Byla 2-251-212/2011

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, Sekretoriaujant Editai Šinkūnienei, Dalyvaujant ieškovės „Swedbank lizingas“ UAB atstovei adv. Kristinai Balevičienei, Atsakovui T. M., Atsakovės UAB „Adreka“ (buv. UAB „Jungtinis duonos centras“) atstovui R. R., Atsakovui R. R., Tretiesiems asmenims BUAB „S&R Bilding“, BUAB „Didriestė“, notarei V. J. nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl nuosavybės teisių pripažinimo, sandorio pripažinimo negaliojančiu, skolos priteisimo pagal „Swedbank lizingas“ UAB ieškinį atsakovams T. M., UAB „Jungtinis duonos centras“ (UAB „Adreka“), R. R., tretiesiems asmenims BUAB „Didriestė“, BUAB „S&R Bilding“, notarei V. J. ir

Nustatė

2Ieškovė prašo pripažinti jai nuosavybės teisę į administracines patalpas, kurių unikalūs Nr. yra: ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), esančias ( - ); pripažinti negaliojančia 2009-10-19 Skolos padengimo sutartį, sudarytą tarp T. M. ir UAB „Jungtinis duonos centras“ nuo jos sudarymo momento; priteisti iš atsakovų R. R. ir UAB „Jungtinis duonos centras“ solidariai 41 645,35 Lt, iš kurių 39 755,69 Lt yra skola, o 1 889,66 Lt delspinigiai; priteisti iš atsakovų lygiomis dalimis visas bylinėjimosi išlaidas. Nagrinėjant bylą, 2010-05-07 UAB „Didriestė“ buvo iškelta bankroto byla, todėl ieškovė atsisakė reikalavimo dėl 41 645,35 Lt skolos iš BUAB „Didriestė“ priteisimo ir prašė bylą šioje dalyje nutraukti.

3Atsakovai su reikalavimais iš esmės sutiko. Atsakovė UAB „Jungtinis duonos centras“ pakeitė pavadinimą į UAB „Adreka“ (t. 3, b. l. 118).

4Tretysis asmuo BUAB „S&R Bilding“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvauja, apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai.

5Trečiojo asmens BUAB „Didriestė“ atstovas teismo posėdyje nedalyvauja, apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai.

6Tretysis asmuo notarė V. J. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvauja, apie posėdžio vietą ir laiką jai pranešta tinkamai.

7Bylos nagrinėjimo eigoje šalys pateikė teismui taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti.

8Prašymas tenkintinas.

9Šalys nagrinėjamojoje byloje sudarė taikos sutartį ir kilusį ginčą užbaigė taikiai. Atsisakyti ieškinio reikalavimų, ar jo dalies, baigti bylą taikos sutartimi yra šalių teisė, numatyta įstatyme ir jų atstovams suteikta atstovavimo bei pavedimo dokumentuose (CPK 42 str. 1 d.). Tai neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Iš taikos sutarties sąlygų matyti, kad jos nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Šalys nurodo, kad su CPK 87, 140, 293 straipsnių, numatančių bylos nutraukimo tvarką ir pasekmes susipažinusios ir žino, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Todėl tvirtinti taikos sutartį nėra kliūčių.

10Pagal taikos sutarties sąlygas, šalys susitarė, kad bylinėjimosi išlaidas valstybei atlygina atsakovai. Ieškinio suma buvo 932 645,35 Lt, ieškovė apmokėjo ieškinį 13 326,45 Lt žyminiu mokesčiu. Šalims sudarius taikos sutartį ir ieškovei atsisakius nuo dalies reikalavimo (41 645,35 Lt), ieškovei grąžinama 75 % sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 9 994,84 Lt, o negrąžintą dalį, 3 331,61 Lt ieškovei sumoka atsakovai. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro 144 Lt ir jos priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 87 str. 2 d., 88, 93 str.). Laikinos apsaugos priemonės, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2010-01-18, 2010-01-20 ir 2010-04-20 nutartimis, panaikinamos.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., 293 – 294 straipsniais teismas

Nutarė

12Patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį:

13„Taikos Sutartis

14Vilnius, du tūkstančiai vienuoliktųjų metų vasario mėnesio antra diena

15Mes, Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-500-212/2010 šalys ir tretieji asmenys, Ieškovas: „Swedbank lizingas“, UAB, įmonės kodas:( - ), buveinės adresas: ( - ), atstovaujama generalinės direktorės D. K. (vadinamas „Ieškovu“), Atsakovai: T. M., asmens kodas: ( - ) adresas: ( - ), R. R., asmens kodas: ( - ) adresas: ( - ), ir UAB „Adreka“, įmonės kodas ( - ), adresas: ( - ), atstovaujama direktoriaus R. R. (kartu vadinami „Atsakovais“; Ieškovas ir Atsakovai kartu vadinami „Šalimis“ , o kiekvienas atskirai „Šalimi“) bei Tretysis asmuo: Bankrutavusi UAB „Didriestė“, įmonės kodas:( - ), adresas: ( - ), atstovaujama administratoriaus įgalioto asmens G. T., (vadinamas „Trečiuoju asmeniu“ ), siekdami taikiai išspręsti dėl objektyvių aplinkybių kilusį ginčą, sudarėme šią Taikos sutartį, kuria:

  1. Atsakovas T. M., nutarties, patvirtinančios šią Taikos sutartį,
įsiteisėjimo momentu perleidžia Ieškovui „Swedbank lizingas“, UAB nuosavybės teisę į 5 (penkias) Negyvenamąsias patalpas - Administracines patalpas, esančias ( - ), kurių unikalūs numeriai yra: 1) ( - ); 2) ( - ); 3) ( - ); 4) ( - ); 5) ( - ). Įsiteisėjusi teismo nutartis, kuria bus patvirtinta ši Taikos sutartis, bus pagrindu įregistruoti nuosavybės teisės perėjimą į šiame punkte nurodytas 5 (penkias) Negyvenamąsias patalpas - Administracines patalpas VĮ Registrų centras tvarkomame Nekilnojamojo turto registre. Šios Negyvenamosios patalpos - Administracinės patalpos yra pastate, kurio unikalus Nr. ( - ). Atsakovai patvirtina, jog minėtame pastate, be aukščiau nurodytų 5 patalpų, nėra jokių kitų Atsakovams ar kitiems tretiesiems asmenims priklausančių patalpų.
  1. Atsakovai T. M. ir UAB „Adreka“ privalo perduoti Ieškovui šios
Sutarties 1 punkte nurodytas patalpas, bei pastatą, kuriame jos yra, per 3 (tris) darbo dienas nuo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo. Kartu su patalpomis bei pastatu Atsakovai T. M. ir UAB „Adreka“ privalo perduoti visus jų priklausinius bei susijusius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, pastato projektinę dokumentaciją, statybos leidimą, statybos medžiagų bei įrengimų sertifikatus, atitikties deklaracijas ir panašius dokumentus, statybos darbų žurnalą (-us), dokumentus, kurių pagrindu patalpos įregistruotos VĮ Registrų centras tvarkomame Nekilnojamojo turto registre.
  1. Atsakovai taip pat įsipareigoja per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo šios
sutarties patvirtinimo pakeisti 2007 m. spalio mėn. 15 d. statybos leidime Nr. 45.364 nurodytą statytoją į „Swedbank lizingas“, UAB.

164. Ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB atsisako ieškinio reikalavimo dėl 39 755,69 Lt skolos bei 1 889,66 Lt delspinigių, iš viso 41 645,35 Lt, priteisimo solidariai iš atsakovo R. R. bei atsakovo UAB „Adreka“.

175. Ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB taip pat įsipareigoja kreiptis į teismą dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo BUAB „Didriestė“ bankroto byloje per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Atsakovų įsipareigojimų, nurodytų taikos sutarties 2-3 punktuose, tinkamo įvykdymo.

186. Bylinėjimosi išlaidos dengiamos tokia tvarka:

196. 1. Teismas, vadovaujantis LR CPK 87 str. 2 d., grąžina Ieškovui 75 proc. už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio. Atsakovai privalo atlyginti Ieškovui negrąžintą 25 proc. žyminio mokesčio dalį. Negražinta žyminio mokesčio dalis privalo būti sumokėta per 3 (tris) darbo dienas nuo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos sutartis įsiteisėjimo dienos. Už šio įsipareigojimo įvykdymą Atsakovai atsako solidariai;

206. 2. Kitas bylinėjimosi išlaidas, išlaidas advokatams, Šalys bei Tretieji asmenys prisiima sau ir atlyginimo viena iš kitos nereikalauja;

216. 3. Teismo (valstybės) išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu (procesinių dokumentų įteikimo ir pan.), prisiima padengti Atsakovai solidariai.

227. Šalims bei Trečiajam asmeniui yra išaiškintos bei suprantamos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos LR CPK 87 str., 140 str., 293 str., t.y.: byla nutraukiama teismo nutartimi; nutartyje nurodomos teismo tvirtinamos taikos sutarties sąlygos; bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

238. Atsakovai neatšaukiamai pareiškia, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje bei kitų Ieškovo, Ieškovo pasirinkto antstolio veiksmų ir/arba neveikimo, Atsakovai, su jais susiję ir/arba kontroliuojami asmenys iki šios Sutarties pasirašymo nepatyrė jokių nuostolių, bei nereikalauja ir nereikalaus jų atlyginimo.

249. Šalys pareiškia, kad yra priimti visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, reikalingi šios Taikos sutarties pasirašymui. Asmenys, pasirašantys Taikos sutartį, turi visus įgaliojimus ją pasirašyti bei prisiimti visus įsipareigojimus, numatytus Taikos sutartyje Ieškovui, Atsakovui ir Trečiajam asmeniui. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad nei Taikos sutarties sudarymas, nei jos vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia jokių teismo, valstybinės ar vietos valdžios institucijų ar pareigūnų sprendimų, įsakymų, potvarkių ar teisėtų nurodymų, Šalių kreditorių interesų, kitų asmenų interesų. Šalys, pasirašydamos Taikos sutartį, nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Šalių įstatų bei įsipareigoja atlyginti visus nuostolius, kurie gali atsirasti, jeigu šiame punkte pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

2510. Šalys bei Tretysis asmuo prašo Panevėžio apygardos teismo rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią Taikos sutartį, panaikinti taikomas laikinąsias apsaugos priemones ir civilinę bylą nutraukti LR CPK 293 str. 5 p. pagrindu.

2611. Sudaryti šeši šios Taikos sutarties egzemplioriai: po vieną Panevėžio apygardos teismui, Ieškovui, kiekvienam iš Atsakovų bei Trečiajam asmeniui.

27Pasirašo: Ieškovas: „Swedbank lizingas“, UAB D. K. (parašas),

28Atsakovai: T. M. (parašas), R. R. (parašas), UAB „Adreka“ direktorius R. R. (parašas), tretysis asmuo bankrutavusi UAB „Didriestė“ administratoriaus įgaliotas asmuo G. T. (parašas).“

29Civilinę bylą dėl nuosavybės teisių pripažinimo, sandorio pripažinimo negaliojančiu, skolos priteisimo pagal „Swedbank lizingas“ UAB ieškinį atsakovams T. M., UAB „Jungtinis duonos centras“ (UAB „Adreka“), R. R., tretiesiems asmenims BUAB „Didriestė“, BUAB „S&R Bilding“, notarei V. J., nutraukti.

30Swedbank lizingas“ UAB, įm. k. ( - ), buv. ( - ), grąžinti 9 994,84 Lt (devynis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt keturis litus 84 centus) žyminio mokesčio (4 705 Lt sumokėti 2010-01-15, mokėjimo nurodymas Nr. 4705 Swedbank, AB; 4 705 Lt sumokėti 2010-02-04, mokėjimo nurodymas Nr. 7846 Swedbank, AB; 3 916,45 Lt sumokėti 2010-04-13, mokėjimo nurodymas Nr. 7943 Swedbank, AB). Mokesčio grąžinimą pavesti Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

31Priteisti iš T. M., a. k. ( - ) UAB „Adreka“, įm. k. ( - ), R. R., a. k. ( - ) po 48 Lt (keturiasdešimt aštuonis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

32Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones taikytas Panevėžio apygardos teismo 2010 m. sausio 18 d. ir 2010 m. sausio 20 d. ir 2010 m. balandžio 20 d. nutartimis.

33Nutartį per 7 dienas galima skųsti atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, o skundą paduoti Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, Sekretoriaujant... 2. Ieškovė prašo pripažinti jai nuosavybės teisę į administracines... 3. Atsakovai su reikalavimais iš esmės sutiko. Atsakovė UAB „Jungtinis duonos... 4. Tretysis asmuo BUAB „S&R Bilding“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 5. Trečiojo asmens BUAB „Didriestė“ atstovas teismo posėdyje nedalyvauja,... 6. Tretysis asmuo notarė V. J. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo... 7. Bylos nagrinėjimo eigoje šalys pateikė teismui taikos sutartį, kurią... 8. Prašymas tenkintinas.... 9. Šalys nagrinėjamojoje byloje sudarė taikos sutartį ir kilusį ginčą... 10. Pagal taikos sutarties sąlygas, šalys susitarė, kad bylinėjimosi išlaidas... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., 293 – 294 straipsniais... 12. Patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį:... 13. „Taikos Sutartis... 14. Vilnius, du tūkstančiai vienuoliktųjų metų vasario mėnesio antra diena... 15. Mes, Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr.... 16. 4. Ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB atsisako ieškinio reikalavimo dėl... 17. 5. Ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB taip pat įsipareigoja kreiptis į... 18. 6. Bylinėjimosi išlaidos dengiamos tokia tvarka:... 19. 6. 1. Teismas, vadovaujantis LR CPK 87 str. 2 d., grąžina Ieškovui 75 proc.... 20. 6. 2. Kitas bylinėjimosi išlaidas, išlaidas advokatams, Šalys bei Tretieji... 21. 6. 3. Teismo (valstybės) išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu... 22. 7. Šalims bei Trečiajam asmeniui yra išaiškintos bei suprantamos taikos... 23. 8. Atsakovai neatšaukiamai pareiškia, kad dėl laikinųjų apsaugos... 24. 9. Šalys pareiškia, kad yra priimti visi būtini sprendimai, gauti leidimai... 25. 10. Šalys bei Tretysis asmuo prašo Panevėžio apygardos teismo rašytinio... 26. 11. Sudaryti šeši šios Taikos sutarties egzemplioriai: po vieną Panevėžio... 27. Pasirašo: Ieškovas: „Swedbank lizingas“, UAB D. K. (parašas),... 28. Atsakovai: T. M. (parašas), R. R. (parašas), UAB „Adreka“ direktorius R.... 29. Civilinę bylą dėl nuosavybės teisių pripažinimo, sandorio pripažinimo... 30. Swedbank lizingas“ UAB, įm. k. ( - ), buv. ( - ), grąžinti 9 994,84 Lt... 31. Priteisti iš T. M., a. k. ( - ) UAB „Adreka“, įm. k. ( - ), R. R., a. k.... 32. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones taikytas Panevėžio apygardos... 33. Nutartį per 7 dienas galima skųsti atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam...