 2010m., po to šis išvažiavo dirbti ir gyventi į užsienį, todėl jų ryšiai nutrūko. Maždaug nuo 2000m. iki 2003m.-2004m. ji gyveno kaip bendra šeima su A. M., kuris yra kitų trijų jos vaikų – A., gim. 2000m., J., gim. 2002m., ir V., gim. 2003m., - tėvas. Tačiau šiems vaikams gimus jos santuoka dar nebuvo nutraukta, todėl visų vaikų dokumentuose tėvu taip pat įrašytas A. K.. A. M. mirus S. J. grįžo gyventi į ( - ) miestelį ir maždaug 2005m. jie vėl pradėjo artimai bendrauti. ( - ) jiems gimė duktė K., kurios tėvas tikrai yra S. J.. Gimus dukrai ji su S. J. apsigyveno kartu jos močiutei priklausančiame name, kuriame ji gyvena iki šiol. S. J. abu vaikus pripažino kaip savus, jais rūpinosi ir padėjo išlaikyti, o vaikai jį pripažino kaip tėvą. Likus maždaug metams iki mirties S. J. grįžo gyventi į savo namus, tačiau ryšius su ja ir vaikais palaikė ir toliau, kol ( - ) mirė. Jam mirus liko žemės sklypas su gyvenamuoju namu, esantys ( - ) miestelyje, kuriuos paveldėjo ir netrukus pardavė jo santuokiniai vaikai, su kuriais ji nebendraudavo.

6Vaikai A. ir K. su A. K. visą laiką nebendraudavo ir jokių ryšių nepalaikė. Ji nuo abiejų vaikų gimimo žinojo, kad šių vaikų tėvas yra S. J., tačiau dokumentų iki šiol nesutvarkė, nes neturėjo pinigų. Prašo ieškinį tenkinti, kad vaikai galėtų paveldėti jiems priklausančią S. J. palikimo dalį ir gautų našlaičių pensijas.

7Atsakovas A. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Parengiamajame teismo posėdyje jis patvirtino visas ieškovės B. K. nurodomas jų tarpusavio santykių aplinkybes. Taip pat jis paaiškino, kad su ieškove nebendrauja apie 20 metų, t.y. nuo tada, kai ji 1995m. pavasarį po jo mamos mirties su vaikais išėjo gyventi atskirai. Yra girdėjęs, kad ji apsigyveno su „J.“, bet apie jų santykius nieko konkrečiai nežino. Taip pat nežino, kokie buvo „J.“ santykiai su ieškovės vaikais A. ir K.. Šių vaikų tėvu jis tikrai nėra ir negali būti, su jais niekada jokių ryšių nepalaikė, jais nesirūpino ir neišlaikė. Kas dokumentuose įrašytas vaikų tėvu, iki šiol nesidomėjo. Išaiškėjus, kad vaikų tėvu įrašytas jis, sutinka su ieškovės reikalavimu nuginčyti tėvystę.

8Trečiasis asmuo I. R. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdyje ji paaiškino, kad S. J. buvo jos brolis, gyveno netoliese / ji – ( - ), jis – ( - ) /, artimai bendravo, todėl esmines jo gyvenimo aplinkybes gerai žino. Šias aplinkybes teismo posėdyje paaiškinime teisingai nurodė pati B. K..

9Kai brolis prieš daug metų pradėjo bendrauti su B. K., mama tam prieštaravo, tačiau brolis nekreipė dėmesio. Gimus vaikui A. brolis jai yra sakęs, jog „B. K. jam sako, kad vaikas yra jo“. Gimus K. jokių abejonių nebuvo, brolis iš karto teigė esąs mergaitės tėvas ir gyveno su B. K. kaip bendra šeima. Ji žino ir matydavo, kad brolis su abiem vaikais elgėsi kaip su savais, jais rūpinosi ir padėjo išlaikyti. Broliui mirus jo kapą prižiūri ji ir B. K..

10Brolio santuokiniai vaikai D. ir M. žinojo, kad jų tėvas turi kitų vaikų, po tėvo mirties jai yra sakę, jog jų nepripažins. Mano, kad būtent dėl to jie labai skubėjo susitvarkyti tėvo palikimą ir tuoj pat viską pardavė.

11Tretieji asmenys M. J. ir D. J. teismui 2014-08-25 pateiktu atsiliepimu / 48-50 l. / prašė ieškinį atmesti.

12Parengiamajame teismo posėdyje trečiasis asmuo D. J. paaiškino, kad jo santykiai su tėvu nebuvo labai geri, nes tėvas paliko šeimą ir išvažiavo gyventi atskirai, kai jam buvo 16 metų. Galėjo būti, kad tėvas kurį laiką gyveno su ieškove, tačiau jam su broliu apie tai nesakė. Kad turėtų kitų vaikų, tėvas jam nėra sakęs, jis to nežinojo. Todėl mano, kad S. J. vargu ar gali būti ieškovės vaikų . Po tėvo mirties palikimą paveldėjo jis ir brolis M..

13Į teismo posėdį trečiasis asmuo D. J. neatvyko, jo atstovė 2015-03-03 prašymu / 139 l. / prašė bylą nagrinėti jai ir atstovaujamajam nedalyvaujant, nes D. J. nuomonę dėl ieškovės reikalavimų yra išdėstęs atsiliepime.

14Parengiamajame teismo posėdyje trečiasis asmuo M. J. patvirtino D. J. nurodomas aplinkybes. Taip pat jis paaiškino, kad su tėvu stengėsi palaikyti gerus santykius, tačiau šis vengė bendrauti, todėl maždaug 6 metus iki tėvo mirties su juo nebendravo. Jis K. nepažįsta, ar vaikų A. ir K. tėvas yra S. J., nežino, tačiau tėvas niekada nėra sakęs, kad turėtų kitų vaikų. Mano, kad atstatyti terminą tėvystei nuginčyti po tiek daug metų būtų neprotinga ir neracionalu.

15Į teismo posėdį trečiasis asmuo M. J. neatvyko, 2015-02-02 prašymu / 124 l. / prašė bylą toliau nagrinėti jam ir atstovui nedalyvaujant bei nurodė prieštaravimų dėl ieškinio reikalavimų neturintis.

16Trečiojo asmens VSDFV Šiaulių skyriaus atstovas 2014-08-13 atsiliepime / 41-42 l. / ir vėlesniuose raštuose / 74-75, 96-97 l. / nurodė su pareiškimu dalinai nesutinkantis, nes pagal pateiktus dokumentus S. J. neturėjo reikiamo stažo, kad jo vaikai gautų našlaičio pensiją; į teismo posėdžius neatvyko ir paaiškinimo nepateikė.

17Trečiojo asmens Kelmės rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriaus atstovė 2014-08-22 atsiliepimu / 46 l. / ir 215-02-25 raštu / 133 l. / prašė bylą nagrinėti skyriaus atstovui nedalyvaujant ir sprendimą priimti teismo nuožiūra; į teismo posėdžius neatvyko ir paaiškinimo nepateikė.

18Ieškinys tenkintinas dalinai.

19Rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovė B. K. su atsakovu A. K. susituokė 1989m. lapkričio 04d. / 5 l. /, jų santuoka nutraukta 2004m. sausio 05d. Kelmės apylinkės teismo sprendimu / 6 l. /. Ieškovės sūnus A. K. gimė ( - ), jo gimimo liudijime tėvu įrašytas A. K. / 7 l. /. Duktė K. K. gimė ( - ), jos gimimo liudijime tėvas neįrašytas / 8 l. /. Taip pat ieškovė B. K. turi kartu su ja gyvenančius / 14 l. / nepilnamečius vaikus A. K., gim. ( - ), J. K., gim. ( - ), ir V. K., gim. ( - ) / 13 l. /.

20S. J., iki mirties gyvenęs ( - ) / 10 l. /, mirė ( - ) / 9 l. /, jo palikimą priėmė vaikai D. J. ir M. J. / 11 l. /. Jo 1977m. vasario 19d. su R. B. sudaryta santuoka / 21 l. / buvo nutraukta 2007m. kovo 15d. Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimu / 22-23 l. /, kuriame pažymėta, jog sutuoktiniai nurodo nevedantys bendro ūkio ir nepalaikantys santuokinių ryšių nuo 1997 metų. Jų ištuoka įregistruota 2007-04-30 / 24 l. /.

21Šaukėnų seniūnijos seniūno pažymoje Nr. PR-179(3.26.) nurodoma, kad B. K. su S. J. vedė bendrą ūkį ir gyveno kartu / 12 l. /.

22Ekspertizės akte Nr. ES 403/14(01) nurodyta, kad S. J. yra vaikų A. K. ir K. K. tėvas su daugiau kaip 99,9999proc. tikimybe / 114-118 l. /.

23Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas pateikė 2014-09-03 išvadą / 57-58 l. / ir teismo posėdyje paaiškino, kad skyriaus atstovams bendraujant su vaikais nustatyta, jog jie tėvu laikė S. J., o su A. K. jokių ryšių nepalaikė, todėl siūlo ieškinį tenkinti.

24Kreiptis į teismą dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo nustatomas vienerių metų ieškinio senaties terminas ... nuo tos dienos, kada asmuo, kuris kreipiasi į teismą, sužinojo apie ginčijamus duomenis, įrašytus vaiko gimimo įraše, arba paaiškėjo aplinkybių, duodančių pagrindą teigti, kad duomenys neatitinka tikrovės / Lietuvos CK 3.152str. 1d. /. Akivaizdu, kad ieškovė B. K., visą laiką nuo vaiko A. gimimo žinodama, jog A. K. nėra vaiko tėvu, itin daug metų be jokių svarbių priežasčių praleido šį terminą.

25Nors ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti / Lietuvos CK 1.131str. 1d. /, ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja / Lietuvos CK 1.126str. 2d. /. Tokio reikalavimo atsakovas A. K. nepareiškė. Nors prašymą taikyti ieškinio senatį yra pareiškę tretieji asmenys D. J. M. J., jie dalyje dėl tėvystės nuginčijimo nėra ginčo šalimis / o tik dalyje dėl tėvystės nustatymo /, todėl dėl šio jų argumento teismas visiškai nepasisako. Taip pat būtina atsižvelgti į situacijos ypatumą – terminą tėvystei nuginčyti be svarbių priežasčių yra praleidusi nepilnamečio vaiko motina, o šio reikalavimo išsprendimas visų pirma ypatingai reikšmingas pačiam vaikui. Todėl atsižvelgdamas į prioritetinio vaikų interesų gynimo taisyklę bei bylų dėl tėvystės nuginčijimo ypatumus / pačiam A. K. ieškinio senaties terminas būtų skaičiuojamas nuo jo pilnametystės – Lietuvos CK 3.151str. 1d. / pripažįstama būtinu šį terminą atnaujinti, šis reikalavimas tenkinamas / Lietuvos CK 1.131str. 2d., CPK 578str. /.

26Sutuoktiniai B. K. ir A. K. pripažino / Lietuvos CPK 187str. 1d. /, kad jokių ryšių nepalaikė nuo 1995m., dėl ko A. K. negali būti vaiko A. tėvu. Visi byloje surinkti įrodymai / Lietuvos CK 3.150str. 1d. /, tame tarpe – neginčijama eksperto išvada dėl vaiko tikrojo tėvo / Lietuvos CK 3.148str. 1d. /, patvirtina, kad A. K. nėra vaiko A. tėvas, o juo įrašytas tik dėl santuokos su ieškove nenutraukimo vaiko gimimo metu / Lietuvos CK 3.140str. /, todėl reikalavimas dėl vaiko A. tėvystės nuginčijimo pripažįstamas pagrįstu ir tenkinamas / Lietuvos CK 3.149-3.150str. /.

27Visi aukščiau aptarti įrodymai, tame tarpe – ta pati neginčijama eksperto išvada dėl vaikų tikrojo tėvo / Lietuvos CK 3.148str. 1d., CPK 389str. /, taip pat patvirtina, kad vaikų A. ir K. tikrasis tėvas yra S. J., todėl reikalavimas dėl vaikų tėvystės nustatymo taip pat yra pagrįstas / Lietuvos CK 3.146str., 3.148str. /.

28Jeigu, kol teisme nebuvo pradėta nagrinėti byla dėl tėvystės nustatymo, miršta spėjamas vaiko tėvas, teismas nagrinėja tėvystės nustatymo bylą Lietuvos CPK V dalies XXVI skyriuje nustatyta tvarka / Lietuvos CPK 391str. 1d. /. Šioje ginčo teisenos tvarka nagrinėjamoje byloje yra pareikšta keletas reikalavimų, kurie į atskiras bylas neišskirti dėl proceso operatyvumo. Todėl teismo iniciatyva nustatomas juridinę reikšmę turintis giminystės santykių nustatymo faktas / Lietuvos CPK 444str. 2d. 1p. /, papildomai nenurodant jo nustatymo tikslo / Lietuvos CPK 447str. 1p. /, nes giminystės faktai laikomi savaime reikšmingais; šis reikalavimas tenkinamas dalinai / Lietuvos CPK 391str. ir 448str. /. Trečiojo asmens VSDFV Šiaulių skyriaus atstovo argumentai dėl S. J. darbo stažo laiko pripažįstami teisiškai nereikšmingais, nes išmokų, kurioms turėtų reikšmės šis stažas, klausimas šioje byloje nesprendžiamas.

29Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies ... proporcingai patenkintų reikalavimų daliai / Lietuvos CPK 93str. 1d. ir 2d. /. Tačiau teismas gali nukrypti nuo Lietuvos CPK 93str. 1-3d. nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas / Lietuvos CPK 93str. 4d. /. Šioje byloje akivaizdu, kad 1995m. pati išėjusi gyventi atskirai nuo sutuoktinio A. K. ieškovė B. K. itin daug metų ne tik nesiėmė priemonių santuokai nutraukti, tačiau ir gyvendama šeimyninį gyvenimą su kitu vyru / ar vyrais – pagal jos paaiškinimą dėl gyvenimo su A. M. / bei su juo / ar jais / susilaukusi keleto vaikų nesirūpino visų vaikų tikrosios tėvystės nustatymu bei įforminimu, o tai padarė / atsižvelgtina – tik vaikų A. ir K. atžvilgiu, nors pati pripažįsta, kad vaikų A., J. ir V. tikrasis tėvas taip pat yra ne A. K. / tik po S. J. mirties turėdama tikslą, kad vaikai paveldėtų jo turtą bei gautų našlaičių išmokas, t.y. tik dėl konkretaus materialinio suinteresuotumo. Toks pačios ieškovės elgesys pripažįstamas akivaizdžiai prieštaraujančiu vaikų interesams / visų pirma – žinoti savo tikrąją kilmę – Lietuvos CK 2.20str. 1d., 3.130str., 3.138str. ir t.t. /, procesiškai netinkamu ir visiškai nulėmusiu pačios bylos atsiradimą, todėl vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais / Lietuvos CK 1.5str. / bei Lietuvos CPK 93str. 1d. teismas laiko tikslingu ieškovei jos turėtų bylinėjimosi išlaidų nepriteisti. Dėl tų pačių motyvų išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 15,09 EUR / 1 l. / - valstybei priteisiamos iš pačios ieškovės / Lietuvos CKP 96str. 5d. /.

30Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

31Ieškinį tenkinti dalinai.

32Atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą A. K., a.k. ( - ) tėvystei nuginčyti.

33Nuginčyti 1999m. balandžio 06d. Kelmės rajono Kelmės apylinkių seniūnijos gimimo metrikų knygos įrašą Nr. 8 dalyje apie tai, kad A. K., a.k. ( - ) gimusio ( - ), tėvas yra A. K., a.k. ( - )

34Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą giminystės santykių nustatymo tikslu, kad A. K., a.k. ( - ) gimusio ( - ), ir K. K., a.k. ( - ) gimusios ( - ), tėvas yra S. J., a.k. ( - ) miręs ( - ).

35Nepriteisti ieškovei B. K. jos turėtų bylinėjimosi išlaidų.

36Priteisti iš ieškovės B. K., a.k. ( - ) penkiolika eurų 09ct. / 15,09 EUR / bylinėjimosi išlaidų valstybei.

37Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant... 2. Išnagrinėjęs civilinę bylą teisėjas... 3. Ieškovai B. K., A. K. ir K. K. kreipėsi į teismą su 2014-07-18 ieškiniu,... 4. Teismo 2015m. vasario 02d. nutartimi ieškovų / patikslinus – pareiškėjų... 5. Teismo posėdyje ieškovė B. K. paaiškino, kad ji su atsakovu A. K.... 6. Vaikai A. ir K. su A. K. visą laiką nebendraudavo ir jokių ryšių... 7. Atsakovas A. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Parengiamajame teismo... 8. Trečiasis asmuo I. R. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdyje ji... 9. Kai brolis prieš daug metų pradėjo bendrauti su B. K., mama tam... 10. Brolio santuokiniai vaikai D. ir M. žinojo, kad jų tėvas turi kitų vaikų,... 11. Tretieji asmenys M. J. ir D. J. teismui 2014-08-25 pateiktu atsiliepimu / 48-50... 12. Parengiamajame teismo posėdyje trečiasis asmuo D. J. paaiškino, kad jo... 13. Į teismo posėdį trečiasis asmuo D. J. neatvyko, jo atstovė 2015-03-03... 14. Parengiamajame teismo posėdyje trečiasis asmuo M. J. patvirtino D. J.... 15. Į teismo posėdį trečiasis asmuo M. J. neatvyko, 2015-02-02 prašymu / 124... 16. Trečiojo asmens VSDFV Šiaulių skyriaus atstovas 2014-08-13 atsiliepime /... 17. Trečiojo asmens Kelmės rajono savivaldybės administracijos civilinės... 18. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 19. Rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovė B. K. su atsakovu A. K.... 20. S. J., iki mirties gyvenęs ( - ) / 10 l. /, mirė ( - ) / 9 l. /, jo palikimą... 21. Šaukėnų seniūnijos seniūno pažymoje Nr. PR-179(3.26.) nurodoma, kad B. K.... 22. Ekspertizės akte Nr. ES 403/14(01) nurodyta, kad S. J. yra vaikų A. K. ir K.... 23. Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus... 24. Kreiptis į teismą dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo nustatomas... 25. Nors ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas... 26. Sutuoktiniai B. K. ir A. K. pripažino / Lietuvos CPK 187str. 1d. /, kad jokių... 27. Visi aukščiau aptarti įrodymai, tame tarpe – ta pati neginčijama eksperto... 28. Jeigu, kol teisme nebuvo pradėta nagrinėti byla dėl tėvystės nustatymo,... 29. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 30. Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270 straipsniais, teismas... 31. Ieškinį tenkinti dalinai.... 32. Atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą A. K., a.k. ( - ) tėvystei... 33. Nuginčyti 1999m. balandžio 06d. Kelmės rajono Kelmės apylinkių seniūnijos... 34. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą giminystės santykių nustatymo... 35. Nepriteisti ieškovei B. K. jos turėtų bylinėjimosi išlaidų.... 36. Priteisti iš ieškovės B. K., a.k. ( - ) penkiolika eurų 09ct. / 15,09 EUR /... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...